Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Discount week - May - 50

Lekce 2 - Aktualizace CMDB z mnoha zdrojů dat

V předchozí lekci, Proč a jak začít s Konfigurační databází (CMDB), jsme si ukázali, proč a jak začít s Konfigurační databází, s čím nám pomůže a jak se vyhneme možným problémům při implementaci.

V případě aktualizace CMDB čelíme výzvě dat přicházejících z mnoha zdrojů. Níže si ukážeme, jak k dané věci přistoupit z praktického pohledu.

Import dat

V našem příkladě budeme pracovat s entitou serverů (Machine, OS server). V CMDB budeme chtít udržovat seznam všech serverů, protože jde o zásadní konfigurační položku. Jedná se ale o obecný přístup, který můžeme uplatnit při jakýchkoli aktualizacích dat.

V ideálním světě bychom zajistili jeden aktuální soubor, který bychom importovali a pak provedli následující:

  • Založili nové záznamy pro servery, které se objevily v souboru, ale ještě nebyly v CMDB.
  • Aktualizovali hodnoty serverů, které byly v souboru i v CMDB.
  • Smazali záznamy serverů, které jsou v CMDB, ale nejsou v souboru importu.

Všechny tyto tři operace lze jednoduše nastavit zaškrtnutím odpovídajících vlastností v definici importu. Importní soubor v CMDB ObjectGears získáme použitím infrastrukturní funkce OG_Servers. Obdobné funkcionality automatického zjištění konfiguračních položek mají i jiné CMDB. Můžeme však mít jakkoli vynikající CMDB software, ale stejně vždy narazíme na jeden problém.

Ve skutečnosti výše popsaný postup importu a aktualizace dat takto jednoduchý nebývá. Servery se nacházejí v různých sítích, u nichž nejsou nastaveny přístupy pro zajištění skenování infrastruktury. Můžeme používat více domén Active Directory, servery v různých DMZ, vysoce zabezpečené segmenty, cloud nebo sítě sesterských společností, do nichž nemáme vůbec přístup. Taková infrastruktura sítě může vypadat takto:

Network segments

V takovém případě budeme mít pravděpodobně více vstupních souborů a u některých serverů se rozhodneme pro manuální aktualizaci dat.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vytvoříme si proto více importů a v každém z nich nastavíme filtr okruhu záznamů, které budou aktualizovány. Pokud například víme, že v určitém souboru jsou všechny servery z testovací domény, nastavíme filtr importu na vlastnost serveru definující testovací doménu. Při vyhodnocení, které servery mají být smazány, se vezmou v potaz pouze servery z této domény. Bez nastavení tohoto filtru by se smazaly všechny ostatní servery (i ty mimo testovací doménu), protože nebyly v importním souboru.

Automatické smazání serverů, které nebyly v importním souboru může být problematické. Může se stát, že soubor není vyplněn správně z důvodu chyby ve skriptu nebo daný server neodpověděl na dotaz ohledně svoji konfigurace. V prvním případě můžeme využít nastavení importu. Import se neprovede, pokud import obsahuje odchylku od očekávaného množství záznamů. Druhý typ problému je vhodné řešit spíše označením záznamů, které nebyly v posledním importu a uvedením data a času posledního importu, v němž byl server nalezen. Takto lze identifikovat záznamy, u kterých bychom měli ověřit, zda nemají být smazány.

Dalším vhodným prvkem je zavedení indikátoru, zda se daný server aktualizuje manuálně. O těchto serverech budeme vědět, že se v importech nikdy neobjeví a budeme tedy muset zajistit jejich ruční aktualizaci.

Řešení problému importu z více zdrojů

Entitu serverů (nebo jinou entitu, kterou budeme chtít importovat) rozšíříme o následující vlastnosti:

Kód Název Typ sloupce Popis
manual_update Ruční aktualizace Ano/Ne Vlastnost je nastavována ručně.
present_in_las­t_import Nalezen v posledním importu Ano/Ne Vlastnost nastavuje skript běžící po dokončení importu. Pro uživatele je pouze ke čtení.
last_import_da­tetime Datum a čas posledního importu Datum a čas Vlastnost nastavuje skript běžící po dokončení importu. Pro uživatele je pouze ke čtení.

Označení záznamů importem

Označení záznamů ve sloupcích present_in_las­t_import a last_import_da­tetime zajistí skript importu (záložka Spustit po dokončení importu):

Příklad JavaScriptu, který řeší výše uvedené označení záznamů:

/* U serverů, které byly v importním souboru (matchování sloupce třídy name a sloupce souboru Name)
označit pole present_in_last_import jako Ano (u ostatních serverů nastavit Ne). U těchto serverů
z importního souboru také nastavit last_import_datetime na aktuální datum a čas. */

 var cl = OG.ClassDef.GetById(OGActualImport.ClassDefId);
 var colPres = cl.Columns['present_in_last_import'];
 var colLast = cl.Columns['last_import_datetime'];

 /* present_in_last_import = Ne */
 var sql = 'update datarow' + cl.Id + ' set ' + colPres.DBColumnName + ' = 0' +
 ' where Id not in (select LastChildDataRowId from ' + OGActualImportDbTable + ' where IsError = 0)';
 OG.Sql.RunSql(sql);

 /* present_in_last_import = Ano, last_import_datetime = sysdate */
 var sql = 'update datarow' + cl.Id +
 ' set ' + colPres.DBColumnName + ' = 1, ' + colLast.DBColumnName + ' = getdate() ' +
 ' where Id in (select LastChildDataRowId from ' + OGActualImportDbTable + ' where IsError = 0)';
 OG.Sql.RunSql(sql);

Dotazy mapující kvalitu CMDB

Níže uvedené dva dotazy můžeme vložit do stránky mapující kvalitu dat v CMDB.

Dotaz pro identifikaci nově založených záznamů:

SELECT m.name, d.Name AS Datasource, m.created, '53-' + convert( varchar, m.id) AS FullId
 FROM {{:class.machine:}} m
 INNER JOIN DataSource d ON m.createddatasourceid = d.id
 WHERE d.referenceid IS NOT NULL and m.status IS NULL

Dotaz pro identifikaci záznamů, u nichž by mělo být prověřeno, zda nemají být smazány:

SELECT m.name, m.created, m.last_import_datetime, '53-' + convert( varchar, m.id) AS FullId
 FROM {{:class.machine:}} m
 WHERE (m.present_in_last_import IS NULL OR m.present_in_last_import = 0) AND (m.manual_update IS NULL OR m.manual_update = 0) AND m.deleted IS NULL

Notifikace o nově založených serverech

Pokud budou identifikovány nové servery a založeny odpovídající záznamy v CMDB, budeme chtít odeslat notifikaci s uvedením serverů, které byly zřízeny.

Vytvoříme si notifikaci, kterou nastavíme k odeslání po úspěšném spuštění importu:

Notifikace

V notifikaci na záložce Skript uvedeme následující kód:

var data = OG.GetItem('server-notif-data');
 if ( OG.IsNull(data))
 {
 // nacist id datasource
 var sql = OG.TextUtils.Format( "select max(id) from DataSource where ReferenceId = {0} and Name like 'Import {0}: %'", OGImport.Id);
 var dsId = OG.Sql.RunScalarSql(sql);

 // nacist z cl nove zaznamy - maji createddatasourceid, byly vytvoreny po ir.start
 var drf = OG.DataRow.GetDataRowFilter(OGImport.ClassDefId);
 drf['createddatasourceid'] = dsId;
 drf.AddAndCon( OG.DataRow.CreateConLe(OGImport.ClassDef.Columns['created'], OGImportRun.DateTimeStart.AddMinutes(-1)));
 //drf.WriteSqlToLog = true;

 // projet a vytvorit odkazy na dr
 data = 'V importu nebyl nalezen žádný nový server.';
 var drl = OG.DataRow.GetDataByFilter(drf);
 if ( drl != null && drl.Count > 0)
 {
 data = '';
 for( var i = 0; i < drl.Count; ++i)
 {
 var dr = drl[i];
 data += OG.TextUtils.Format( '<a href="{2}{1}">{0}</a><br />', dr.ShortDescriptionOrFullIdEnvelope, dr.DetailUrl, OG.GetWebUrl()); }
 }
 OG.SetItem('server-notif-data', data);
 }
 OGMessage.Body = OGMessage.Body.Replace( '#SERVERY#', data);

Výsledkem bude email se seznamem serverů, které se nově objevily v importu s proklikem na příslušný záznam v CMDB.

V další lekci, Konfigurační položky CMDB, se podíváme na konfigurační položky na konkrétním příkladu serverů a hardware.


 

Předchozí článek
Proč a jak začít s Konfigurační databází (CMDB)
Všechny články v sekci
Konfigurační databáze (CMDB)
Článek pro vás napsal Pavel Carvan
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!