IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 11 - Grafy v aplikaci Excel

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 10. lekci Excel pro začátečníky, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V této lekci se budeme věnovat grafům.

Grafy

Graf je vlastně obrázek, který se používá ke grafickému znázornění dat. Díky tomu mohou být data lépe pochopitelná a přehledně znázorněná. Je ale potřebné vybrat ke znázornění správný typ grafu a mít data správně nachystaná pro převod do grafu.

Části grafu

Graf je tvořen několika prvky.

Základ grafu tvoří vodorovná osa x a svislá osa y. Data, která se zobrazují v grafu, jsou vkládána z datové řady, což je vlastně řádek nebo sloupec čísel a zobrazuje např. vývoj dat během určitého období.

Základy Microsoft Excel

Graf tedy může vypadat např. takto:

Základy Microsoft Excel
 • 1. název grafu
 • 2. osa y
 • 3. osa x
 • 4. legenda grafu
 • 5. popisky dat
 • 6. názvy os

Dále se dají do grafu přidat také další prvky. Jedním ze způsobů, jak prvky přidat, je kliknout na zelené tlačítko + a zvolit označením daný prvek. Toto tlačítko se nám zobrazí po kliknutí na graf. Stejně tak můžeme v této nabídce některé prvky odznačit a tím se nám v grafu nebudou zobrazovat.

Základy Microsoft Excel

Každý graf může samozřejmě vypadat jinak vzhledem k různým typům grafu.

Typy grafů

Excel nabízí velké množství typů grafů, které jsou určeny pro různou interpretaci dat. Při volbě grafu si tedy musíme rozmyslet, jak chceme data prezentovat a co je cílem grafického zobrazení. Grafy se dělí do několika typů, které nalezneme na kartě Vložení ve skupině Grafy.

Základy Microsoft Excel
 • Sloupcový nebo pruhový - slouží k porovnání hodnot v několika kategoriích - např. porovnání letošního a loňského zisku z určitého produktu
 • Spojnicový nebo plošný - slouží k zobrazení trendů v průběhu času nebo v kategoriích - např. zobrazení vývoje zisku během 12ti měsíců
 • Výsečový nebo prstencový - slouží k zobrazení proporcí celku (100%) - např. poměr mužů a žen při výzkumu
 • Hierarchický - slouží k porovnání části s celkem nebo ho využíváme v případě, že několik sloupců kategorií tvoří hierarchii - např. prezentace výsledků sčítání lidu
 • Statistický - slouží k znázornění statistických analýz dat
 • Bodový nebo bublinový - slouží k zobrazení vztahu mezi sadami hodnot - např. zobrazení vztahu času a teploty v bytě
 • Vodopádový, trychtýřový, burzovní, povrchový nebo paprskový
 • Kombinovaný

Excel nabízí velké množství grafů, proto je vhodné si je důkladněji projít a zjistit, které chceme při práci s Excelem nejčastěji používat.

Vložení grafu

Jak jsme si již řekli, graf můžeme vytvořit pouze tehdy, pokud máme tabulku s uspořádanými daty (např. zisk za jednotlivé měsíce).

V případě, že tato data máme, graf vložíme následovně:

 • Označíme si oblast buněk, kterou chceme graficky znázornit
 • Na kartě Vložení ve skupině Grafy vybereme námi požadovaný typ grafu, na který klikneme
 • Tím se nám graf automaticky vloží a pokud chceme, můžeme jej dále upravovat

Graf se dá vložit i bez označení oblasti buněk, ale je potřeba do něj poté vložit data tak, že na něj klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme možnost Vybrat data....

Úprava grafu

Graf můžeme upravovat na kartě Návrh a na kartě Formát, které se nám zobrazí po kliknutí na graf. S kartou Formát jsme se již seznámili v několika předchozích lekcích a můžeme na ní upravovat např. text grafu nebo ohraničení oblasti s grafem. Na kartě Návrh nalezneme tyto úpravy:

Základy Microsoft Excel
 • Přidat prvek grafu - přidání/odstranění např. názvu grafu, popisků dat, legendy nebo spojnice trendu
 • Rychlé rozložení - změna rozložení jednotlivých prvků grafu z předem připravených šablon
 • Změnit barvy - změna barev grafu na barevné nebo monochromatické odstíny
 • Styly grafů - změna stylu grafu z předem připravených stylů
 • Zaměnit řádek za sloupec
 • Vybrat data - změna výběru oblasti dat, která se zobrazují v grafu
 • Změnit typ grafu - změna typu grafu při zachování jeho formátování
 • Přesunout graf - přesun grafu do jiného listu

Příklad

V následujícím příkladu si vytvoříme dva základní grafy, na kterých pochopíme princip vkládání a úpravy grafů. Budeme pracovat s tabulkou, kterou máme připravenou z minulých lekcí.

Nejprve chceme graficky znázornit procentuální hodnotu zisku z jednotlivých druhů prodaného zboží. Pro tento účel nám nejlépe poslouží výsečový graf.

Označíme si oblast buněk, kterou chceme v grafu zobrazit - v našem případě to tedy bude sloupec A pojmenovaný Zboží a sloupec I pojmenovaný Zisk z prodeje. Na kartě Vložení ve skupině Grafy klikneme na skupinu grafů Vložit výsečový nebo prstencový graf. Zobrazí se nám nabídka, ve které vybereme graf s názvem Výsečový.

Základy Microsoft Excel

Graf se nám automaticky vloží do střední části listu a my si jej přesuneme (stejně jako např. obrázek) do spodní části listu.

Základy Microsoft Excel

Graf chceme dále upravovat a víme, že nejprve chceme zobrazit popisky dat v %. Po kliknutí na graf se nám zobrazí karta Návrh. Na této kartě klikneme na volbu Přidat prvek grafu a rozbalí se nám nabídka, ve které klikneme na Popisky dat a dále na Další možnosti popisků dat.

Zobrazí se boční nabídka Formát popisků dat, ve které odškrtneme možnost Hodnota a zaškrtneme možnost Procento. Ve spodní části této nabídky ještě vybereme Umístění popisků na pozici Před zakončením a nabídku zavřeme.

Dále upravíme styl grafu. Klikneme opět na kartu Návrh a ze stylů vybereme Styl 8.

Základy Microsoft Excel

V našem druhém grafu chceme graficky znázornit skladové zásoby v porovnání dvou dní. Pro tento účel zvolíme sloupcový graf.

Opět si označíme oblast buněk, kterou chceme v grafu zobrazit - v našem případě sloupec A pojmenovaný Zboží, sloupec D pojmenovaný Počet ks skladem 21. 8. a sloupec F pojmenovaný Počet ks skladem 22. 8.. Na kartě Vložení ve skupině Grafy klikneme na skupinu grafů Vložit sloupcový nebo pruhový graf. Zobrazí se nám nabídka, ve které vybereme graf s názvem Skupinový sloupcový.

Základy Microsoft Excel

Graf si nejprve pojmenujeme dvojitým kliknutím na Název grafu, vepíšeme Skladové zásoby a potvrdíme kliknutím mimo oblast grafu. Dále si graf označíme, klikneme na zelené tlačítko + a u možnosti Legenda vybereme možnost Nahoře.

Základy Microsoft Excel

Dále upravíme měřítko osy y. Dvakrát klikneme na osu y a otevře se nám nabídka Formát osy. V rámci této nabídky klikneme na ikonu Možnosti osy. Ve skupině Meze změníme Maximum na hodnotu 150 a ve skupině Jednotky změníme Hlavní na hodnotu 30. Změny potvrdíme stisknutím klávesy Enter.

Základy Microsoft Excel

Jako poslední změníme barvu grafu na kartě Návrh. Klikneme na Změnit barvy a v nabídce ve skupině Monochromatické zvolíme Barva 10 (odstíny zelené barvy).

Ve výsledku získáme tento graf:

Základy Microsoft Excel

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 11. lekci Excel pro začátečníky, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 10. lekci Excel pro začátečníky
Všechny články v sekci
Základy Microsoft Excel
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 11. lekci Excel pro začátečníky
Článek pro vás napsal Jakub Fišer
Avatar
Uživatelské hodnocení:
59 hlasů
Autor se věnuje informačním technologiím.
Aktivity