Pohodový přivýdělek, PHP a MySQL, 350 Kč/hod. z domova. Chceš? Klikni pro více info.

Knihovny pro PHP

PHP Knihovny American English version English version

On-line výukový kurz pro tvorbu jednoduchých knihoven v PHP, které vám usnadní každodenní práci a které budete milovat.

Ohlasy studentů

Lekce

Úvod do knihoven a frameworků v PHP

1. díl - Úvod do knihoven a frameworků v PHP

V úvodním dílu seriálu o tvorbě knihoven v PHP si vysvětlíme proč se ve vážnějších aplikacích bez frameworku neobejdete.
ZdarmaNapsal David Čápka
Knihovna DateUtils pro český datum a čas v PHP

2. díl - Knihovna DateUtils pro český datum a čas v PHP

V tutoriálu si naprogramujeme jednoduchou knihovnu DateUtils pro formátování data a času v PHP na českou podobu.
ZdarmaNapsal David Čápka
Dokončení knihovny DateUtils v PHP

3. díl - Dokončení knihovny DateUtils v PHP

V tutoriálu dokončíme jednoduchou knihovnu DateUtils pro práci s českým datem a časem v PHP. Doprogramujeme formátování na slovní podobu a parsování.
ZdarmaNapsal David Čápka
Knihovna StringUtils pro práci s textem v PHP

4. díl - Knihovna StringUtils pro práci s textem v PHP

V tutoriálu si naprogramujeme knihovnu StringUtils pro práci s textovými řetězci v PHP. Přidáme zkrácení textu, odstranění diakritiky a další funkce.
ZdarmaNapsal David Čápka
Dokončení knihovny StringUtils v PHP

5. díl - Dokončení knihovny StringUtils v PHP

V tutoriálu dokončíme knihovnu StringUtils pro práci s textovými řetězci v PHP. Dopíšeme převod na pomlčky, mezi snake_case a CamelCase a generování hesel.
ZdarmaNapsal David Čápka
Knihovna ArrayUtils pro práci s poli v PHP

6. díl - Knihovna ArrayUtils pro práci s poli v PHP

V tutoriálu naprogramujeme knihovnu ArrayUtils pro práci s poli v PHP. Přidáme filtrování klíčů a to i podle prefixu a mapování párů a hodnot.
ZdarmaNapsal David Čápka
Dokončení knihovny ArrayUtils v PHP

7. díl - Dokončení knihovny ArrayUtils v PHP

V tutoriálu dokončíme knihovnu ArrayUtils pro práci s poli v PHP. Přidáme práci s prefixy, konverzi notací a převod pole do XML a naopak.
ZdarmaNapsal David Čápka
Tvorba formulářového frameworku v PHP - Motivace

8. díl - Tvorba formulářového frameworku v PHP - Motivace

V tutoriálu si vysvětlíme proč bychom v PHP měli používat formulářový framework a kolik kódu a času díky němu ušetříme.
ZdarmaNapsal David Čápka
Tvorba formulářového frameworku v PHP - HtmlBuilder

9. díl - Tvorba formulářového frameworku v PHP - HtmlBuilder

V tutoriálu si v PHP naprogramujeme jednoduchý generátor HTML kódu na principu SAX, který se hodí pro renderování malých úseků HTML kódu.
ZdarmaNapsal David Čápka
FormControl - Předek pro formulářové kontrolky v PHP

10. díl - FormControl - Předek pro formulářové kontrolky v PHP

V PHP tutoriálu rozpracujeme třídu FormControl, která slouží jako předek pro formulářové kontrolky. Obsahuje serverové i klientské validace.
ZdarmaNapsal David Čápka
Dokončení třídy FormControl v PHP

11. díl - Dokončení třídy FormControl v PHP

V PHP tutoriálu dokončíme třídu FormControl, která slouží jako předek pro formulářové kontrolky. Obsahuje serverové i klientské validace.
ZdarmaNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - InputBox

12. díl - Formulářový framework v PHP - InputBox

V tutoriálu vytvoříme první formulářovou kontrolku našeho frameworku - InputBox. Jeho validace si vyzkoušíme na formuláři se jménem, emailem a heslem.
ZdarmaNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - Formulář

13. díl - Formulářový framework v PHP - Formulář

V tutoriálu vytvoříme v PHP třídu form, která představuje formulář. Naprogramujeme přidávání inputů různých typů a jejich hromadnou validaci.
PremiumNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - Dokončení základu formuláře

14. díl - Formulářový framework v PHP - Dokončení základu formuláře

V tutoriálu se zamyslíme nad automatickým kompletním a částečným renderováním formuláře v PHP, které následně naprogramujeme.
PremiumNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - Testy a dokončení formuláře

15. díl - Formulářový framework v PHP - Testy a dokončení formuláře

V tutoriálu otestujeme formulářový framework v PHP. Formuláři následně přidáme metody pro hromadné čtení a vyplňování jeho dat a tím ho dokončíme.
PremiumNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - CheckBox a TextArea

16. díl - Formulářový framework v PHP - CheckBox a TextArea

V tutoriálu přidáme do formulářového frameworku v PHP kontrolky CheckBox a TextArea. Jedná se o zaškrtávací políčko a víceřádkový text.
PremiumNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - ListBox a ComboBox

17. díl - Formulářový framework v PHP - ListBox a ComboBox

V tutoriálu přidáme do formulářového frameworku v PHP kontrolky ListBox a ComboBox. Jedná se o kontrolky umožňující výběr z více hodnot.
PremiumNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - DateTimePicker

18. díl - Formulářový framework v PHP - DateTimePicker

V tutoriálu přidáme do formulářového frameworku v PHP kontrolky DateTimePicker, DatePicker a TimePicker. Umožňují výběr data a času.
PremiumNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - CheckList

19. díl - Formulářový framework v PHP - CheckList

V tutoriálu přidáme do formulářového frameworku v PHP kontrolku CheckList. Jedná se o skupinu CheckBoxů, které spolu logicky souvisí.
PremiumNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - RadioGroup a FileBox

20. díl - Formulářový framework v PHP - RadioGroup a FileBox

V tutoriálu přidáme do formulářového frameworku v PHP kontrolky RadioGroup a FileBox. Jedná se o skupinu RadioButtonů a pole pro upload souborů.
PremiumNapsal David Čápka
Formulářový framework v PHP - Vylepšení

21. díl - Formulářový framework v PHP - Vylepšení

V tutoriálu vylepšíme hotový formulářový framework přidáním metody GET a umožněním renderování do řádku (in-line).
PremiumNapsal David Čápka
Knihovna Image pro práci s obrázky v PHP

22. díl - Knihovna Image pro práci s obrázky v PHP

V tutoriálu naprogramujeme knihovnu Image pro práci s obrázky v PHP. Načteme formáty JPEG, PNG a GIF a přeuložíme je na jiné se zachováním průhlednosti.
PremiumNapsal David Čápka
Dokončení knihovny Image v PHP

23. díl - Dokončení knihovny Image v PHP

V tutoriálu dokončíme jednoduchou knihovnu pro práci s obrázky v PHP, přidáme škálování, oříznutí, vodoznak a kontrolu zda je soubor obrázkem.
PremiumNapsal David Čápka
Generátor testovacích dat v PHP - Návrh, entity a jádro

Generátor testovacích dat v PHP - Návrh, entity a jádro

V tomto tutoriálu si naprogramujeme generátor testovacích databázových dat v PHP. Začneme návrhem, vytvoříme první entitu a začneme s tvorbou jádra.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Generátor testovacích dat v PHP - Tvorba wrapperu

Generátor testovacích dat v PHP - Tvorba wrapperu

V tutoriálu si dokončíme jádro pro PHP generátor náhodných dat pro MySQL databázi. Vytvoříme si databázový wrapper na míru a vygenerujeme tabulku s jmény.
PremiumNapsal Michal Žůrek (misaz)
Generátor testovacích dat v PHP - Entity a relace

Generátor testovacích dat v PHP - Entity a relace

V tutoriálu dokončíme PHP generátor testovacích dat pro MySQL databázi. Vytvoříme si další entity a naprogramujeme databázové relace.
PremiumNehodnocenoNapsal Michal Žůrek (misaz)
JS a CSS Minifier v PHP

JS a CSS Minifier v PHP v 1.0.0

Minifier CSS a javascriptových souborů v PHP. Všechny vaše soubory spojí do dvou, které zminifikuje, tudíž se stránky načítají rychleji.
 44xZdarmaNapsal szymszaVydáno: 2016


 

Aktivity (3)