Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 8 - SmartArt, WordArt a textové pole v aplikaci Excel

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 7. lekci Excel pro začátečníky, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V této lekci si řekneme více o SmartArt, WordArt, textovém poli, rovnících a symbolech.

SmartArt

SmartArt, stejně jako obrázky a obrazce, najdeme ve skupině Ilustrace. Jsou to vlastně diagramy, které nám pomáhají si lépe představit dané informace. Jsou rozděleny do 8 skupin podle typu. Jedná se o seznam, proces, cyklus, hierarchie, relace, matice, jehlan a obrázek.

Vložení SmartArt

 • Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klikneme levým tlačítkem myši na možnost SmartArt
 • Otevře se nám dialogové okno Zvolit obrázek SmartArt, v rámci kterého zvolíme skupinu a konkrétní diagram, který chceme použít
 • Výběr potvrdíme kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko OK

V našem případě jsme zvolili SmartArt ze skupiny Hierarchie s názvem Hierarchický seznam, se kterým budeme dále pracovat.

Úprava SmartArt

Přesouvání, zvětšování a zmenšování SmartArt můžeme provádět stejným způsobem jako u obrazců, čemuž jsme se věnovali v minulé lekci. Po vložení SmartArt ho potřebujeme také dále upravit - např. vložit text, změnit počet a rozložení obrazců apod.

Vložení textu

Text vložíme tak, že klikneme levým tlačítkem myši do jednotlivých oken s textem a text do nich zapíšeme.

V případě, že nemáme k dispozici okno vedle diagramu, ve kterém můžeme text měnit, zobrazíme ho pomocí karty Návrh ve skupině Vytvořit obrázek kliknutím na tlačítko Podokno s textem. Případně můžeme také kliknout na šipku na levé straně diagramu a okno se nám také zobrazí.

Změna počtu obrazců

Pokud nám nestačí počet diagramových oken - obrazců, které máme k dispozici po vytvoření SmartArt, můžeme jejich počet samozřejmě navýšit. To provedeme následovně:

 • Označíme si typ obrazce (okna) na úrovni, v rámci které chceme přidat další obrazec
 • Na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek klikneme levým tlačítkem myši na možnost Přidat obrazec
 • Otevře se nám nabídka, v rámci které zvolíme jednu z nabízených možností podle toho, kam chceme obrazec přidat

Pokud naopak chceme některý obrazec odstranit, označíme si jej a stiskneme klávesu Del.

Změna úrovně obrazců

Můžeme také měnit úroveň a pořadí jednotlivých obrazců v rámci diagramu. Tuto nabídku nalezneme po označení obrazce na kartě Návrh opět ve skupině Vytvořit obrázek. Jedná se o - zvýšit úroveň, snížit úroveň, přesunout nahoru a přesunout dolů.

Rozložení SmartArt diagramu může být tedy např. takové:

Ve skupině Vytvořit obrázek můžeme také změnit psaní zprava doleva a nebo také rozložení organizačního diagramu.

Změna rozložení a stylu

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Dále ve skupině Rozložení můžeme měnit rozložení diagramu na jiný typ v rámci jedné skupiny SmartArt. V další skupině Styly obrázků SmartArt můžeme měnit barvu a styl SmartArt - stejně jako u obrazců lze vybírat z přednastavených stylů.

SmartArt po použití změny barev a změny stylu může vypadat např. takto:

Obnovení původního SmartArt

V případě, že chceme veškeré změny, které jsme na diagramu provedli vrátit, klikneme opět na kartu Návrh a ve skupině Obnovit klikneme na možnost Obnovit obrázek. Ve stejné skupině můžeme také celý diagram SmartArt převést na jeden obrazec kliknutím na tlačítko Převést na obrazce, čímž se obrazec SmartArt změní na jednotlivé obrazce.

Převedení SmartArt na obrazce je nevratné.

Formátování SmartArt

Na kartě Formát můžeme provádět také další úpravy jednotlivých obrazců v rámci SmartArt diagramu.

Na kartě nalezneme tuto nabídku:

 • Upravit v 2D zobrazení
 • Změnit obrazec - změna typu (tvaru) obrazce
 • Větší a menší - změna velikosti obrazce
 • Styly obrazců - lze vybírat z přednastavených stylů obrazců
 • Výplň obrazce - nastavení barvy, přechodu nebo textury obrazce
 • Obrys obrazce - nastavení barvy obrysu, tloušťky čáry a typu čáry
 • Efekty obrazce - přidání jednotlivých efektů jako jsou stín, odraz, záře, zkosení apod.
 • Styly WordArt - o těch si více řekneme v další části lekce
 • Uspořádat - umožňuje obrazce přenést blíž nebo dál, seskupovat a oddělovat obrazce a také otáčet obrazce
 • Velikost - umožňuje nastavení velikosti

WordArt

WordArt jsou vlastně obrazce, které nám umožňují vytvářet ozdobný text. Často se používá např. při tvorbě plakátů, pozvánek a všude tam, kde chceme, aby byl text opravdu výrazný.

Vložení WordArt

 • Na kartě Vložení klikneme na možnost Text
 • Otevře se nám nabídka, v rámci které zvolíme WordArt
 • Zobrazí se nám nabídka stylů, kliknutím na jeden z nich potvrdíme výběr a WordArt se nám automaticky vloží do listu

Úprava WordArt

Přesouvání, zmenšování a zvětšování WordArt můžeme provést stejným způsobem jako u obrazců.

Vložení textu

Text do WordArt vložíme tak, že klikneme levým tlačítkem myši do okna WordArt (nejlépe na konec WordArt), vymažeme klávesou Backspace text Sem napište text, který je ve WordArt při vložení, a vepíšeme vlastní text. Vložení textu potvrdíme kliknutím myši mimo okno WordArt.

Formátování WordArt

Na kartě Formát můžeme provádět také další úpravy WordArt.

Na kartě nalezneme tuto nabídku:

 • Upravit obrazec - změna typu (tvaru) obrazce, který je kolem textu ve WordArt
 • Textové pole - vložení textového pole
 • Styly obrazců - lze vybírat z přednastavených stylů obrazců
 • Výplň obrazce - nastavení barvy, přechodu nebo textury obrazce
 • Obrys obrazce - nastavení barvy obrysu, tloušťky čáry a typu čáry
 • Styly WordArt - lze změnit styl na některý z jiných přednastavených stylů
 • Výplň textu - nastavení barvy, přechodu nebo textury textu
 • Obrys textu - nastavení barvy textu, tloušťky čáry a typu čáry
 • Textové efekty - přidání jednotlivých efektů jako jsou stín, odraz, záře, zkosení, prostorové otočení a transformace textu
 • Uspořádat - umožňuje obrazce přenést blíž nebo dál, seskupovat a oddělovat obrazce a také otáčet obrazce
 • Velikost - umožňuje nastavení velikosti

WordArt po změnách může vypadat např. takto:

Odstranění efektů WordArt

V případě, že chceme odstranit WordArt a ponechat pouze "čistý" text, klikneme na kartě Formát ve skupině Styly WordArt na rozbalovací tlačítko stylů a zvolíme možnost Vymazat WordArt. S textem můžeme dále pracovat jako s obyčejným textem nebo na něj aplikovat nový styl WordArt.

Textové pole

Do textového pole můžeme zapisovat text, který může sloužit např. jako poznámka. Textové pole můžeme umístit kdekoliv na listu a pracujeme s ním stejně jako s obrazci.

Vložení textového pole

 • Na kartě Vložení klikneme levým tlačítkem myši na možnost Text
 • Otevře se nám nabídka, v rámci které zvolíme Textové pole
 • Kurzor myši se nám změní na černou šipku a tou klikneme na místo, kam chceme textové pole vložit
 • Poté se nám textové pole již vloží do listu a můžeme do něj rovnou zapisovat text

Úprava textového pole

Písmo v textovém poli můžeme upravovat na kartě Domů ve skupině Písmo a Zarovnání, jejichž možnosti úprav jsme se již naučili v jedné z předchozích lekcí.

Text v textovém poli můžeme také převést na WordArt na kartě Formát vybráním jednoho ze stylů WordArt.

Rovnice a symboly

Rovnice a symboly najdeme na kartě Vložení ve skupině Symboly. My si je v dnešní lekci pouze krátce popíšeme. Především úprava rovnic je velice obsáhlá a pokud s rovnicemi chceme více pracovat, je dobré si veškeré možnosti úprav projít.

Rovnice

V případě, že potřebujeme vyjádřit vztah mezi daty rovnicí, máme k dispozici vložení Rovnic, které můžeme vybírat z přednastavených rovnic, nebo si můžeme vytvářet rovnice vlastní.

Rovnici vložíme tak, že na kartě Vložení ve skupině Symboly klikneme na tlačítko Rovnice a vybereme si z předem připravených rovnic. V případě, že chceme vytvořit rovnici novou, klikneme na tlačítko Vložit novou rovnici a po vložení ji dál upravovat na kartě Návrh.

V případě, že rovnici dál již na listu nechceme, stačí ji označit a stisknutím klávesy Del ji vymazat.

Symboly

Symboly využijeme především v případě, že kromě klasických písmen a číslic potřebujeme použít např. znaky měn, matematické znaky nebo přehláskované samohlásky.

Symbol vložíme tak, že klikneme levým tlačítkem myši na místo, kam chceme symbol vložit. Dále na kartě Vložení ve skupině Symboly klikneme na tlačítko Symbol. Otevře se nám dialogové okno Symbol, ve kterém zvolíme symbol, který chceme použít, a vložíme jej kliknutím na tlačítko Vložit. Po vybrání symbolu okno zavřeme kliknutím na tlačítko Zavřít.

To je pro dnešek vše. V této lekci jsme si ukázali práci se SmartArt, WordArt, textovým polem a řekli jsme si více o rovnicích a symbolech.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 8. lekci Excel pro začátečníky, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 7. lekci Excel pro začátečníky
Všechny články v sekci
Základy Microsoft Excel
Článek pro vás napsal Jakub Fišer
Avatar
Jak se ti líbí článek?
3 hlasů
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!