Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET
Využij akce až 80% zdarma při nákupu e-learningu. Více informací .
BF summer

Lekce 3 - Konfigurační položky CMDB

V minulé lekci, Aktualizace CMDB z mnoha zdrojů dat, jsme si ukázali, jak přistupovat k aktualizaci dat CMDB a jak na emailové notifikace.

Konfigurační položku (CI) je vhodné implementovat jako předka dalších tříd obsahujících konkrétní specifické vlastnosti různých typů konfiguračních položek. Tyto třídy mohou být opět předkem dalších tříd. Tato hierarchie má několik výhod:

 • Na vyšší úrovni můžeme na jednom místě definovat společné vlastnosti, které použijeme na nižší úrovni u více položek.
 • V rámci vzájemných vztahů mezi různými entitami nemusíme vytvářet odkazy na jednotlivé typy konfiguračních položek, ale vytvoříme jeden odkaz, v němž vybíráme ze všech typů konfiguračních položek.

Příklad: Třída projekt obsahuje pouze tři sloupce popisující dopad projektu do konfigurační databáze (jsou to Přidávané, Modifikované a Odstraňované konfigurační položky). Bez hierarchie tříd bychom patrně vytvářeli desítky sloupců pro různé typy konfiguračních položek.

Hierarchie konfiguračních položek

Hierarchie konfiguračních položek. Můžeme vidět třídu All applications na vyšší úrovni

Hlavní vlastnosti třídy Konfigurační položky (CI):

Vlastnost Popis
Kód (Code) Automaticky generovaný kód konfigurační položky.
Majetek (Assett) Identifikátor majetku, který Konfigurační položka představuje.
Datum konce životního cyklu (EOL date) Datum plánovaného ukončení konfigurační položky (např. datum konce podpory softwaru, plánované datum vyřazení z důvodu nekompatibility atd.).
Popis konce životního cyklu (EOL description) Popis důvodů a dalšího kontextu ke konci životního cyklu.
Zodpovědný (Responsible) Osoba zodpovědná za konfigurační položku. Tuto vlastnost použijeme, pokud nechceme rozlišovat Business vlastníka a Technického vlastníka.
Business vlastník (Business owner) Osoba zodpovědná za položku z pohledu schvalování změn. Příkladem je Garant aplikace. Tuto vlastnost použijeme, pokud chceme rozlišovat Business vlastníka a Technického vlastníka.
Technický vlastník (Technical owner) Osoba zodpovědná za podporu a implementaci změn. Příkladem je Správce aplikace. Tuto vlastnost použijeme, pokud chceme rozlišovat Business vlastníka a Technického vlastníka.

Evidence serverů a hardware

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Machine je hlavní entitou systémové vrstvy Konfigurační databáze. Eviduje servery a další nehmotné entity určené operačním systémem, ne fyzickým zařízením.

Konfigurační databáze ObjectGears obsahuje entitu Machine (OS server) určenou pro servery v nehmotném smyslu slova a odlišuje je tak od objektů evidovaných ve třídě Zařízení (Hardware vrstva). V prvotních fázích evidence konfiguračních položek nám vlastnosti obou entit mohou splývat. V tabulce se seznamem serverů tak možná máme tyto vlastnosti:

 • název serveru,
 • IP adresa,
 • operační systém,
 • windows doména a spolu s nimi i výrobce,
 • model hardwaru,
 • sériové číslo,
 • rok výroby,
 • konec podpory,
 • inventární číslo,
 • umístění serveru (místo v racku, budova, lokalita).

Obě kategorie je vhodné oddělit a lépe rozlišit pojem serveru. V případě fyzického předmětu hovoříme o Zařízení, s nímž jsou spojeny vlastnosti jako výrobce, model, sériové nebo inventární číslo. Server, jehož klíčovou vlastností je většinou operační systém, budeme nazývat Machine (OS server). Ve třídě Machine budeme evidovat kromě fyzických a virtuálních serverů, také farmy serverů, clustery, clusterové služby a další entity.

Automatický import dat

Tuto entitu je možné automaticky plnit pomocí infrastrukturní funkce OG_Servers.

Hlavní vlastnosti třídy Machine (OS server)

Hlavní vlastnosti třídy Machine máme v přehledné tabulce:

Vlastnost Popis
Kód (Code) Automaticky generovaný kód konfigurační položky. Vlastnost zděděná z předka Konfigurační položky.
Status (Status) Status machine.
Název (Name) Název machine.
Zodpovědný (Responsible) Uživatel ObjectGears zodpovědný za konfigurační položku.
Popis (Description) Popis machine.
OS (OS) Operační systém.
Virtuální na (Virtual on) Cluster nebo objekt virtualizační platformy na nichž machine běží. Týká se clusterových služeb a virtuálních serverů.
Fyzický na (Physical on) Zařízení, na němž server běží. Týká se fyzických (nativních) serverů.
Člen farmy / clusteru (Member of farm / cluster) Farma nebo cluster, jejichž je server členem.
IP (IP) Primární adresa serveru.
IP v záložním centru (Back-up datacenter IP) Adresa serveru v záložním datacentru.
Management IP (Management IP) IP adresa karty vzdálené správy. Týká se fyzických serverů.
Počet CPU Počet CPU.
RAM RAM v jednotce GB.
VM název (VM name) Název virtuálního machine ve virtualizační platformě (VMware, Hyper-V...).
VM Used (GB) Prostor používaný serverem ve virtualizační platformě (VMware, Hyper-V...).
VM Provisioned (GB) Prostor poskytnutý serveru virtualizační platformou (VMware, Hyper-V...).
Kategorie patchování (Patching category) Kategorie (skupina serverů) v kterých dochází k patchování serveru.
Typ machine (Machine type) Typ machine (např. server, cluster, cluster service, appliance, workstation, farm...).
Spravováno kým (Administered by) Organizace zodpovědná za správu serveru - např. u serverů zapůjčených/spra­vovaných dodavatelem.
Tým (Team) Tým, kterému server patří.
DHCP rezervace (DHCP reservation) Indikuje, že server využívá DHCP rezervaci IP adresy.
Windows doména (Windows domain) Doména, do které server patří.
DNS jméno (DNS name) DNS název serveru.
Prostředí (Environment) Prostředí, do které server patří (např. Vývoj, Test, Akceptace, Produkce).
Bezpečnostní zóna (Security zone) Bezpečnostní zóna, do které server patří (např. Vnitřní síť, jednotlivé DMZ, Internet).
Restart během business dne (Restart during business hours) Indikuje, že server může být restartován během obchodního dne.
Okno údržby (Service window) Okno, v němž může probíhat údržba serveru.
Preferovaný nód (Preferred n) Nód, na kterém server aktuálně běží.
Failover nód (Failover node) Nód, na který bude server přesunut v případě pádu aktuálního nódu.
SAN hostname (SAN hostname) Název serveru v síti SAN.
VM notes (VM notes) Poznámky k serveru z virtualizační platformy.

Typy machine

V entitě Machine (OS Server) se evidují různé typy Machine - např. Servery (fyzické i virtuální), Clustery, Farmy nebo Clusterové služby. Jednotlivé objekty jsou reprezentovány příslušným záznamem ve třídě Machine se zvoleným Typem machine. Základní typy machine jsou v této tabulce:

Typ Popis
Server Fyzický (nativní) server instalovaný na Hardwaru nebo na Virtuálním serveru běžící na clusteru virtualizační platformy. Odlišují se vlastností Fyzický na a Virtuální na. Fyzický server se ve vlastnosti Fyzický na odkazuje na Zařízení a Virtuální server se ve vlastnosti Virtuální na odkazuje na jiný záznam entity Machine (OS Server) - cluster virtualizační platformy.
Cluster Skupina Serverů běžících v režimu active/passive (failover) nebo active/active a poskytující zdroje pro Clusterové služby nebo Virtuální servery.
Farma Skupina identických serverů, na které se přistupuje přes nějakou technologii load balancingu. Všechny servery ve farmě poskytují identické služby a jsou vzájemně zaměnitelné. Load balancer distribuuje požadavky od klientů na jednotlivé servery farmy. Příkladem je např. Citrix farma nebo farma webových serverů. Příslušnost serveru patřícího do farmy je vyjádřena ve vlastnosti Serveru Člen farmy/clusteru.
Clusterová služba Clusterová služba využívá zdroje serverů (nódů) patřících do Clusteru. V případě pádu nódu, na němž clusterová služba právě běží, dojde k jejímu převedení na jiný server (nód), který je také členem clusteru. U clusterových služeb můžeme evidovat Aktuální nód, na kterém služba právě běží. Failover nód, na který se má služba přesunout v případě pádu aktuálního nódu a Preferovaný nód, na němž by služba měla běžet, pokud je to možné. Vazba Clusterové služby ke Clusteru se vyjádří v záznamu s Clusterovou službou ve vlastnosti Virtuální na, kde bude vybrán záznam s Clusterem.

Typ jednotlivých machine se dá znázornit i tímto schématem:

Typy machine

V další lekci, Master Data Management (MDM) a jak nám pomůže, si vysvětlíme, co je to Master Data Management (MDM) a jak nám pomůže.


 

Předchozí článek
Aktualizace CMDB z mnoha zdrojů dat
Všechny články v sekci
Konfigurační databáze (CMDB)
Článek pro vás napsal Pavel Carvan
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!