Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swiftu. Zároveň využij výhodnou slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
swift week + discount 30

JavaScript & canvas - Mandelbrotova množina

Mandelbrotova množina je jeden z nejznámějších fraktálů. Jedná se o fraktál ležící v komplexní rovině od [-2;-2] do [2;2]. Vzorec pro jeho výpočet je Z = Z2 + C. Z a C jsou komplexní čísla, kde C je konstantní a jedná se o pozici bodu, ze kterého fraktál počítáme. Postup a podrobnější popis je v článku Mandelbrotova množina, který doporučuji přečíst. Tak a my můžeme začíst programovat.

Vytvoříme si objekt MandelbrotovaMnozina, do kterého uložíme pár proměnných.

var MandelbrotovaMnozina = function() {
    // Soukromé proměnné
    var platno = this.platno = $('#platno').get(0);
    var kontext = platno.getContext('2d');
    var width = platno.width,
      height = platno.height;

    // Vytvoříme si objekt imageData, kde budou data o jednotlivých pixelech
    this.imageData = kontext.createImageData(width, height);
    this.maxiter = 20;
}

Proměnná platno obsahuje element plátna. V tomto případě jsem použil jQuery, ale lze to udělat i přes klasický DOM a to document.getElementById("platno"). Další proměnná je 2D kontext na kreslení a pak rozměry plátna. Základní práce s canvasem je vysvětlená v článku Canvas aneb grafika JavaScriptem. Zajímavější jsou ale veřejné proměnné. V proměnné imageData je uložen objekt ImageData, který vrací metoda kontext.create­ImageData(wid­th, height); Vytvoříme si tak pole pixelů na plátně. Nakonec maxiter je proměnná určující maximální počet iterací (maximální počet pokusů na vyzkoušení, jestli daný bod opravdu patří do množiny).

Metoda pro manipulaci s pixely

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

JavaScript nemá přímo metodu, která by uměla na uživatelsky přijatelné úrovni manipulovat s pixely na plátně, a proto si ji musíme vytvořit sami. Nazveme ji třeba navstavPixel, ještě než ji ale vysvětlím, pokusím se definovat pixel. Pixel je nějaký bod na plátně. Zde je tvořen souborem subpixelů, což jsou jednotlivé složky barev a alfa kanál. Jeden pixel je tak v poli vyjádřen čtyřmi čísli. První je hodnota červené, druhý hodnota zelené, třetí modré a čtvrtý je právě ten alfa kanál (průhlednost). Tohle je důležité si uvědomit. Jdeme na to.

// Funkce nastaví barvu pro daný pixel
this.nastavPixel = function(x, y, r, g, b, a) {
    // Zjistíme pozici v poli (pozici červeného subpixelu)
    var index = (x + y * this.imageData.width) * 4;
    // Hodnota červené bervy
    this.imageData.data[index+0] = r;
    // Hodnota zelené barvy
    this.imageData.data[index+1] = g;
    // Hodnota modré barvy
    this.imageData.data[index+2] = b;
    // Alfa kanál (průhlednost)
    this.imageData.data[index+3] = a;
};

Vstup funkce bude bod x, y, hodnota červené, hodnota zelené, hodnota modré a alfa kanál. Index je pozice červeného (prvního) subpixelu. Musíme si ho vypočítat, jelikož máme každý pixel vyjádřený čtyřmi čísly. Pak jen nastavujeme jednotlivé složky daného pixelu, jak se sami můžete přesvědčit.

Metoda pro vykreslení fraktálu

Funkce bude mít tři vstupní parametry. Jednak prostřední x komplexního čísla, prostřední y komplexního čísla a pak přiblížení. Deklarujeme také proměnné potřebné k vykreslení fraktálu.

// Funkce vykreslí Mandelbrotovu množinu
this.vykresli = function( xCenter, yCenter, zoom ) {
    // Uloží zoom
    $(platno).data('zoom', zoom);
    // Vytvoří nová image data
    this.imageData = kontext.createImageData(width, height);

    // Potřebné proměnné
    var count, zr, zi, zr2, zi2;
    // Přiblížení
    var zoom = zoom > 1 ? zoom*3 : zoom;
    // Y, od kterého začneme
    var minY = yCenter - (1.5/(zoom));
    // Y, u kterého skončíme
    var maxY = yCenter + (1.5/(zoom));
    // X, u kterého začneme
    var minX = xCenter - (1.5/(zoom));
    // X, u kterého skončíme
    var maxX = xCenter + (1.5/(zoom));
    // Vypočteme jeden krok cyklu for X
    var dx = (maxX - minX) / width;
    // Vypočteme jeden krok cyklu for Y
    var dy = (maxY - minY) / height;
    // Budeme ukládat reálnou pozici pixelu na plátně
    var rX = 0, rY = 0;
}

Když máme deklarované proměnné, můžeme začít vykreslovat. Musíme projít všechny pixely a tak budeme potřebovat dva do sebe vnořené cykly for (jeden pro X a jeden pro Y). V každém kroku vynulujeme naše komplexní číslo Z. Vzorec pro výpočet je pak následující: Reálná část = zr2 - zi2 Imaginární část: zi * zr + zi * zr = 2 * Zr * Zi

Abychom se v tom neztráceli, raději si vytvoříme proměnné druhé mocniny reálné a imaginární části komplexního čísla Z. Uložíme si je do proměnných zr2, zi2. V cyklu budeme toto počítat dokud nebudeme mimo množinu (součet druhé mocniny reálné a imaginární části bude větší než čtyři) nebo přesáhneme maximální počet pokusů (iterací). Pokud budeme mimo množinu, obarvíme si pixel podle počtu pokusů. Jinak obarvíme pixel černě.

// Projdeme všechny pixely na plátně
for(var y = minY; y < maxY; y += dy) {
    // Přičteme reálnou pozici Y
    rY++;
    // Jsme v novém řádku => vynulujeme widthCheck
    rX = 0;
    // Projdeme X a zároveň se ujistíme, že jsem stále na plátně
    for (var x = minX; x < maxX && rX < width; x += dx) {
        // Přičteme reálnou pozici X
        rX++;
        // Vynulujeme komplexní číslo Z a jeho druhou množinu
        zi = 0;
        zr = 0;
        zi2 = 0;
        zr2 = 0;
        // Nastavíme počet provedených iterací na 0
        count = 0;
        // Obarvíme pixel na černo
        this.nastavPixel(rX, rY, 0, 0, 0, 255);

        // Pokud jsme v množině a nevyčerpali jsme možný počet pokusů
        while ((zr2 + zi2) < 4 && count < this.maxiter) {
            // Uložíme si druhou mocninu reálné části (alernativa: zr*zr)
            zr2 = Math.pow(zr, 2);
            // Uložíme si druhou mocninu imaginární části (alternativa: zi*zi)
            zi2 = Math.pow(zi, 2);
            // Vzorec: Z.i = 2 * Z.r * Z.i + posunY
            zi = 2*zr*zi + y;
            // Vzorec: Z.z^2 - Z.i^2 + posunX
            zr = zr2 - zi2 + x;
            // Přičteme počet provedených pokusů
            count++;
        }

        // Pokud jsme mimo množinu, obarvíme pixel na nějakou barvu podle počtu provedených pokusů
        if ((zr2 + zi2) > 4)
            //Obarvíme pixel podle počtu provedených pokusů
            this.nastavPixel(rX, rY, count * 12, count * 4, count * 3, 255);
        }
    }
}

A je hotovo. Teď už můžeme fraktál vykreslit a popřípadě přidat možnost přiblížit fraktál po kliknutí na plátno. To by v jQuery mohlo vypadat třeba

var manMnozina = new MandelbrotovaMnozina();
manMnozina.vykresli(0, 1.5, 0.5);
$(manMnozina.platno).click(function(e) {
  e = $.event.fix(e);
  var left = e.pageX-$(this).offset().left,
    top = e.pageY-$(this).offset().top,
    zoom = $(this).data('zoom')+1;
  manMnozina.vykresli(left/$(this).width(), top/$(this).height(), zoom);
});

Výsledek bude něco podobného tomuto obrázku:

Mandelbrotova množina

 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 629x (35.93 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

Všechny články v sekci
JavaScript zdrojákoviště - Základní konstrukce jazyka
Článek pro vás napsal Drahomír Hanák
Avatar
Uživatelské hodnocení:
7 hlasů
Autor v současné době studuje Informatiku. Zajímá se o programování, matematiku a grafiku.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
David Čápka:30.4.2012 14:15

Opět dobrý článek, jen jsem u toho svého asi špatně napsal interace místo iterace a ty jsi to potom převzal, za to se omlouvám :(

Jinak ten tvůj render je stále takový okousaný, ale na první pohled nevidím, čím by to mohlo být. Nastavuješ tam 2 pixely místo jednoho, když barvím jen bod na rX a rY, tak jsou přes množinu černé čáry, rY se však zvyšuje jen jednou v cyklu. Jakto, že se evidentně zvyšuje po dvou?

Odpovědět
30.4.2012 14:15
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Kit
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:30.4.2012 14:58

Asi proto, že nikde uvnitř prvního cyklu nenuluje rX. Těch chyb je tam asi víc. Nepochopil jsem smysl posunutého pixelu.

Odpovědět
30.4.2012 14:58
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Odpovídá na Kit
Drahomír Hanák:30.4.2012 15:10

Ano, to je ta chyba. Napsal jsem si na to tu proměnnou widthCheck a rX, rY jsem přidal až ke konci, takže jsem si nevšiml, že se jaksi rX nevynuluje. Tady už to funguje http://jsfiddle.net/…os/ewNfQ/13/ Stačí přejmenovat widthCheck na rX

 
Odpovědět
30.4.2012 15:10
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Drahomír Hanák
David Čápka:30.4.2012 15:20

Teď je to ono, super :)

Odpovědět
30.4.2012 15:20
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Drahomír Hanák
David Čápka:30.4.2012 16:05

Na ty 3 barvy jsem šel tak, že jsem do červené složky dával přímo tu vypočtenou hodnotu barvy podle iterace (c = 0 až 255), do zelené jsem dával (255 - c) a do modré jsem dal něco jako (128 - (c - 128)). Nějak jsem si s tím pak hrál a vypadá to docela dobře, jen tam mám nějaký problém s tím, že to tmavne při příliš velkých iteracích, chtělo by to asi nějak rozpočítávat.

Ten článek editneš nebo ho mám upravit? :)

Odpovědět
30.4.2012 16:05
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Drahomír Hanák:30.4.2012 17:00

Taky mě to napadlo. Šla by tam přidat funkce na převod RGB barvy, ale musel bych to propočítat :)

Článek upravím, jen ještě musím dodělat pár věcí, abych na ně nezapomněl.

 
Odpovědět
30.4.2012 17:00
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Drahomír Hanák
David Čápka:30.4.2012 19:42

Udělal jsem si z toho 25Mpxl obrázek a ani to netrvalo dlouho, ten canvas je docela pecka, z tohodle by šel i plakát :D

Odpovědět
30.4.2012 19:42
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Drahomír Hanák:30.4.2012 20:01

Tak to jsem ani před tím nezkoušel :) Vypadá to dobře, akorát to data URL je trošičku delší :)

 
Odpovědět
30.4.2012 20:01
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 8 zpráv z 8.