Matematické algoritmy - Online kurz

Faktoriál

Lekce 1

Faktoriál

Algoritmus pro výpočet faktoriálu včetně popisu a zdrojového kódu bez rekurze i s rekurzí.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Matice a základní operace s nimi, nejen v kódu

Lekce 2

Matice a základní operace s nimi, nejen v kódu

Tento článek se zaměřuje na seznámení s pojmem matice a vysvětlení základních matematických operací včetně ukázky převedení do kódu.
Napsala Eresiel
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Gaussova eliminace a Gauss-Jordanova eliminace

Lekce 3

Gaussova eliminace a Gauss-Jordanova eliminace

V lekci si rozšíříme základní znalosti matic o pokročilejší pojmy jako třeba Gaussova a Gauss-Jordanova eliminace, včetně převedení do kódu.
Napsala Eresiel
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Determinant matic a inverzní matice

Lekce 4

Determinant matic a inverzní matice

V lekci si rozšíříme základní znalosti matic o další pokročilejší pojmy jako třeba determinant a inverzní matice včetně převedení do kódu.
Napsala Eresiel
PRONehodnoceno Zobrazit popis
LU rozklad, vlastní čísla a definitnost matic

Lekce 5

LU rozklad, vlastní čísla a definitnost matic

V této lekci se podíváme na LU rozklad a využití, vlastní čísla jejich souvislost s definitnosti matic.
Napsala Eresiel
NovéPRONehodnoceno Zobrazit popis
Generování (pseudo)náhodných čísel

Lekce 6

Generování (pseudo)náhodných čísel

Lekce o základních principech algoritmů generování náhodných čísel počítačem a včetně popisu generování různých pravděpodobnostních rozložení.
Napsal tastyfish
Zdarma Zobrazit popis
Algoritmus pro numerické integrování - Obdélníková metoda

Lekce 7

Algoritmus pro numerické integrování - Obdélníková metoda

Lekce popisuje algoritmus pro numerický výpočet integrálu, tedy výpočet obsahu pod křivkou. Tato část je zaměřena na Obdélníkovou formuli.
Napsal Gramli
Zdarma Zobrazit popis
Algoritmus pro numerické integrování - Lichoběžníková metoda

Lekce 8

Algoritmus pro numerické integrování - Lichoběžníková metoda

Popis algoritmu pro numerický výpočet integrálu, tedy obsahu pod křivkou, pomocí lichoběžníkové formule se zdrojovým kódem pro C# .NET.
Napsal Gramli
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Největší společný dělitel (Euklidův algoritmus)

Lekce 9

Největší společný dělitel (Euklidův algoritmus)

Euklidův algoritmus najde největšího společného dělitele dvou čísel, zde naleznete jeho detailní popis včetně zdrojových kódů v různých jazycích.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Výpočet libovolné mocniny

Lekce 10

Výpočet libovolné mocniny

Ukázka algoritmu na výpočet libovolné (n-té) mocniny, v jazyce Java.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Výpočet řešení kvadratické rovnice

Lekce 11

Výpočet řešení kvadratické rovnice

Ukázka algoritmus pro výpočet řešení kvadratické rovnice včetně zdrojového kódu a vývojového diagramu
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Hornerovo schéma

Lekce 12

Hornerovo schéma

Hornerovo schéma je algoritmus pro efektivní výpočet hodnoty mnohočlenu příp. jeho derivace. Je užitečný mj. i pro převod čísla do desítkové soustavy.
Napsal Drahomír Hanák
Zdarma Zobrazit popis
Eratosthenovo síto

Lekce 13

Eratosthenovo síto

Algoritmus najde všechna prvočísla v intervalu od 2 do N.
Napsal Drahomír Hanák
Zdarma Zobrazit popis
Algoritmus pro převod mezi libovolnými soustavami

Algoritmus pro převod mezi libovolnými soustavami

Jednoduchý algoritmus pro převod mezi libovolnými číselnými soustavami využívající Hornerovo schéma včetně zdrojových kódů.
Napsal matesax
Zdarma Zobrazit popis
Naučte se myslet jako programátor

Naučte se myslet jako programátor

Naučtě se myslet jako programátor a zkuste si vytvořit vývojové algoritmy nebo programy. Jedině vaše snaha a poctivost vás posune dopředu.
Napsal Mediel
Zdarma Zobrazit popis
Převod z desítkové do libovolné soustavy

Převod z desítkové do libovolné soustavy

Algoritmus pro převod čísel z desítkové do libovolné soustavy (např. dvojkové, osmičkové, šestnáctkové...)
Napsal David Čápka
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Naučte se myslet jako programátor II

Naučte se myslet jako programátor II

Pokračování v programátorském uvažování. Naučte se vymýšlet algoritmy a separovat je do funkcí. 19 příkladů k vypracování.
Napsal Mediel
Zdarma Zobrazit popis
Výpočet libovolné odmocniny Newtonovou metodou

Výpočet libovolné odmocniny Newtonovou metodou

Ukázka výpočtu libovolné odmocniny pomocí Newtonovy metody v programovacím jazyku Java.
Napsal David Čápka
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost

FIbonacciho posloupnost, Fibonacciho králíci, Zlatý řez a další pojmy, které se objevují kolem tohoto tématu.
Napsala Lucie Hartingerová
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Umělá inteligence při matematických výpočtech

Umělá inteligence při matematických výpočtech

Jak vyřešit libovolný matematický problém jenom za pomoci počítače, bez zásahu člověka? Teoreticky o tom, jak to udělat, pojednává tento článek.
Napsal Jan Barášek
Zdarma Zobrazit popis

Aplikace

Doplňování posloupností

Doplňování posloupností v 1.0

Řešení soutěžní úlohy na doplňování posloupností v Pythonu. Jednoduchá ukázka predikce pomocí lineární regrese.
Napsal coells
 21xVydáno: 2016 Zobrazit popis
Algoritmus pro řešení set-cover problému

Algoritmus pro řešení set-cover problému v turboalpha

Set cover problem - zjištění, které množiny lze vyřadit, aby i po jejich vyřazení sjednocení zbývajících množin bylo rovno sjednocení všech množin.
Napsal Luboš Běhounek Satik
 255xVydáno: 2012 Zobrazit popis


 

Aktivity (5)