Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy

Lekce 7 - Obrázky, obrazce a snímky obrazovky v aplikaci Excel

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 1. - 6. lekci Excel pro začátečníky, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V této lekci si řekneme více o práci s obrázky, obrazci a snímcích obrazovky.

Objekty

Objekty v aplikaci Excel nám slouží k tomu, abychom vylepšili vzhled listu a také například zlepšili názornost dat.

Rozlišujeme různé typy objektů např. obrázky, obrazce, ikony, SmartArt, WordArt, textové pole, rovnice nebo symboly. Mezi obrazce patří také grafy, kterým se budeme věnovat v dalších lekcích. Veškeré objekty můžeme do listu vložit pomocí karty Vložení.

Obrázek

Obrázek ze souboru je jedním z nejpoužívanějších objektů v aplikaci Excel.

Vložení obrázku

Obrázek do listu vložíme následovně:

 • Klikneme levým tlačítkem myši do buňky, ve které chceme mít levý horní roh vloženého obrázku
 • Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klikneme levým tlačítkem myši na možnost Obrázky
 • Otevře se nám dialogové okno a v něm si najdeme složku, ve které máme uložené obrázky
 • Vybereme obrázek, který chceme vložit a výběr potvrdíme kliknutím na tlačítko Vložit

Obrázek je také možné vkládat z online zdroje po kliknutí na tlačítko Online obrázky na kartě Vložení ve skupině Ilustrace.

Úprava velikosti obrázku

Obrázek, který vkládáme do listu, se nám vždy zobrazí v jeho reálné velikosti.

Jeho velikost můžeme však samozřejmě upravit tak, aby vyhovovala našim požadavkům. Tu nastavíme následovně:

 • Klikneme levým tlačítkem myši na obrázek, u kterého chceme změnit velikost
 • Kolem obrázku se nám zobrazí úchopové body, pomocí kterých budeme velikost měnit
 • Klikneme levým tlačítkem myši na úchopový bod a za jeho stálého držení s ním posunujeme
 • Obrázek si takto změníme na námi požadovanou velikost a myš pustíme

V případě, že obrázek upravujeme pomocí rohových úchopových bodů, nemění se jeho poměr stran.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Velikost obrázku můžeme přesně nastavit pomocí karty Formát, která se nám zviditelní po označení obrázku (např. kliknutím myši na obrázek). Poté můžeme na kartě Formát v sekci Velikost nastavit přesnou výšku a šířku obrázku v cm.

Otočení obrázku

Stejně jako velikost obrázku můžeme měnit také jeho otočení, což nastavíme následovně:

 • Klikneme levým tlačítkem myši na obrázek, který chceme otočit
 • Nad obrázkem se nám zobrazí stočená šipka, pomocí které budeme obrázek otáčet
 • Klikneme levým tlačítkem myši na stočenou šipku a za jejího stálého držení s ní posunujeme doprava nebo doleva
 • Obrázek si takto otočíme dle potřeby a myš pustíme

Otočení obrázku můžeme přesně nastavit opět pomocí karty Formát. V sekci Uspořádat klikneme na tlačítko Otočit objekty a zobrazí se nám nabídka, ve které můžeme zvolit námi požadované otočení, nebo si přesné detailnější otočení můžeme nastavit v dalších možnostech.

Oříznutí obrázku

V případě, že jsme do listu vložili obrázek, který má velké okraje, nebo obsahuje zbytečná data, můžeme jej také oříznout, což uděláme následovně:

 • Na obrázek, který chceme oříznout, klikneme pravým tlačítkem myši
 • Zobrazí se nám nabídka možností, ze které zvolíme Oříznout
 • Zobrazí se nám černé rysky na okrajích obrázku
 • Posunutím rysek obrázek ořízneme
 • Klikneme levým tlačítkem myši mimo obrázek a tím oříznutí potvrdíme

Přesunutí obrázku

Obrázek samozřejmě můžeme také přesouvat a to tak, že si jej označíme a za stálého držení levého tlačítka myši jej umístíme na požadované místo.

Formátování obrázku

Formátování obrázku nalezneme na kartě Formát, která se nám zobrazí až po označení obrázku, jak jsme si již řekli v předchozí části lekce.

Přímo v aplikaci je možné u obrázku provádět tyto úpravy:

 • Odebrat pozadí
 • Automatické opravy - zaostření nebo rozostření obrázku, změna jasu a kontrastu
 • Barva - změna sytosti barev, barevného odstínu a přebarvení obrázku
 • Grafické efekty
 • Komprimace obrázků - změna rozlišení obrázku
 • Změna obrázků - nahrazení obrázku jiným
 • Obnovení obrázků - obnovení obrázku a jeho velikosti
 • Styly obrázků - přidání stínů, okrajů, rámečků apod. z přednastavených stylů
 • Ohraničení obrázků
 • Efekty obrázků - přidání jednotlivých efektů jako jsou stín, odraz, záře, zkosení apod.
 • Rozložení obrázků
 • Uspořádat - umožňuje obrázek přenést blíž nebo dál, seskupovat obrázky a jak jsme si již řekli, také otáčet obrázky
 • Velikost - umožňuje oříznutí a nastavení velikosti

Excel nabízí samozřejmě také další úpravy a nabídka karty Formát je velice obsáhlá, proto je vhodné si kartu projít a zjistit, co všechno za úpravy je zde obsaženo.

Odstranění obrázku

V případě, že již obrázek na listu nechceme, můžeme jej samozřejmě odstranit. Nejdříve si jej označíme a poté stiskneme klávesu Delete nebo Backspace.

Obrazce

Obrazce jsou jednoduché grafické tvary, které nám pomáhají vysvětlovat např. vztahy mezi daty. Jsou rozděleny do 8 skupin podle typu. Jedná se o čáry, obdélníky, základní obrazce, plné šipky, obrazce rovnic, vývojové diagramy, hvězdice a nápisy a bublinové popisky.

Vložení obrazce

 • Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klikneme levým tlačítkem myši na možnost Obrazce
 • Otevře se nám nabídka, v rámci které zvolíme levým tlačítkem myši obrazec, který chceme použít
 • Po vybrání obrazce se nám nabídka zavře a kurzor myši se změní na křížek
 • Levým tlačítkem myši klikneme na místo, kde chceme mít levý roh obrazce a za stálého tažení myši obrazec "nakreslíme" až do požadované velikosti a směru (otočení)
 • Jakmile jsme s tvarem spokojeni, pustím levé tlačítko myši a obrazec se nám vytvoří

Pokud při vytváření obrazce společně s levým tlačítkem myši držíme i klávesu Shift, vykreslí se nám místo obdélníku čtverec a místo elipsy kružnice. Pokud kreslíme čáru nebo šipku, nakreslí se nám s úhlem otočení skokově po 45°.

Úprava obrazce

V případě, že potřebujeme dále obrazec upravovat, klikneme na něj levým tlačítkem myši a poté se nám zviditelní karta Formát.

Na kartě nalezneme tuto nabídku:

 • Vložit obrazec
 • Upravit obrazec - změna obrazce a úprava jeho bodů
 • Styly obrazců - stejně jako u obrázku lze vybírat z přednastavených stylů obrazců
 • Výplň obrazce - nastavení barvy, přechodu nebo textury obrazce
 • Obrys obrazce - nastavení barvy obrysu, tloušťky čáry a typu čáry
 • Efekty obrazce - přidání jednotlivých efektů jako jsou stín, odraz, záře, zkosení apod.
 • Uspořádat - umožňuje obrazce přenést blíž nebo dál, seskupovat obrazce a také otáčet obrazce
 • Velikost - umožňuje nastavení velikosti

Stejně jako u úpravy obrázků je karta Formát velice obsáhlá, proto je opět vhodné si kartu projít a zjistit, jaké úpravy nabízí.

Odstranění obrazce

Obrazec odstraníme z listu stejně jako obrázek - nejdříve si jej označíme a poté stiskneme klávesu Delete nebo Backspace.

Snímek obrazovky

Aplikace Excel nám také umožňuje vkládat snímky nebo výřezy obrazovky, aniž bychom museli používat další externí nástroj/aplikaci.

Snímek obrazovky vložíme následovně:

 • Klikneme levým tlačítkem myši do buňky, ve které chceme mít levý horní roh vloženého snímku obrazovky
 • Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klikneme levým tlačítkem myši na možnost Snímek obrazovky
 • Otevře se nám dialogové okno, ve kterém vidíme nabídku dostupných oken
 • Po kliknutí na jedno z dostupných oken se nám snímek obrazovky vloží do listu jako obrázek

Můžeme také zvolit možnost Výřez obrazovky, která umožňuje vytvořit snímek pouze určité části obrazovky. Po kliknutí na tuto možnost se nám zobrazí místo kurzoru myši černý křížek, pomocí kterého vybereme oblast výřezu. Po vybrání se výřez vloží do listu jako obrázek.

Se snímkem obrazovky nebo výřezem obrazovky dále pracujeme stejně jako s obrázkem.

To je pro dnešek vše. V této lekci jsme si ukázali práci s obrázky, obrazci a snímky obrazovky.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 7. lekci Excel pro začátečníky, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 1. - 6. lekci Excel pro začátečníky
Všechny články v sekci
Základy Microsoft Excel
Článek pro vás napsal Jakub Fišer
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!