IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 5 - Formátování buněk v aplikaci Excel

V minulé lekci, Práce se sloupci a řádky v aplikaci Excel, jsme si ukázali vkládání a odstranění sloupců a řádků a jejich formátování.

V této lekci si řekneme více o formátování buněk a jejich stylech.

Co je to formátování?

Formátování nám umožňuje provádět grafické úpravy zobrazovaných dat v sešitu. V tomto případě se jedná především o barvu a velikost písma nebo výplně a ohraničení buněk. V jednom okamžiku můžeme formátovat více označených buněk, které mohou být jak v souvislé, tak i nesouvislé oblasti, na jednom nebo několika různých listech zároveň.

Výchozí formátování

Formátování je vždy nastaveno na výchozí hodnoty. Výchozí hodnoty zjistíme po kliknutí na kartu Soubor v sekci Možnosti. Otevře se nám okno a v záložce Obecné už vidíme ve skupině Při vytváření nových sešitů nastavení parametrů používat jako výchozí písmo a velikost písma.

Základy Microsoft Excel

Podle dat, která do buňky vložíme, je automaticky nastaveno nejvhodnější formátování námi vložených dat (měna, čas, číslo atd.).

Formátování buňky

Formátovat můžeme jednu buňku a data uvnitř ní, nebo celou skupinu označených buněk a data, která obsahují. Při formátování buňky můžeme nastavit její ohraničení, zarovnání textu, barvu výplně, nebo vlastnosti písma.

Ohraničení buněk

Ohraničení buněk se nejčastěji používá k oddělení nebo ke zvýraznění důležitých částí tabulky. Ohraničení buněk nastavíme následovně:

 • Nejprve si označíme buňky, u kterých chceme nastavit ohraničení
 • Na kartě Domů ve skupině Písmo klikneme na šipku u obrázku Ohraničení
 • Otevře se nám nabídka a my si můžeme vybrat jeden z přednastavených typů ohraničení, viz:
Základy Microsoft Excel

V případě, že chceme použít jiné ohraničení, než je nabízené v předvolených variantách, klikneme ve stejné nabídce na možnost Další ohraničení…. Otevře se nám dialogové okno Formát buněk, ve kterém si nastavíme ohraničení sami.

Základy Microsoft Excel
 • V levé části okna Čára vybereme styl a barvu čáry
 • Dále pak vpravo v části Ohraničení vybereme jednotlivé čáry ohraničení buněk (vodorovně, svisle a úhlopříčně)
 • Pokud máme vše nastaveno tak, jak potřebujeme, stačí potvrdit výběr kliknutím na tlačítko OK

Vlastní ohraničení oblasti buněk může ve výsledku vypadat například takto:

Základy Microsoft Excel

Automatická barva ohraničení je černá.

Výplň buněk

Výplň buňky nám umožňuje přidat buňkám barevné pozadí.

Můžeme ji nastavit následovně:

 • Nejprve si označíme buňky, u kterých chceme výplň nastavovat
 • Na kartě Domů ve skupině Písmo klikneme na šipku u obrázku Barva výplně
 • Otevře se nám nabídka a my si můžeme vybrat jednu z přednastavených výplní buněk
Základy Microsoft Excel

Pokud nám nevyhovují možnosti barev, které jsou nabízeny jako přednastavené, stačí když nad označenými buňkami klikneme pravým tlačítkem a vybereme možnost Formát buněk.

Základy Microsoft Excel

Zobrazí se nám již známé dialogové okno Formát buněk. Klikneme na záložku Výplň, kde mimo barvy výplně můžeme také nastavit Efekty výplně, nebo vybrat Barvu vzorku a Styl vzorku.

Základy Microsoft Excel

Výplň buněk tabulky může ve výsledku vypadat například takto:

Základy Microsoft Excel

Příliš mnoho různých barev a typů výplně buněk může znepřehlednit viditelnost a přehlednost dat, která jsou v buňkách uložena. Dávejte proto pozor na jednoduchost a přehlednost výsledné výplně.

Zarovnání textu buňky

 • Nejprve si označíme buňky, u kterých chceme zarovnání nastavovat
 • Na kartě Domů ve skupině Zarovnání vidíme některé z typů zarovnání textu v buňce - miniatury nám ukazují nejčastěji používané typy

Pokud potřebujeme zarovnat text jiným způsobem, klikneme v pravém dolním rohu na tlačítko Nastavení zarovnání (označeno níže na obrázku červeně)

Základy Microsoft Excel

Zobrazí se nám opět okno Formát buněk, ve kterém bude aktivní záložka Zarovnání.

Najdeme zde možnosti zarovnání Vodorovně, Svisle, Nastavení textu, Směr textu a Orientace. Všechny tyto možnosti lze libovolně kombinovat.

Základy Microsoft Excel

Nastavení písma

Pro nastavení písma slouží na kartě Domů skupina Písmo, kde najdeme základní možnosti nastavení písma.

Základy Microsoft Excel

Můžeme zde nastavit:

 • Písmo- typ písma
 • Velikost písma
 • Tučné písmo
 • Kurzíva
 • Podtržení
 • Zvětšení písma
 • Zmenšení písma
 • Ohraničení - ohraničení buňky, o kterém jsme psali výše
 • Barva výplně - barvu výplně buňky, o které jsme již také psali výše
 • Barva písma

Více možností pro formátování písma najdeme v dialogovém okně Formát buněk na záložce Písmo.

Základy Microsoft Excel

Odstranění formátování

Pokud potřebujeme formátování buněk odstranit, ale zachovat data v buňkách, uděláme to následovně:

 • Nejprve si označíme buňky, u kterých chceme formátování odstranit
 • Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikneme na tlačítko Vymazat a vybereme možnost Vymazat formáty
Základy Microsoft Excel

Naše tabulka tedy po odstranění formátování vypadá takto:

Základy Microsoft Excel

Styly buňky

Styl buňky je tvořen celou sadou formátů. Mezi tyto formáty patří znakové sady, velikost písma, ohraničení buněk, jejich výplň a číselný formát. Styly můžeme vybírat z přednastavených nebo si můžeme vytvořit styl vlastní.

Přidání stylu buňky

V případě, že chceme použít již přednastavený styl buňky, postupujeme následovně:

 • Označíme si buňky, na které chceme styl aplikovat
 • Na kartě Domů ve skupině Styly vybereme Styl buňky
 • Otevře se nám nabídka jednotlivých stylů a vybereme ten, který chceme použít - např. styl 60 % zvýraznění oranžové výplně buňky
Základy Microsoft Excel

Pokud potřebujeme vybraný styl z nějakého důvodu odstranit, stačí v nabídce stylů vybrat styl Normální.

Každá buňka má jako výchozí styl nastavený styl Normální.

Úprava stylu buněk

Veškeré přednastavené styly buněk můžeme upravovat následovně:

 • Klikneme v nabídce stylů na kterýkoliv styl pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz Změnit
 • Zobrazí se nám dialogové okno Formát buněk, ve kterém si můžeme styl buňky změnit

Odstranění stylu buněk

Pokud chceme některý ze stylů buňky odstranit, postupujeme následovně:

 • Na kartě Domů ve skupině Styly vybereme Styl buňky
 • Na styl, který chceme odstranit, klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme možnost Odstranit
Základy Microsoft Excel

Vytvoření nového stylu buňky

Jak bylo již zmíněno výše, lze také vytvářet vlastní styly buněk. Vlastní styl si můžeme vytvořit následovně:

 • Na kartě Domů ve skupině Styly vybereme Styl buňky
 • Poté vybereme možnost Nový styl buňky
Základy Microsoft Excel
 • Zaškrtneme si jednotlivé možnosti, co má náš vlastní styl obsahovat a můžeme si jej také pojmenovat
 • Kliknutím na tlačítko Formát nastavíme v nám už známém dialogovém okně Formát buněk vlastnosti Zarovnání, Písma, Ohraničení a Výplně
 • Klikneme na tlačítko OK a náš vlastní styl nyní najdeme mezi ostatními styly v kategorii Vlastní
Základy Microsoft Excel

Výběr stylů buněk umožňuje tzv. dynamický náhled - při pohybu myší po jednotlivých stylech se zobrazuje náhled vybraného stylu přímo v označené buňce.

V následujícím kvízu, Kvíz - Formátování buněk, práce s řádky a sloupci v MS Excel, si vyzkoušíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Práce se sloupci a řádky v aplikaci Excel
Všechny články v sekci
Základy Microsoft Excel
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Kvíz - Formátování buněk, práce s řádky a sloupci v MS Excel
Článek pro vás napsal Jakub Fišer
Avatar
Uživatelské hodnocení:
134 hlasů
Autor se věnuje informačním technologiím.
Aktivity