Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Swift týden

Pole - Český PHP manuál

V tomto článku si vysvětlíme, k čemu pole slouží a jak s polem v PHP pracovat různými způsoby.

Pole

Pole je datový typ a obecně slouží k uložení více hodnot stejného typu, které spolu nějak logicky souvisí. Pomocí pole můžeme mít v proměnné např. obsah 30ti textových polí, aniž bychom museli zakládat proměnné $text1, $text2, $text3... až $text30. Založíme pouze jedno pole. To si můžeme představit jako přihrádky v paměti, kde je v každé přihrádce jeden prvek pole. Pole založíme pomocí klíčového slova array:

<?php
$pole = array();

Od PHP 5.4 a vyšší postačí pouze:

<?php
$pole = [];

V proměnné $pole je nyní prázdné pole. Založit můžeme samozřejmě pole již s nějakými hodnotami, jednoduše je zapíšeme do závorky a oddělíme čárkami:

<?php
$barvy = array('červená', 'zelená', 'žlutá', 'fialová');

K prvkům pole přistupujeme přes hranatou závorku (tzv. indexer). Takto založené pole je tzv. číselně indexované. Prvky jsou číslovány od nuly a přistupujeme k nim pomocí indexů:

<?php
$barvy = array('červená', 'zelená', 'žlutá', 'fialová');
echo $barvy[2];

Výstup:

žlutá

PHP je interpretovaný jazyk a proto si může dovolit poskytnou programátorovi vysoký komfort. Pro začátek si řekněme, že pole v PHP jsou "nafukovací". Nemají pevnou velikost, můžeme do nich prvky libovolně přidávat:

<?php
$barvy = Array('červená', 'zelená', 'žlutá', 'fialová');
$barvy[] = 'bílá';
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Prázdné závorky odkazují na další index do pole, který v něm ještě není. Takto do něj můžeme zapsat další prvek. [] ukazuje vždy na index o jednu větší než všechny indexy v poli:

<?php
$barvy[6] = 'modrá';
$barvy[4] = 'zelená';
$barvy[] = 'žlutá';
print_r($barvy);

Výstup:

Array
(
  [6] => modrá
  [4] => zelená
  [7] => žlutá
)

Také víme, že PHP neexistující proměnnou po přiřazení založí. Pole tedy nemusíme ani deklarovat (i když to není nejvhodnější nápad) a stačí prvky uložit:

<?php
$barvy[0] = 'červená';
$barvy[1] = 'zelená';
$barvy[2] = 'žlutá';
$barvy[3] = 'fialová';

Indexy si nyní musíme hlídat manuálně. Pole si můžeme vypsat pomocí funkce print_r($barvy), vypadá takto:

Array
(
  [0] => červená
  [1] => zelená
  [2] => žlutá
  [3] => fialová
)

Iterace prvky pole

Asi bychom všichni uměli prvky v poli vypsat (nebo nějak zpracovat). Možná by nás napadl podobný postup:

<?php
$barvy = array('červená', 'zelená', 'žlutá', 'fialová');
echo $barvy[0] . ' ' . $barvy[1] . ' ' . $barvy[2] . ' ' . $barvy[3];

Toto jistě není nejchytřejší způsob, co kdyby pole mělo tisíc prvků? Použijeme foreach cyklus, který projede všechny prvky pole:

<?php
$barvy = Array('červená', 'zelená', 'žlutá', 'fialová');
foreach ($barvy as $barva)
{
    echo $barva . ' ';
}

Výstup:

červená zelená žlutá fialová

Do pole si můžeme samozřejmě ukládat cokoli, může jít o textové řetězce, čísla i objekty.

Reference

Je nutné zmínit, že celá pole a i prvky pole v foreach cyklu se předávají jako kopie, nikoli referencí. To může být nezvyklé a také to může zapříčinit problémy se změnou jejich hodnoty, pokud je předáváme v parametru funkce nebo s nimi pracujeme v cyklu. Tento kód nebude fungovat:

<?php
// Tento kód nebude fungovat

$pole = array(1, 2, 3);
foreach ($pole as $prvek)
{
    $prvek = 1;
}

print_r($pole);

Ačkoli to může vypadat, že jsme nastavili všechny prvky pole na samé jedničky, pole se vůbec nezměnilo. Prvek, do kterého jsme přiřazovali, byl totiž pouhou kopií prvku z pole. Referenci na prvek (nebo pole) si vynutíme pomocí znaku '&':

<?php
$pole = array(1, 2, 3);
foreach ($pole as &$prvek)
{
    $prvek = 1;
}

print_r($pole);

Nyní vše funguje tak, jak má. Obdobná situace by nastala při předání pole funkci:

<?php
function zmenPole($pole)
{
    $pole[0] = 3;
}

$pole = Array(1, 2, 3);
zmenPole($pole);
print_r($pole);

Opět se nic nezmění, celé pole se před předáním funkci zkopíruje a změníme pouze jeho kopii, která se poté zahodí. Vyřešit to můžeme buď tím, že vrátíme kopii pole z funkce a tou zas nahradíme naše původní pole. Nebo můžeme použít referenci (to mi přijde vzhledem ke konvencím z dalších programovacích jazyků logičtější):

<?php
function zmenPole(&$pole)
{
    $pole[0] = 3;
}

$pole = Array(1, 2, 3);
zmenPole($pole);
print_r($pole);

Typy prvků

Další specialitou dynamického PHP je to, že každý prvek v poli může být jiného typu a některé prvky (indexy) v poli být dokonce ani nemusí:

<?php
$pole[2] = "Text";
$pole[3] = 12;
$pole[8] = Array("Vnořené pole", 8);
print_r($pole);

Výstup:

Array
(
  [2] => Text
  [3] => 12
  [8] => Array
    (
      [0] => Vnořené pole
      [1] => 8
    )

)

O dalším využití pole pojednává článek asociativní a vícerozměrná pole.


 

Všechny články v sekci
Pole - Český PHP manuál
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Kit:16.9.2012 17:10

ad Iterace: Doplním, že pro výpis pole je místo cyklu foreach často výhodnější použití funkce implode():

<?php
$barvy = Array('červená', 'zelená', 'žlutá', 'fialová');
echo implode(' ',$barvy);

ad Reference: S tím kopírováním to není tak žhavé. Ve skutečnosti se kopie dělá až při pokusu o přepsání hodnoty. Je využito líné kopírování, které je rychlejší. K naplnění pole hodnotami se obvykle používají jiné techniky než foreach.

Používání referencí považuji za škodlivé, jsou zdrojem nesprávných programátorských návyků. Některé jazyky u funkcí reference nepřipouští, např. Fortran. Je lepší se jim úplně vyhnout, ale někdy to jinak nejde. Výkonnostně lepší než přepisování pole je zpravidla vytvoření nového pole a vrácení přes return.

Řídké pole na konci článku je ukázkovým příkladem, na kterém by si asi vylámal zuby klasický for, ale foreach funguje bez potíží.

Odpovědět
16.9.2012 17:10
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:16.9.2012 17:14

Funkcím jsem se zde schválně vyhýbal, tento díl je jen o struktuře pole, funkce právě sepisuji :)

Pole se předává referencí v každém normálním jazyce (C#, Java, Ruby...), tohle jsem viděl jen v Delphi a PHP, oba jazyky jsou minimálně kontroverzní :)

Odpovědět
16.9.2012 17:14
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:16.9.2012 17:34

ad funkce: OK.

Otázkou je, co je to "normální jazyk". V C se čísla předávají hodnotou, ale stringy a pole odkazem. To není normální a musí se na to myslet.

Funkce by měla mít co nejméně postranních efektů. Nejlépe žádný. To znamená, že vstupem jsou parametry, výsledek se předává přes return a nikde se nic neuchovává. Taková funkce se dá spouštět i paralelně na více jádrech.

Tím chci říct, že Delphi a PHP to mají de facto správně a ostatní to mají špatně. Jenže v C#, Javě a Ruby to vlastně nejsou pole, ale objekty. Objekty se předávají referencí vždy. Pokud bys to chtěl v PHP také tak, stačí nadefinovat místo pole objekt a bude se to chovat dle tvého očekávání.

Odpovědět
16.9.2012 17:34
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:16.9.2012 17:38

Jo, ale dle objektového přístupu by to mělo takhle fungovat. To PHP pole může díky své funkcionalitě nahradit objekty, které bych jinak musel v kompilovaných jazycích definovat (btw. už dlouho mi vrtá hlavou, jak se může PHP kompilovat, když je takto dynamické). S těmito "objekty" se ale potom bude pracovat jako s hodnotovými typy, což je nepřirozené. Jestli jsem viděl někdy dobře navržený jazyk, tak to bylo Ruby. Sice se mi nelíbilo syntakticky, ale vše tam bylo jako objekt, čísla na sobě měla metody atd. Tento přístup mi připadá velmi pokrokový.

Odpovědět
16.9.2012 17:38
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:16.9.2012 17:51

Jestli jsem viděl někdy dobře navržený jazyk, tak to byl Python. I když bych našel jisté výtky, spoustu věcí má vychytaných. V PHP je například hromada různých ošetření běhových chyb. V Pythonu jsou na všechno výjimky.

Pole v PHP se nechová jako objekt, ale jako běžná proměnná. Je na polemice, které chování je normální. Pokud chci, aby se něco chovalo jako objekt, tak i kdyby měl být uvnitř jen jeden integer, nadefinuji ho jako objekt.

Odpovědět
16.9.2012 17:51
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:16.9.2012 17:55

Jo, určitě to záleží na úhlu pohledu.

Python jsem nikdy nezkoumal, ale Ruby vznikl na popud, že je Python málo objektový :)

Víš prosím, jak funguje ten HipHop for PHP? Já nechápu, jak se může zkompilovat dynamicky typovaný jazyk, ještě s těmi věcmi jako extract atd.

Odpovědět
16.9.2012 17:55
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:16.9.2012 18:12

HipHop sice neznám, ale princip není složitý. Ze zdrojáku se místo překladu jen vytvoří derivační strom, který se pak interpretuje. K tomu je přibalený slovník, který vyřeší problémy s dynamickými názvy.

Python se mi jeví dostatečně objektový. Pro změnu jsem moc nezkoumal Ruby, i když občas používám některé programy v něm napsané, např. Haml. Na Pythonu se mi hlavně líbí velmi stručný zápis. A také interaktivnost. Napíšu příkaz a hned se provede. Napíšu funkci a pokud je syntakticky v pořádku, je k dispozici. Pokud není, vyhodí výjimku a stále platí ta původní. Můžu tak upravovat živý pythonský server přímo za chodu.

Odpovědět
16.9.2012 18:12
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
HAPPY DAY
Člen
Avatar
HAPPY DAY:16.9.2012 18:27

ahoj je mi trochu líto, že jsi neukázal příklad pro další index v poli:
$jazyky[1] = "čeština";
$jazyky[] = "angličtina";
$jazyky[] = "bulharština";
...

Editováno 16.9.2012 18:28
Odpovědět
16.9.2012 18:27
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí (AUTOR: já)
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na HAPPY DAY
David Čápka:16.9.2012 18:55

Cituji článek:

$barvy[] = 'bílá';

"Prázdné závorky odkazují na další index do pole, který v něm ještě není. Takto do něj můžeme zapsat další prvek."

Je dobré komentovat jen pod to, co jsi četl, jinak nemá komentář žádnou váhu.

Odpovědět
16.9.2012 18:55
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:16.9.2012 19:03

Neaktivní uživatel to zřejmě myslel jinak:

$barvy[5] = 'bílá';
$barvy[] = 'modrá';

Výsledek:

Array
(
  [5] => bílá
  [6] => modrá
)
Odpovědět
16.9.2012 19:03
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:16.9.2012 19:16

Mohu tam dodat tento příklad, ale přijde mi, že je to z článku patrné, když se mluví o dalším indexu.

Odpovědět
16.9.2012 19:16
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:16.9.2012 19:26

Možná by stačilo doplnit jeden řádek do posledního příkladu.

Zkusil jsem ještě tuhle blbinu:

<?php
$barvy[6]='modrá';
$barvy[4]='zelená';
$barvy[]='žlutá';
print_r($barvy);

s výsledkem:

Array
(
  [6] => modrá
  [4] => zelená
  [7] => žlutá
)
Odpovědět
16.9.2012 19:26
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:16.9.2012 20:32

OK, je to tam, díky :)

Odpovědět
16.9.2012 20:32
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:16.9.2012 20:50

Při zkoumání automatických indexů jsem přišel na další vlastnost: Pokud uděláš unset() na poslední položku pole a pak přidáš další prvek, použije se až následující index. Indexy se tedy nerecyklují. Je to podobné chování jako u autoindexu v databázi.

Pokud však poslední prvek odebereš funkcí array_pop(), index se použije znovu. Z toho je vidět, že zdánlivě ekvivalentní úpravy mohou mít různé postranní efekty.

Odpovědět
16.9.2012 20:50
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
HAPPY DAY
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
HAPPY DAY:17.9.2012 15:42

možná jsem úplně nevyjádřil co jsem chtěl říci. šlo o to, že pro to nebyl samostatný příklad a popis. naspal jsi k tomu jednu větu, což je škoda neboť je to zajímavé téma na experimentování

Odpovědět
17.9.2012 15:42
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí (AUTOR: já)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na HAPPY DAY
Kit:17.9.2012 15:58

Pole v PHP je v principu jednoduché, ale je možné ho využít k mnoha různorodým účelům. Dá se z něj udělat fronta, zásobník, seznam, slovník, strom, halda,... Prostě je tak mnohotvárné, že se nedá komplexně popsat v jednom článku.

Odpovědět
17.9.2012 15:58
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 16 zpráv z 16.