Hledáme nového kolegu do redakce - 100% home office, 100% flexibilní pracovní doba. Více informací.
Využij akce až 80 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací. Zároveň pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swift

Lekce 2 - MS-SQL krok za krokem: Vytvoření databáze a tabulky

V minulé lekci, MS-SQL krok za krokem: Úvod do MS-SQL a příprava prostředí, jsme si řekli něco o relačních databázích a připravili jsme si prostředí.

Dnes si v tutoriálu vytvoříme databázi a do ní nějakou tabulku.

Vytvořme si databázi, obvykle nám pro jeden projekt (web) postačí jedna databáze.

Ve Visual Studiu si vytvořte libovolnou aplikaci v C# nebo VB.NET, nejlepší bude, když si asi vytvoříte konzolovou aplikaci. Vybraný jazyk nás vlastně nebude zajímat, protože se budeme věnovat pouze databázi. V okně Solution Explorer klikněte pravým tlačítkem na projekt a vyberte Add -> New Item.

Přidání databáze do projektu ve Visual Studio

Vyberte kategorii Data a položku Service-based Database. Databázi pojmenujte třeba databazeProWeb. V MS-SQL databázích je zvykem používat CamelCase při pojmenovávání, diakritice se jako vždy vyhneme. Dialog potvrdíme.

Vytvoření MS-SQL databáze

Máme vše připraveno k tomu, abychom se mohli začít učit jazyk T-SQL.

Jazyk T-SQL

T-SQL označuje Transact Structured Query Language, tedy strukturovaný dotazovací jazyk. T-SQL je tzv. jazyk deklarativní. Zatímco u imperativních jazyků počítači vlastně říkáme krok po kroku co má udělat, u jazyků deklarativních pouze říkáme co má být výsledkem a již nás nezajímá, jak tohoto výsledku počítač dosáhne. Díky tomu jsou databázové dotazy zjednodušeny na příkaz typu "Vrať mi 10 uživatelů s nejvyšším hodnocením". Databáze takový dotaz pochopí, rozloží si ho na nějaké své instrukce a tak jej zpracuje. Nám poté opravdu vrátí výsledek, aniž bychom tušili, jak k němu došla. Pokud vám příkaz přišel jako nadsázka, tak tomu tak není a příkazy opravdu takto vypadají. Jen jsou anglicky.

T-SQL se používá na platformě MS-SQL a dokud se nedostanete do jeho hlubin, tak je totožný s SQL. Každý výrobce databáze si SQL trochu upraví, ale základ je vždy stejný.

SQL se původně jmenovalo SEQUEL (Structured English Query Language) a vzniklo v laboratořích společnosti IBM s cílem vytvořit jazyk, kterým by se dalo komunikovat s databází jednoduchou angličtinou. SQL (relační) databáze se poté rozšiřovaly a ujaly. Dnes se prakticky nic jiného nepoužívá a i když má T-SQL v objektovém programování značné nevýhody, firmám se nechce přecházet na nic jiného (i když existují alternativní řešení). Ale to jsme odbočili.

V T-SQL (a SQL obecně) se většinou píší příkazy velkými písmeny, to proto, že je to lépe odliší od zbytku dotazu nebo od kódu naší aplikace (např. v ASP.NET). Názvy tabulek, sloupců a další identifikátory se v T-SQL píší CamelCase notací (první písmeno slova velké, další malá, bez mezer). Je dobrým zvykem je vkládat do hranatých závorek (na české klávesnici AltGt + F a AltGt + G).

Vytvoření tabulky

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Databázi si v okně Serve Explorer otevřete. Pokud ho nevidíte, zajděte do menu View > Server Explorer. Databázi si rozklikněte, uvidíte 7 složek, nás zatím bude zajímat složka Tables. Rozklikněte si ji. Nic v ní nebude, protože jsme si zatím žádnou tabulku nepřidali. Klikněte pravým tlačítkem na tuto složku a vyberte Add New Table.

Přidat tabulku

Visual Studio otevře designer tabulky. Tento designer má okno rozdělené na tři části. V horní polovině máme sloupce naší tabulky s jejich datovými typy a dalšími důležitými vlastnostmi a dole výsledný T-SQL kód, který se spustí až budeme chtít databázi vytvořit.

Vytvoření tabulky ve Visual Studiu

Vpravo nahoře si přidáme do tabulky sloupce. Přidejte si do tabulky sloupce Jmeno, Prijmeni, DatumNarozeni a PocetClanku. Výchozí sloupec Id, ponecháme.

Sloupce v nové tabulce ve Visual Studio

Přesuňme se k 2. sloupci, kde jsou datové typy jednotlivých sloupců tabulku. Přednastavený máme nchar(10), což jsou textové řetězce o 10 znacích. Typů je opravdu mnoho, ale my si dlouho (asi až do konce seriálu) vystačíme jen s několika.

 • Id ponecháme na int
 • Jmeno a Prijmeni nastavíme na nvarchar(60), to je krátký text o maximálně 60 znacích.
 • Datum narození na date.
 • Poslední, PocetClanku, bude typu int.

U všech sloupců zrušte zatržení ve sloupci Allow Nulls, což způsobí, že bude hodnoty vždy nutné zadat. Časem si popíšeme i další datové typy a NULL (který jsme zakázali), ale teď vám s nimi nebudu motat hlavu :) U datových typů pro text, pokud to umožňují (s tím vám poradí našeptávač, kterého jste si již určitě všimli) se do závorek uvádí maximální délka.

Všimněte si, že předdefinovaný sloupec Id má u sebe ikonku klíče. Jedná se o tzv. primární klíč. Klíče (někdy indexy) nám umožňují identifikovat položku v tabulce. Takový primární klíč by měla mít každá tabulka (i když teoreticky nemusí). Když budeme chtít uživatele např. vymazat, vymažeme ho podle tohoto klíče (tedy podle Id). Kdybychom ho mazali podle jména, smazali bychom několik položek, protože třeba Janů Nováků tam může být více. Podle Id vymažeme vždy jen toho jednoho. Aby se uživatelé číslovali automaticky, tak sloupci Id nastavíme Identity specification. Označte sloupec Id a v okně Properties (pokud jej nevidíte, stiskněte F4) si rozbalte nabídku Identity Specification a u vlastnosti "Is Identity" vyberte true. Vlastnost Identity Increment říká, že budeme číslo zvětšovat o 1.

Okno properties – nastavení Identity

A výsledný návrhář vypadá takto:

Vytvoření tabulky v Visual Studio

Než tabulku odešlete v kódu změňte její název (v hranatých závorkách v kódu) na "Uzivatele". Kód bude nyní vypadat takto:

CREATE TABLE [dbo].[Uzivatele]
(
  [Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY,
  [Jmeno] NVARCHAR(60) NOT NULL,
  [Prijmeni] NVARCHAR(60) NOT NULL,
  [DatumNarozeni] DATE NOT NULL,
  [PocetClanku] INT NOT NULL
)

Navrženou tabulku musíme do databáze "odeslat". Do databáze se pošle SQL dotaz vygenerovaný Visual Studiem, který vidíme v dolní polovině návrháře. Odeslání provede tlačítkem Update vlevo nahoře. Teď se staly dvě události. Tou první je, že nám Visual Studio otevřelo dialog, který (až se načte) bude shrnovat co v databázi měníme a jaký by to mohlo mít dopad. V našem případě se ni zvláštního neděje a proto zpráva bude stručná a krátká. Ale kdybychom třeba přidávali sloupce, Visual Studio nás informuje o skutečnosti, jakou hodnotu budou mít nově přidané sloupce u již stávajících položek. Až se dialog načte, potvrďte ho tlačítkem Update Database.

Dialog se sohrnem změn v databázi

Dále nám Visual Studio otevřelo okno Data Tools Operation. Zde se objevila jedna položka, která se změnila v zelenou fajfku (pokud vše proběhlo jak má). Když si ji rozkliknete, uvidíte, že operace, kterou jsem provedli, Visual Studio doplnilo tím, že se serveru zeptalo právě na možné důsledky a ty nám zobrazilo. Poté vygenerovalo script, ten spustilo a ten proběhl úspěšně.

Data tools operations

Když si okno Server Explorer aktualizujete (první tlačítko v nástrojové liště tohoto okna), tak se tam nová tabulka objeví.

Obnovení Server exploreru ve Visual Studio

Nyní si projdeme T-SQL kód který Visual Studio vytvořilo.

CREATE TABLE [dbo].[Uzivatele]
(
  [Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY,
  [Jmeno] NVARCHAR(60) NOT NULL,
  [Prijmeni] NVARCHAR(60) NOT NULL,
  [DatumNarozeni] DATE NOT NULL,
  [PocetClanku] INT NOT NULL
)

První řádek je jasný. Na dalších řádcích se definují jednotlivé sloupce tabulky a jejich datový typ. NOT NULL je to, proč jsme rušili zatržítka, tedy že sloupce nesmí být nevyplněné. O hodnotě NULL se dozvíte v některém z dalších dílů. U nvarchar k typu uvádíme i počet znaků. Id je označeno jako primární klíč tabulky a IDENTITY nastavuje, aby databáze každému novému uživateli přiřadila o 1 větší ID, než měl ten poslední.

Pokud bychom se rozhodli tabulku odstranit, provedeme to v Server Exploreru. Databázi bychom odstranili v Solution Exploreru.

Spouštění scriptu T-SQL

Na databázi můžeme spustit libovolný T-SQL script. Stačí na ni v Server Exploreru kliknout pravým tlačítkem a vybrat New Query.

Vytvoření SQL dotazu ve Visual Studio

Otevře se nám nový soubor SQL a tam vložíme T-SQL kód. Zkusme si přes zdrojový kód odstranit naší tabulku, to provedeme příkazem:

DROP TABLE [Uzivatele];

Když chceme kód zpracovat, klikneme na zelenou šipku Execute, která je vlevo nahoře, jako bylo tlačítko Update u tabulek.

Spuštění SQL skriptu ve Visual Studio

V Server Exploreru se můžete ujistit, že tabulka z databáze opravdu zmizela, nezapomeňte jej předtím obnovit. Nyní si zkuste tabulku znovu vytvořit naším SQL dotazem:

CREATE TABLE [dbo].[Uzivatele]
(
  [Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY,
  [Jmeno] NVARCHAR(60) NOT NULL,
  [Prijmeni] NVARCHAR(60) NOT NULL,
  [DatumNarozeni] DATE NOT NULL,
  [PocetClanku] INT NOT NULL
)

V příští lekci, MS-SQL krok za krokem: Vkládání a mazání dat v tabulce, si naší tabulku již naplníme nějakými daty :).


 

Předchozí článek
MS-SQL krok za krokem: Úvod do MS-SQL a příprava prostředí
Všechny články v sekci
MS-SQL databáze krok za krokem
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
22 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (41)

Avatar
madewman
Člen
Avatar
madewman:19.9.2018 22:00

čo je to instancia?

Odpovědět
19.9.2018 22:00
"Whether you think you can, or you think you can't - you're right."(Henry Ford)
Avatar
Odpovídá na madewman
Michal Štěpánek:21.9.2018 8:53

Instance - reprezentace datového objektu.
Pojem instance se používá v objektově orientovaných programových jazycích jako jeden ze způsobů reprezentace dat. Jedná se o konkrétní datový objekt, jenž je odvozen z nějakého vzoru (třídy). Třída plní funkci vzoru, který předepisuje, jakým stylem lze jednotlivé objekty vytvářet. Každý objekt má své metody a atributy, jejichž konkretizací vznikají jejich instance. Instancí jednoho objektu může být nekonečné množství, každá je však identická a odlišná od ostatních. Obvykle se tvoří pomocí konstruktoru.

Zdroj: https://it-slovnik.cz/pojem/instance/?…

Editováno 21.9.2018 8:54
Odpovědět
21.9.2018 8:53
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Petr Hausner
Člen
Avatar
Petr Hausner:14.11.2018 21:21

Musim poznamenat, ackoli jsem zacatecnik, tak se jedna o super kurz. Tesim se na dalsi lekci. Polopaticke vysvetleni zatim chapu i ja:-) Takze za me palec nahoru.

 
Odpovědět
14.11.2018 21:21
Avatar
Jan Křížek:2.1.2019 22:17

V textu se píše

Vpravo nahoře si přidáme do tabulky sloupce.

kde to prosím přesně najdu?

 
Odpovědět
2.1.2019 22:17
Avatar
Odpovídá na Jan Křížek
Michal Žůrek - misaz:2.1.2019 22:28

pokud jsi postupoval podle návodu otevřelo se ti okno s definicí sloupců (výchozí je sloupec Id) a můžeš si do něho přidávat další sloupce (jako řádky) a každému definovat název a datový typ.

obrázkový návod je sice pro starší verzi Visual Studia, ale v aktuální by to mělo fungovat stejně.

 
Odpovědět
2.1.2019 22:28
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Martin Zbirovský:14.8.2019 3:31

Zdravím narazil jsem na problém s přidáním databáze. Pokud dám Add -> New Item -> Service-based Database skončí to chybou. Už nevím čím to muže být mam Visual Studio 2019 a v nastavení nainstalováno "SQL Server Express 2016 LocalDB". Služba je zapnuta a nepomohl ani restart.

 
Odpovědět
14.8.2019 3:31
Avatar
Odpovídá na Martin Zbirovský
Martin Zbirovský:14.8.2019 10:44

Povedlo se najít řešení a omluvte tento zbytečný spam.
Pokud by někdo náhodou potřeboval stačí do CMD napsat

 1. cmd> Sqllocaldb.exe i
 2. cmd> Sqllocaldb.exe s MSSQLLocalDB
 3. cmd> Sqllocaldb.exe c MSSQLLocalDB
 4. cmd> Sqllocaldb.exe d MSSQLLocalDB
 5. cmd> Sqllocaldb.exe c MSSQLLocalDB
 6. cmd> Sqllocaldb.exe s MSSQLLocalDB
 7. cmd> Sqllocaldb.exe i MSSQLLocalDB
 
Odpovědět
14.8.2019 10:44
Avatar
Michal Drda
Člen
Avatar
Michal Drda:9.2.2020 16:52

Ahoj, potřeboval bych poradit jak přidat sloupec zkouším to už asi hodinu a netuším kde to najít prostě. Děkuji

 
Odpovědět
9.2.2020 16:52
Avatar
Odpovídá na Michal Drda
František Střelka:29.11.2020 5:26

Ahoj, nevím, jestli je to ještě aktuální, ale pokud potřebuješ přidat sloupec v otevřeném projektu, nejprve dvojklikem otevři Tvoji databázi kterou najdeš v okně "Solution Explorer". Potom v okně "Server Explorer" (většinou vlevo) vyber Tvou databázi a v ní dvojklikem tabulku, kde chceš sloupec přidat. Tabulka se Ti otevře v [Design] módu. Do poslední (té prázdné) řádky vyplň název sloupce a DataType atd. Nakonec klikni na "Update" :-)

 
Odpovědět
29.11.2020 5:26
Avatar
Lokren Rymanos:13. října 8:24

ahoj,jak propojim visual studio s ms sql serverem,nejde to spustit dle navodu,diky

 
Odpovědět
13. října 8:24
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 51. Zobrazit vše