Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Discount week - May - 50

Lekce 1 - Úvod do pokročilého používání MS Word

Vítám Vás u první lekce kurzu zaměřeného na pokročilé ovládání MS Word.

Záměrem tohoto kurzu je rozšíření znalostí, které odpovídají rozsahu kurzu MS Word pro začátečníky, jehož jsem na tomto webu též autorem. Některá témata se tak budou opakovat a dojde k jejich prohloubení, jiná témata pak budou zcela nová. Ačkoliv u znalostí a dovedností v aplikaci Word (stejně jako u Excelu) platí, že čím speciálnější jsou, tím menší je frekvence jejich užití, jsou situace, kdy se bez těchto speciálních znalostí při řešení nějakého problému prostě neobejdete, jelikož kombinace jednodušších metod ani žádná jiná cesta k požadovanému výsledku nevede.

Tento kurz tedy předpokládá jistou výchozí znalost Wordu a neméně důležitým předpokladem je i touha dozvědět se něco nového. Problematiku budeme vždy aplikovat na konkrétní příklady, tedy pokud nebude něco jasné hned, budete mít možnost si funkce vyzkoušet a tím jejich fungování i lépe pochopit.

Úvod

Jak je známo, Microsoft Word slouží k editaci textu. Můžeme v něm vytvářet a upravovat soukromé, obchodní, pracovní i školní dokumenty a následně je exportovat nebo tisknout. Je dobré mít na paměti, že čím oficiálnější povahu text má, tím spíše musíme dodržovat jistá stylistická pravidla. Ty určuje buď instituce samotná (například vysoká škola), nebo jsou platná univerzálně, tím mám na mysli hlavně typografická pravidla.

Tato pravidla mají pochopitelně větší rozsah než MS Word, jelikož jsou platná pro všechny texty zpracované v jakémkoliv editoru, nicméně je dobré jednak vůbec vědět o jejich existenci a jednak dokázat použít Word tak, abychom tato pravidla dodržovali, a navíc aby to bylo co nejjednodušší, víceméně automatické.

Čím delší text zpracováváme, tím větší roli hraje správné nastavení dokumentu již na začátku práce. Pokud po dokončení potřebujeme zpětně upravit dva nadpisy a tři odrážky, pravděpodobně to zvládneme docela rychle, nicméně zpětné úpravy desítek stran už taková zábava nejsou, a právě v tomto případě se nejlépe zúročí znalosti získané v tomto kurzu.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Dlouhé texty však nejsou jedinou příležitostí. Mezi další příklady patří například návrh smlouvy, kde může druhá strana doplnit jen několik vybraných údajů nebo správa citačních a bibliografických údajů, aby nebylo třeba každou citovanou knihu hledat ručně a tím zvýšit pravděpodobnost nedodržení citačních pravidel někam blízko ke stu procent.

Tohle všechno a mnohem více lze s MS Word dokázat a v tomto kurzu se k tomu všemu postupně dostaneme.

Struktura dokumentu a pokročilé ovládání textu

Slovníček pojmů

Přenesme se nyní do okamžiku, kdy máme před sebou dokument plný textu. Pro jistotu zopakuji, že:

 • Dokument je název pro soubor vytvořený v MS Word.
 • Jelikož se jedná o náhradu ručního psaní, nazýváme jednotlivé stránky textu skutečně slovem strana/stránka.
 • Strany se mohou dělit na oddíly, u nichž lze aplikovat různé formátování na různé úseky textu i v rámci jedné strany. Oddíly ovšem vytváříme ručně pouze pokud potřebujeme, nejsou tedy obsaženy v každém textu.
 • Souvislý text se dělí na odstavce.
  • Odstavcem se rozumí jakýkoliv souvislý text od počátku až do okamžiku, kdy zmáčkneme Enter. Enter jako jediná klávesa skutečně ukončuje odstavec. Je tedy pravdou, že i jedna věta může být odstavcem, stejně tak jako celý text může teoreticky být napsán jako jeden odstavec, což už ale způsobuje problémy se srozumitelností.
  • Nepsané pravidlo říká, že jeden odstavec by měl obsahovat jednu myšlenku, jakmile se posuneme myšlenkově o trochu dále, použijeme právě Enter. Rád bych zde zdůraznil, že k ukončení odstavce a založení nového se vždy použije klávesa Enter jen a pouze jednou.
  • Vyhneme se tím tvorbě tzv. „prázdných enterů“, což je situace, kdy chceme od sebe dva odstavce vizuálně oddělit vyšší než jednořádkovou mezerou, a to „vyřešíme“ tak, že vložíme mezeru dvou nebo víceřádkovou opakovaným použitím Enter. Jde o jednu ze základních a zároveň závažných stylistických chyb. Jak tuto situaci vyřešit správně si ukážeme v některém z dalších dílů.
 • Odstavce už se pak dělí pouze na věty a slova.

Generátor náhodných vět

Nyní na chvíli odbočím a vyjdu vstříc těm, kteří by si rádi vyzkoušeli úpravy textu a nemají zrovna žádný vhodný před sebou. Word obsahuje zabudované generátory náhodného textu, které jednoduše vytvoří text o požadované délce a struktuře (odstavce, věty). Smysl v textu nehledejte, to není jeho účelem, tím naopak je hlavně možnost ověření nastavení formátování dříve, než se pustíme do vlastního psaní, nebo jako v tomto případě - mít prostě bezpracně k dispozici delší text pro jakýkoliv druh testování.

Prvním generátorem je generátor textu v českém jazyce, druhý je mezi programátory notoricky známý Lorem ipsum generátor, který generuje pseudolatinský text. Ve výsledku je úplně jedno, který pro naše účely použijete. Generátor se spouští tak, že na nový řádek (nesmí před ním ani za ním být nic napsáno) vložíme následující formuli: =klíčové_slovo(počet_odstavců,počet_vět_v_odstavci) a stiskneme Enter

Pro česky psaný text je klíčovým slovem Rand a pro druhý zmíněný se používá Lorem.

Můžeme tedy vyzkoušet následující: =rand(1,2) jehož výsledkem je fráze:

nebo třeba: =lorem(1,14) jehož výsledkem je:

Jak vidíme, některé věty u Lorem generátoru jsou velice krátké. Generování delšího textu si můžete vyzkoušet sami. Pokud chceme udělat v generátoru změnu, máme ještě po stisknutí Enteru možnost vrátit se tlačítkem Zpět a nastavení generátoru poupravit. Generovaný text není úplně náhodný, při opakovaném použití dostaneme stále stejný text.

Označování textu

Nyní když už máme před sebou text, ať už vlastní nebo čerstvě vygenerovaný (věřím, že pokud generátor textu vidíte poprvé, vydržíte si s ním pár minut hrát), naučíme se, jak vybírat konkrétní úsek textu a tím umožnit jeho úpravy.

 • Klávesnicí:
  • Ctrl + Shift + = výběr jednoho slova včetně mezery za ním; v případě opakování vybíráme další a další slova ve směru čtení
  • Ctrl + Shift + = v zásadě totéž, jen vybíráme celá slova zprava doleva
  • Ctrl + Shift + = vybereme celý text od místa kde stojí kurzor až do konce odstavce; při opakování má stejný efekt na další a další odstavce
  • Ctrl + Shift + = vybereme celý text od místa kde stojí kurzor až na začátek odstavce; při opakování má stejný efekt na další a další odstavce
  • Ctrl + Shift + End = označí celý text od kurzoru až do konce dokumentu
  • Ctrl + Shift + Home = označí celý text od kurzoru až na počátek dokumentu
  • Ctrl + A = označí celý text ve všech částech dokumentu
  • všechny zkratky obsahující Shift jsou použitelné i bez něj, pak nejde o označování textu, nýbrž o „cestování“ (posouvání kurzoru) na pozici, která dané zkratce jinak odpovídá
 • Myší:
  • dvojklik = označí celé slovo
  • trojklik = označí celý odstavec

Kromě těch klávesových zkratek určených k výběru konkrétních úseků textu existuje i několik dalších určených k ovládání textu, které je třeba mít v paměti, jde zejména o:

 • Ctrl + Enter = jde o vložení konce strany, což efektivně způsobí, že se přesuneme na novou stránku a pokračujeme v psaní tam; pokud je nějaký text ještě níže, tak se o jednu stranu odsune
 • Ctrl + Shift + 8 (na klávese á, nikoliv na numerické klávesnici) = zobrazí tzv. netisknutelné znaky, což jsou symboly označující v textu některé druhy použitého formátování, které jsou v textu obsaženy neustále, pouze je jejich zobrazení vypnuto, typicky v textu ihned uvidíme řadu Enterů na koncích odstavců, viz:
 • Shift + Enter = vloží zalomení řádku, takže vlastně budete psát ihned na další řádek, ani by došlo k vytvoření nového odstavce.

Toliko tedy k dnešní lekci, která představuje úvod do pokročilého použití MS Word. Klávesových zkratek je samozřejmě daleko více a budu o nich informovat spíše průběžně, než že bych je koncentroval do jedné lekce. V příští lekci, Netisknutelné a zástupné znaky a Najít a nahradit v MS Word, ještě rozvineme znalosti netisknutelných znaků a zaměříme se na sofistikovanější použití funkce Najít a Nahradit.


 

Všechny články v sekci
Microsoft Word pro pokročilé
Článek pro vás napsal Petr Svoboda
Avatar
Jak se ti líbí článek?
3 hlasů
Petr
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Avatar
Robert Michalovič:2.3.2020 5:52

Nebylo jasné kam se má vložit ten příkaz =rand(1,2), Musel jsem 1 minutu přemýšlet kam ho vložit, což je zbytečné. Vhodnější by bylo přidat screen.

 
Odpovědět
2.3.2020 5:52
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Dušan Fajnor:8.12.2020 12:23

Ahoj,

Nefunguje zoznam vedomosti, teda tlačidlá "označiť lekciu ako absolvovanú"

 
Odpovědět
8.12.2020 12:23
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.