Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP

Standardy jazyka PHP - Online kurz

Online kurz obsahuje překlad PHP specifikace PSR od skupiny PHP Framework Interop Group. Definuje jak psát správně kód, logovat a používat jmenné prostory.

Ohlasy studentů

Lekce

Standardy jazyka PHP - Úvod a PSR-1

Lekce 1

Standardy jazyka PHP - Úvod a PSR-1

V tutoriálu si vysvětlíme proč v PHP dodržovat konvence zápisu kódu, seznámíme se se skupinou PHP-FIG a jejím standardem PSR-1 o PHP direktivě a názvech.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-2 část první

Lekce 2

Standardy jazyka PHP - PSR-2 část první

PSR-2 rozšiřuje PSR-1 a předepisuje další konvence pro psaní PHP kódu. Tento standard nese název Příručka stylu psaní kódu (Coding Style Guide).
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-2 část druhá

Lekce 3

Standardy jazyka PHP - PSR-2 část druhá

V tutoriálu si popíšeme zbytek specifikace PSR-2, který obsahuje standardy ohledně zápisu metod, podmínek, cyklů a uzávěrů.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-3 a specifikace loggeru

Lekce 4

Standardy jazyka PHP - PSR-3 a specifikace loggeru

V článku si popíšeme standardní logovací rozhraní pro PHP, které umožňuje logovat centralizovaně v celé aplikaci.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - Implementace PSR-3

Lekce 5

Standardy jazyka PHP - Implementace PSR-3

V tutoriálu si uvedeme zdrojový kód rozhraní LoggerInterface a na jeho základě implementujeme a ozkoušíme vlastní standardní logger v PHP.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-4 a autoloader

Lekce 6

Standardy jazyka PHP - PSR-4 a autoloader

Článek popisuje specifikaci PSR-4, která se věnuje autoloadingu tříd v PHP a jejich správné organizaci do složek a jmenných prostorů.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-6 (cachovací rozhraní)

Lekce 7

Standardy jazyka PHP - PSR-6 (cachovací rozhraní)

V článku si popíšeme standard pro jazyk PHP pro cachovací rozhraní, který podstatně zjednodušuje vývoj aplikací a cachovacích knihoven.
Napsala Miroslava Škutová
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Obecná specifikace a proudy)

Lekce 8

Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Obecná specifikace a proudy)

V této lekci se uvedeme do standardu PSR-7. Popíšeme si obecnou specifikaci, strukturu HTTP zpráv a způsob práce s proudy (streamy).
Napsala Miroslava Škutová
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Rozhraní HTTP zpráv a proudů)

Lekce 9

Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Rozhraní HTTP zpráv a proudů)

Popis rozhraní pro HTTP zprávy a práci s datovými proudy. Funkce, jejich parametry a správné použití.
Napsala Miroslava Škutová
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Request target a URI)

Lekce 10

Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Request target a URI)

Část PHP standardu PSR-7. Zabývá se formátem URI, serverovými požadavky a superglobálními proměnnými.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Rozhraní pro práci s URI)

Lekce 11

Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Rozhraní pro práci s URI)

V této lekci o PSR-7 si ukážeme, jak by mělo vypadat rozhraní (interface) pro práci s URI, jaké metody obsahuje a práci s nimi.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Rozhraní pro práci s dotazy)

Lekce 12

Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Rozhraní pro práci s dotazy)

Část standardu PSR-7, která se zabývá rozhraním pro práci s dotazy. Ukážeme si metody, jejich argumenty a správné použití.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Práce se soubory)

Lekce 13

Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Práce se soubory)

Část PHP standardu PSR-7, která se věnuje práci se soubory. Problémy, na které můžeme při práci s nimi narazit a jejich řešení.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Rozhraní HTTP odpovědí)

Lekce 14

Standardy jazyka PHP - PSR-7 (Rozhraní HTTP odpovědí)

Poslední část PHP standardu PSR-7, kde si ukážeme rozhraní ResponseInterface a UploadedFilesInterface a práce s nimi.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-11 (Vkládání závislostí)

Lekce 15

Standardy jazyka PHP - PSR-11 (Vkládání závislostí)

Standard PSR-11 jazyka PHP. Popisuje vkládání závislostí, kontejnery, základní výjimky a rozhraní pro práci s nimi.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-12, část I.

Lekce 16

Standardy jazyka PHP - PSR-12, část I.

V článku si popíšeme část standardu PSR-12 zabývající se správnou strukturou souborů, řádkováním a deklaracemi.
Napsala Miroslava Škutová
PRO Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-12, část II.

Lekce 17

Standardy jazyka PHP - PSR-12, část II.

V tomto článku si popíšeme část standardu PSR-12 zabývající se třídami, vlastnostmi a metodami.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-12, část III.

Lekce 18

Standardy jazyka PHP - PSR-12, část III.

V této lekci si popíšeme poslední část standardu PSR-12 - řídící struktury, operátory, closures a anonymní třídy.
Napsala Miroslava Škutová
PRO Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-13 (Odkazy)

Lekce 19

Standardy jazyka PHP - PSR-13 (Odkazy)

Standard jazyka PHP PSR-13. Cílem je vytvoření jednotného formátu reprezentace odkazů. Ukážeme si pravidla a výjimky vytváření těchto odkazů.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-13 (Rozhraní pro práci s odkazy)

Lekce 20

Standardy jazyka PHP - PSR-13 (Rozhraní pro práci s odkazy)

Dokončení standardu PSR-13, který se zabývá odkazy. Příklady jednotlivých rozhraní, jejich metod a použití.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-14 (Události, část I.)

Lekce 21

Standardy jazyka PHP - PSR-14 (Události, část I.)

První část standardu PSR-14 jazyka PHP, který se zabývá událostmi, jejich předáváním a voláním. Pojmy jako event, emitter nebo listener už nebude cizí.
Napsala Miroslava Škutová
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-14 (Události, část II.)

Lekce 22

Standardy jazyka PHP - PSR-14 (Události, část II.)

Poslední část standardu PSR-14. Vysvětlíme si pojmy dispatcher, listener provider a příklady rozhraní pracujících s událostmi.
Napsala Miroslava Škutová
NovéPRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-15 (Request Handlers)

Lekce 23

Standardy jazyka PHP - PSR-15 (Request Handlers)

Standard jazyka PHP PSR-15. Zabývá se tvorbou odpovědí na dotazy serveru, využitím middleware a request handlers.
Napsala Miroslava Škutová
NovéPRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-16 (Cachovací rozhraní, část I.)

Lekce 24

Standardy jazyka PHP - PSR-16 (Cachovací rozhraní, část I.)

Standard PSR-16 popisující společná rozhraní pro cacheovací knihovny. Doplňuje a mírně upravuje PSR-6.
Napsala Miroslava Škutová
NovéPRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-16 (Cachovací rozhraní, část II.)

Lekce 25

Standardy jazyka PHP - PSR-16 (Cachovací rozhraní, část II.)

Druhá část standardu PSR-16. Uvedeme si příklady implementace jednotlivých rozhraní pro práci s cache.
Napsala Miroslava Škutová
NovéPRONehodnoceno Zobrazit popis
Standardy jazyka PHP - PSR-17 (HTTP Factories)

Lekce 26

Standardy jazyka PHP - PSR-17 (HTTP Factories)

Standard PSR-17 představující implementaci návrhového vzoru factory pro HTTP objekty. Ukázky rozhraní a popis jejich funkce.
Napsala Miroslava Škutová
NovéPRONehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (7)