Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Discount week - May - 50

Lekce 3 - Data a props v komponentách ve Vue.js Nové

V minulé lekci, Komponenty ve Vue.js, jsme se seznámili s Vue komponentami, jejich strukturou a použitím v aplikaci. Vytvořili jsme první Vue komponenty, které budeme v naší kalkulačce dále používat.

Dnes naplníme naše komponenty daty. Naučíme se zobrazovat data v šablonách, předávat data z rodičovských do dceřiných komponent a validovat je.

Data

Zelené pole v prvním řádku naší kalkulačky bude zobrazovat text. Tak, jak bude uživatel klikat na tlačítka, bude se v zeleném poli objevovat číslo, které má být prvním členem aritmetické operace. Text bude dále obsahovat operátor a poté druhé číslo. Nakonec se za text ještě zařadí rovnítko a vypočítaný výsledek.

Je tedy zřejmé, že uvnitř komponenty TheLayout budeme potřebovat proměnnou, do které budeme průběžně ukládat zobrazovaný text, a hodnotu této proměnné budeme potřebovat zobrazovat v šabloně. Vue nám k tomuto účelu nabízí součást konfiguračního objektu s názvem data.

V první řadě si řekněme, že data jsou metodou, nikoliv vlastností konfiguračního objektu. Data zkrátka musí být funkcí, je to syntaktická podmínka frameworku VueJS. Tato funkce musí vracet objekt, jehož vlastnostmi jsou jednotlivé proměnné, které potřebujeme zobrazit v šabloně nebo s nimi dále pracovat v metodách dané komponenty. Upravme skript komponenty TheLayout takto:

export default {
 name: 'TheLayout',
 data () {
  return {
   value: '0'
  }
 }
}

Proměnná value nyní obsahuje textový řetězec "0" a je připravena pro zobrazení v šabloně.

Použití dat v šablonách

Ve Vue zobrazujeme hodnoty proměnných v šabloně pomocí zdvojených složených závorek takto {{ value }}. Uvnitř závorek může být jakákoliv hodnota proměnné, kterou zná konfigurační objekt komponenty, stejně tak libovolný JavaScriptový výraz.

Kód:

<div>{{ 1 + 2 }}</div>

nám tedy v elementu <div> zobrazí hodnotu "3", kód:

<div>{{ '1' + '2' }}</div>

zobrazí hodnotu string "12" a kód:

<div>{{ value === 0 ? 'A' : 'B' }}</div>

zobrazí písmeno "A", pokud je hodnotou proměnné value číslo 0, anebo písmeno "B" ve všech ostatních případech.

Je nicméně dobrou praxí do šablon nepsat složité výrazy, znesnadňuje to čitelnost kódu. Je obecně doporučováno, aby aplikační logika, a tedy i výpočet zobrazovaných hodnot, byla obsažena výhradně ve skriptu.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vraťme se k naší kalkulačce a upravme 5. řádek souboru TheLayout.vue takto:

<div class="display">{{ value }}</div>

V zeleném poli prvního řádku kalkulačky nyní uvidíme zobrazenou nulu.

Props

Jediné tlačítko, které naše kalkulačka zatím obsahuje je písmeno "C". Je tomu tak proto, že jsme tento znak natvrdo nakódili do HTML šablony. Jistěže bychom mohli v komponentě CalculatorButtons vytvořit v rámci dat proměnnou, do níž bychom uložili text "C", a tuto proměnnou pak zobrazovat v šabloně výše uvedeným způsobem. To se nám však příliš nehodí, potřebujeme totiž, aby tlačítko zobrazovalo různé hodnoty, a to podle toho, jak je nastavíme v rodičovské komponentě.

Potřebujeme tedy nástroj, který nám umožní předávat data z rodičovských do dceřiných komponent. Tímto nástrojem ve Vue jsou tzv. props.

Upravme skript komponenty CalculatorButton takto:

export default {
 name: 'CalculatorButton',
 props: [ 'displayValue' ]
}

A jediný řádek její šablony takto:

<div class="calculator-button">{{ displayValue }}</div>

Tímto jsme vytvořili proměnnou v rámci props, ve které budeme komponentě předávat potřebná data. V našem případě tedy znak, jenž má být zobrazen na tlačítku. Hodnotu displayValue potom zobrazujeme v šabloně.

V komponentě TheLayout nyní upravme 6. řádek šablony (hned pod elementem s třídou display):

<calculator-button display-value="F"/>

Kalkulačka nám nyní na svém jediném tlačítku namísto písmene "C" zobrazuje "F".

Všimněme si, že:

 • props jsou definovány jako pole obsahující textové řetězce - názvy jednotlivých proměnných. Props mohou být také definovány jako objekt, o tom o kousek později v této lekci.
 • názvy proměnných v definici props píšeme v camelCase, tzv. velbloudíZápis.
 • v rodičovské komponentě použijeme název proměnné jako HTML atribut a rovnou mu přiřazujeme hodnotu. Takto můžeme postupovat, přiřazujeme-li prostý textový řetězec. Chceme-li dceřiné komponentě v rámci props předat jiná data než prostý text, anebo hodnotu nějaké proměnné, je třeba použít direktivu v-bind.
 • HTML kód nerozpoznává v názvech atributů velká a malá písmena, proto v rodičovské komponentě píšeme název patřičné proměnné props v notaci kebab-case. Překlad těchto dvou různých notací pro nás automaticky obstará Vue.

Direktiva v-bind

Direktiva v-bind nám umožňuje nastavit hodnotu HTML atributů dynamicky. Uveďme si několik příkladů:

<button v-bind:type="buttonType"></button>
<my-vue-component v-bind:important-value="100" v-bind:another-value="value"/>
<my-vue-component v-bind:greetings="['ahoj', 'čau']" v-bind:is-valid="false" />

První řádek kódu nám nastavuje hodnotu atributu type elementu <button> podle hodnoty proměnné buttonType. Obsahuje-li tato proměnná například text "button", bude první řádek odpovídat zápisu:

<button type="button"></button>

Na druhém řádku přiřazujeme do proměnné importantValue, která je součástí props v komponentě MyVueComponent, číselnou hodnotu 100 (nikoliv string '100') a do další části props s názvem anotherValue přiřazujeme obsah proměnné value.

Na třetím řádku přiřazujeme do proměnné greetings, která je součástí props v komponentě MyVueComponent, pole obsahující dva textové řetězce. Do další proměnné isValid přiřazuje booleanovskou hodnotu false.

Direktivu v-bind je možné psát i zkratkou, kterou je pouhá dvojtečka :. Namísto v-bind:is-valid="false" můžeme tedy zkráceně psát pouze :is-valid="false", oba zápisy jsou ekvivalentní. V dalším kódování se budeme držet zkráceného zápisu.

Objekt props - kontrola datových typů a validace

Zatím jsme definovali props jako pouhé pole obsahující názvy jednotlivých proměnných. Props však můžeme definovat též jako objekt, například:

props: {
 greeting: {
  type: String,
  default: 'ahoj'
 }
}

V kódu výše jsme definovali prop s názvem greeting. Určili jsme, že musí jít o datový typ String. Pokud rodičovská komponenta nepřiřadí do této prop žádnou hodnotu, nastaví se základní hodnota, kterou bude textový řetězec "ahoj".

Kontrola datových typů může být velice užitečná zejména v rozsáhlejších aplikacích, kdy tak získáváme kontrolu nad tím, jaká data nám rodičovské komponenty do dceřiných předávají. Hodnota vlastnosti type může mít hodnotu názvu jednoho z nativních konstruktorů v JavaScriptu (String, Number, Boolean, Array, Object, Date, Function, Symbol). Je-li pak předávána komponentě hodnota, která neodpovídá datovému typu, Vue nám zobrazí na konzoli varovné hlášení.

V případech, kdy nám prostá kontrola datového typu nestačí, můžeme v props definovat přesnější validátor. Validátorem je funkce, která si bere jako parametr validovanou hodnotu a vrací true nebo false. Vrátí-li false, pak Vue opět zobrazuje chybové hlášení. Příklad:

props: {
 greeting: {
  validator: (v) => v === null || typeof v === 'string',
  default: null
 }
}

Takto definujeme prop s názvem greeting, která může obsahovat buď textový řetězec nebo hodnotu null. Jiné hodnoty přípustné nejsou. Pokud rodičovská komponenta hodnotu nenastaví, výchozí hodnotou bude null.

Dalším velice praktickým nastavením u props je vlastnost required:

props: {
 displayValue: {
  type: String,
  required: true
 }
}

Kódem výše definujeme prop displayValue, která musí obsahovat textový řetězec a její hodnota je povinná - musí být rodičovskou komponentou nastavena. Kdybychom ji nastavit opomněli, opět nás nemine varovná hláška na konzoli.

Vrátíme-li se k naší kalkulačce, pak zjistíme, že výše uvedené nastavení je přesně to, které pro zobrazovanou hodnotu tlačítka potřebujeme. Musí to být String, je to povinná hodnota a nemůžeme zadat žádnou hodnotu výchozí. Použijeme tedy výše uvedený kód v definici props komponenty CalculatorButton, jejíž skript teď bude vypadat takto:

export default {
 name: 'CalculatorButton',
 props: {
  displayValue: {
   type: String,
   required: true
  }
 }
}

Pro dnešní lekci by to už stačilo :)

V další lekci, Podmínky a cykly ve Vue.js, se seznámíme s direktivami v-for, v-if, v-else, v-else-if a naučíme se s jejich pomocí zobrazovat HTML elementy a Vue komponenty podmíněně, respektive v cyklech.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Zdrojový kód vzorové aplikace je ke stažení každých pár lekcí. Zatím pokračuj dál, a pak si svou aplikaci porovnej se vzorem a snadno oprav.

Předchozí článek
Komponenty ve Vue.js
Všechny články v sekci
Vue.js
Článek pro vás napsal Tomáš Glabazňa
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!