Kompletní e-shop v Nette - Online kurz

Online kurz vás dokonale připraví na zaměstnání v Nette frameworku nebo pro tvorbu ostrého komerčního projektu v této technologii. Jedná se o plně funkční internetový obchod včetně účetnictví a administrace objednávek, který lze reálně používat. Unikátní kurz na českém internetu.

Ohlasy studentů

Lekce

E-shop v Nette - Založení projektu

Lekce 1

E-shop v Nette - Založení projektu

V tutoriálu navážeme na redakční systém v Nette a začneme s jeho úpravou pro potřeby budoucího E-shopu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Úprava presenterů

Lekce 2

E-shop v Nette - Úprava presenterů

V tutoriálu navážeme na úpravy původního jednoduchého redakčního systému a podíváme se na změny jednotlivých presenterů v CoreModule.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Frameworky

Lekce 3

E-shop v Nette - Frameworky

V dnešním tutoriálu budeme pokračovat ve vylepšování našeho projektu a přidáme si do něj CSS i JavaScript frameworky a další vlastní skripty.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Úprava šablon

Lekce 4

E-shop v Nette - Úprava šablon

V tutoriálu upravíme šablony tak, aby korespondovaly se změnami v presenterech a aplikujeme v nich přidané frameworky, především Bootstrap.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Databáze produktů

Lekce 5

E-shop v Nette - Databáze produktů

V tutoriálu začneme programovat EshopModule. Navrhneme databázové tabulky pro uchovávání produktů a jejich kategorií.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - ProductManager

Lekce 6

E-shop v Nette - ProductManager

V tutoriálu v Nette implementujeme modely pro produkty a jejich kategorie, které zastřešují práci s produkty v internetovém obchodu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - ProductPresenter

Lekce 7

E-shop v Nette - ProductPresenter

V tutoriálu v PHP frameworku Nette zprovozníme ukládání produktů přidáním presenteru a šablony, díky čemuž do internetového obchodu vložíme první produkt.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Obrázky produktů - Model

Lekce 8

E-shop v Nette - Obrázky produktů - Model

V tutoriálu implementujeme model obrázků produktů, jejich přesouvání a odstraňování. Pokračujeme v programování internetového obchodu v Nette.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Obrázky produktů - Dokončení Modelu

Lekce 9

E-shop v Nette - Obrázky produktů - Dokončení Modelu

V tutoriálu budeme pokračovat v implementaci uploadu obrázků produktů, jejich přesouvání a odstraňování a konkrétně v tomto díle dokončíme model z minula.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - První komponenta

Lekce 10

E-shop v Nette - První komponenta

V tutoriálu vytvoříme naši první komponentu pro správu obrázků produktů v e-shopu. Zároveň si vysvětlíme základní principy komponent a signálů v Nette.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení administrace produktů

Lekce 11

E-shop v Nette - Dokončení administrace produktů

V tutoriálu dokončíme a vyzkoušíme administraci obrázků produktů v e-shopu. Upravíme ProductPresenter, šablony a dodáme styly a JavaScript.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Návrh databáze osob

Lekce 12

E-shop v Nette - Návrh databáze osob

V tutoriálu navrhneme databázovou strukturu pro evidenci osob. Požadavkem je uchovávání historických údajů bez vyšší redundance dat.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Účetní nastavení

Lekce 13

E-shop v Nette - Účetní nastavení

V tutoriálu si vysvětlíme význam účetního nastavení v obchodní aplikaci a navrhneme pro něj tabulky a logiku.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení účetního nastavení

Lekce 14

E-shop v Nette - Dokončení účetního nastavení

V tutoriálu dokončíme administraci účetního nastavení obchodní aplikace dodáním presenteru i šablony a vyzkoušíme ho na testovací osobě.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Model detailu produktu

Lekce 15

E-shop v Nette - Model detailu produktu

V tutoriálu implementujeme model pro detail produktu a přidávání uživatelských hodnocení i recenzí produktu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Logika detailu produktu

Lekce 16

E-shop v Nette - Logika detailu produktu

V tutoriálu implementujeme logiku pro detail produktu a přidávání uživatelských hodnocení i recenzí produktu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Komponenty nejen pro detail produktu

Lekce 17

E-shop v Nette - Komponenty nejen pro detail produktu

V tutoriálu dodáme do e-shopu hlavně nové komponenty, které nám v příštích dílech pomohou nejen s vykreslováním detailu produktu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - CSS a JavaScript detailu produktu

Lekce 18

E-shop v Nette - CSS a JavaScript detailu produktu

V tutoriálu dokončíme šablony komponent z minula, připravíme styly a licenci pro bootstrapovou šablonu a JavaScript pro hvězdičkové hodnocení.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Šablona detailu produktu

Lekce 19

E-shop v Nette - Šablona detailu produktu

V tutoriálu přidáme šablonu pro detail produktu, výpis recenzí a formulář pro vložení recenze. Tím toto téma dokončíme.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Stromové navigační menu

Lekce 20

E-shop v Nette - Stromové navigační menu

V tutoriálu do internetového obchodu přidáme rekurzivní stromové navigační menu s kategoriemi produktů, které rozpohybujeme pomocí JavaScriptu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Filtrování a řazení produktů

Lekce 21

E-shop v Nette - Filtrování a řazení produktů

V tutoriálu implementujeme do modelu logiku pro filtrování produktů podle fulltextové fráze, cenového rozmezí, kategorie, dostupnosti a dalších parametrů.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Výpis produktů

Lekce 22

E-shop v Nette - Výpis produktů

V tutoriálu budeme pokračovat s implementací výpisu i filtrování produktů a přidáme si také komponentou pro stránkování (paginaci).
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení výpisu produktů

Lekce 23

E-shop v Nette - Dokončení výpisu produktů

V tutoriálu dokončíme výpis produktů přidáním šablon a CSS stylů. Produkty tímto v internetovém obchodu opouštíme.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Košík

Lekce 24

E-shop v Nette - Košík

V tutoriálu probereme různé způsoby implementace nákupního košíku v internetovém obchodě, vybereme ten nejvhodnější a vytvoříme tabulku pro objednávky.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - OrderManager

Lekce 25

E-shop v Nette - OrderManager

V tutoriálu si připravíme správce objednávek s vytvářením košíku, vkládání produktů do košíku a přehledem objednávky.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Logika vkládání produktů do košíku

Lekce 26

E-shop v Nette - Logika vkládání produktů do košíku

V tutoriálu implementujeme logiku košíku a naskladňování zboží do našeho internetového obchodu a čeká nás také menší refaktoring.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení vkládání produktů do košíku

Lekce 27

E-shop v Nette - Dokončení vkládání produktů do košíku

V tutoriálu dokončíme zaintegrování košíku do našeho internetového obchodu a zkusíme do něj vložit zboží. Zprovozníme také změnu zásob na skladu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Administrace košíku

Lekce 28

E-shop v Nette - Administrace košíku

V tutoriálu si připravíme modely a komponentu pro administraci nákupního košíku uživatelem. Pro stav objednávky připravíme widget s ikonami.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení administrace košíku

Lekce 29

E-shop v Nette - Dokončení administrace košíku

V tutoriálu dokončíme administraci nákupního košíku uživatelem a přidáme nový presenter pro objednávky.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Přechod na emaily

Lekce 30

E-shop v Nette - Přechod na emaily

V tutoriálu upravíme náš internetový obchod tak, aby se do něj uživatelé mohli přihlašovat pomocí emailu místo původních uživatelských jmen.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - PersonManager

Lekce 31

E-shop v Nette - PersonManager

V tutoriálu upravíme databázi a model pro možnost registrace pomocí emailu a dále začneme pracovat na správci osob, které v obchodu budou moci nakupovat.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení PersonManageru

Lekce 32

E-shop v Nette - Dokončení PersonManageru

V tutoriálu doplníme do správce osob metodu pro uložení osoby s ohledem na zachování historických údajů, které se váží na objednávky. Tím model dokončíme.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Komponenta formuláře pro správu osob

Lekce 33

E-shop v Nette - Komponenta formuláře pro správu osob

V tutoriálu se podíváme na způsob použití formulářů jako komponent a tímto způsobem začneme s přidáváním formuláře pro správu osob.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Formulář pro správu osob

Lekce 34

E-shop v Nette - Formulář pro správu osob

V tutoriálu dokončíme komponentu formuláře pro správu osob, probereme si kontejnery a skupiny, podmíněná validační pravidla a další pokročilé funkce formů.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - PersonPresenter

Lekce 35

E-shop v Nette - PersonPresenter

V tutoriálu připravíme presenter pro registraci zákazníka do internetového obchodu během objednávky a také mimo objednávku.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení registrace osob

Lekce 36

E-shop v Nette - Dokončení registrace osob

V tutoriálu zprovozníme registraci zákazníka během objednávky (s možností vytvoření účtu), mimo objednávku a také změnu údajů v profilu zákazníka.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Modely pro dokončení objednávky

Lekce 37

E-shop v Nette - Modely pro dokončení objednávky

V tutoriálu připravíme modely pro dokončení objednávky v Nette e-shopu, tedy pro výběr platební metody a rekapitulaci objednávky.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Presenter pro dokončení objednávky

Lekce 38

E-shop v Nette - Presenter pro dokončení objednávky

V tutoriálu upravíme presenter pro objednávky, přičemž si zde ukážeme posílání emailů z Latte šablony, vlastní filtry šablon a logování chyb v Nette.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení objednávky

Lekce 39

E-shop v Nette - Dokončení objednávky

V tutoriálu přidáme šablony pro dokončení objednávky a v našem internetovém obchodě v Nette si tak konečně poprvé nakoupíme.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Editor stromového menu

Lekce 40

E-shop v Nette - Editor stromového menu

V tutoriálu do obchodu zaintegrujeme javascriptový editor stromového menu, kterým bude administrátor schopen spravovat kategorie produktů.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Výpis objednávek

Lekce 41

E-shop v Nette - Výpis objednávek

V tutoriálu začneme pracovat na administrační části objednávek. Připravíme modely a presentery pro výpis objednávek a změnu jejich stavu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Šablona a skript pro výpis objednávek

Lekce 42

E-shop v Nette - Šablona a skript pro výpis objednávek

V tutoriálu si uvedeme šablonu a JavaScript pro AJAXovou změnu stavu objednávky v internetovém obchodu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Presenter pro generování PDF faktury

Lekce 43

E-shop v Nette - Presenter pro generování PDF faktury

V tutoriálu si připravíme presenter pro generování faktury ve formátu PDF pomocí knihovny třetí strany a přesměrování výstupního bufferu.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Šablona PDF faktury

Lekce 44

E-shop v Nette - Šablona PDF faktury

Tutoriál uvede univerzální šablonu pro PDF fakturu a k ní příslušný styl. Vyfakturujeme si tak naši první objednávku.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Změna objednávky

Lekce 45

E-shop v Nette - Změna objednávky

V tutoriálu si rozvrhneme editaci objednávky administrátorem a pro tuto funkčnost připravíme modely a presenter.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Šablona změny objednávky

Lekce 46

E-shop v Nette - Šablona změny objednávky

V tutoriálu připravíme šablonu pro editaci objednávky a zprovozníme tak některé již některé funkce pro editaci objednávky.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis
E-shop v Nette - Dokončení obchodu

Lekce 47

E-shop v Nette - Dokončení obchodu

V tutoriálu implementujeme změnu údajů zákazníka pomocí jQuery UI dialogu a následně AJAXovou obsluhu pro editaci produktů v objednávce.
Napsal Jindřich Máca
PRO Zobrazit popis


 

Aktivity (22)