Aktualizovali jsme Pravidla serveru. Pokračováním užívání sítě s novými podmínkami souhlasíte. Tuto zprávu můžete nyní zavřít.

Kompletní e-shop v PHP (Mistrovství MVC)

PHP E-shop American English version English version

On-line kurz pro programování kompletního internetového obchodu v PHP včetně účetnictví a administrace objednávek a na objektové MVC architektuře.

Ohlasy studentů

Lekce

E-shop v PHP - Adresářová struktura

1. díl - E-shop v PHP - Adresářová struktura

V tutoriálu vytvoříme adresářovou strukturu pro internetový obchod v PHP podle specifikace PSR-4. Využijeme jmenné prostory k tvorbě modulů a upravíme db.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Koncept článkových kontrolerů

2. díl - E-shop v PHP - Koncept článkových kontrolerů

V tutoriálu připravíme soubory .htaccess, autoloader a naplníme kódem zejména vendor ItNetwork. Představíme si geniální koncept článkových kontrolerů.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Složka app a zprovoznění projektu

3. díl - E-shop v PHP - Složka app a zprovoznění projektu

V tutoriálu implementujeme článkové kontrolery a naplníme kódem všechny podsložky app, čímž zprovozníme původní projekt na nové struktuře.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Návrh akcí kontrolerů

4. díl - E-shop v PHP - Návrh akcí kontrolerů

V tutoriálu se zaměříme na poslední nedostatky našeho frameworku, kterými jsou akce kontrolerů, absence API a formuláře.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Implementace akcí a přidání knihoven

5. díl - E-shop v PHP - Implementace akcí a přidání knihoven

V tutoriálu implementujeme rozdělení kontrolerů do akcí, vytvoříme API a přidáme několik knihoven včetně formulářového frameworku.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Zprovoznění projektu

6. díl - E-shop v PHP - Zprovoznění projektu

Tutoriál se věnuje zprovoznění současného projektu po změnách architektury frameworku. Kontrolery rozdělíme do akcí a formuláře vygenerujeme frameworkem.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Konfigurace a vylepšení DB wrapperu

7. díl - E-shop v PHP - Konfigurace a vylepšení DB wrapperu

V tutoriálu vytvoříme v našem PHP frameworku centrální konfigurační soubor a vylepšíme databázový wrapper o několik užitečných metod.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Transakce, Emaily, frameworky

8. díl - E-shop v PHP - Transakce, Emaily, frameworky

V tutoriálu doplníme do databázového wrapperu podporu transakcí, začneme logovat lokální emaily a přidáme CSS a JS frameworky.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Helpery

9. díl - E-shop v PHP - Helpery

V tutoriálu si představíme roli helperů v MVC architektuře a přidáme helpery pro základní formátování a paginaci.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Rozšíření CoreModule

10. díl - E-shop v PHP - Rozšíření CoreModule

V tutoriálu rozšíříme CoreModul o typy zpráv, chybový kód API a upravíme produkční routování. Provedeme další drobné úpravy.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Úprava pohledů

11. díl - E-shop v PHP - Úprava pohledů

V tutoriálu upravíme pohledy frameworku tak, aby korespondovaly se změnami v kontrolerech a převedeme je na Bootstrap. Framework definitivně dokončíme.
Premium IINapsal David Čápka
E-shop v PHP - Databáze produktů

12. díl - E-shop v PHP - Databáze produktů

V tutoriálu začneme programovat EshopModule. Navrhneme databázové tabulky pro uchovávání produktů a jejich kategorií.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - ProductManager

13. díl - E-shop v PHP - ProductManager

V tutoriálu implementujeme modely pro produkty a jejich kategorie, které zastřešují práci s produkty v internetovém obchodu.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - ProductController

14. díl - E-shop v PHP - ProductController

V tutoriálu zprovozníme ukládání produktů přidáním kontroleru a pohledu, díky čemuž do obchodu vložíme první produkt.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Obrázky produktů

15. díl - E-shop v PHP - Obrázky produktů

V tutoriálu implementujeme upload obrázků produktů, jejich přesouvání a odstraňování. Pokračujeme v programování kompletního internetového obchodu v PHP.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Dokončení administrace produktů

16. díl - E-shop v PHP - Dokončení administrace produktů

V tutoriálu dokončíme a vyzkoušíme administraci obrázků produktů v e-shopu. Upravíme kontroler, pohled a dodáme styly a JavaScript.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Návrh databáze osob

17. díl - E-shop v PHP - Návrh databáze osob

V tutoriálu navrhneme databázovou strukturu pro evidenci osob. Požadavkem je uchovávání historických údajů bez vyšší redundance dat.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Účetní nastavení

18. díl - E-shop v PHP - Účetní nastavení

V tutoriálu si vysvětlíme význam účetního nastavení v obchodní aplikaci a navrhneme pro něj tabulky a logiku.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Dokončení účetního nastavení

19. díl - E-shop v PHP - Dokončení účetního nastavení

V tutoriálu dokončíme administraci účetního nastavení obchodní aplikace dodáním kontroleru, pohledu a testovací osoby.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Logika detailu produktu

20. díl - E-shop v PHP - Logika detailu produktu

V tutoriálu implementujeme logiku pro detail produktu a přidávání uživatelských recenzí produktu. Pokračujeme v programování kompletního e-shopu v PHP.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - ProductHelper a JavaScript

21. díl - E-shop v PHP - ProductHelper a JavaScript

V tutoriálu dodáme do e-shopu ProductHelper, připravíme styly a licenci pro bootstrapovou šablonu a JavaScript pro hvězdičkové hodnocení.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Šablona detailu produktu

22. díl - E-shop v PHP - Šablona detailu produktu

V tutoriálu přidáme šablonu pro detail produktu, výpis recenzí a formulář pro vložení recenze. Tím akci detail() dokončíme.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Stromové navigační menu

23. díl - E-shop v PHP - Stromové navigační menu

V tutoriálu do obchodu přidáme stromové navigační menu s kategoriemi produktů, které rozpohybujeme pomocí JavaScriptu.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Filtrování produktů

24. díl - E-shop v PHP - Filtrování produktů

V tutoriálu implementujeme do modelu logiku pro filtrování produktů podle vyhledávací fráze, cenového rozmezí, kategorie, dostupnosti a dalších parametrů.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Dokončení výpisu produktů

25. díl - E-shop v PHP - Dokončení výpisu produktů

V tutoriálu dokončíme výpis produktů přidáním akce index() do kontroleru a dodáním pohledu. Produkty tím v seriálu opouštíme.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Testovací data

26. díl - E-shop v PHP - Testovací data

V tutoriálu si pro další práci s e-shopem vygenerujeme 100 testovacích květináčů, skleniček a záclon a zařadíme je do příslušných kategorií.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Košík

27. díl - E-shop v PHP - Košík

V tutoriálu probereme různé způsoby implementace nákupního košíku v internetovém obchodě, vybereme ten nejvhodnější a vytvoříme tabulku pro objednávky.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - OrderManager

28. díl - E-shop v PHP - OrderManager

V tutoriálu si připravíme správce objednávek s vytvářením košíku, vkládání produktů do košíku a přehledem objednávky.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Vkládání produktů do košíku

29. díl - E-shop v PHP - Vkládání produktů do košíku

V tutoriálu zaintegrujeme košík do našeho internetového obchodu a zkusíme do něj vložit zboží. Zprovozníme také změnu zásob na skladu.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Administrace košíku

30. díl - E-shop v PHP - Administrace košíku

V tutoriálu si připravíme modely a helper pro administraci nákupního košíku uživatelem. Pro stav objednávky připravíme widget s ikonami.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Dokončení administrace košíku

31. díl - E-shop v PHP - Dokončení administrace košíku

V tutoriálu dokončíme administraci nákupního košíku uživatelem a upravíme náš obchod tak, aby se do něj uživatelé přihlašovali pomocí emailu.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - PersonManager

32. díl - E-shop v PHP - PersonManager

V tutoriálu připravíme databázi pro zjištění názvu banky z jejího kódu. Dále začneme pracovat na správci osob, které v obchodu nakupovali.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Dokončení PersonManageru

33. díl - E-shop v PHP - Dokončení PersonManageru

V tutoriálu doplníme do správce osob metodu pro uložení osoby s ohledem na zachování historických údajů, které se váží na objednávky. Tím model dokončíme.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - PersonController

34. díl - E-shop v PHP - PersonController

V tutoriálu připravíme kontrolery pro registraci zákazníka do internetového obchodu během objednávky a také mimo objednávku.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Dokončení registrace osob

35. díl - E-shop v PHP - Dokončení registrace osob

V tutoriálu zprovozníme registraci zákazníka během objednávky (s možností vytvoření účtu), mimo objednávku a také změnu údajů v profilu zákazníka.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Modely pro dokončení objednávky

36. díl - E-shop v PHP - Modely pro dokončení objednávky

V tutoriálu připravíme modely pro dokončení objednávky, tedy pro výběr platební metody a rekapitulaci objednávky.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Dokončení objednávky

37. díl - E-shop v PHP - Dokončení objednávky

V tutoriálu přidáme pohledy pro dokončení objednávky a v našem internetovém obchodě si tak poprvé nakoupíme.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Editor stromového menu

38. díl - E-shop v PHP - Editor stromového menu

V tutoriálu do obchodu zaintegrujeme javascriptový editor stromového menu, kterým bude administrátor schopen spravovat kategorie produktů.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Výpis objednávek

39. díl - E-shop v PHP - Výpis objednávek

V tutoriálu začneme pracovat na administrační části objednávek. Připravíme modely a kontroler pro výpis objednávek a změnu jejich stavu.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Šablona a skript pro výpis objednávek

40. díl - E-shop v PHP - Šablona a skript pro výpis objednávek

V tutoriálu si uvedeme pohled a JavaScript pro AJAXovou změnu stavu objednávky v internetovém obchodu.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Kontroler pro generování PDF faktury

41. díl - E-shop v PHP - Kontroler pro generování PDF faktury

V tutoriálu si připravíme kontroler pro generování faktury ve formátu PDF pomocí knihovny třetí strany a přesměrování výstupního bufferu.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Šablona PDF faktury

42. díl - E-shop v PHP - Šablona PDF faktury

Tutoriál uvede univerzální šablonu pro PDF fakturu a k ní příslušný styl. Vyfakturujeme si tak naši první objednávku.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Změna objednávky

43. díl - E-shop v PHP - Změna objednávky

V tutoriálu si rozvrhneme editaci objednávky administrátorem a pro tuto funkčnost připravíme kontroler.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Šablona změny objednávky

44. díl - E-shop v PHP - Šablona změny objednávky

V tutoriálu připravíme šablonu pro editaci objednávky a podrobně si popíšeme její část určenou pro zpracování AJAXem.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Dialog s editorem zákazníka

45. díl - E-shop v PHP - Dialog s editorem zákazníka

V tutoriálu implementujeme změnu údajů zákazníka pomocí jQuery UI dialogu. Ukážeme si jak ovládat formulář, vyrenderovaný v rámci přes JavaScript.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka
E-shop v PHP - Editace objednávky AJAXem a dokončení obchodu

46. díl - E-shop v PHP - Editace objednávky AJAXem a dokončení obchodu

Ve finálním tutoriálu této série implementujeme API a následně AJAXovou obsluhu pro editaci produktů v objednávce a tím dokončíme kompletní e-shop v PHP.
Premium bez přeprodáváníNapsal David Čápka


 

Aktivity (4)