IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 9 - Základy Adobe Photoshop - Úprava fotografií I

V předchozím kvízu, Kvíz - Písma a retušovací nástroje v Adobe Photoshop, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním Adobe Photoshop tutoriálu si ukážeme jak fotografii oříznout, zesvětlit nebo ztmavit. Dále se budeme zabývat nahrazením určité barvy, která se ve fotografii nachází.

Nahrazení barvy objektu

Barvu objektu můžeme v Adobe Photoshopu nahradit hned několika způsoby. My si v této lekci ukážeme dva nejpoužívanější.

V následující ukázce se pokusíme nahradit barvu čepice pomocí nástroje nahrazení barvy Nástroj nahrazení barvy v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop. Začneme tím, že si stáhneme a otevřeme soubor obsahující fotografii níže (Fotografie: nastya_gepp):

Fotografie slečny s čepicí - Základy Adobe Photoshop

Z panelu nástrojů si zvolíme nástroj Nahrazení barvy Nástroj nahrazení barvy v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop, dále si nastavíme v dialogovém okně Výběr barvy barvu popředí. Ve vlastnostech nástroje si nastavíme následující:

 • Režim na Barva,
 • Vzorkování na Průběžné,
 • Omezení na Hledat obrysy,
 • Toleranci na 10 %.

Nyní nástrojem malujeme přes cílovou barvu předem zvolenou náhradní barvou. Tímto způsobem postupně nahradíme původní barvu čepice.

Postup nahrazení barvy ve fotografii v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Velkou nevýhodou tohoto nástroje je, že s ním provádíme destruktivní úpravu fotografie.

Volby nástroje nahrazení barvy

Nástroji nahrazení barvy můžeme nastavit následující volby:

 • Režim – Určuje režim prolnutí.
 • Průběžné – Vzorkuje barvy v průběhu tažení.
 • Jednou – Nahradí barvu pouze v místech, která obsahují barvu, na kterou jsme kliknuli poprvé.
 • Vzorek pozadí – Vymaže pouze oblasti obsahující platnou barvu pozadí.
 • Nesousedící – Nahradí navzorkovanou barvu, kdykoliv je pod ukazatelem.
 • Sousedící – Nahradí barvy sousedící s barvou, která je pod ukazatelem.
 • Hledat obrysy – Nahradí plochy obsahující navzorkovanou barvu a zachová ostrost okrajů.
 • Tolerance – Určuje rozsah barev vybraných obrazových bodů.

V následující ukázce se pokusíme nahradit barvu čepice mnohem přesnějším a především nedestruktivním způsobem. Začneme tím, že si znovu otevřeme fotografii výše. Následně si z panelu nástrojů zvolíme nějaký výběrový nástroj, například nástroj Rychlý výběr Nástroj Rychlý výběr v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop a vytvoříme co nejpřesnější výběr čepice. Dále klikneme na tlačítko Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav, které se nachází na panelu vrstvy a z nabídky zvolíme Odstín a sytost. Nyní můžeme pomocí jezdců na panelu Odstín a sytost upravit barvu čepice. Na tento panel se ještě podrobněji podíváme v nějaké z následujících lekcí.

Odstín a sytost - Základy Adobe Photoshop

Asi jste si všimli okrajů čepice, které zůstaly modré. Tato situace je způsobena našim nepřesným výběrem. V tomto případě by bylo vhodnější provést výběr nástrojem Vybrat a maskovat.

Oříznutí fotografie

Oříznutím fotografie dojde k odstranění částí obrazu za účelem vylepšení kompozice. K oříznutí fotografie budeme využívat nástroj oříznutí Nástroj Oříznutí v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop. Nástroj je nedestruktivní, takže oříznuté obrazové body zůstanou zachovány a my tak budeme schopni hranice oříznutí později upravit.

V následující ukázce ořízneme mísu s jahodami pomocí nástroje oříznutí. Začneme tím, že si stáhneme a otevřeme soubor obsahující fotografii níže (Fotografie: suetot):

Mísa s jahodami - Základy Adobe Photoshop

Z panelu nástrojů si zvolíme nástroj Oříznutí Nástroj Oříznutí v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop a v pruhu voleb si nastavíme poměr na 1:1. Dále nezapomeneme zaškrtnout volbu Odstranit ořezané obrazové body. Tímto se sice připravíme o možnost hranice později upravit, ale to nám v našem případě nevadí, protože s fotografií nemáme v plánu nijak dále pracovat. Nyní si vybereme oblast, kterou chceme oříznout, a následně stiskneme klávesu Enter nebo klikneme na nástroj přesun Nástroj Přesun v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop a potvrdíme oříznutí.

Oříznutí fotografie v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Pomocí nástroje oříznutí Nástroj Oříznutí v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop lze také měnit velikost plátna, a to tažením táhla pro oříznutí směrem ven, tak aby se plátno zvětšilo. Doporučuji ale spíše využívat dialogového okna Velikost plátna, které vyvoláme kliknutím na Obraz > Velikost plátna.

Volby nástroje oříznutí

I pro nástroj oříznutí zde máme několik voleb:

 • Poměr stran – Nastaví poměr stran nebo velikost rámečku oříznutí. V této rozbalovací nabídce lze také definovat vlastní přednastavené hodnoty.
 • Záměna hodnot šířky a výšky – Zamění hodnoty šířky a výšky.
 • Možnosti překrytí – Nastaví zobrazení, ve kterém budou během oříznutí viditelná vodítka pro překrytí.
 • Automaticky vystředit náhled – Zaškrtnutím této volby vystředíte náhled doprostřed plátna.
 • Zobrazit oříznutou oblast – Zobrazí i oblast, která je oříznutá. V opačném případě zobrazí pouze náhled výsledné oblasti.
 • Povolit clonu oříznutí – Zaškrtnutím povolíte clonu, která se používá k překrytí oříznuté oblasti stínem.
 • Odstranit ořezané obrazové body – Po zaškrtnutí této volby budou všechny obrazové body mimo oblast oříznutí odstraněny.
 • Podle obsahu – Po zaškrtnutí této volby bude Adobe Photoshop inteligentně vyplňovat všechny mezery, které vzniknou, když obrázek otočíme, narovnáme nebo když plátno zvětšíme za rozměry původního obrazu.

Perspektivní oříznutí fotografie

Nástroj perspektivní oříznutí Nástroj perspektivní oříznutí v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop použijeme tehdy, když fotografie obsahuje lichoběžníkové zkreslení. Tento nežádoucí jev nám vznikne, pokud objekt na fotografii zachytíme z nějakého úhlu a chceme ji "narovnat", jako bychom se na ní dívali rovně. Názorným příkladem je fotografie níže:

Fotografie hradu - Základy Adobe Photoshop

Nástroj perspektivy se obzvlášť hodí když fotíme vysoké objekty a nemáme zrovna po ruce dron, abychom je vyfotili rovně z výšky :)

Pokud tedy naše fotografie tento jev obsahuje, zvolíme si z panelu nástrojů již zmíněný nástroj a vytvoříme výběr okolo deformovaného objektu. Následně srovnáme okraje výběru s pravoúhlými hranami objektu a oříznutí dokončíme stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na nástroj přesun. Tímto dojde k transformaci perspektivy a oříznutí fotografie.

Zesvětlení / ztmavení fotografie

K zesvětlení či ztmavení určitých částí fotografie použijeme stejnojmenné nástroje zesvětlení Nástroj zesvětlení v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop a ztmavení Nástroj ztmavení v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop.

V následující ukázce zesvětlíme část fotografie, ve které se nachází kostel. Začneme tím, že si stáhneme a otevřeme soubor obsahující fotografii níže:

Fotografie kostelu - Základy Adobe Photoshop

Z panelu nástrojů zvolíme nástroj Zesvětlení Nástroj zesvětlení v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop, v pruhu voleb si nastavíme velikost a tvrdost štětce. Nyní postupně malujeme přes části fotografie, které chceme zesvětlit.

Ukázka použití nástroje zesvětlení v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Čím více budeme malovat přes určitou část fotografie, tím více bude tato část ve výsledku světlejší.

Volby nástroje zesvětlení a ztmavení

Opět tu máme volby těchto nástrojů:

 • Střední tóny – Mění střední rozsah šedé.
 • Stíny – Mění tmavé oblasti.
 • Světla – Mění světlé oblasti.
 • Rozprašovač – Po aktivování se štětec chová jako rozprašovač.
 • Ochrana tónů – Snaží se zabránit posunu odstínu barev.

V následující ukázce se pokusíme naopak ztmavit celou fotografii, nikoliv jen vybranou část. Začneme tím, že si znovu otevřeme fotografii obsahující kostel. Dále si vrstvu obsahující původní fotografií duplikujeme a na panelu vrstvy nastavíme režim prolnutí na Násobit. Tímto docílíme ztmavení celé fotografie.

Ukázka ztmavení fotografie v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

V případě, že bychom chtěli fotografii naopak zesvětlit, nastavili bychom režim prolnutí na Závoj. Podrobnější informace o jednotlivých režimech prolnutí naleznete v samostatném článku Volby vrstvy a režimy prolnutí v Adobe Photoshopu.

V příští lekci, Základy Adobe Photoshop - Úprava fotografií II, ještě zůstaneme u úpravy fotografií a budeme se zabývat nastavením ostrosti, rozostřením a rozmazáním obrazu.


 

Předchozí článek
Kvíz - Písma a retušovací nástroje v Adobe Photoshop
Všechny články v sekci
Základy Adobe Photoshop
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Základy Adobe Photoshop - Úprava fotografií II
Článek pro vás napsal Daniel Zábojník
Avatar
Uživatelské hodnocení:
25 hlasů
Autor se věnuje vývoji (a příležitostně navrhování) výjimečných desktopových a mobilních aplikací, grafickému zpracování a všemu co k tomu patří.
Aktivity