Návrhové vzory GoF

Návrhové vzory GoF - Gang of Four. Nejznámější skupina programátorských návrhových vzorů, do které patří např. Factory, Singleton, Adapter, Facade a další.

Factory (tovární metoda)

Lekce 1

Factory (tovární metoda)

Factory je návrhový vzor, který odděluje vytváření instance od samotného programu. Oproti klasickému konstruktoru poskytuje další možnosti inicializace.
Napsal Patrik Valkovič
Zdarma Zobrazit popis
Singleton (jedináček)

Lekce 2

Singleton (jedináček)

Singleton je populární návrhový vzor umožňující globální přístup k instanci nějaké třídy. Ukážeme si výhody i nevýhody a zkusíme si ho i naprogramovat.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Prototype

Lekce 3

Prototype

Návrhový vzor Prototype vytváří nové instance na základě existujících, tzv. prototypů, které naklonuje. Umožňuje nahradit konstrukci switch.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Builder

Lekce 4

Builder

Návrhový vzor Builder se často využívá u objektů s příliš složitým konstruktorem a odděluje konstrukci objektu do samostatného objektu stavitele.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Adapter (wrapper)

Lekce 5

Adapter (wrapper)

Návrhový vzor Adapter (nebo také Wrapper) se používá při práci s komponentou, která má nestabilní nebo s naší aplikací nekompatibilní rozhraní.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Facade (fasáda)

Lekce 6

Facade (fasáda)

Návrhový vzor Facade (fasáda) se používá k vytvoření jednotného rozhraní pro celou logickou skupinu tříd, které se tak sdruží do subsystému.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Proxy (zástupce)

Lekce 7

Proxy (zástupce)

Návrhový vzor Proxy použijeme tehdy, potřebujeme-li sami řídit přístup uživatelů k našemu objektu například pro zefektivnění aplikace.
Napsal Drahomír Hanák
Zdarma Zobrazit popis
Decorator (dekorátor)

Lekce 8

Decorator (dekorátor)

Návrhový vzor dekorátor dovoluje přidat funkcionalitu třídě za běhu programu, ale přitom od ní nedědí. To využijeme například u rozšiřování knihoven.
Napsal Patrik Valkovič
Zdarma Zobrazit popis
Flyweight (muší váha)

Lekce 9

Flyweight (muší váha)

Návrhový vzor muší váha slouží k šetření zdrojů v případech, kdy potřebujeme vytvořit velký počet instancí jednoho typu.
Napsal Patrik Valkovič
Zdarma Zobrazit popis
Composite

Lekce 10

Composite

Návrhový vzor Composite přináší doporučené řešení situace, kdy pracujeme s nějakou stromovou strukturou, např. navigačním menu.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Bridge

Lekce 11

Bridge

Návrhový vzor Bridge odděluje měnící se rozhraní od měnící se implementace tohoto rozhraní. Na rozdíl od Adapteru předpokládá změny na obou stranách.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Observer (pozorovatel)

Lekce 12

Observer (pozorovatel)

Návrhový vzor Observer umožňuje objektu spravovat řadu pozorovatelů, kteří reagují na změnu jeho stavu voláním svých metod.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Strategy (strategie)

Lekce 13

Strategy (strategie)

Návrhový vzor strategie umožňuje za běhu aplikace vyměnit algoritmus za jiný bez nutnosti změny kódu programu. Algoritmy jsou zabalené jako moduly.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Template Method (šablonová metoda)

Lekce 14

Template Method (šablonová metoda)

Návrhový vzor Template Method definuje kostru algoritmu, tedy jeho jednotlivé kroky. Potomci poté kroky implementují a představují zaměnitelné algoritmy.
Napsal David Čápka
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
State

Lekce 15

State

Návrhový vzor State umožňuje objektu razantně změnit své chování, které je závislé na stavu tohoto objektu. Nahrazuje složité větvení uvnitř objektu.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Memento

Lekce 16

Memento

Memento (památka) je jednoduchý návrhový vzor, který řeší uložení vnitřního stavu objektu, aniž by porušil princip zapouzdření.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Interpreter

Lekce 17

Interpreter

Návrhový vzor chování Interpreter definuje jakým způsobem implementovat interpretaci nějakého jazyka pomocí objektově orientovaného programování.
Napsal David Čápka
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Mediator

Lekce 18

Mediator

Návrhový vzor Mediator zavádí prostředníka mezi přímou komunikaci několika objektů. Tím sníží počet vazeb mezi objekty a reguluje jejich odpovědnost.
Napsal David Čápka
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Iterator

Lekce 19

Iterator

Návrhový vzor Iterator zavádí samostatný objekt, který umožňuje lineární procházení kolekcemi, aniž bychom museli znát vnitřní strukturu těchto kolekcí.
Napsal David Čápka
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Chain of responsibility

Lekce 20

Chain of responsibility

Návrhový vzor Chain of responsibility umožňuje oddělení odesílatele požadavku od jeho příjemců, kterých může být více.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis


 

Aktivity (10)