Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET
Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
C# week

Lekce 11 - Wicket - Přihlašování

V minulé lekci, Wicket - JavaScript a CSS, pokračování, jsme přidali editační stránku.

V této lekci upravíme hlavní stránku tak, aby se na ni vytvořené příspěvky zobrazovaly, a také zajistíme, aby příspěvky mohl přidávat pouze administrátor (přihlášený uživatel).

Zobrazení příspěvků na hlavní stránce.

HomePage.java

public HomePage() {

  // Creates model.
  IModel<List<Note>> model = new AbstractReadOnlyModel<List<Note>>() {
    @Override
    public List<Note> getObject() {
      NoteDao dao = new NoteDaoImpl();
      List<Note> notes = dao.getAllNotes();
      return notes;
    }
  };

  // Creates repeater.
  ListView<Note> lv = new ListView<Note>("lv", model) {
    @Override
    protected void populateItem(ListItem<Note> item) {
      Note note = item.getModelObject();

      Label text = new Label("text", note.getText());
      text.setEscapeModelStrings(false);
      item.add(text);

      Label date = new Label("date", note.getCreatedDate().toString());
      date.add(new AttributeAppender("class", Model.of("date")));
      date.setEscapeModelStrings(false);
      item.add(date);
    }
  };
  add(lv);
}

HomePage.html

<wicket:extend>

  <div wicket:id="lv" class="message">
    <div wicket:id="text"></div>
    <div wicket:id="date"></div>
  </div>

</wicket:extend>

Nyní nám zbývá zajistit, aby příspěvky mohl přidávat jen autentifikovaný uživatel.

Autentifikace je ověření toho, kdo jste (přihlášení uživatele do aplikace). Autorizace ověřuje, jaká máte práva (může např. prohlížet soubory, ale nemůžete je mazat).

Session

Protokol http je bezestavový. To znamená, že každý požadavek od prohlížeče na webovou stránku je pro něj jedinečný. Neuchovává si žádnou historii. Aby bylo možné spárovat jednotlivé uživatele a jejich požadavky na stránky (a uchovávat historii) existuje několik technik. Jednou z nich je použití cookies, což jsou malé soubory na disku uživatele, které obsahují textové hodnoty ve formě klíč -> hodnota. Při prvním dotazu na stránku od uživatele se na serveru vytvoří sezení (session), což je objekt, který uchovává informace o uživateli na straně serveru. Tento objekt má jedinečné číslo (identifikátor). Kromě požadované stránky se uživateli kromě kódu stránky pošle i soubor cookie, který obsahuje i id, které odpovídá id sezení. S každým dalším požadavkem na server se odesílá i cookie a server z něj zjistí id sezení. Takto je pak schopen rozpoznat jednotlivé uživatele. Do session se ukládá například i jazykové nastavení (locale).

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Wicket si ukládá (pomocí serializace) i jednotlivé verze uživatelem navštívených stránek, aby se uživatel mohl vrátit zpět. Identifikátor verze (nazývaný pageId) můžete vidět v adresním řádku prohlížeče.

Pokud používáte prohlížeč Chrome, cookies si zobrazíte následujícím způsobem: Menu -> Settings -> Show advanced settings -> sekce "Privacy", tlačítko "Content settings" -> sekce "Cookies", tlačítko "All cookies and site data …".

Pokud používáte Firefox, postup je následující: Menu -> Options -> záložka "Privacy", odkaz "remove individual cookies".

V našem případě, bude moci příspěvky přidávat kdokoliv, kdo se přihlásí (zaloguje). K přihlášení bude třeba uživatelské jméno a heslo. Vzhledem k tomu, že se jedná o náš osobní web, bude nám stačit jedno uživatelské jméno a heslo, které bude napevno v kódu.

Pro tuto funkcionalitu budeme potřebovat knihovny, které již nejsou součástí balíčku wicket-core. Do pom.xml přidáme další závislost.

<dependency>
  <groupId>org.apache.wicket</groupId>
  <artifactId>wicket-auth-roles</artifactId>
  <version>${wicket.version}</version>
</dependency>

Vlastní session

Nejdříve si vytvoříme vlastní session, která bude umět autentifikaci. Naše session bude dědit od Wicket Authenticated­WebSession, která má jako předka Session (kterou jsme doposud nevědomky používali, a která uchovávala například verze stránek - viz odstavec s názvem Session). Z Authenticated­WebSession musíme implementovat dvě metody:

 • authenticate()
 • getRoles()

Pro nás důležitá je metoda authenticate(). Druhou metody potřebovat nebudeme a necháme ji vracet null.

Metoda authenticate() má dva parametry: username a password a budeme ji používat pro autentifikaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o náš blog a příspěvky budeme přidávat pouze my, použijeme ten nejjednodušší způsob.

Je určitě možné vytvořit v databázi tabulku s uživatelskými jmény hesly, ty načítat a porovnávat s údaji zadanými uživatelem. To už nechám na každém z vás.

BasicAuthenti­cationSession­.java

public class BasicAuthenticationSession extends AuthenticatedWebSession {
  private static final String USERNAME = "admin";
  private static final String PASSWORD = "1234";

  public BasicAuthenticationSession(Request request) {
    super(request);
  }

  @Override
  public boolean authenticate(String username, String password) {
    if (username.equals(USERNAME) && password.equals(PASSWORD)) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  @Override
  public Roles getRoles() {
    return null;
  }
}

Abstraktní třída Authenticated­WebSession, ze které dědíme, má property boolean signedIn, která v sobě uchovává to, zda je uživatel autentifikován (přihlášen) či ne. Tím, že se uživatel přihlásí (je zavolána naše implementovaná metoda authenticate()) se zároveň nastaví hodnota proměnné signedIn. Pokud chce uživatel zobrazit stránky, které vyžadují autorizaci, zkontroluje se hodnota této proměnné.

Přihlašovací stránka

Naše přihlašovací stránka se bude skládat z formuláře s políčkem (text field) pro zadání uživatelského jména, políčka pro heslo a tlačítka pro odeslání.

LoginPage.java

public class LoginPage extends BasePage {
  private String username;
  private String password;

  public LoginPage() {
    setDefaultModel(new CompoundPropertyModel(this));

    FeedbackPanel feedback = new FeedbackPanel("feedback");
    add(feedback);

    Form loginForm = new Form("loginForm") {
      @Override
      protected void onSubmit() {
        if (AuthenticatedWebSession.get().signIn(username, password)) {
          continueToOriginalDestination();
        }
      }
    };
    add(loginForm);

    TextField usernameTF = new TextField("username", new PropertyModel<String>(this, "username"));
    usernameTF.setRequired(true);
    loginForm.add(usernameTF);

    PasswordTextField passwordTF = new PasswordTextField("password", new PropertyModel<String>(this, "password"));
    loginForm.add(passwordTF);
  }

  @Override
  public void setTitleModelObject() {
    titleModel.setObject(getString("title.loginPage"));
  }
}

LoginPage.html

<wicket:extend>
<h2><wicket:message key="text.login"/></h2>

<div wicket:id="feedback"></div>

<form wicket:id="loginForm">
  <input type="text" wicket:id="username" id="username"/><label for="username"><wicket:message key="form.username"/></label><br/>
  <input type="password" wicket:id="password" id="password"/><label for="password"><wicket:message key="form.password"/></label><br/>
  <input type="submit" wicket:message="value:form.submit"/>
</form>

</wicket:extend>

Pokračování v další lekci, Wicket - Přihlašování, pokračování.


 

Předchozí článek
Wicket - JavaScript a CSS, pokračování
Všechny články v sekci
Apache Wicket
Článek pro vás napsal vita
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
vita
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Zdeněk Zemek:26.6.2017 16:37

Nevím proč, ale třída AbstractReadOn­lyModel mi nefungovala. Použil jsem místo toho IModel a v pohodě.

IModel<List<Note>> model = new IModel<List<No­te>>() ....

 
Odpovědět
26.6.2017 16:37
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Lubor Pešek
Člen
Avatar
Odpovídá na Zdeněk Zemek
Lubor Pešek:12. března 12:46

Budu typovat, tak snad mi to někdo potvrdí nebo vyvrátí (také se to učím).
Abstraktní třídy se často využívali pro implementaci metod rozhraní. Nemůžeš inicializovat rozhraní (nemůžeš vytvořit jeho objekt). Objektem rozhraní může být považovat objekt třídy, která toto rozhraní implementuje.
Anonymní objekt rozhraní lze také vytvořit, ale v tom případě musíš ve složených závorkách implementovat všechny metody tohoto rozhraní.

abstraktní třída AbstractReadOn­lyModel je deprecated, to znamená zastaralá, udržovaná, ale už nedoporučovaná, takže v každé další verzi už může být i smazaná.
No a když se podíváš do rozhraní, které jsi implementoval (IModel), tak zjistíš, že prakticky všechny metody, až na getObject() jsou defaultní - čili je není potřeba implementovat.

Proto to jde a nejspíš proto je abstraktní třída AbstractReadOn­lyModel už zastaralá, protože nenabízí žádnou výhodu oproti tomuto rozhraní.

Jelikož se jedná o jednu metodu tohoto rozhraní, tak jde i na ní použít lamba expression.

Jak jsem řekl - nejsem si jistý, ale z programátorského hlediska bych to takto odhadoval - snad se k tomu také někdo vyjádří.

Odpovědět
12. března 12:46
Existují dva způsoby, jak vyřešit problém. Za prvé vyhoďte počítač z okna. Za druhé vyhoďte okna z počítače.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.