Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy

Lekce 2 - Real-time kniha návštěv - Databáze a CRUD

V minulé lekci, Real-time kniha návštěv - Příprava prostředí pro projekt, jsme si udělali kratičký úvod do Node.js, seznámili se s novým projektem a nainstalovali si první potřebný balíček pro projekt.

V této lekci se zaměříme na server a jeho přístup do databáze.

Databáze

Pro správu databáze budeme potřebovat software MongoDB Compass, pokud ho ještě nemáte stáhněte si ho a nainstalujte. Po úspěšném stažení a instalaci budeme ještě potřebovat vytvořit nový cluster. Toho docílíme pomocí MongoDB Atlasu. Na ten se dostaneme zapnutím Compassu a zmáčknutím na tlačítko Create Free Cluster vpravo:

Klikneme na zelené tlačítko GET STARTED FREE a založíme si účet. Po registraci bychom měli být na této stránce:

Klikneme vpravo na tlačítko Create a Cluster. Poté budeme mít na výběr poskytovatele a region. Vyberte libovolně, doporučuji vybrat nejblíže k vašemu bydlišti, např. Ireland od poskytovatele AWS. Úplně na konci si budeme moct pojmenovat tento Cluster zdarma. Název budeme vybírat v seznamu clusterů, ale pokud budeme používat jenom FREE verzi (což v rámci kurzu budeme), jednoduše cluster rozpoznáme. Nakonec klikneme na tlačítko dole Create a Cluster. Nyní se nám bude vytvářet a konfigurovat databáze, což může zabrat několik minut. Po chvilce se vše připraví:

Pro připojení ke clusteru budeme potřebovat tzv. Connection String. Ten získáme v Atlasu kliknutím na tlačítko Connect. Nyní si musíme nastavit zabezpečení, kdo se bude moct připojit do naší databáze. Pro jednoduchost můžeme vložit současnou IP adresu kliknutím na tlačítko Add Your Current IP Address a poté potvrdit kliknutím na tlačítko Add IP address. Pokud nemáte statickou IP od poskytovatele a mění se, budete muset tuto IP neustále měnit nebo nastavte přístup odkudkoli kliknutím na Allow Access from Anywhere:

Jako druhý krok musíme vytvořit přihlašovací jméno a heslo. Zvolte dle libosti ale údaje si někam napište nebo pamatujte. Uživatele vytvoříme tlačítkem Create Database User. Nakonec můžeme konečně zvolit metodu pro připojení tlačítkem vpravo dole Choose a connection method. Klikneme na poslední možnost Connect using MongoDB Compass a tlačítkem Copy nebo ručně zkopírujeme Connection String. Zkopírovanou URL vložíme do Compassu (samozřejmě nezapomeňme nahradit <password> svým heslem). URL bude vypadat například takto:

mongodb+srv://itnetwork:[email protected]/test

Nyní bychom se měli tlačítkem CONNECT dostat do správy clusteru. Nyní vytvoříme novou databázi a to přes tlačítko CREATE DATABASE, pojmenovat ji můžeme jak chceme, já ji pojmenuji ITnetwork. Druhé textové pole je název pro kolekci (kolekce v MongoDB je něco jako tabulka v MySQL), tu pojmenujeme třeba posts. V tuto chvíli nemáme v kolekci posts nic, to hned napravíme. Klikneme na kolekci posts a poté na tlačítko ADD DATA > Insert Document vložíme toto:

{
"name": "2tix",
"email": "[email protected]",
"message": "Ahoj",
"date": "26. 1. 2021"
}

Dokument vložíme do databáze.

Data jsou uchovávána ve formátu JSON (JavaScript Object Notation). Pokud jsme vše udělali správně, měla by naše kolekce vypadat takto:

MongoDB kolekce

Server

Databázi máme sice hotovou, my do ní ale budeme chtít zapisovat z JavaScriptu. Otevřeme si tedy složku Server v našem projektu a zde vytvoříme nový soubor server.js. Otevřeme ho a hned na začátku definujme konstantu url, ta bude uchovávat connection string z MongoDB (způsob jeho získání bude stejný jako u Compassu, jen místo Connect using MongoDB Compass, zvolíme Connect your application):

const url = "mongodb+srv://itnetwork:<password>@itnetworkcluster.y12xk.mongodb.net/<dbname>?retryWrites=true&w=majority";
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

<password> zase nahradíme svým heslem a u konce <dbname> nahradíme názvem naší databáze (u mě ITnetwork):

const url = "mongodb+srv://itnetwork:[email protected]/ITnetwork?retryWrites=true&w=majority";

Pro přístup do MongoDB musíme ještě nainstalovat knihovnu příkazem:

npm i mongodb --save

Teď tuto knihovnu využijeme, uložíme si jí do konstanty:

const MongoClient = require("mongodb").MongoClient;

K databázi se připojíme pomocí:

MongoClient.connect(url,(err,client) => {

});

Funkce connect bere jako první argument Connection string a jako druhý funkci (callback). Náš callback má také dva argumenty - err (chybu) a client, přes tento objekt se budeme připojovat k databázi. Do callbacku vložme následující kód:

MongoClient.connect(url,(err,client) => {
  if(err) throw err;
  console.log("Database connected...");
  const posts = client.db("ITnetwork").collection("posts");
});

První řádek vyhodí chybu, pokud nějaká je. Druhý nám vypíše, že je server připojen k databázi a třetí získá kolekci posts z databáze ITnetwork a uloží ji do konstanty posts.

Čtení

Pokud zkusíme vypsat kolekci takto:

console.log(posts);

Aplikace vypíše hodně dlouhý objekt, který rozhodně neodpovídá tomu, co v kolekci máme. Pro správný výpis všech dokumentů v kolekci použijeme:

posts.find().toArray((err, data) => {
   if (err) throw err;
   for(const doc of data){
     console.log(doc);
   }
  });

Zde posts.find().toArray() dává funkci, kterou bere jako argument proměnnou data, tedy list všech dokumentů v kolekci. My pak ve cyklu for-of vypíšeme všechny tyto dokumenty.

Celý náš kód bude tedy vypadat takto (URL si změňte na svou):

const url = "mongodb+srv://itnetwork:[email protected]/ITnetwork?retryWrites=true&w=majority";

const MongoClient = require("mongodb").MongoClient;

MongoClient.connect(url,(err,client) => {
  if(err) throw err;
  console.log("Database connected...");
  const posts = client.db("ITnetwork").collection("posts");

  posts.find().toArray((err, data) => {
   if (err) throw err;
   for(const doc of data){
     console.log(doc);
   }
  });
});

Nyní si aplikaci zkusíme příkazem node server.js ze složky Server/. Aplikace vypíše něco takového:


Database connected...
{
 _id: 600fd6dc545496255c10b83c,
 name: '2tix',
 email: '[email protected]',
 message: 'Ahoj',
 date: '26. 1. 2021'
}

Všimněme si, že nám MongoDB přidala do dokumentu _id (to budete mít samozřejmě odlišné), které slouží k indexaci dokumentů. Ještě než se vrhneme na zápis do databáze, podívejme se blíže na funkci find(). My ji zde používáme bez parametrů, ale pokud chcete například zobrazit jen zprávy vytvořené dne 26. 1. 2021, můžeme zprávy filtrovat:

posts.find({date: "26. 1. 2021"}).toArray((err, data) => {
   if (err) throw err;
   for(const doc of data){
     console.log(doc);
   }
  });

Pokud chceme najít v databázi jen jeden dokument, můžeme použít funkci findOne():

posts.findOne({date: "26. 1. 2021"}, (err,doc) => {
   if (err) throw err;
   if(doc) console.log(doc);
   else console.log("Document was not found!");
  });

Zapisování

Zápis do databáze provedeme metodou posts.insertOne():

posts.insertOne({
   name: "John Doe",
   email: "[email protected]",
   message: "Ahojky",
   date: "26. 1. 3021"
  });

Zkusme znovu zapnout server.js.

Pokud se nyní podíváme do Compassu, můžeme vidět, že se náš dokument opravdu vložil. Pokud se nový záznam nepřidal, zkuste nejdříve aktualizovat databázi kliknutím na tlačítko Refresh úplně napravo v MongoDB Compass.

Editace

Data v databázi budeme upravovat podobně, jako vkládat:

posts.update({
    name: "John Doe"
  }, {
    $set: {
      name: "2tix"
    }
  });

První argument metody update() je filtr (funguje stejně jako u metody insert()/insertOne()), druhý je objekt obsahující další objekt $set, do kterého vždy píšeme, jaký z atributů dokumentu chceme změnit a na co. Opět zde můžeme použít metodu updateOne(), jediný rozdíl je, že metoda updateOne() upraví pouze první nalezený dokument.

Odstraňování

K odstraňování slouží metoda deleteMany(). Ta je asi nejjednoduší, protože bere jen jeden argument - filtr (opět úplně stejný jako u metod update() a insert()):

posts.deleteMany({
    name: "2tix"
  });

A i zde se dá použít metoda deleteOne():

posts.deleteOne({
    name: "2tix"
  });

Funkce then()

Na všech metodách MongoDB (find()/insert()/update()/delete()) můžeme zavolat funkci .then(), která opět bere jako argument callback:

posts.deleteOne({name: "2tix"}).then(() => {
  console.log("Deleted...");
});

Závěr

V této lekci jsme se naučili vytvářet MongoDB databázi a používat CRUD operace (Create - insert(), Read - find(), Update - update(), Delete - delete()). Celý dnešní kód by měl vypadat následovně:

const url = "connectionString";
const MongoClient = require("mongodb").MongoClient;

MongoClient.connect(url, {useUnifiedTopology: true}, (err, client) => {
  if (err) throw err;
  console.log("Database connected...");
  const posts = client.db("ITnetwork").collection("posts");
  posts.find({date: "26. 1. 2021"}).toArray((err, data) => {
    if (err) throw err;
    for (const doc of data) {
      console.log(doc);
    }
  });
  posts.insertOne({
    name: "John Doe",
    email: "[email protected]",
    message: "Ahojky",
    date: "26. 1. 3021"
  });
  posts.updateOne({
    name: "John Doe"
  }, {
    $set: {
      name: "2tix"
    }
  });
  posts.deleteOne({name: "2tix"}).then(() => {
    console.log("Deleted...");
  });
  posts.findOne({date: "26. 1. 2021"}, (err,doc) => {
    if (err) throw err;
    if(doc) console.log(doc);
    else console.log("Document was not found!");
  });
});

V další lekci, Real-time kniha návštěv - Server, si naprogramujeme náš server v Node.js pomocí Socket.io.


 

Předchozí článek
Real-time kniha návštěv - Příprava prostředí pro projekt
Všechny články v sekci
Websocket - Real-time kniha návštěv
Článek pro vás napsal 2tix
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
jako Autor se věnuje C#, tvorbě her v C++ a JavaScriptu
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!