Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Python týden

Lekce 13 - Základní objekty v MS Word 2

V minulém díle, Základní objekty v MS Word 1, jsme si řekli něco o vlastnostech objektů v MS Word a několik základních jsme si popsali. Dnes toto povídání dokončíme tím, že probereme obrazce, obrázky a textová pole.

Obrazce – pokračování

Obrazce vkládáme přes kartu Vložení – Obrazce:

Jak je vidět, je jich celá řada a jsou rozmanité. Ať už vybereme kterýkoliv, začneme „kreslit“ tím, že stiskneme levé tlačítko myši a spolu s pohybem kurzoru ho držíme tak dlouho, dokud chceme tvar upravovat. Pak levé tlačítko pustíme a tím se tvar dokončí.

Některé tvary pak vypadají třeba takhle:

Zatím mají všechny stejné barvy, ale to se naučíme změnit již za okamžik. Nyní ještě připomenu, že pokud máme zájem o pravidelný tvar (kruh vs. ovál, čtverec vs. obdélník atd.), tak při vytváření držíme klávesu Shift.

Aktivní objekt má zvýrazněné body, za které ho můžeme kdykoliv znovu uchopit a změnit jeho velikost. To platí o bodech, které mají bílou barvu. Jsou-li u obrazce i body žluté, můžeme jimi měnit tvar (např. zakřivení) a orientaci (otočení) obrazce a jeho mohutnost; horizontální rotaci změníme pomocí „bodu“ ve tvaru šipky na vrcholu obrazce. Viz třeba následující šipka:

Seskupení objektů

Při počtu objektů vyšším než 1 můžeme z těchto objektů vytvořit tzv. skupinu, neboli je seskupit. To je užitečné, protože pak můžeme měnit vlastnosti více objektů zároveň – jejich pozici na listu, velikost, otočení atd. Seskupit lze naprosto cokoliv (i zcela odlišné a nesouvisející objekty), ale největší smysl to dává u obrazců, jelikož tam často při tvorbě složitějších nákresů využijeme více tvarů zároveň.

Než poprvé objekty seskupíme, musíme jich vybrat více najednou. Pokud jsou blízko sebe, vybereme je jednoduše všechny myší (tažením levým tlačítkem), pokud jsou dál od sebe, nebo chceme vybrat jen některé, držíme klávesu Ctrl a na objekty jeden po druhém klikáme. Stejnou metodou můžeme objekty ze selekce i odstraňovat.

Pokud klikneme na skupinu, jako první se aktivuje celá. Pokud znovu (ne úplně rychle, tedy ne dvojklikem, nýbrž dvěma oddělenými kliky levého tlačítka) klikneme na jeden z vnitřních objektů, můžeme editovat pouze ten. A stejně jako můžeme grupovat dle libosti, tedy třeba i vytvářet skupiny ze skupin, můžeme se touto postupnou selekcí dostat až k tomu nejmenšímu dílku.

Textové pole

Textové pole je jednoduchý objekt, který slouží k tomu, abychom mohli umístit jakýkoliv text kamkoliv na stránce. Text v poli má svá vlastní pravidla editace a může vypadat jinak než cokoliv jiného v dokumentu.

Opět vkládáme pomocí Vložení – Textové pole a místo předem nabídnutých (a graficky již upravených) polí většinou zvolíme Nakreslit textové pole. Tím opět aktivujeme nástroj na tvorbu objektu – levým tlačítkem určíme velikost pole, kterou ale samozřejmě můžeme kdykoliv změnit.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Textové pole vypadá jako úplně obyčejný obdélník. Pokud chceme upravit jeho obsah (tedy text), klikneme kamkoliv dovnitř. Pokud chceme upravit formátování textu, označíme textové pole kliknutím kamkoliv na hranu obdélníka.

Pokud chceme přejít z editace textu na jeho formátování (tedy začínáme v situaci, kdy v poli bliká kurzor), stiskneme trochu netradičně klávesu Esc. Až pokud to uděláme ještě jednou, objekt se od-označí úplně a vrátíme se k běžné editaci textu. První stisknutí má však žádoucí efekt.

Formátování textu

Cokoliv je v poli napsáno upravujeme úplně standardním způsobem, tedy hlavně za pomoci karty Domů. Zde máme paletu nástrojů pro to, jak má text vypadat – velikost, font, barvu, stínování a další.

Jediné, co textové pole moc dobře neumí, je odhadnout správou velikost. Pokud tak chcete, aby pole přesně odpovídalo vepsanému textu, musíte jeho velikost nakonec ručně přizpůsobit. Co ovšem pole zvládá bez problému jsou „náročnější“ formátování jako zarovnání na střed, odrážky a číslování, odsazení zleva a tak podobně.

Formátování objektů

Jelikož pro obrázky (které jsme si jako jediné neukázali) platí trochu jiná pravidla, ukážeme si nyní formátování objektů, které lze aplikovat hlavně na obrazce a textová pole. Jde vlastně o obrys a výplň obrazců (jejich pozici a zarovnání již známe z minulé lekce).

Stále platí, že při kliknutí na kterýkoliv takto „živý“ objekt se objevuje karta Formát…. Místo trojtečky pak druh objektu, třeba Formát obrazce. Tato nabídka vypadá v praxi třeba následovně:

Všimněte si tří oranžově zvýrazněných oblastí. Začneme uprostřed. Tam se nachází právě formátování obrysu a výplně.

Obrys je čára kolem dokola daného tvaru. Ale není to vždy tak banální. Obrysem nastavujeme i všechny ostatní čáry v obrazci obsažené, třeba pokud obrys nastavíme na žlutý (a s velikou tloušťkou čáry), získáme takovýto obrázek:

Pak zbývá to druhé, a to je výplň – to je pro změnu jakákoliv plocha ohraničená vnějším obrysem. Zde si můžeme dotvořit krásného veselého mimozemšťana:

Ale co když je tvarem třeba obyčejná úsečka – co je to obrys a výplň u prosté čáry? Odpověď je poněkud šalamounská – obrys neexistuje, jen výplň. Můžeme diskutovat, že to v realitě není ani jedno, ale barvu, tloušťku i styl čáry prostě nastavujeme přes výplň.

Tlačítko na obrázku zvýrazněné vlevo slouží k přidání textu. Vnoří textové pole do aktivního objektu. Naopak vpravo je vidět tlačítko, pomocí kterého sdružujeme objekty do skupin.

Obrázky

Nakonec přichází čas na obrázky. Ty už musí někde existovat, do Wordu je pak jen vkládáme. Máme dva základní zdroje – adresář a internet, tedy buď vložíme obrázek někde z počítače, nebo ho najdeme přes online obrázky. Vždy začneme na kartě Vložení.

Online obrázky jsou však značně omezené a máme štěstí, pokud něco smysluplného najdeme. Beztak jde o obrázky zjednodušené, pokud chcete najít plnohodnotný obrázek, máte stejně lepší najít ho v prohlížeči a buď zkopírovat, nebo rovnou uložit do počítače.

Při kliknutí na Obrázky se otevře dialogové okno, přes které daný obrázek najdeme a vložíme. Obrázek pak může mít jakoukoliv běžnou příponu.

Editace obrázků

Pro demonstrativní účely použijeme dva následující obrázky:

Již z minulé lekce víme, jak obrázek umístit někam na stránku a zajistit specifické chování textu v jeho okolí. Zaměříme se tak na něco nového.

  • Oříznutí – jednoduše, pokud velikost obrázku nevyhovuje, můžeme ho z některé strany, případně ze všech, trochu „zkrátit“. Tlačítko oříznout se nachází vpravo na kartě formátu obrazce.
  • Překlopení – hned o kousek vedle se nachází možnost otočení/překlopení. Tam můžeme docílit otočení obrázku třeba o 90°. Zajímavější je ale třeba možnost vodorovného překlopení – jednoduše v jednu chvíli se dům naklání vlevo a pak najednou vpravo:

Bonusové znalosti

Aniž bych zabíhal příliš do podrobností, je třeba uvést, že existují dva druhy grafiky – vektorová a bitmapová.

Bitmapová grafika je velmi jednoduše řečeno tvořena body a je to vše, co vyfotíme – každá fotografie se skládá z velikého počtu jednotlivých bodů. Pak se ale může někdy stát, že obrázek zvětšíme a on nepochybně ztrácí kvalitu. Jednoduše nelze takové obrázky zvětšovat donekonečna. Karta na úpravu podobných obrázků vypadá následovně:

Schválně doporučuji si projít možnosti umístěné vlevo – Automatické opravy, Barva a Grafické efekty. Uvidíte, kolik možností úprav této grafiky Word nabízí.

Naproti tomu stojí vektorová grafika, ta je (zjednodušeně řečeno) tvořena čarami (vektory…) a tudíž její kvalita se nikdy nezmění. Tak jako kvalita písmen v tomto textu – i když je zvětšíte na tisíc procent, budou stále stejná. Stejně tak je tomu se schématem řeckého paláce výše.

Tím, jaký je to druh grafického objektu, se i radikálně mění možnost jeho úprav v MS Word:

Vidíme, že tolik možností se už zdaleka nenabízí, nicméně můžeme třeba kompletně změnit barvu daného objektu, což by u fotografie logicky vůbec nedávalo smysl.

V dnešní lekci jsme si ukázali několik dalších zajímavostí o běžných objektech používaných v dokumentech. Pokud jim člověk věnuje trochu péče, lze vytvořit i poměrně kvalitní dílo (zkuste si představit třeba kolik nákresů chemických aparatur, které jste mohli vidět v učebnicích, mohlo v klidu vzniknout v tomto programu).

Nicméně pořád jsou tím, čím jsou – grafickými objekty v textovém editoru, který je primárně určen pro práci s textem a grafika je sekundární záležitost, proto úplné zázraky prostě čekat nejde. V příští lekci, Řešené úlohy k 12. - 13. lekci Word pro začátečníky, se budeme věnovat tabulkám.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 12. - 13. lekci Word pro začátečníky, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Základní objekty v MS Word 1
Všechny články v sekci
Základy Microsoft Word
Článek pro vás napsal Petr Svoboda
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Petr
Aktivity (5)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!