Psst. EU dotace 85 % pro OSVČ a firmy lze nyní čerpat i na e-learning. Více informací
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij halloweenské akce 80% výuky zdarma!
Halloween BF

Lekce 7 - Proxy (zástupce)

V minulé lekci, Facade (fasáda), jsme si ukázali návrhový vzor Facade (neboli také Fasádu), která se používá k vytvoření jednotného rozhraní pro celou logickou skupinu tříd, které se tak sdruží do subsystému.

Návrhový vzor Proxy se hodí hned v několika případech. Jeho asi nejčastější použití je zapouzdření instance jiného objektu nebo přidání pomocné funkčnosti. Proxy nám tedy umožňuje řídit přístup, ať už k celému či částečnému rozhraní objektu, přes nějaký jiný zastupující objekt (proxy - zástupce, reprezentant).

Motivace

Určitě jsme se už všichni setkali (nebo se určitě někdy setkáme) s případem, kdy chceme řídit přístup k nějakému objektu. Ať už čistě kvůli bezpečnosti nebo kvůli přidání další funkcionality, zefektivnění či zjednodušení ladění aplikace atd. Ve všech těchto případech se nám nejspíš bude hodit tento návrhový vzor.

Návrhový vzor

Abychom plně pochopili, kde a na co se návrhový vzor Proxy (Zástupce) používá, uvedeme si několik typických variant vzoru Proxy řešících různé situace. Tyto varianty jsou rovněž uvedeny v GoF.

Remote Proxy (vzdálený zástupce)

Pokud bychom chtěli komunikovat s objektem, ale na jiném virtuálním stroji, případně na úplně jiném počítači, můžeme využít právě Remote Proxy. Jedná se o zástupce vzdáleného objektu, ve kterém je skryta veškerá komunikace.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vzdálený zástupce zastupuje objekt umístěný někde jinde. Jeho úkolem je zprostředkovat komunikaci s tímto objektem tak, aby přes Remote Proxy mohli uživatelé komunikovat se vzdáleným (originálním) objektem aniž by se museli starat o serverovou komunikaci (tu musí zařídit Proxy objekt). Zároveň však nesmí zakrývat komunikaci. Tj. například při selhání spojení musí vyhodit odpovídající výjimku se kterou musí uživatel počítat a případně ji vhodně zpracovat. Uživatel tak může se vzdáleným zástupcem komunikovat skoro jako s normálním objektem.

Samotná implementace Vzdáleného zástupce se dá realizovat různě. Je poněkud náročnější, protože musíme zajistit už zmíněnou komunikaci mezi dvěma objekty. Vždy však musíme při implementaci počítat s možnými selháními komunikace se vzdáleným objektem.

Virtual Proxy (virtuální zástupce)

Častý případ využití Proxy je virtuální zástupce. V naší aplikaci se může velmi často stát, že máme nějaký objekt, jehož vytváření nebo případná správa by byla náročná příp. by trvalo dlouho a bylo by neefektivní načítat ho celý, když pak použijeme jen jeho část. Virtuální zástupce se snaží vytvořit instanci spravované třídy až když je to potřeba.

Virtual Proxy se nám i v tomto případě stará o jiný objekt (zastupuje ho). Vytvoření objektu ale přenechává až na poslední chvíli (pokud ho vůbec potřebujeme vytvořit) a chování objektu jen předstírá. Tj. navenek může mít stejné rozhraní, ale funkčnost jen deleguje na originální objekt, případně přidává nějakou další funkčnost a k zastoupenému objektu přistupuje či ho vytvoří jen tehdy, je-li to opravdu nutné. Typicky se může jednat o nějaký obrázek. Jeho vykreslení bude potřeba třeba jen jednou nebo vůbec. Naše aplikace se ale zeptá na jeho rozměry nebo na další metadata (třeba i v případě, že ho později vůbec nevykreslí). Bylo by neefektivní načítat obrázek do paměti, když ho poté ani nevyužijeme. Dalším velmi častým příkladem jsou náročnější operace. Typicky objekty načítající data z databáze. Aplikace nemusí ani zdaleka využít všechna data z daného úložiště. Můžeme definovat Proxy třídu (Virtuálního zástupce), která bude načítat a vytvářet příslušný objekt, až když bude skutečně potřeba, načítat jen danou část, se kterou právě pracujeme, zapisovat jeho výsledky do cache, abychom je nemuseli načítat pořád znovu atd.

Virtual Proxy – virtuální zástupce

Virtual Proxy - virtuální zástupce

Protection Proxy (ochranný zástupce)

V návrhu aplikace se můžeme někdy setkat s případem, kdy by využití celého API (veřejného rozhraní) objektu mohlo mít fatální dopad. Pro příklad to může být třeba situace, kdy každý objekt má k našemu klíčovému objektu jiná přístupová práva nebo prostě jen potřebujeme zjednodušit rozhraní objektu, aby ho někdo neznalý našeho systému nepoužil špatně, což by mohlo mít v některých případech dokonce fatální následky.

V obou výše zmíněných případech si definujeme novou Proxy třídu, která si spravuje instanci objektu, ale navenek nabízí jen podmnožinu metod objektu, který zastupuje. Můžeme tak ovlivnit, ke kterým metodám cílového objektu bude mít uživatel přístup a ke kterým nikoli. V některých případech, kdy nám jde jen o omezení rozhraní, ho lze nahradit jednoduchým rozhraním, což je efektivnější, ale zároveň méně bezpečné. Uživatel má v tomto případě stále přístup k celému objektu pouze pod zjednodušeným rozhraním. Může si tak celkem jednoduše zjistit, o jaký objekt jde.

Smart Reference (chytrý odkaz)

Pokud chceme doplnit komunikaci s objektem o nějaké další akce vhodné třeba pro zefektivnění a zrychlení celého chodu aplikace, je Chytrý odkaz (smart reference) ten návrhový vzor, který hledáme.

Typicky se používá pro uložení trvalého (persistentního) objektu do paměti. Takový objekt pak můžeme chytře uchovat mezi jednotlivými požadavky na naši aplikaci právě pro zefektivnění či zrychlení aplikace. Takový chytrý zástupce si např. může po vykonání požadavku nastavit limit, po kterém se ukončí spojení se vzdáleným serverem nebo se vymaže z paměti. Pokud se po daný limit nepřipojí žádný klient, chytrý odkaz se při dalším připojení načte jednoduše znovu do paměti nebo znovu otevře připojení ke vzdálenému serveru. Toho se využívá například při uchovávání spojení s databází či s jiným vzdáleným serverem.

Jako chytrý odkaz se chová také každý virtuální zástupce, který jsme si vysvětlili výše. Ten se totiž také musí sám rozhodovat, kdy přistoupí k originálnímu objektu a kdy si naopak pomůže sám (např načte hodnoty z cache, zjistí pouze metadata místo načtení celého média apod.)

Závěrem

Návrhový vzor Proxy patří mezi návrhové vzory uvedené v GoF. Jde tedy o "pravý" návrhový vzor. Většinou se používá pro zapouzdření aplikace, ale lze ho použít i pro zlepšení funkčnosti (např. zefektivnění, zrychlení aplikace atd.). Rozlišujeme čtyři zástupce: vzdálený zástupce (remote proxy), virtuální zástupce (virtual proxy), ochranný zástupce (protected proxy) a chytrý odkaz (smart reference).

V další lekci, Decorator (dekorátor), si ukážeme návrhový vzor Decorator, který dovoluje přidat funkcionalitu třídě za běhu programu, ale přitom od ní nedědí. To využijeme například u rozšiřování knihoven.


 

Předchozí článek
Facade (fasáda)
Všechny články v sekci
Návrhové vzory GoF
Článek pro vás napsal Drahomír Hanák
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor v současné době studuje Informatiku. Zajímá se o programování, matematiku a grafiku.
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Kit:31.7.2013 10:04

"kontrolovat přístup" - to je nějaký anglikanismus. Správně tam patří "Řídit přístup" neob "Ovládat přístup". Špatně jsi to přeložil.

Odpovědět
31.7.2013 10:04
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Drahomír Hanák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kit
Drahomír Hanák:31.7.2013 10:11

Díky, opravím to.

 
Odpovědět
31.7.2013 10:11
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.