IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 14 - Základy Adobe Photoshop - Vektorová grafika I

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 9. - 13. lekci Adobe Photoshop, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním Adobe Photoshop tutoriálu se budeme zabývat vektorovou grafikou. Konkrétně cestami a kreslením pomocí různých nástrojů pera. Nejprve si však vysvětlíme základní rozdíly mezi rastrovými obrazy a vektorovou grafikou.

Úvod do vektorové grafiky

Vzhledem k tomu, že jsme se doposud v této sérii věnovali úpravě fotografií, setkali jsme se tak pouze s rastrovými obrazy. Tyto obrazy se skládají z jednotlivých obrazových bodů, které jsou uspořádány do pravoúhlé mřížky. Každý bod má svou pozici a nabývá určité barevné hodnoty. Nevýhodou těchto rastrových obrazů je, že obsahují pevný počet obrazových bodů, a tak při zvětšení nebo tisku ve vysokém rozlišení dochází ke ztrátě kvality.

Vektorová grafika se naopak skládá z úseček a křivek, které jsou definovány matematickými objekty, které se nazývají vektory. Výhodou vektorové grafiky je, že při zmenšování nebo zvětšování objektu nedochází ke ztrátě kvality. A proto se také využívá například při tvorbě ilustrací, animací, log, ikon a podobně.

Na obrázku níže si můžete všimnou výše zmíněných rozdílů mezi rastrovými obrazy a vektorovou grafikou (Zdroj: TheWebGuy):

Rastrová a vektorová grafika v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Cesty

V Adobe Photoshopu představují cesty obrysy vektorového tvaru. Můžeme je převést na výběry, použít jako vektorové masky nebo je můžeme vytáhnout a vyplnit barvou, čímž vznikne daný tvar. Cesty dělíme na dvě základní skupiny, a to na:

 • otevřené (např. čára) a
 • uzavřené (např. obdélník).

Cesty vytváříme pomocí nástrojů pro tvary Nástroje pro tvary v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop nebo nástroji pera Nástroje pera v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop. Tvar naší cesty lze následně velmi snadno změnit upravením jednotlivých kotevních bodů, pomocí kterých je definována. Nová cesta se objeví na panelu cesty jako pracovní (dočasná) cesta, to znamená, že pokud nechceme přijít o její obsah, musíme ji uložit.

Panel Cesty

Ještě předtím, než začneme s vektorovým kreslením, se seznámíme s panelem cesty a jeho ovládacími prvky, abychom s ním mohli později pracovat. Panel se nachází v pravé dolní části obrazovky, stejně tak jako námi již dobře známý panel vrstvy. Na panelu cesty nalezneme všechny naše uložené cesty, pracovní cesty a vektorové masky. Dále nám tento panel umožňuje vytvářet nové cesty a spravovat stávající.

Pokud bychom zde panel cesty neměli, zobrazíme si ho kliknutím na Okna > Cesty.

Panel cesty je rozdělený následujícím způsobem:

Panel cesty v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop
 • Nabídka panelu cest (modrá),
 • Cesta vektorové masky (červená),
 • Uložená cesta (zelená),
 • Pracovní cesta (oranžová).

Na panelu také nalezneme následující tlačítka:

 • Tlačítko Vyplnit cestu barvou popředí v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop Vyplnit cestu barvou popředí,
 • Tlačítko Vytáhnout cestu štětcem v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop Vytáhnout cestu štětcem,
 • Tlačítko Načíst cestu jako výběr v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop Načíst cestu jako výběr,
 • Tlačítko Vytvořit pracovní cestu z výběru, v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop Vytvořit pracovní cestu z výběru,
 • Tlačítko Přidat masku vrstvy v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop Přidat masku vrstvy,
 • Tlačítko Vytvořit novou cestu v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop Vytvořit novou cestu,
 • Tlačítko Odstranit stávající cestu v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop Odstranit stávající cestu.

Režimy kreslení

Než začneme s nástroji pera Nástroje pera v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop nebo nástroji pro tvar Nástroje pro tvar v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop kreslit, můžeme si na panelu voleb zvolit jeden ze tří níže uvedených režimů kreslení. Zvolený režim nám určuje, zda vytvoříme vektorový tvar v samostatné vrstvě, pracovní cestu na stávající vrstvě či rastrovaný tvar na stávající vrstvě.

 • Tvar – Vytvoří tvar v samostatné vrstvě. Vrstva tvaru se skládá z vrstvy výplně, která definuje barvu tvaru a z vektorové masky, která definuje obrys tvaru. Obrys tvaru je pracovní (dočasná) cesta, kterou nalezneme v panelu cesty.
 • Cesta – Nakreslí do vrstvy pracovní (dočasnou) cestu, kterou následně můžeme využít k vytvoření výběru nebo vektorové masky.
 • Body – Maluje na vrstvu podobně jako nástroj pro malování. V tomto režimu vytváříme rastrované obrazy, nikoli vektorovou grafiku.

V našich lekcích budeme vždy využívat režim Cesta u nástrojů pera a režim Tvar u nástrojů pro tvar. Pokud by tomu bylo jinak, budete vždy na změnu upozorněni.

Kreslení cest

V následující části lekce se budeme zabývat kreslením cest pomocí nástrojů pera. Vysvětlíme si, jak s jednotlivými nástroji pracovat a v navazujícím cvičení si je pak prakticky vyzkoušíme.

Nástroj Pero

Nástroj pero Nástroj pero v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop je jedním ze základních nástrojů, pomocí kterých můžeme vytvářet cesty. V následujících ukázkách si vyzkoušíme, jak tímto nástrojem vytvářet rovné, zakřivené a uzavřené cesty.

Vytvoření přímé cesty

Přímou cestu vytvoříme tak, že klikneme levým tlačítkem myši do okna s dokumentem, čímž vytvoříme počáteční kotevní bod. Každým dalším kliknutím pak přidáme nový kotevní bod a mezi předchozím a právě vytvořeným kotevním bodem se nám nakreslí úsečka.

Vytvoření rovné cesty v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Vytvoření zakřivené cesty

Vytvořit zakřivenou cestu je už o něco složitější. Začneme tím, že si stejně jako u přímé cesty nejprve levým tlačítkem myši vytvoříme počáteční kotevní bod. Následně dalším kliknutím přidáme nový kotevní bod, nyní ale tlačítko nepouštíme, naopak ho držíme stále stisknuté a tažením vytváříme směrovou úsečku našeho bodu. Až budeme s tvarem cesty spokojeni, tlačítko myši uvolníme a můžeme přidat další kotevní bod.

Vytvoření zakřivené cesty v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Ovládání směrových úseček

Každá cesta se skládá z přímých nebo zakřivených segmentů. Na zakřivených segmentech má každý kotevní bod jednu nebo dvě směrové úsečky. Polohy těchto směrových úseček a bodů nám určují velikost a tvar daného segmentu. Přesunutím těchto prvků můžeme změnit tvar křivky na cestě.

Segment cesty v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop
 • A – Zakřivený segment cesty
 • B– Směrový bod
 • C – Směrová úsečka
 • D – Vybraný kotevní bod
 • E – Nevybraný kotevní bod

Uzavření cesty

Pokud budeme chtít cestu uzavřít, např. aby vznikl tvar, který můžeme vyplnit, umístíme ukazatel na počáteční kotevní bod cesty a klikneme levým tlačítkem myši. V opačném případě pouze stiskneme klávesu Esc nebo klikneme na nástroj pero na panelu nástrojů.

Vytvoření uzavřené cesty - Základy Adobe Photoshop

Nástroj Pero se zakřivením

Dalším z nástrojů je Pero se se zakřivením Pero se zakřivením v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop. Tento nástroj je určen především k vytváření hladkých křivek a rovných čar. Pomocí tohoto nástroje můžeme velmi jednoduše vytvářet přesné cesty nebo vlastní tvary.

Pero se zakřivením v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Nástroj Cesta od ruky

Nástrojem cesta od ruky Nástroj cesta od ruky v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop můžeme kreslit cesty podobně jako například tužkou na papíře. Rozdíl oproti předchozím nástrojům je ten, že při tažení se nám kotevní body přidávají automaticky a my tak nemůžeme ovlivnit, kam se umístí. Po dokončení cesty je můžeme ale upravit.

Cesta od ruky v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

V příští lekci, Základy Adobe Photoshop - Vektorová grafika II, se naučíme námi vytvořené cesty dále spravovat a upravovat. Také se budeme zabývat kreslením tvarů a následně i jejich úpravou.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 9. - 13. lekci Adobe Photoshop
Všechny články v sekci
Základy Adobe Photoshop
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Základy Adobe Photoshop - Vektorová grafika II
Článek pro vás napsal Daniel Zábojník
Avatar
Uživatelské hodnocení:
21 hlasů
Autor se věnuje vývoji (a příležitostně navrhování) výjimečných desktopových a mobilních aplikací, grafickému zpracování a všemu co k tomu patří.
Aktivity