Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Python týden

Lekce 3 - MS-SQL krok za krokem: Vkládání a mazání dat v tabulce

V minulé lekci, MS-SQL krok za krokem: Vytvoření databáze a tabulky, jsme si vytvořili databázi a v ní tabulku uživatelů.

Dnes budeme v MS-SQL tutoriálu vkládat a mazat záznamy, tedy uživatele.

Vložení záznamu do tabulky

Vložení nového uživatele si ukážeme opět nejprve přes Visual Studio. Pravým tlačítkem klikněte na tabulku Uzivatele a vyberte Show Table Data.

Show Table Data

Do prázdného řádku s hodnotami NULL doplňte hodnoty jak potřebujete. Díky Identity nemusíme hodnotu sloupce Id nastavovat, nastaví se sama.

Designer – přidání řádku

Vykřičníky nám říkají, že hodnota byla změněna, ale změny nebyly do databáze odeslány. Potvrďte řádek klávesou Enter nebo klikněte na další řádek, data se do databáze odešlou a tudíž vykřičníky zmizí.

Na pozadí všeho je opět SQL dotaz. Vložit Jana Nováka bychom mohli stejně i tímto dotazem:

INSERT INTO [Uzivatele] (
  [Jmeno],
  [Prijmeni],
  [DatumNarozeni],
  [PocetClanku])
VALUES (
'Jan', 'Novák', '1984-11-03', 17
);

První řádek je opět jasný, jednoduše říkáme "Vlož do uživatelů", další řádky jsou sloupce, ve kterých bude mít nová položka nějaké hodnoty. Sloupec s Id zde neuvádíme. Následuje klíčové slovo VALUES a další výčet prvků v závorkách, tentokrát hodnot. Ty jdou v tom pořadí, jaké jsme uvedli u názvů sloupců. Textové hodnoty jsou v uvozovkách nebo apostrofech, všechny hodnoty oddělujeme čárkami.

POZOR! Pokud vkládáme do SQL dotazu text (zde třeba jméno uživatele), nesmí obsahovat uvozovky, apostrofy a pár dalších znaků. Tyto znaky samozřejmě do textu zapsat můžeme, jen se musí ošetřit, aby si databáze nemyslela, že jde o část dotazu. Ještě se k tomu vrátíme.

Vložte si pomocí SQL dotazu několik uživatelů, pokud nemáte fantazii, klidně vložte ty z tabulky na začátku:

Uživatelé v MS-SQL tabulce

Vymazání záznamu

Zkusme si někoho vymazat. Asi byste přišli na to, že se to dělá klávesou Delete po označení celého řádku kliknutím na šedý sloupec vlevo. Zkuste si to.

Vymazání se v jazyce SQL dělá pomocí příkazu DELETE:

DELETE FROM [Uzivatele] WHERE [Id] = 2;
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Zkuste si to, Visual Studio je na DELETE opatrné a bude se vás ptát.

Příkaz je jednoduchý, voláme "vymaž z uživatelů", kde se hodnota ve sloupci Id rovná 2. Zaměřme se na klauzuli WHERE, která definuje podmínku. Potkáme ji i v dalších dotazech. Jelikož zde mažeme podle primárního klíče, jsme si jisti, že vždy vymažeme právě jednoho uživatele. Podmínku samozřejmě můžeme rozvinout, závorkovat a používat operátory AND (a zároveň) a OR (nebo):

DELETE FROM [Uzivatele] WHERE ([Jmeno] = 'Jan' AND [DatumNarozeni] > '1980-1-1') OR ([PocetClanku] < 3);

Příkaz výše vymaže všechny Jany, kteří byli narození od roku 1980 nebo všechny uživatele, kteří napsali méně než 3 články.

POZOR!, nikdy na klauzuli WHERE nezapomeňte, pokud napíšete jen:

DELETE FROM [Uzivatele];

Budou vymazáni všichni uživatelé v tabulce!

SQL injection

SQL injection je termín, označující narušení databázového dotazu škodlivým kódem od uživatele.

Rozhodl jsem se tuto pasáž vložit hned na začátek kurzu. Pokud vás nějak zmate, tak si z toho nic nedělejte, hlavní je o riziku vědět, stejně si bezpečnou práci s databází ukážeme až budeme s databází pracovat z C# .NET.

Co je SQL injecton

Představme si, že naše tabulka s uživateli je součástí databáze nějaké aplikace. A také, že umožníme uživateli (naší aplikace) mazat uživatele podle příjmení. Do textu dotazu vložíme tedy nějakou proměnnou, která pochází od uživatele:

"DELETE FROM [Uzivatele] WHERE [Prijmeni] = '" + prijmeni + "'";

prijmeni je proměnná, obsahující třeba tento text:

Novák

Dotaz se tedy sestaví takto:

DELETE FROM [Uzivatele] WHERE [Prijmeni] = 'Novák';

Dotaz se provede a vymaže všechny Nováky. To zní jako to, co jsme chtěli. Teď si ale představte, co se stane, když někdo do proměnné prijmeni zadá toto:

' OR 1 = 1 --

Výsledný dotaz bude vypadat takto:

DELETE FROM [Uzivatele] WHERE [Prijmeni] = '' OR 1 = 1 --';

Protože 1 = 1 je z logického hlediska vždy pravda a v podmínce je, že buď musí mít uživatel prázdné příjmení nebo musí platit pravda (což platí), vymaže dotaz všechny uživatele v tabulce. Poslední uvozovky se útočník zbavil komentářem (dvě pomlčky), který v dotazu zruší vše do konce řádku. Šikovnější útočníci dokáží udělat injekci v kterémkoli SQL příkazu, nejen v DELETE.

Řešení

Nebojte, řešení je velmi jednoduché. Problém dělá několik speciálních znaků v proměnné, jako jsou uvozovky a několik dalších. Pokud tyto znaky potřebujeme, musíme je tzv. odescapovat, přesněji místo jedné uvozovky napíšeme 2 za sebou. V aplikaci to za nás nějakým způsobem řeší ovladač databáze, buď to dělá úplně sám nebo data musíme pomocí něj před vložením do dotazu nejprve odescapovat.

Odescapovaný dotaz by vypadal takto:

DELETE FROM [Uzivatele] WHERE [Prijmeni] = ''' OR 1 = 1 --';

Uvozovka od uživatele je zdvojená. Takový dotaz je neškodný, protože část vložená uživatelem je považována jako text. V textu se nevyhodnotí uvozovka, kterou útočník na začátek příjmení zapsal. Další variantou, jak aplikaci zabezpečit proti injekci, je obsah proměnné do dotazu vůbec nezadávat. V dotazu jsou poté uvedeny pouze zástupné znaky (nejčastěji zavináč a název proměnné):

DELETE FROM [Uzivatele] WHERE [Prijmeni] = @prijmeni;

A proměnné se pošlou databázi potom zvlášť a najednou. Ona si je tam sama navkládá tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí. Toto si budeme ukazovat v dalších sekcích o databázích v C# .NET.

Editace záznamů

Databáze umožňuje 4 základní operace, které jsou často označovány zkratkou CRUD:

 • Create - vytvoření záznamu
 • Read - načtení (vyhledání)
 • Update - editace
 • Delete - vymazání záznamu

Vytvoření a vymazání již umíme. Chybí nám tedy ještě editace a vyhledávání. Vyhledávání věnujeme celou příští lekci, editaci si vysvětlíme ještě dnes.

Na editaci ve Visual Studiu byste jistě přišli, stačí přepsat data v tabulce a potvrdit. K úpravě slouží SQL dotaz UPDATE, úprava nějakého uživatele by vypadala asi takto:

UPDATE [Uzivatele] SET [Prijmeni] = 'Dolejší', [PocetClanku] = [PocetClanku] + 1 WHERE [Id] = 1;

Za klíčovým slovem UPDATE následuje název tabulky, poté slovo SET a vždy název sloupce = hodnota. Můžeme měnit hodnoty více sloupců, pouze se oddělí čárkou. Můžeme dokonce použít předchozí hodnotu z databáze a třeba ji zvýšit o 1, jako v ukázce výše. Jako u DELETE platí, že nesmíte zapomenou na klauzuli WHERE, jinak dojde ke změně všech záznamů v databázi!

V příští lekci, MS-SQL krok za krokem: Výběr dat (vyhledávání), půjdeme na slíbené vyhledávání.


 

Předchozí článek
MS-SQL krok za krokem: Vytvoření databáze a tabulky
Všechny články v sekci
MS-SQL databáze krok za krokem
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
20 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (5)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (2)

Avatar
Josef Cabadaj:5.8.2016 10:19

Bral jsem to z opačné strany, Kdy nejdříve bývá textové zadání a pak programátor píše skript. Na zadaní např.: Smaž všechny doklady po roce 1980, bych nikdy nesmazal doklady roku 1980.
Dobře, souhlasím. Jde o interpretaci textu, jak si to kdo vyloží slovní popis toho příkladu.

 
Odpovědět
5.8.2016 10:19
Avatar
Josef Cabadaj:5.8.2016 10:40

A ještě bych upozornil, že v dalších kapitolách tentýž význam pro stejný text je jiný.
V 4 kapitole používáte : narozené po roce 1960, zápis [DatumNarozeni] >= '1960-1-1' (tedy včetně roku 1960)
V 5 kapitole používáte : narození po roce 1980 , zápis [DatumNarozeni] > '1980-12-31' (tedy bez roku 1980)
Prostě pro začínající nebo nezkušené to může být matoucí. Já jsem spíše ovlivněn praxí, proto mě to připadlo "špatně". Ale jak jsem psal jde o interpretaci, jak si to kdo vyloží.

 
Odpovědět
5.8.2016 10:40
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Josef Cabadaj
David Čápka:8.11.2017 19:14

Změnil jsem formulaci na "od roku", snad je to teď jasnější :)

Odpovědět
8.11.2017 19:14
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Jakub Hrubčo:9.10.2018 16:39

Pri vkladaní záznamu do tabuľky prostredníctvom T-SQL dotazu

INSERT INTO [Uzivatele] (
[Jmeno],
[Prijmeni],
[DatumNarozeni],
[PocetClanku])
VALUES (
'Jan', 'Novák', '1984-11-03', 17
);

mi podčiarkne kľúčové slovo INSERT a zobrazí chybu SQL70001 this statement is not recognized in this context. Update neprebehne.
Vie mi prosím niekto poradiť?

 
Odpovědět
9.10.2018 16:39
Avatar
Odpovídá na Jakub Hrubčo
Jakub Hrubčo:9.10.2018 17:00

Už som na to prišiel - dotaz som písal od nesprávneho okna :D

 
Odpovědět
9.10.2018 17:00
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Vladimír Kalousek:3.1.2019 14:46

Ahoj
lze po neúspěšném insertu do tabulky (ERROR_NUMBER()=245) zjistit sloupec, na kterém insert spadl? Systém ho jistě zná, protože se odkazuje na jeho typ. Např:
Conversion failed when converting the varchar value 'StateProvinceID' to data type int.
Díky.

 
Odpovědět
3.1.2019 14:46
Avatar
Pavel Stil
Člen
Avatar
Pavel Stil:15.3.2019 17:32

Ahoj,
Děkuji za pěkný seriál, ale mám dotaz na SQL příkazy:

 1. když mám napsat nový SQL příkaz tak nad Tabulkou použiji pravé tlačítko myši a použiji "New Query" ... to mi otevře okno, které funguje, dotaz je připojen do mé lokace na disku, "New Connection Opened"
 2. umím Query uložit: na záložce pravým tlačítkem "Save Query" = první položka na menu
 3. ale jak mám toto uložené Query znovu otevřít jsem nenašel :/
 4. když použiji hlavní menu File/ Open/ File/... a najdu si to svoje uložené Query, tak mi to hlásí "Disconnected" a nefunguje mi to

Našel jsem na záložce Server Explorer tlačítko "Connect to Database" (třetí tlačítko zleva) ale nepodařilo se mi to propojit.
Co dělám špatně prosím ?? Jak si můžu Query uložit (odložit) a později znovu otevřít a používat ??
Děkuji
Pavel

 
Odpovědět
15.3.2019 17:32
Avatar
Pavel Stil
Člen
Avatar
Odpovídá na Pavel Stil
Pavel Stil:30.3.2019 12:49

OKi - takže jsem si to našel sám :) Mám z toho radost. Scr-shot pošlu na vyžádání :)

 
Odpovědět
30.3.2019 12:49
Avatar
Lucie Kořánová:21.8.2019 16:28

Nevím co dělám špatně při vložení záznamu do tabulky pomocí dotazu. Pořád mi to hází chyby a nelze.

 
Odpovědět
21.8.2019 16:28
Avatar
Mouser
Člen
Avatar
Odpovídá na Lucie Kořánová
Mouser:21.8.2019 18:00

Textové řetězce neuzavírej do uvozovek, ale do apostrofů: '

 
Odpovědět
21.8.2019 18:00
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 12. Zobrazit vše