IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 5 - Základy Adobe Photoshop - Výběry

V předchozím kvízu, Kvíz - Vrstvy a styly vrstev v Adobe Photoshop, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním Photoshop tutoriálu se podíváme na nejdůležitější skupinu nástrojů, kterou tvoří nástroje výběrové. Vysvětlíme si jak dané nástroje fungují a v jakém případě je využít.

Výběr

Výběr je část obrázku, kterou jsme si zvolili, abychom s ní mohli dále manipulovat. Můžeme tak např. vyříznout postavu z fotografie. Okolo námi vybrané oblasti se nám zobrazí pohybující se černobílé přerušované čáry, které představují hranice výběru. Výběry můžeme rozdělit do několika skupin.

Geometrické výběry

Skupině geometrických výběrů náleží následující výběrové nástroje:

 • Základy Adobe Photoshop Obdélníkový výběr – Vybere oblast ve tvaru obdélníku nebo čtverce.
 • Základy Adobe Photoshop Eliptický výběr – Vybere oblast ve tvaru elipsy nebo kruhu.
 • Základy Adobe Photoshop Výběr jednoho řádku – Vybere řádek o výšce jednoho pixelu.
 • Základy Adobe Photoshop Výběr jednoho sloupce – Vybere sloupec o šířce jednoho pixelu.

Obdélníkový výběr

Z následující fotografie vybereme pomocí nástroje pro obdélníkový výběr Základy Adobe Photoshop obraz nalevo.

Není dobré pracovat s vrstvou, která obsahuje původní fotografii. Proto než začneme s výběry pracovat, stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + J a vrstvu si zduplikujeme.

Výběr vytváříme držením levého tlačítka a tažením myši po úhlopříčce.

Může se nám stát, že nezačneme v bodě, ve kterém bychom začít chtěli. V tomto případě nepouštíme levé tlačítko myši, ale naopak ještě stiskneme Mezerník. Nyní nepokračujeme ve vybírání další oblasti, ale již vybranou oblast posouváme. Až nám bude počáteční bod vyhovovat, pustíme mezerník a výběr dokončíme.

Pokud by se nám výběr nepovedl, stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + D, tím výběr odznačíme a můžeme začít znovu.

Obdélníkový výběr v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Fotografie: rawpixel | Stáhnout

Fotografie použité v těchto výukových lekcích pochází z webu pixabay.com a jsou dostupné pod licencí CC0. Více informací o této licenci naleznete na oficiálních stránkách creative commons.

Možná jste si také všimli, že po zvolení nástroje pro výběr se v pruhu voleb zobrazily následující čtyři nové ikony:

 • Základy Adobe Photoshop Nový výběr – Jakýkoliv předchozí výběr zruší a vytvoří nový. Také umožňuje dosavadní výběr přesouvat.
 • Základy Adobe Photoshop Přidat k výběru – K dosavadnímu výběru přidá nový výběr.
 • Základy Adobe Photoshop Odečíst od výběru – Od dosavadního výběru odebere nový výběr.
 • Základy Adobe Photoshop Průsečík s výběrem – Vytvoří výběr z oblasti, která se shoduje s dosavadním a novým výběrem.

My nyní klikneme na ikonu Přidat k výběru a stejným způsobem, jako jsme vybrali obraz nalevo, vybereme současně i obraz napravo.

Přidání oblasti do obdélníkového výběru v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Posunutí hranic výběru

Hranice výběru můžeme posunout kliknutím do vybrané oblasti a pohybem myši, nebo pomocí navigačních kláves. Stisknutím klávesy posuneme výběr o 1 px doprava, pokud stiskneme klávesu Shift + , výběr posuneme o 10 px doprava.

Skrytí hranic výběru

Hranice výběru skryjeme kliknutím na Zobrazit > Zobrazovat > Okraje výběru. Nicméně tímto ovlivníme jen hranice dosavadního výběru. Každý nový výběr bude mít hranice znovu viditelné.

Vyjmutí a přemístění výběru

Vybranou oblast můžeme vyjmout pomocí nástroje pro přesun nebo stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím na levé tlačítko myši uvnitř výběru. Nyní můžeme vybranou oblast přesunout na jinou pozici, do jiného dokumentu nebo ji odstranit stisknutím klávesy Delete.

Vyjmutí a přesunutí obdélníkového výběru v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Eliptický výběr

Eliptický výběr je velmi podobný výběru obdélníkovému, my si na něm ale ukážeme, jak vytvořit výběr ze středu.

Z následující fotografie vybereme pomocí nástroje pro eliptický výběr Základy Adobe Photoshop bublinu, následně ji duplikujeme, transformujeme pomocí klávesové zkratky Ctrl + T a přemístíme do levého dolního roku fotografie.

Jako první odhadneme střed bubliny a začneme z něj vytvářet výběr. Následně stiskneme a po celou dobu vytváření výběru budeme držet klávesu Alt. Tímto zajistíme, že výběr bude mít střed v bodě, ze kterého jsme začali výběr vytvářet.

Pokud bychom chtěli vytvořit výběr ve tvaru kruhu, stiskneme klávesu Shift. Úplně stejně pak tato klávesa funguje u obdélníkového výběru, kde bychom vytvářil výběr ve tvaru čtverce.

Eliptický výběr v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Fotografie: Alexas_Fotos | Stáhnout

Výběry od ruky

Skupině výběrů od ruky náleží následující výběrové nástroje:

 • Základy Adobe Photoshop Nástroj laso – Vytváří výběr táhnutím myši kolem oblasti, kterou chceme vybrat.
 • Základy Adobe Photoshop Nástroj mnohoúhelníkové laso – Vytváří výběr s rovnými okraji, přidáváním kotevních bodů kolem oblasti, kterou chceme vybrat.
 • Základy Adobe Photoshop Nástroj magnetické laso – Hranice výběrů se sama přitahuje ke kontrastním hranám objektu. Jedná se o kombinaci obou předchozích nástrojů.

Mnohoúhelníkové laso

Z následující fotografie vyjmeme oblohu pomocí nástroje mnohoúhelníkové Základy Adobe Photoshop laso. Začneme tedy postupně okolo budovy vytvářet kotevní body levým tlačítkem myši. Až takto označíme celou budovu, dokončíme výběr dvojitým kliknutím nebo pomocí klávesy Enter. Do vybrané oblasti klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme možnost Inverzní výběr. Tím se obrátí co máme vybrané a co vybrané nemáme, místo budovy se tedy vybral zbytek obrázku, obloha. Následně si zvolíme nástroj pro přesun, klikneme do oblasti kde se obloha nachází a stiskneme klávesu Delete.

Během výběru lze i nakreslit část od ruky, podržíte klávesu Alt a táhnete myší. Následně jen klávesu uvolníte a pokračujete ve výběru pomocí kotevních bodů.

Mnohoúhelníkové laso v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Fotografie: MichaelGaida | Stáhnout

Magnetické laso

Z následující fotografie vyjmeme dopravní značku pomocí nástroje magnetické laso Základy Adobe Photoshop. Využijeme kontrastních hran fotografie, takže si jen levým tlačítkem myši zvolíme počáteční kotevní bod a následně budeme jen objekt obkreslovat myší.

Pokud by se nám kotevní body vytvořily na místě, kde je nepotřebujeme, stisknutím klávesy Delete je můžeme postupně odebírat. Tento postup funguje i u zbylých dvou las.

Magnetické laso v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Fotografie: magicaltravelling | Stáhnout

Rychlý výběr

Nástroj pro rychlý výběr Základy Adobe Photoshop se řadí mezi nejjednodušší nástroje pro vytváření výběrů. Jedná se o velmi chytrý nástroj, který automaticky rozpoznává hrany a my tak jen postupně malujeme a vybíráme části obrázku. Přesto tento nástroj není dobré používat na detailní práci, vzniklý výběr totiž vždy vyžaduje další úpravy. Nyní si ho pojďme otestovat na následující fotografii, ze které snadno a rychle vyjmeme osobu.

Stisknutím klávesy Alt se nástroj začne chovat jako guma a my tak můžeme od výběru odečítat. Po puštění klávesy se volba automaticky změní na přidat k výběru.

Rychlý výběr v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Fotografie: Pexels | Stáhnout

Kouzelná hůlka

Kouzelná hůlka Základy Adobe Photoshop je skvělý nástroj pro vybírání stejně barevných oblastí. Ty mohou představovat například různé ikony nebo symboly. Tento nástroj nám ušetří spoustu práce, jelikož nemusíme ručně tyto oblasti označovat.

U toho nástroje nás bude zajímat ještě volba Tolerance, která se nachází v pruhu voleb. Tolerancí určujeme rozsah barev vybraných obrazových bodů. Hodnota tolerance se pohybuje v rozsahu 0 až 255, příčemž 0 vyžaduje naprostou shodu barev. Obvyklá hodnota je např. 30, což umožňuje vybrat oblasti stejné barvy, i když má na různých místech různé odstíny.

Kouzelná hůlka v Adobe Photoshop - Základy Adobe Photoshop

Fotografie: TeePublic | Stáhnout

V příští lekci, Základy Adobe Photoshop - Vyříznutí postavy z fotografie, se podíváme vytvoření masky vrstvy a práci s kanály.


 

Předchozí článek
Kvíz - Vrstvy a styly vrstev v Adobe Photoshop
Všechny články v sekci
Základy Adobe Photoshop
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Základy Adobe Photoshop - Vyříznutí postavy z fotografie
Článek pro vás napsal Daniel Zábojník
Avatar
Uživatelské hodnocení:
59 hlasů
Autor se věnuje vývoji (a příležitostně navrhování) výjimečných desktopových a mobilních aplikací, grafickému zpracování a všemu co k tomu patří.
Aktivity