Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
Discount week - April - 30

Lekce 8 - Decorator (dekorátor)

V minulé lekci, Proxy (zástupce), jsme si ukázali návrhový vzor Proxy (nebo také zástupce), který se používá pro řízení přístupu uživatelů k objektu, popřípadě k rozšíření nebo k zefektivnění práce s tímto objektem.

Někdy potřebujeme třídě nebo skupině tříd přidat další funkcionalitu, ale zdědění není vhodné řešení. Takové situace mohou nastat například při použití knihoven třetích stran, které používají zapečetěné třídy. Zároveň nemusíme znát vnitřní implementaci třídy, od které odvozujeme. Posledním příkladem může být situace, kdy nechceme použít dědičnost - dědičnost je považována za velmi těsné svázání tříd. Ne vždy je to chování, které požadujeme. Připomeňme si pravidlo dědičnosti - odvozená třída musí jít použít ve všech případech, kdy je použita třída základní. Pokud nevhodnou dědičností toto pravidlo porušíme, porušujeme také OOP principy. Použití dekorátoru je v takových situacích vhodné řešení.

Praktické použití

Je dost možné, že jste se už s návrhovým vzorem Dekorátor setkali, ale nevěděli jste o tom. Tradičně se používá v GUI aplikacích - například posuvníky na krajích obrazovky. Posouvat můžeme cokoliv - obrázek, text nebo webovou stránku. Kdybychom měli tuto funkcionalitu implementovat každému ovládacímu prvku, prakticky bychom tím porušovali princip objektově orientovaného programování, protože by byl naprosto stejný kód na různých místech aplikace. Místo toho vytvoříme dekorátor, který ovládací prvek obalí, vykreslí posuvníky a přiřadí jim funkcionalitu. Zbytek akcí delegujeme na původní třídu. Podobně můžeme k libovolnému elementu přidat rámeček. Dekorátor se postará pouze o vykreslení rámečku a zbytek funkcionality deleguje na původní třídu.

Druhý případ může být pro práce se vstupem a výstupem. Při ukládání do souboru budeme chtít zřejmě použít nějaký cachovací systém, pro odesílání dat přes internet budeme možná muset text rozložit na jednotlivé segmenty, pro ukládání dat do databáze si budeme muset vytvořit připojení. Implementovat každou z těchto funkcionalit do samostatné třídy by nebylo optimální. Opět si pomůžeme dekorátorem, který na sebe převezme zodpovědnost pouze za specifický úkol (připojení k databázi, cachování), a o zbytek se postará původní třída.

Implementace

Jak jsem již zmínil, dekorátor velkou část funkcionality deleguje na původní třídu. To za prvé znamená, že její instanci musí někde získat (nejčastěji v konstruktoru), a za druhé musí dodržet stejné rozhraní, jaké má původní třída. To dovoluje rozšířit funkcionalitu, aniž by se v programu cokoliv měnilo. Tato myšlenka je jedním z pilířů objektově orientovaného programování a říká, že bychom měli programovat proti rozhraní, ne proti implementaci. Tento přístup zároveň vyžaduje, aby původní třída (ta, kterou dekorujeme) implementovala rozhraní. Pro ukázku si řekneme, jak by vypadala implementace pro vykreslení rámečku pro obrázek a text v GUI aplikaci.

UML návrh implementace vzoru dekorátor
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Třída Rámeček je dekorátor pro rozhraní IVykreslitelný. Objekt příjme v konstruktoru a obalí jeho metodu Vykresli(). Parametr místo je pouze informace o tom, kam se má obrázek nebo text vykreslit. Všimněme si, že sám Rámeček implementuje rozhraní IVykreslitelný.

Představme si, že máme další dekorátor, který přidává posuvníky na okraj obrazovky. Při současném návrhu nám nic nebrání vytvořit rámeček, ve kterém budou posuvníky, které budou posouvat text nebo obrázek. Jde jen o správné zanoření. V následujícím kódu takovou situaci prakticky implementujeme. Nejprve si vytvoříme rozhraní a základní třídy:

interface IVykreslitelný
{
  void Vykresli(Místo kam);
  void Kliknutí();
}

class Obrázek : IVykreslitelný
{
  private byte[] ZdrojObrázku;

  public Obrázek(byte[] Zdroj)
  {
    this.ZdrojObrázku = Zdroj;
  }

  public void Vykresli(Místo kam)
  {
    // vykreslení obrázku
  }

  public void Kliknutí()
  {
    PřiblíženíObrázku();
  }
}

class Text : IVykreslitelný
{
  private string TextKVykreslení;

  public Text(string Text)
  {
    this.TextKVykreslení = Text;
  }

  public void Vykresli(Místo kam)
  {
    // vykreslení textu
  }

  public void Kliknutí()
  {
    OznačeníTextu();
  }
}

Metoda Vykresli() se zavolá při zobrazování prvku na obrazovku. Metoda Kliknutí() po kliknutí myší na prvku. Nyní se podíváme na naše dekorátory:

class Rámeček : IVykreslitelný
{
  private IVykreslitelný ObalovanýObjekt;

  public Rámeček(IVykreslitelný Objekt)
  {
    this.ObalovanýObjekt = Objekt;
  }

  public void Vykresli(Místo kam)
  {
    // vykreslení rámečku
    kam.ZmenšiMísto(); // odpočítá místo, které zabere rámeček
    this.ObalovanýObjekt.Vykresli(kam);
  }

  public void Kliknutí()
  {
    this.ObalovanýObjekt.Kliknutí();
  }
}

class Posuvník : IVykreslitelný
{
  private IVykreslitelný ObalovanýObjekt;

  public Posuvník(IVykreslitelný Objekt)
  {
    this.ObalovanýObjekt = Objekt;
  }

  public void Vykresli(Místo kam)
  {
    //vykreslení posuvníku
    kam.OdeberMístoProPosuvník();
    this.ObalovanýObjekt.Vykresli(kam);
  }

  public void Kliknutí()
  {
    if(ByloKliknutoNaPosuvník)
      this.PosunoutObjekt();
    else
      this.ObalovanýObjekt.Kliknutí();
  }
}

Povšimněme si, že dekorátor vždy volá metodu původního objektu. To není pravidlem, ale často se toho využívá. Dále si povšimněme metody Kliknutí() ve třídě Rámeček. Rámeček slouží pouze k vykreslení, není určen k interakci, proto pouze "hloupě" předá řízení původnímu objektu.

Nyní se ještě podíváme, jak by se dekorátor použil v kódu:

IVykreslitelný ObrázekSRámečkem = new Rámeček(new Obrázek(data));
IVykreslitelný TextSPosunovatelnýmRámečkem = new Posuvník(new Rámeček(new Text("Text k vykreslení")));
IVykreslitelný PosunovatelnýText = new Posuvník(new Text("Text k vykreslení"));

Závěr

Určitě jste si všimli hlavní nevýhody tohoto návrhového vzoru - dekorátor musí reimplementovat naprosto všechny metody. Ve výsledku ale dělá pouze jednu činnost - předá řízení vnitřnímu objektu. Kvůli jednoduché funkcionalitě je to spousta programování navíc. Pro typickou aplikaci se tedy zpravidla vytvoří abstraktní třída, která pouze deleguje volání rozhraní na vnitřní objekt. Dekorátor poté podědí z této abstraktní třídy a přepíše pouze adekvátní metody:

abstract class Dekorátor : IVykreslitelný
{
  protected IVykreslitelny ObalovanýObjekt;

  public Dekorátor(IVykreslitelný Objekt)
  {
    this.ObalovanýObjekt = Objekt;
  }

  public void Vykresli(Místo kam)
  {
    ObalovanýObjekt.Vykresli(kam);
  }

  public void Kliknuti()
  {
    ObalovanýObjekt.Kliknuti();
  }
}

class Rámeček : Dekorátor
{
  public void Vykresli(Místo kam)
  {
    // vykreslení rámečku
    kam.ZmenšiMísto(); //odpočítá místo, které zabere rámeček
    ObalovanýObjekt.Vykresli(kam);
  }
}

Můžeme si všimnou jisté podoby s návrhovým vzorem Adapter. Rozdíl je především v tom, že Adapter mění rozhraní původní třídy a odstiňuje tak program od samotného použití této třídy (například protože má nekompatibilní rozhraní). Dekorátor naproti tomu zachovává původní rozhraní a navíc ho rozšiřuje.

Také je otázka, proč nepoužít raději dědičnost a nevytvořit třídu novou, která bude mít další funkcionalitu. Správný programátor by měl vycítit, kdy je vhodné použít dědičnost a kdy jinou jazykovou konstrukci. Dědičnost je ze všech možností nejtěsnější spojení mezi bázovou a odvozenou třídou. Pokud s dědičností začneme pracovat a zjistíme, že nám nevyhovuje, budeme program těžko přepisovat.

V další lekci, Flyweight (muší váha), si ukážeme návrhový vzor Flyweight (neboli muší váha), který slouží k šetření zdrojů v případech, kdy potřebujeme vytvořit velký počet instancí jednoho typu.


 

Předchozí článek
Proxy (zástupce)
Všechny články v sekci
Návrhové vzory GoF
Článek pro vás napsal Patrik Valkovič
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Věnuji se programování v C++ a C#. Kromě toho také programuji v PHP (Nette) a JavaScriptu (NodeJS).
Aktivity (8)

 

 

Komentáře

Avatar
vodacek
Redaktor
Avatar
vodacek:13.2.2016 14:28

ale notáák co ta diakritika...

 
Odpovědět
13.2.2016 14:28
Avatar
Odpovídá na vodacek
Patrik Valkovič:13.2.2016 15:03

Být pomém, tak je to anglicky, ale s tím by zase měla spousta lidí problém. Nevidím tedy na diakritice nic špatného.

Odpovědět
13.2.2016 15:03
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na vodacek
David Novák:13.2.2016 15:12

Není to jedno? :D

Odpovědět
13.2.2016 15:12
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
vodacek
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Patrik Valkovič
vodacek:13.2.2016 16:27

proč anglicky? může to zůstat česky avšak bez diakritiky

 
Odpovědět
13.2.2016 16:27
Avatar
vodacek
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Novák
vodacek:13.2.2016 16:27

né není

 
Odpovědět
13.2.2016 16:27
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Taskkill
Redaktor
Avatar
Odpovídá na vodacek
Taskkill:13.2.2016 16:42

O cem je tu rec? O tomhle slove? https://cs.wikipedia.org/…kor%C3%A1tor .

 
Odpovědět
13.2.2016 16:42
Avatar
tomisoka
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Taskkill
tomisoka:13.2.2016 16:43

Pravděpodobně používání diakritiky v kódu...

 
Odpovědět
13.2.2016 16:43
Avatar
Taskkill
Redaktor
Avatar
Odpovídá na tomisoka
Taskkill:13.2.2016 16:55

:-) dík, teď vlastně ani nevím co si o tom myslím... Nechám to asi tak ...

 
Odpovědět
13.2.2016 16:55
Avatar
Petr Nádvorník:10. ledna 15:24

Patrik Valkovič : Patriku, článek už tu nějakou dobu je, ale mohl bys opravit první odstravec?

V minulé lekci, Proxy (zástupce), jsme si ukázali návrhový vzor Adapter (nebo také Wrapper), který se používá při práci s komponentou, která má nestabilní nebo s naší aplikací nekompatibilní rozhraní.

Proxy není Adapter. Podobná chyba Ctrl+C+V je bohužel i v minulých kapitolách.

 
Odpovědět
10. ledna 15:24
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 9 zpráv z 9.