Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 4 - Práce se sloupci a řádky v aplikaci Excel

V této lekci si řekneme více o vkládání a odstranění sloupců a řádků a jejich formátování. Naučíme se upravovat jejich šířku a výšku a také se je naučíme skrývat a opět zobrazovat. K praktickým ukázkám budeme využívat tabulku, kterou jsme si vytvořili v minulé lekci.

Práce se sloupci a řádky

Při práci v aplikaci Excel často nastává situace, kdy chceme do tabulky přidat nový sloupec nebo řádek. Samozřejmě je také někdy potřebné sloupec nebo řádek odstranit. Oba případy si tedy v této části popíšeme.

Vložení sloupce nebo řádku

Pokud vkládáme nový sloupec, vloží se vlevo od vybraného sloupce. V případě, že vkládáme řádek, vloží se nad označený řádek.

Pokud tedy chceme vkládat nový sloupec, nejprve si označíme sloupec, vedle kterého chceme vložit sloupec nový. Pokud chceme vkládat nový řádek, označíme si řádek, nad který chceme vložit řádek nový.

Základy Microsoft Excel

Dále pokračujeme následovně:

 • Na kartě Domů ve skupině Buňky klikneme na tlačítko Vložit
 • Klikneme na Vložit sloupce listu nebo na Vložit řádky listu - volba se nám aktivuje podle toho, zda máme označený sloupec nebo řádek.
Základy Microsoft Excel

Vložit nový sloupec můžeme také tak, že si označíme sloupec, vedle kterého chceme nový sloupec vložit, klikneme na něj pravým tlačítkem myši a zvolíme možnost Vložit buňky. Stejným způsobem můžeme přidat také nový řádek.

Základy Microsoft Excel

Vybíráme vždy stejný počet sloupců nebo řádků, jaký chceme vložit. Pokud chceme např. vložit 3 nové sloupce, označíme si 3 sloupce apod..

Může také nastat situace, kdy chceme vložit pouze několik buněk a nikoliv celý sloupec/řádek.

V tomto případě si označíme pouze jednu buňku (případně oblast buněk jako je níže v příkladu) a na kartě Domů ve skupině Buňky klikneme na tlačítko Vložit buňky....

Základy Microsoft Excel

Po kliknutí se nám zobrazí vyskakovací okno, ve kterém musíme zvolit, jakým způsobem chceme nové buňky vložit. Můžeme tedy stávající buňky posunout vpravo nebo dolů. Tímto způsobem můžeme také opět vkládat celé sloupce nebo řádky.

Základy Microsoft Excel

Odstranění sloupce nebo řádku

Pokud chceme odstranit sloupec nebo řádek, musíme si jej opět nejprve označit.

Dále pokračujeme následovně:

 • Na kartě Domů ve skupině Buňky klikneme na tlačítko Odstranit
 • Klikneme na Odstranit sloupce listu nebo na Odstranit řádky listu
Základy Microsoft Excel

Odstranit sloupec můžeme také tak, že si jej označíme, klikneme na něj pravým tlačítkem myši a zvolíme možnost Odstranit. Stejným způsobem můžeme odstranit také řádek.

Základy Microsoft Excel

Obdobně jako u přidání buňky nebo oblasti buněk, může také nastat situace, kdy chceme odstranit jen několik buněk.

V tomto případě si označíme pouze jednu buňku, případně oblast buněk a na kartě Domů ve skupině Buňky klikneme na tlačítko Odstranit buňky....

Základy Microsoft Excel

Po kliknutí se nám opět zobrazí vyskakovací okno, ve kterém musíme zvolit, jakým způsobem chceme buňky odstranit. Můžeme tedy stávající buňky posunout nalevo nebo nahoru. Tímto způsobem můžeme také odstraňovat celé sloupce nebo řádky.

Základy Microsoft Excel

Formát sloupců a řádků

Při práci se sloupci a řádky se může stát, že potřebujeme upravit jejich šířku - respektive výšku. Výška řádku se automaticky přizpůsobuje obsahu, který do něj píšeme. Šířka sloupce se přizpůsobuje pouze za určitých okolností. Ukážeme si tedy, jak výšku řádku či šířku sloupce upravit. Tato úprava je v aplikaci Excel možná více způsoby.

Úprava rozměrů sloupců a řádků pomocí nabídky Formát

 • Nejdříve si označíme sloupec nebo řádek (případně více sloupců nebo více řádků)
 • Na kartě Domů ve skupině Buňky klikneme na tlačítko Formát

Otevře se nám nabídka, ve které máme na výběr z několika možností.

Základy Microsoft Excel

Můžeme si nastavit výšku řádku ručně po kliknutí na tlačítko Výška řádku... nebo přizpůsobit výšku řádku automaticky obsahu po kliknutí na Přizpůsobit výšku řádků.

Dále si můžeme nastavit ručně šířku sloupce po kliknutí na tlačítko Šířka sloupce... nebo automaticky přizpůsobit šířku sloupce obsahu po kliknutí na tlačítko Přizpůsobit šířku sloupců.

Dále můžeme nastavit výchozí šířku sloupce, pokud nám nevyhovuje šířka, kterou Excel při spuštění automaticky nastavil. Pro tuto možnost je však nejprve potřeba, abychom klikli ve spodní části na záložku List1 (případně list s jiným názvem, v rámci kterého právě pracujeme) pravým tlačítkem myši a dále klikli na možnost Vybrat všechny listy.

Základy Microsoft Excel

Poté již můžeme jít zpět do nabídky Formát a klikneme na možnost Výchozí šířka.... Nastavíme si námi požadovanou šířku a potvrdíme kliknutím na tlačítko Ok.

Úprava rozměrů sloupců a řádků pomocí myši

Pokud chceme změnit šířku sloupce myší, přetáhneme okraj na pravé straně záhlaví sloupce na námi zvolenou šířku.

Základy Microsoft Excel

V případě, že chceme změnit šířku u více sloupců najednou, musíme si je nejprve označit a poté opět přetáhneme okraj na pravé straně záhlaví sloupce.

V případě, že chceme změnit šířku všech sloupců najednou, klikneme na tlačítko Vybrat vše (na obrázku označeno červeně) případně stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + A.

Základy Microsoft Excel

Dále pokračujeme jako u předchozích případů. V případě, že chceme přizpůsobit šířku sloupce obsahu, označíme si sloupec nebo více sloupců a dvakrát klikneme levým tlačítkem myši na pravé straně záhlaví vybraného sloupce.

U změny výšky řádku postupujeme obdobně a přetahujeme okraj na spodní straně záhlaví řádku, který jsme si zvolili.

Skrytí a zobrazení sloupců a řádků

V případě, že pracujeme např. se složitější a obsáhlejší tabulkou, může nastat situace, kdy chceme některé sloupce nebo řádky dočasně skrýt tak, abychom se k nim později mohli jednoduše vrátit. V tomto případě využijeme možnost skrýt a nikoliv odstranit.

Skrytí sloupců a řádků

 • Označíme si sloupec nebo řádek, který chceme skrýt (v našem případě sloupec C)
 • Na kartě Domů ve skupině Buňky klikneme na tlačítko Formát
 • V části Viditelnost - Skrýt a zobrazit zvolíme možnost Skrýt řádky nebo Skrýt sloupce
Základy Microsoft Excel

V případě, že máme označený sloupec a klikneme na možnost Skrýt řádky, skryjí se nám všechny řádky v listu. Stejně tak pokud máme označený řádek a klikneme na možnost Skrýt sloupce, skryjí se nám všechny sloupce.

Skrýt sloupec nebo řádek můžeme také tak, že si je opět označíme, klikneme na ně pravým tlačítkem myši a zvolíme možnost Skrýt

Základy Microsoft Excel

Zobrazení sloupců a řádků

V případě, že chceme opět zobrazit sloupce nebo řádky, které jsme si skryli, je potřeba postupovat takto:

 • Označíme si sousední sloupce nebo řádky skrytých sloupců nebo řádků (v našem případě jsou to řádky 3 a 5)
 • Na kartě Domů ve skupině Buňky klikneme na tlačítko Formát
 • V části Viditelnost - Skrýt a zobrazit zvolíme možnost Zobrazit skryté řádky nebo Zobrazit skryté sloupce
Základy Microsoft Excel

Zobrazit skrytý sloupec nebo řádek můžeme také tak, že si opět označíme sousední sloupce/řádky skrytých sloupců/řádků (v našem případě jsou to sloupce B a D), klikneme na ně pravým tlačítkem myši a zvolíme možnost Zobrazit

Základy Microsoft Excel

Dvojité čáry, které jsou na obrázku níže označeny červeně, nám ukazují, že některé sloupce a řádky v rámci listu jsou skryté.

Základy Microsoft Excel

V této lekci jsme si ukázali, jak vkládat a odstraňovat sloupce a řádky a upravovat jejich velikost. Dále jsme si také ukázali, jak je můžeme skrývat a zobrazovat.

V příští lekci, Formátování buněk v aplikaci Excel, se můžete těšit na formátování tabulky. Ukážeme si, jak formátovat buňky a data, která obsahují.


 

Předchozí článek
Kvíz - Seznámení s aplikací, tvorba tabulky v aplikaci Excel
Všechny články v sekci
Základy Microsoft Excel
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Formátování buněk v aplikaci Excel
Článek pro vás napsal Jakub Fišer
Avatar
Uživatelské hodnocení:
130 hlasů
Autor se věnuje informačním technologiím.
Aktivity