IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 2 - Základy Adobe Photoshop - Nový dokument, panel nástrojů

V minulé lekci, Základy Adobe Photoshop - Úvod, jsme si Adobe Photoshop představili a podívali se na jeho alternativy. Také jsme si aplikaci nainstalovali a otevřeli první soubor.

Dnes si naopak ukážeme, jak vytvořit nový dokument. Dále se seznámíme s pracovní plochou a podrobněji se podíváme na panel nástrojů.

Vytvoření nového dokumentu

Nový dokument můžeme vytvořit hned několika způsoby. Pokud se nacházíme na domovské obrazovce, můžeme na levé straně kliknout na "Vytvořit nový", v opačném případě klikneme na Soubor > Nový, nebo využijeme klávesové zkratky Ctrl + N. Tímto vyvoláme nové dialogové okno.

Vytvoření nového dokumentu v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Jako první se vždy zobrazí karta Poslední, která slouží k otevírání nedávno použitých položek a šablon. Vedle této se nachází karta Uložené, zde nalezneme všechny námi uložené předvolby. Karta může být velice užitečná například v případě, že často pracujeme s firemními dokumenty, které mají stanovené rozměry a nemusíme je tak vždy dohledávat.

Adobe Photoshop také nabízí spoustu přednastavených dokumentů, které jsou uspořádány do následujících kategorií: Fotografie, Tisk, Umění a ilustrace, Web, Mobilní aplikace, Film a video. Tyto návrhy mají přednastavené rozměry, barevný režim, jednotky, umístění a rozlišení. Můžeme si také vybrat z několika šablon, které se následně stáhnou ze služby Adobe Stock. V případě, že by nám tyto šablony nestačily, můžeme si najít další na webových stránkách Adobe Stock.

Šablony dokumentů pro Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Ne vždy nám ale musejí přednastavené hodnoty vyhovovat. Můžeme si je tedy v pravé části tohoto dialogového okna změnit. Ovlivnit můžeme následující hodnoty: Název dokumentu, Šířka, Výška, Jednotky, Orientace, Návrhová plocha, Rozlišení, Barevný režim a Obsah pozadí. Pokud by nám to stále nestačilo, můžeme kliknout na Další volby a zobrazit si tak další doplňkové možnosti jako je Profil barev a Poměr stran a pixelů.

Ještě než klikneme na tlačítko "Vytvořit", můžeme si dokument s naším přednastavením uložit kliknutím na tlačítko Základy Adobe Photoshop, které se nachází vedle názvu dokumentu.

Pracovní plocha

Takto vypadá pracovní plocha ve výchozím nastavení v Adobe Photoshopu:

Pracovní plocha Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

V horní části nalezneme základní panely:

 • Pruh nabídek
 • Pod ním je Pruh voleb (modrá) - Pruh voleb se při práci mění v závislosti na zvoleném nástroji.
 • Vedle je Nabídka pracovní plochy (zelená) - Zde můžeme vytvářet nové plochy, přepínat mezi již vytvořenými nebo obnovit výchozí rozmístění panelů na ploše.
 • Dále se na levé straně nachází Panel nástrojů (červená), tomu se dnes budeme ještě podrobně věnovat.
 • Na pravé straně si potom můžeme všimnout Panelu Barev (fialová), Panelu vlastností (šedá) a Panelu vrstev (oranžová). Těmito panely se budeme zabývat v některé z následujících lekcí. Ve středu pracovní plochy se pak nachází okno s dokumentem (hnědá).

Dále pro nás bude velmi důležitý panel Vrstvy vpravo dole (oranžový), se kterým začneme pracovat již příště.

Pracovní plochu si můžeme velmi snadno upravit. Kliknutím na šipky Základy Adobe Photoshop, které se nachází vždy v horní části panelu, ho lze sbalit či rozbalit. Jednotlivé panely také lze v horní části uchopit za záložku a přemístit je tak na jinou pozici. Pokud nám bude nějaký panel chybět, můžeme si jej zobrazit kliknutím na Okna > Název panelu. Podobně můžeme panel i zavřít. Pokud bychom se chtěli ujistit, že si při práci pracovní plochu omylem nerozhodíme, klikneme na Okna > Pracovní plocha > Zamknout pracovní plochu. V Adobe Photoshopu můžeme mít vytvořených více pracovních ploch. Ty se vytváří kliknutím na Okna > Pracovní plocha > Nová pracovní plocha. Na naší ploše také můžeme skrýt všechny panely stisknutím klávesy Tab nebo skrýt všechny kromě panelu nástrojů pomocí klávesové zkratky Shift + Tab.

Panel nástrojů

Panel nástrojů obsahuje 62 nástrojů, které se dělí do 7 skupin. Jednotlivé skupiny a nástroje si popíšeme a potom si ukážeme i jak si panel nástrojů přizpůsobit.

Skupiny nástrojů

Některé nástroje jsou označeny malým trojúhelníkem Základy Adobe Photoshop vpravo dole. Ten nám naznačuje, že jsou zde seskupeny další nástroje. Mezi nástroji můžeme přepínat pomocí klávesových zkratek, které jsou u nich uvedeny. Pro přepínání nástrojů v jednotlivých skupinách pak musíme ještě podržet klávesu Shift. Například mezi nástroji pro výběr bychom si tedy přepínali pomocí Shift + M a podobně.

Nyní si pojďme jednotlivé nástroje stručně představit, podrobně si je samozřejmě vyzkoušíme během kurzu. Výchozí nástroje jsou zvýrazněné tučně.

Nástroje pro výběr

 • Základy Adobe Photoshop Přesun (V) – Přesune vybranou oblast nebo vrstvu
 • Základy Adobe Photoshop Obdélníkový výběr (M) – Vytvoří výběr ve tvaru obdélníku
 • Základy Adobe Photoshop Eliptický výběr (M) – Vytvoří výběr ve tvaru elipsy
 • Základy Adobe Photoshop Výběr jednoho sloupce – Vytvoří vodorovný výběr o šířce obrazového bodu
 • Základy Adobe Photoshop Výběr jednoho řádku – Vytvoří svislý výběr o šířce obrazového bodu
 • Základy Adobe Photoshop Laso (L) – Umožnuje volný výběr ("od ruky")
 • Základy Adobe Photoshop Mnohoúhelníkové laso (L) – Vytváří výběr s rovnými okraji
 • Základy Adobe Photoshop Magnetické laso (L) – Přizpůsobuje výběr tvaru objektu
 • Základy Adobe Photoshop Rychlý výběr (W) – Vytváří výběr sledováním obrysů obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Kouzelná hůlka (W) – Vybírá podobně zbarvené oblasti

Nástroje oříznutí

 • Základy Adobe Photoshop Oříznutí (C) – Ořízne obraz
 • Základy Adobe Photoshop Řez (C) – Rozřízne obraz na části

Nástroje pro měření

 • Základy Adobe Photoshop Kapátko (I) – Vybere vzorek barvy z obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Vzorkování barev (I) – Zobrazí hodnoty barev z obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Pravítko (I) – Změří vzdálenosti a úhly v obrazu

Nástroje pro retušování

 • Základy Adobe Photoshop Bodový retušovací štětec (J) – Opraví nedostatky
 • Základy Adobe Photoshop Retušovací štětec (J) – Opraví nedostatky pomocí obrazových bodů z jiné části obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Záplata (J) – Nahradí vybranou oblast obrazovými body z jiné části obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Červené oči (J) – Opraví efekt červených očí způsobený při pořizování fotografie
 • Základy Adobe Photoshop Klonovací razítko (S) – Maluje vybranými obrazovými body z jiné části obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Razítko se vzorkem (S) – Maluje libovolným vzorem z naší kolekce
 • Základy Adobe Photoshop Guma (E) – Zprůhlední obrazové body
 • Základy Adobe Photoshop Kouzelná guma (E) – Zprůhlední podobně zabarvené oblasti
 • Základy Adobe Photoshop Rozostření – Rozostří vybrané oblasti obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Zostření – Zaostří vybrané oblasti obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Rozmazání – Rozmaže barvy na obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Zesvětlení (O) – Zesvětlí vybrané oblasti obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Ztmavení (O) – Ztmaví vybrané oblasti obrazu
 • Základy Adobe Photoshop Houba (O) – Změní sytost barev ve vybrané oblasti obrazu

Nástroje pro malování

 • Základy Adobe Photoshop Štětec (B) – Základní nástroj pro malování
 • Základy Adobe Photoshop Tužka (B) – Základní nástroj pro kreslení s ostrými hranami
 • Základy Adobe Photoshop Nahrazení barvy (B) – Přemaluje vybranou barvou stávající barvu
 • Základy Adobe Photoshop Míchací štětec (B) – Simuluje skutečnou malbu se štětcem
 • Základy Adobe Photoshop Štětec historie (Y) – Obnoví vybrané oblasti obrazu do předchozího stavu
 • Základy Adobe Photoshop Přechod (G) – Vytvoří přechod postupným prolínáním barev
 • Základy Adobe Photoshop Plechovka barvy (G) – Vyplní stejnobarevné oblasti zvolenou barvou

Nástroje pro vektorové kreslení

 • Základy Adobe Photoshop Nástroj pero (P) – Vytváří cesty pomocí kotevních bodů a táhel
 • Základy Adobe Photoshop Cesta od ruky (P) – Přidává automaticky kotevní body při kreslení
 • Základy Adobe Photoshop Pero se zakřivením (P) – Vytváří a mění cesty pomocí kotevních bodů
 • Základy Adobe Photoshop Přidat kotevní bod – Přidá další kotevní bod
 • Základy Adobe Photoshop Odstranit kotevní bod – Odebere kotevní bod
 • Základy Adobe Photoshop Změnit bod – Upraví kotevní bod
 • Základy Adobe Photoshop Vodorovný text (T) – Přidá vodorovný text
 • Základy Adobe Photoshop Svislý text (T) – Přidá svislý text
 • Základy Adobe Photoshop Vodorovná textová maska (T) – Vytvoří výběr ve tvaru vodorovného textu
 • Základy Adobe Photoshop Svislá textová maska (T) – Vytvoří výběr ve tvaru svislého textu
 • Základy Adobe Photoshop Výběr cesty (A) – Vybere všechny body cesty (celou cestu)
 • Základy Adobe Photoshop Přímý výběr (A) – Vybere jednotlivé body cesty
 • Základy Adobe Photoshop Obdélník (U) – Vykreslí obdélník
 • Základy Adobe Photoshop Elipsa (U) – Vykreslí elipsu
 • Základy Adobe Photoshop Mnohoúhelník (U) – Vykreslí mnohoúhelník
 • Základy Adobe Photoshop Čára (U) – Vykreslí čáru
 • Základy Adobe Photoshop Jiný tvar (U) – Vykreslí jiný tvar ze seznamu

Nástroje pro navigaci

 • Základy Adobe Photoshop Ručička (H) – Posouvá mezi částmi dokumentu
 • Základy Adobe Photoshop Otočení zobrazení (R) – Otáčí zobrazení dokumentu
 • Základy Adobe Photoshop Lupa (Z) – Přiblíží zobrazení dokumentu

Přizpůsobení panelu nástrojů

Na konci lekce si ještě ukažme, jak lze panel nástrojů přizpůsobit. Kliknutím na Úpravy > Panel nástrojů vyvoláme nové dialogové okno.

Přizpůsobení panelu nástrojů v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Zde můžeme samotné nástroje nebo celé skupiny nástrojů libovolně přeskupovat. Dále nepoužívané nástroje přesunout do složky Doplňkové nástroje. A také naše přednastavení panelu nástrojů uložit či obnovit do výchozího nastavení.

V následujícím kvízu, Kvíz - Základy a panel nástrojů v Adobe Photoshop, si vyzkoušíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Základy Adobe Photoshop - Úvod
Všechny články v sekci
Základy Adobe Photoshop
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Kvíz - Základy a panel nástrojů v Adobe Photoshop
Článek pro vás napsal Daniel Zábojník
Avatar
Uživatelské hodnocení:
121 hlasů
Autor se věnuje vývoji (a příležitostně navrhování) výjimečných desktopových a mobilních aplikací, grafickému zpracování a všemu co k tomu patří.
Aktivity