Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
discount 30 + hiring

MVC architektura

MVC je velmi oblíbený architektonický vzor, který se uchytil zejména na webu, ačkoli původně vznikl na desktopech. Je součástí populárních webových frameworků, jakými jsou např. Zend nebo Nette pro PHP, Ruby On Rail pro Ruby nebo MVC pro ASP .NET. Osobně si bez něj (nebo nějakého podobného principu) nedokáži představit složitější web.

Motivace

Základní myšlenkou MVC architektury je oddělení logiky od výstupu. Řeší tedy problém tzv. "špagetového kódu", kdy máme v jednom souboru (třídě) logické operace a zároveň renderování výstupu. Soubor tedy obsahuje databázové dotazy, logiku (např. PHP operace) a různě poházené HTML tagy. Vše je zamotané do sebe jako špagety.

Kód se samozřejmě špatně udržuje, natož rozšiřuje. Je špatně highlightovaný, protože si s ním IDE neví rady, HTML není správně naformátováno, ztrácíme se v jeho stromové struktuře. Naším cílem je, aby zdrojový kód s logikou vypadal jako zdrojový kód (např. PHP) a výstup vypadal jako HTML stránka s co nejmenší příměsí dalšího kódu.

Komponenty

Celá aplikace je rozdělena na komponenty 3 typů, hovoříme o Modelech, View (pohledech) a Controllerech (kontrolerech), od toho MVC. Označení pohled se budu snažit vyhýbat, protože mi přijde matoucí, že takto přeložené nekoresponduje s označením V. Neexistuje žádná striktní definice architektury a tak se můžete setkat s více výklady. Zaměřil jsem se na ten nejrozšířenější.

Komponenty jsou samozřejmě třídy, odděděné z abstraktních tříd Model, View a Controller. Pojďme si jednotlivé komponenty nejprve popsat.

Model

Komponenta model z MVC architektury Model obsahuje logiku a vše, co do ní spadá. Mohou to být výpočty, databázové dotazy, validace a podobně. Model vůbec neví o výstupu. Jeho funkce spočívá v přijetí parametrů zvenku a vydání dat ven. Zdůrazním, že parametry nemyslím URL adresu ani žádné jiné parametry od uživatele. Model neví, odkud data v parametrech přišla a ani jak budou výstupní data zformátována a vypsána.

Pokud používáme ORM (Objektově-Relační Mapování), korespondují modely přímo s databázovými tabulkami. Máme tedy model Uzivatel, Komentar nebo Clanek. Instance modelů obsahují samozřejmě atributy z databáze. Instance modelu Uzivatel má atribut jméno. Třídě můžeme definovat instanční metody, např. takovou, která vypočítá věk uživatele podle jeho data narození. Metody týkající se obecně uživatelů (tedy třídní) často vkládáme do modelu jako statické, např. oveření správné délky a znaků hesla (tedy jeho validaci, protože heslo ověřujeme ještě předtím, než je instance uživatele vytvořena a zároveň s uživatelem logicky souvisí).

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Pro programování bez ORM můžeme využít principu manažerů. Modely máme např. UzivatelManazer, KomentarManazer nebo ClanekManazer. Obsahují metody k výběru potřebných údajů z databáze, např. metodu k výběru přezdívky a informací o uživateli při vypsání jeho profilu. Jinou metodou bychom vybírali otisk hesla z databáze, abychom ověřili přihlášení, další by nám vrátila třeba články uživatele. V manažeru zároveň najdeme pomocné metody k práci s uživateli, např. ono ověření správné délky a znaků hesla.

Nyní máme představu, co model vykonává, pojďme se podívat na pohled.

View

Komponenta view z MVC architektury Pohled (View) se stárá o zobrazení výstupu uživateli. Nejčastěji se jedná o phtml šablonu, obsahující HTML stránku a tagy nějakého značkovacího jazyka, který umožňuje do šablony vkládat proměnné, případně provádět iterace (cykly) a podmínky. Pro PHP nemá příliš velký smysl používat značkovací jazyk, jelikož je samo značkovacím jazykem a umožňuje takový styl zápisu kódu, aby struktura HTML stránky zůstala zachována. Pohled uzivatel tedy vypíše detaily o uživateli, pohled clanek vypíše obsah článku.

Pohledů máme mnoho, např. pro funkcionalitu s entitou uživatele: uzivatel_regis­trace, uzivatel_prih­laseni, uzivatel_profil a podobně. Pohled uzivatel_profil je ale již společný všem uživatelům a jsou do něj posílána různá data, vždy podle toho, koho zrovna zobrazujeme. Tato data jsou poté dosazena do HTML elementů šablony.

Šablony lze samozřejmě vkládat do sebe, abychom se neopakovali (šablona s layoutem stránky, šablona s menu a šablona článkem).

View není jen šablona, ale zobrazovač výstupu. Obsahuje tedy minimální množství logiky, která je pro výpis nutná (např. kontrola, zda si uživatel vyplnil prezdívku před jejím vypsáním nebo cyklus s komentáři, které se vypisují).

View podobně jako Model vůbec neví, odkud mu data přišla, stará se jen o jejich zobrazení uživateli.

Controller

Komponenta controller z MVC architektury Controller je nyní onen chybějící prvek, který osvětlí funkčnost celého vzoru. Jedná se o jakéhosi prostředníka, se kterým komunikuje uživatel, model i view. Drží tedy celý systém pohromadě a komponenty propojuje. Jeho funkci pochopíme z ukázky životního cyklu stránky. Opět existuje mnoho různých přístupů, nejčastěji má každá entita jeden controller, máme tedy UzivatelController, ClanekController a tak podobně.

Životní cyklus stránky

Životní cyklus zahajuje uživatel, který zadá do prohlížeče adresu webu a parametry, kterými nám sdělí, kterou podstránku si přeje zobrazit. Budeme chtít zobrazit detail uzivatele s id 15. Udělejme si ukázku URL adresy:

http://www.domena.cz/uzivatel/detail/15

Požadavek jako první zachytí tzv. router. Ten podle parametrů pozná, který controller voláme. Jistě bychom vymysleli mnoho způsobů, jak jméno controlleru poznat, nejjednodušší se zdá být uvést ho jako 1. parametr. Zde je tedy zavolán controller UzivatelContro­ller., kterému jsou předány parametry detail a 15.

Daný controller podle parametrů pozná, co se po něm chce, tedy že má zobrazit detail uživatele. Zavolá model, který uživatele vyhledá v databázi a vrátí jeho údaje. Dále zavolá další metodu modelu, která např. vypočítá věk uživatele. Tyto údaje si controller ukládá do proměnných. Nakonec vyrenderuje view (pohled). Název pohledu poznáme podle akce, kterou provádíme. View jsou předány proměnné s příslušnými daty. Controller tedy poslechl uživatele, obstaral podle parametrů dotazu data od modelu a předal je view.

View přijme data od controlleru a vloží je do připravené šablony. Hotová stránka je zobrazena uživateli, který často o celé této kráse ani netuší :)

Celou situaci můžeme znázornit diagramem:

MVC architektura

Získali jsme tedy oddělení logiky od výstupu, view jsou jako HTML, modely zas v našem skriptovacím jazyce (např. v PHP). Dosáhli jsme přehlednosti kódu, který je logicky rozčleněný.

MVC architektura nám usnadňuje i myšlení při vývoji projektu. Když píši logiku, patří do modelu, formátování a stylování výstupu řeším v šabloně, to co uživatel chce z parametrů zjišťuji v controlleru. 3 různé problémy na 3 různých místech, oddělené tak, aby do sebe nezasahovaly a nedělaly nám vývoj složitější.


 

Všechny články v sekci
Objektově orientovaná analýza a návrh softwaru
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
34 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (11)

Avatar
Marian Benčat:29.1.2016 11:38

Já si pozadam o to mít možnost tu přidat článek a odpovim na vše tam. Potom sem dám odkaz

Odpovědět
29.1.2016 11:38
Totalitní admini..
Avatar
Odpovídá na Marian Benčat
Jakub Šárník:29.1.2016 11:43

Ok, I když mě jde spíš o krátklu ukázku praktické implementace všeho tohohle overengineeringu :-P (tak asi to k něčemu bude no, ale já mám rád věci jednoduché). A já osobně jsem ještě testy psát nemusel ale vím teoreticky jak se píšou a jak fungují.

 
Odpovědět
29.1.2016 11:43
Avatar
Odpovídá na Jakub Šárník
Marian Benčat:29.1.2016 11:48

Pokud použijete slovo nemusel u testu, je to trošku nepochopení testů. To není že musíte, ale máte a pomůže vám to. Nechci ale na vás útočit a příklady vám v článku dám.

Odpovědět
29.1.2016 11:48
Totalitní admini..
Avatar
Odpovídá na Marian Benčat
Jakub Šárník:29.1.2016 11:50

Ne jde o to, že jsem ještě nepsal "profesionálně" tak velkej projekt. Ale teď už jo a testy psát budu.

 
Odpovědět
29.1.2016 11:50
Avatar
Odpovídá na Jakub Šárník
Marian Benčat:29.1.2016 11:52

Proč to berete takto? Já vám řekl, že vám do článku dám argumenty, proč některé věci dělat jinakck čemuz se můžete vyjádřit a pak se sám svobodně rozhodnout. A vy na to reagujete sarkasmem :)

Odpovědět
29.1.2016 11:52
Totalitní admini..
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Marian Benčat
Jakub Šárník:29.1.2016 11:53

Sarkasmem? Nebyl to sarkasmus

 
Odpovědět
29.1.2016 11:53
Avatar
Odpovídá na Marian Benčat
Jakub Šárník:29.1.2016 11:55

Vysvětlení: zatím jsem prostě nepsal velkej projekt, jen jsem s webovým vývojem experimentoval. Teď už ale jsem členem týmu a na něčem děláme, ale čeká nás přepsání a já sám prosazuji test driven development.

 
Odpovědět
29.1.2016 11:55
Avatar
Jaro
Člen
Avatar
Odpovídá na Jakub Šárník
Jaro:29.1.2016 12:56

Test driven development je výborná voľba, bude sa vám žiť omnoho ľahšie :)

Odpovědět
29.1.2016 12:56
“What would you do if you were 100% sure you couldn’t fail?”
Avatar
Petr Štěpánek:12.3.2017 14:00

Ahoj, není ta logika umístěná v Controleru místo v Modelu? Jak píšete mimo jiné, Controler dále zavolá další metodu modelu, která např. vypočítá věk. Díky

 
Odpovědět
12.3.2017 14:00
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Petr Štěpánek
David Čápka:12.3.2017 14:02

A kde něco takového píšeme? Že někdo něco zavolá přeci neznamená, že to obsahuje.

Odpovědět
12.3.2017 14:02
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 21. Zobrazit vše