Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy

Lekce 11 - Grafy v aplikaci Excel

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 10. lekci Excel pro začátečníky, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V této lekci se budeme věnovat grafům.

Grafy

Graf je vlastně obrázek, který se používá ke grafickému znázornění dat. Díky tomu mohou být data lépe pochopitelná a přehledně znázorněná. Je ale potřebné vybrat ke znázornění správný typ grafu a mít data správně nachystaná pro převod do grafu.

Části grafu

Graf je tvořen několika prvky.

Základ grafu tvoří vodorovná osa x a svislá osa y. Data, která se zobrazují v grafu, jsou vkládána z datové řady, což je vlastně řádek nebo sloupec čísel a zobrazuje např. vývoj dat během určitého období.

Graf tedy může vypadat např. takto:

 • 1. název grafu
 • 2. osa y
 • 3. osa x
 • 4. legenda grafu
 • 5. popisky dat
 • 6. názvy os

Dále se dají do grafu přidat také další prvky. Jedním ze způsobů, jak prvky přidat, je kliknout na zelené tlačítko + a zvolit označením daný prvek. Toto tlačítko se nám zobrazí po kliknutí na graf. Stejně tak můžeme v této nabídce některé prvky odznačit a tím se nám v grafu nebudou zobrazovat.

Každý graf může samozřejmě vypadat jinak vzhledem k různým typům grafu.

Typy grafů

Excel nabízí velké množství typů grafů, které jsou určeny pro různou interpretaci dat. Při volbě grafu si tedy musíme rozmyslet, jak chceme data prezentovat a co je cílem grafického zobrazení. Grafy se dělí do několika typů, které nalezneme na kartě Vložení ve skupině Grafy.

 • Sloupcový nebo pruhový - slouží k porovnání hodnot v několika kategoriích - např. porovnání letošního a loňského zisku z určitého produktu
 • Spojnicový nebo plošný - slouží k zobrazení trendů v průběhu času nebo v kategoriích - např. zobrazení vývoje zisku během 12ti měsíců
 • Výsečový nebo prstencový - slouží k zobrazení proporcí celku (100%) - např. poměr mužů a žen při výzkumu
 • Hierarchický - slouží k porovnání části s celkem nebo ho využíváme v případě, že několik sloupců kategorií tvoří hierarchii - např. prezentace výsledků sčítání lidu
 • Statistický - slouží k znázornění statistických analýz dat
 • Bodový nebo bublinový - slouží k zobrazení vztahu mezi sadami hodnot - např. zobrazení vztahu času a teploty v bytě
 • Vodopádový, trychtýřový, burzovní, povrchový nebo paprskový
 • Kombinovaný

Excel nabízí velké množství grafů, proto je vhodné si je důkladněji projít a zjistit, které chceme při práci s Excelem nejčastěji používat.

Vložení grafu

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Jak jsme si již řekli, graf můžeme vytvořit pouze tehdy, pokud máme tabulku s uspořádanými daty (např. zisk za jednotlivé měsíce).

V případě, že tato data máme, graf vložíme následovně:

 • Označíme si oblast buněk, kterou chceme graficky znázornit
 • Na kartě Vložení ve skupině Grafy vybereme námi požadovaný typ grafu, na který klikneme
 • Tím se nám graf automaticky vloží a pokud chceme, můžeme jej dále upravovat

Graf se dá vložit i bez označení oblasti buněk, ale je potřeba do něj poté vložit data tak, že na něj klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme možnost Vybrat data....

Úprava grafu

Graf můžeme upravovat na kartě Návrh a na kartě Formát, které se nám zobrazí po kliknutí na graf. S kartou Formát jsme se již seznámili v několika předchozích lekcích a můžeme na ní upravovat např. text grafu nebo ohraničení oblasti s grafem. Na kartě Návrh nalezneme tyto úpravy:

 • Přidat prvek grafu - přidání/odstranění např. názvu grafu, popisků dat, legendy nebo spojnice trendu
 • Rychlé rozložení - změna rozložení jednotlivých prvků grafu z předem připravených šablon
 • Změnit barvy - změna barev grafu na barevné nebo monochromatické odstíny
 • Styly grafů - změna stylu grafu z předem připravených stylů
 • Zaměnit řádek za sloupec
 • Vybrat data - změna výběru oblasti dat, která se zobrazují v grafu
 • Změnit typ grafu - změna typu grafu při zachování jeho formátování
 • Přesunout graf - přesun grafu do jiného listu

Příklad

V následujícím příkladu si vytvoříme dva základní grafy, na kterých pochopíme princip vkládání a úpravy grafů. Budeme pracovat s tabulkou, kterou máme připravenou z minulých lekcí.

Nejprve chceme graficky znázornit procentuální hodnotu zisku z jednotlivých druhů prodaného zboží. Pro tento účel nám nejlépe poslouží výsečový graf.

Označíme si oblast buněk, kterou chceme v grafu zobrazit - v našem případě to tedy bude sloupec A pojmenovaný Zboží a sloupec I pojmenovaný Zisk z prodeje. Na kartě Vložení ve skupině Grafy klikneme na skupinu grafů Vložit výsečový nebo prstencový graf. Zobrazí se nám nabídka, ve které vybereme graf s názvem Výsečový.

Graf se nám automaticky vloží do střední části listu a my si jej přesuneme (stejně jako např. obrázek) do spodní části listu.

Graf chceme dále upravovat a víme, že nejprve chceme zobrazit popisky dat v %. Po kliknutí na graf se nám zobrazí karta Návrh. Na této kartě klikneme na volbu Přidat prvek grafu a rozbalí se nám nabídka, ve které klikneme na Popisky dat a dále na Další možnosti popisků dat.

Zobrazí se boční nabídka Formát popisků dat, ve které odškrtneme možnost Hodnota a zaškrtneme možnost Procento. Ve spodní části této nabídky ještě vybereme Umístění popisků na pozici Před zakončením a nabídku zavřeme.

Dále upravíme styl grafu. Klikneme opět na kartu Návrh a ze stylů vybereme Styl 8.

V našem druhém grafu chceme graficky znázornit skladové zásoby v porovnání dvou dní. Pro tento účel zvolíme sloupcový graf.

Opět si označíme oblast buněk, kterou chceme v grafu zobrazit - v našem případě sloupec A pojmenovaný Zboží, sloupec D pojmenovaný Počet ks skladem 21. 8. a sloupec F pojmenovaný Počet ks skladem 22. 8.. Na kartě Vložení ve skupině Grafy klikneme na skupinu grafů Vložit sloupcový nebo pruhový graf. Zobrazí se nám nabídka, ve které vybereme graf s názvem Skupinový sloupcový.

Graf si nejprve pojmenujeme dvojitým kliknutím na Název grafu, vepíšeme Skladové zásoby a potvrdíme kliknutím mimo oblast grafu. Dále si graf označíme, klikneme na zelené tlačítko + a u možnosti Legenda vybereme možnost Nahoře.

Dále upravíme měřítko osy y. Dvakrát klikneme na osu y a otevře se nám nabídka Formát osy. V rámci této nabídky klikneme na ikonu Možnosti osy. Ve skupině Meze změníme Maximum na hodnotu 150 a ve skupině Jednotky změníme Hlavní na hodnotu 30. Změny potvrdíme stisknutím klávesy Enter.

Jako poslední změníme barvu grafu na kartě Návrh. Klikneme na Změnit barvy a v nabídce ve skupině Monochromatické zvolíme Barva 10 (odstíny zelené barvy).

Ve výsledku získáme tento graf:

To je pro dnešek vše. V této lekci jsme si řekli více o grafech a ukázali jsme si příklady typů grafů.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 11. lekci Excel pro začátečníky, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 10. lekci Excel pro začátečníky
Všechny články v sekci
Základy Microsoft Excel
Článek pro vás napsal Jakub Fišer
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Aktivity (6)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!