Objektově orientované programování v Kotlin

Tutoriály v sekci se věnují objektově orientovanému programování v Kotlin. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám.

Lekce

Úvod do objektově orientovaného programování v Kotlin

Lekce 1 - Úvod do objektově orientovaného programování v Kotlin

Tutoriál uvede do objektově orientovaného programování v Kotlin, vysvětlíme si okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
První objektová aplikace v Kotlin - Hello object world

Lekce 2 - První objektová aplikace v Kotlin - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro Kotlin - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Cvičení k 1.-2. lekci OOP v Kotlin

Cvičení k 1.-2. lekci OOP v Kotlin

Řešené programátorské úlohy v Kotlinu na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Samuel Kodytek
Hrací kostka v Kotlin - Konstruktory a náhodná čísla

Lekce 3 - Hrací kostka v Kotlin - Konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v Kotlinu objektovou hrací kostku, první část naší arény.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Cvičení k 3. lekci OOP v Kotlin

Cvičení k 3. lekci OOP v Kotlin

Řešené programátorské úlohy v Kotlinu na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Referenční datové typy v Kotlin

Lekce 4 - Referenční datové typy v Kotlin

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak Kotlin pracuje v paměti s referenčními typy (objekty). Popíšeme si garbage collector.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Cvičení k 4. lekci OOP v Kotlin

Cvičení k 4. lekci OOP v Kotlin

Řešené programátorské úlohy v Kotlinu na téma reference na objekty a hodnota null. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Bojovník do arény v Kotlin

Lekce 5 - Bojovník do arény v Kotlin

V tomto tutoriálu si v Kotlinu napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Aréna s bojovníky v Kotlin

Lekce 6 - Aréna s bojovníky v Kotlin

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky v Kotlinu. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Dědičnost a polymorfismus v Kotlin

Lekce 7 - Dědičnost a polymorfismus v Kotlin

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v Kotlinu Naučíme se znovu používat kód a objevíme modifikátor přístupu protected.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Aréna s mágem - Dědičnost a polymorfismus v Kotlin

Lekce 8 - Aréna s mágem - Dědičnost a polymorfismus v Kotlin

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí super a přepisovat jejich metody pomocí override.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Cvičení k 5.-8. lekci OOP v Kotlin

Cvičení k 5.-8. lekci OOP v Kotlin

Řešené programátorské úlohy v Kotlinu na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Companion objects v Kotlin

Lekce 9 - Companion objects v Kotlin

V tutoriálu se v Kotlinu naučíme používat tzv. companion objects, což je obdoba statických/třídních prvků z jiných programovacích jazyků.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Cvičení k 9. lekci OOP v Kotlin

Cvičení k 9. lekci OOP v Kotlin

Řešené programátorské úlohy v Kotlinu na téma companion objects. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Vlastnosti v Kotlin

Lekce 10 - Vlastnosti v Kotlin

V tutoriálu si ukážeme, jak se v Kotlinu deklarují tzv. vlastnosti, private settery, backing properties a další syntaxi.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Datum a čas v Kotlin - Vytváření a formátování

Lekce 11 - Datum a čas v Kotlin - Vytváření a formátování

Představíme si třídy LocalDate, LocalTime a LocalDateTime v Kotlin, z nového API od Javy 8. Vytvoříme jejich instance a naformátujeme hodnoty.
ZdarmaNapsal Samuel Kodytek
Datum a čas v Kotlin - Úprava a intervaly

Lekce 12 - Datum a čas v Kotlin - Úprava a intervaly

V tomto Kotlin tutoriálu budeme konvertovat mezi LocalDateTime a ostatními datovými typy, upravovat jejich vnitřní hodnotu a uvedeme si Duration a Period.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Datum a čas v Kotlin - Parsování a porovnávání

Lekce 13 - Datum a čas v Kotlin - Parsování a porovnávání

V tomto Kotlin tutoriálu se naučíme parsovat datum a čas podle vlastního formátu, porovnávat hodnoty a uvedeme si další třídy jako Instant a časové zóny.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Diář s databází v Kotlin

Lekce 14 - Diář s databází v Kotlin

V tutoriálu si vytvoříme v Kotlinu elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Diář s databází v Kotlin - Dokončení

Lekce 15 - Diář s databází v Kotlin - Dokončení

V tutoriálu dokončíme v Kotlinu elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Umožňuje přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Cvičení k 10.-15. lekci OOP v Kotlin

Cvičení k 10.-15. lekci OOP v Kotlin

Řešené programátorské úlohy v Kotlinu na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Rozhraní (interface) v Kotlin

Lekce 16 - Rozhraní (interface) v Kotlin

V tutoriálu si ukážeme jak v Kotlin používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí IntelliJ a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Přetypování a hierarchie objektů v Kotlin

Lekce 17 - Přetypování a hierarchie objektů v Kotlin

V tutoriálu si ukážeme jak v Kotlin přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Abstraktní třída, porovnávání a operátory v Kotlin

Lekce 18 - Abstraktní třída, porovnávání a operátory v Kotlin

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v Kotlinu. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí Comparable a přetížíme operátor.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Cvičení k 16.-18. lekci OOP v Kotlin

Cvičení k 16.-18. lekci OOP v Kotlin

Řešené programátorské úlohy v Kotlinu na téma rozhraní, abstraktní třída a přetížení operátorů. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Výčtové typy (enum) a konstanty v Kotlin

Lekce 19 - Výčtové typy (enum) a konstanty v Kotlin

V tutoriálu se naučíme deklarovat výčtové typy (enum) v Kotlin, ukážeme si jak používat jejich konstruktor a skončíme konstantami.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
Equals, clone a datové třídy v Kotlin

Lekce 20 - Equals, clone a datové třídy v Kotlin

V tutoriálu si přepíšeme metodu equals() tak, aby uměla porovnávat objekty podle jejich vnitřního stavu. Dále si vysvětlíme klonování a datové třídy.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek
OOP v Kotlin naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

Lekce 21 - OOP v Kotlin naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

V posledním tutoriálu OOP v Kotlin si představíme boxing a unboxing, metodu s proměnným počtem parametrů, systém balíčků a vnořené třídy.
PremiumNehodnocenoNapsal Samuel Kodytek


 

Aktivity (7)