Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Generování (pseudo)náhodných čísel

V minulé lekci, Matice a základní operace s nimi, nejen v kódu, jsme se seznámili s pojmem matice a naučili se základní matematické operace, které na ně lze aplikovat.

Ať už jde o šifrování nebo generování úrovní ve hrách, potřebujeme v aplikacích často používat náhodná čísla nebo alespoň čísla, která se jako náhodná tváří. Čistě náhodná čísla klasický deterministický počítač generovat nedokáže, protože se řídí přesnými pravidly a neumí zkrátka jen tak "něco střelit". To lze v praxi obejít generováním tzv. pseudonáhodných čísel, která jsou sice počítána čistě předvídatelným způsobem, nicméně mají charakter náhodného šumu, což nám většinou postačuje. Pro případy, kdy jsou striktně vyžadována čistě náhodná čísla, mají některé procesory obvody, které taková čísla umí generovat na základě zákonů kvantové mechaniky. Tyto obvody ale nejsou příliš rychlé a běžně nejsou potřeba, proto se zde budeme zabývat čísly pseudonáhodnými a odteď kdykoli budu psát o náhodných číslech, myslím implicitně čísla pseudonáhodná.

Kongruentní generátor

Základem generování náhodných čísel je procedura generující hodnoty v určitém intervalu. Typicky se používá tzv. kongruentní generátor (existují alternativy jako třeba Mersenne twister). Kongruentní generátor funguje na základě rovnic:

x0 = Z

xn + 1 = (A * xn + C) mod M

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vidíme, že jde o vzorec pro posloupnost hodnot, kdy první hodnotu (x0), tzv. seed, zvolíme (Z) a každou další spočítáme tak, že vezmeme aktuální hodnotu, vynásobíme ji zvolenou konstantou (A), přičteme jinou zvolenou konstantu (C) a s výsledkem provedeme operaci modulo M (zbytek po celočíselném dělení M). Konstanta M je tzv. perioda. Jde o důležité číslo, protože nejpozději po m krocích se generovaná posloupnost začne opakovat. Musíme tedy s tímto faktem počítat a volit M vhodně vysoké.

Při nevhodně zvolených parametrech můžeme u generovaných čísel vypozorovat určitou souvislost (např. když je zakreslíme jako body roviny, můžeme dostat přímku), proto existují různé statistické testy pro určování kvality generátoru. Vhodné hodnoty, které využívá např. standardní knihovna jazyka C jsou M = 232, A = 1103515245, C = 12345.

Je zřejmé, že generátor bude vždycky vytvářet stejnou posloupnost v závislosti na počáteční hodnotě (seedu). Pro každé spuštění aplikace tedy dostaneme vždycky stejný výsledek, což se někdy, např. při simulacích, hodí a jindy, třeba ve hrách, ne. Pro dosažení různosti posloupností se proto typicky jako seed používá hodnota založená na aktuálním čase – jelikož program spouštíme v různých časech, generovaná posloupnost bude pokaždé jiná.

Jakmile máme číslo vygenerované, je vhodné jej převést do určitého intervalu, např <0,1) (bez koncové jedničky, ta nemůže být vygenerována). To uděláme samozřejmě tak, že jej v plovoucí řádové čárce vydělíme hodnotou M.

Důvod, proč jedničku ve výstupu nechceme, vyplývá z požadavku použít tuto funkci pro generování celých čísel. Pokud chceme funkci použít pro generování celých čísel v intervalu <0,N>, tak jednoduše vynásobíme výstup generátoru (tedy číslo 0 až 1, bez koncové jedničky) hodnotou N + 1 a číslo zaokrouhlíme odseknutím desetinné části.

Pro úplnost uveďme příklad kongruentního generátoru v jazyce C:

#include <stdio.h>

unsigned int x = 10341; // nahodila hodnota - seed

double muj_rand() // vraci nahodnou hodnotu v rozsahu <0,1>
 {
  x = (1103515245 * x + 12345) % 4294967296;
  return x / ((double) 4294967296); // prevedeni do intervalu <0,1)
 }

int main()
 {
  int i;
  for (i = 0; i < 100; i++)
   printf("%lf\n",muj_rand());

  getchar();
  return 0;
 }

Generování různých pravděpodobnostních rozložení

Generátor sám o sobě produkuje čísla v rovnoměrném rozložení, tzn. každé číslo z intervalu má stejnou pravděpodobnost být vygenerováno. To ovšem ne vždy potřebujeme. Někdy chceme generovat rozložení normální, exponenciální či nějaké vlastní. V takovém případě klasicky vygenerujeme hodnotu v běžném, rovnoměrném rozložení a použijeme některou z metod pro převod na jiná rozložení:

 • inverzní transformace – Pro použití inverzní transformace potřebujeme znát distribuční funkci pravděpodobnosti daného rozložení, což je funkce, která říká, jaká je pravděpodobnost, že náhodná veličina nebude větší než daná hodnota, a která se značí F(x). Pokud k této funkci dokážeme sestrojit inverzní funkci F-1(x), pak stačí vygenerovat náhodné číslo v intervalu <0,1> a předat jej jako argument této funkci. Číslo, které nám vyjde, je číslo v požadovaném rozložení. Dodejme, že inverzní funkce k funkci g(x) je funkce, které předáme číslo a ona nám řekne, jaký argument musíme dát funkci g(x), abychom z ní toto číslo dostali (zkrátka si osy x a y prohodí role).
Příklad inverzní transformace

Příklad inverzní transformace

 • vylučovací metoda – Jde o poměrně přímočarou metodu. Pokud známe funkci rozložení hustoty pravděpodobnosti p(x), můžeme s použitím rovnoměrného rozložení generovat náhodně body ve dvourozměrném prostoru, tzn. souřadnice x a y, tak dlouho, dokud vygenerovaný bod nepadne pod graf funkce, což znamená, že číslo x je číslem vygenerovaným v daném rozložení. Hodnoty pro x samozřejmě generujeme v intervalu rozsahu funkce hustoty pravděpodobnosti a hodnoty y v intervalu oboru jejích hodnot, jinak bychom se výsledku nemuseli dočkat. Metoda není vhodná pro případy, kdy je velká pravděpodobnost, že vygenerovaný bod padne mimo, což znamená nové generování bodu a zpomalení algoritmu (takže např. funkce s definičním oborem všech reálných čísel jako je normální rozložení). Uveďme krátký příklad pro ilustraci:
Hustota pravděpodobnosti
double hustota_pravdepodobnosti(double x)

 // definicni obor funkce je zde od 0,2 po 1,5
 {
  ... // zde je definice funcke hustoty pravdepodobnosti
 }

double moje_rozlozeni()
 {
  double x, y;

  while (1)
   {
    x = muj_rand() * 1.3 + 0.2; // generuje x v rozsahu 0,2 az 1,5
    y = muj_rand() * 1.1; // generuje cislo v rozsahu 0 az 1,1

    if (y <= hustota_pravdepodobnosti(x))
     return x;
   }
 }
 • centrální limitní věta pro normální rozdělení – Tato matematická věta říká, že součet několika hodnot v libovolném rozložení konverguje k rozložení normálnímu. Můžeme ji proto využít tehdy, když potřebujeme vygenerovat přibližně normální rozložení za pomoci rovnoměrného. Princip se dá demonstrovat na případu, kdy generujeme čísla 2 kostkami – je jenom jeden způsob, jak hodit číslo 2 (1 na obou kostkách), ale je mnoho způsobů, jak hodit číslo 7 (1 + 6, 2 + 5, 3 + 4 atd.), číslo 7 má tedy vyšší pravděpodobnost výskytu. Příkladem jednoduché funkce může být tato:
double normalni_rozlozeni()
 {
  int soucet, i;

  for (i = 0; i < 10; i++) // 10x rovnomerne rozlozeni
   soucet += muj_rand() * 11; // cislo 0 az 10

  return soucet / ((double) 100);
 }
 • kombinace různých metod (pro složitější rozložení)

Závěrem

Vidíme, že generování náhodných čísel není triviálním problémem. Při mnohých vědeckých simulacích může být navíc tato akce kritická a proto bychom si měli být vědomi alespoň základních principů fungování náhodných generátorů, které by tento článek měl pokrývat.


 

Předchozí článek
Matice a základní operace s nimi, nejen v kódu
Všechny články v sekci
Matematické algoritmy
Článek pro vás napsal tastyfish
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor studuje informatiku na FIT VUT v Brně, věnuje se tvorbě svých stránek a vlastního softwaru. Má rád logické hádanky a odpočívá při sportu a hudbě.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Avatar
Panda38
Redaktor
Avatar
Panda38:8.10.2013 15:08

Jedna chybička - interval by měl být <0,1), tedy včetně nuly ale bez koncové 1, tedy "return x / ((double) 4294967296);". Důvod - když se pomocí toho generátoru generují např. celá čísla 0 až 5, nelze výstup z generátoru jednoduše násobit hodnotou 5 a pak oříznout desetiny - čísla 0 až 4 by se generovala rovnoměrně, ale číslo 5 by se generovalo s mizivě malou pravděpodobností. Koncovou hodnotu nesmí generovat a pak lze výstup vynásobit 6 a budou se generovat čísla 0 až 5 rovnoměrně.

 
Odpovědět
8.10.2013 15:08
Avatar
tastyfish
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Panda38
tastyfish:8.10.2013 16:07

Pravda, opravím :)

edit: I když pokud použiju zaokrouhlení ne odříznutím, ale na nejbližší celé číslo, tak by to fungovat mělo

Editováno 8.10.2013 16:10
Odpovědět
8.10.2013 16:07
škoda mluvit
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Panda38
Redaktor
Avatar
Odpovídá na tastyfish
Panda38:9.10.2013 0:52

Zaokrouhlení na nejbližší celé číslo by mělo nerovnoměrné rozložení. Střední čísla by měla pravděpodobnost např. pro 3 je interval <2.5,3.5) tj. pravděpodobnost 1:5 (má mít 1:6), krajní hodnoty by měly poloviční pravděpodobnost: 0 je <0,0.5) a 5 je <4.5,5.0> tj. 1:10.

 
Odpovědět
9.10.2013 0:52
Avatar
tastyfish
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Panda38
tastyfish:9.10.2013 10:52

Jasně, byl jsem asi dost mimo :)

Odpovědět
9.10.2013 10:52
škoda mluvit
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.