Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu. Zároveň využij akce až 80 % zdarma při nákupu kreditů. Více informací:
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 1 - Finance, peníze a měna - Úvod

Finance, peníze, měna. Pojmy, které denně slýcháme snad ze všech stran. Od kolegů, kamarádů, rodiny, na internetu, no prostě všude kam se hneme. Co ale vlastně pojmy jako finance a měna představují pro nás obyčejné lidi? Jak se v nich vyznat a odlišit je od sebe?

Ničeho se nebojte, za malý okamžik vše uvedu na pravou míru a vysvětlím, ale ještě předtím mi dovolte přivítat vás u prvního článku série o financích. Celá série bude opravdu rozsáhlá a nabytá informacemi. Bude rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické.

Rozhodně si ale nemyslete, že bude zdlouhavá nebo nudná. Budu psát stručně a jednoduše, aby i neznalí tématu pochopili vše, o čem budu mluvit. To by bylo pro úvod vše, nebudu už tedy více zdržovat a pojďme rovnou k našemu prvnímu tématu.

Finance

S pojmem finance se setkáváme denně, ale umíme tento pojem používat správně? Víme, co si vůbec pod tímto pojmem představit? Pojďme se na pojem podívat.

Z teoretického hlediska jsou finance peněžní vztahy tvorby, rozdělování a užití peněžních fondů jednotlivých ekonomických subjektů.

Taková definice nás možná trošičku zmátla, proto si jí pojďme rozebrat. Finance jsou opravdu velmi široký ekonomický termín, který se týká všech peněžních prostředků a zacházení s nimi.

  • Když mluvím o tvorbě financí, mám na mysli příjem, který získáváte ze zaměstnání.
  • Rozdělením mám na mysli například platby daní, vody, elektřiny.
  • A užití je například jakákoliv investice, či koupě statků.

Pozn. Statek označuje cokoliv, co zvyšuje užitek. V případě peněz tedy násobí vložené peníze.

Nyní, když už víme, co jsou finance, vás možná napadá, proč se v business sféře říká: "Došly nám finance". Vždyť přece finance jsou jakési vztahy. A ano máte pravdu, finance nejsou peníze!!

Finance představují výše zmíněné vztahy, které jsou pouze vyjádřeny pomocí peněz. Obecně řečeno - všechny ekonomické procesy jsou vyjádřeny penězi. Avšak pojem finance se začal nesprávně chápat jako peníze, a nám znalým správné definice nezbývá nic jiného, než tuto skutečnost tolerovat.

U podobných teorií, rozdělování financí a nespočtu dalších odborných věcí, bychom mohli sedět hodiny a hodiny. To ale není předmětem těchto článků. Proto se přesuňme k základním principům financí.

Principy financí

Ano! I finance mají pár svých principů. Konkrétně jsou to 4 principy, které nás budou provázet celou sérií, a ne jenom sérií, celým životem. Proto si je pro vaše vlastní dobro zapamatujte co možná nejlépe.

Časová hodnota peněz

Všechny peníze na světě mají svojí časovou hodnotu. Co si pod takovým pojmem představit? Jednoduše řečeno - vaše peníze mají dnes vyšší hodnotu než zítra, pozítří nebo třeba za měsíc. Každým dnem jejich hodnota klesá a klesá. Důvodem, proč se tak děje je, že danou částku je možné okamžitě zhodnotit – investovat, nakoupit statky, či služby atd. A to vůbec nemluvím o inflaci, která hodnotu peněz podkopává z druhé strany. Takováto znalost je rozhodující při zvažování, co udělat s penězi navíc a jakým způsobem je zúročit.

Vyšší riziko předpokládá očekávané vyšší výnosy

Základní životní faktor založený na psychologii člověka. Větší riziko rovná se větší zisk. To je popravdě úplná hloupost! Větší riziko v nás možná vyvolá větší očekávání, ale rozhodně nám nevynese víc peněz. V následujících článcích o investování se na problematiku vyšších rizik podíváme pořádně, pro dnešek nám stačí vědět, že my lidé předpokládáme vyšší zisk, když více riskujeme.

Finanční trhy jsou efektivní při stanovování cen akcií

Třetí zmíněný princip se možná na první pohled zdá poměrně složitý, ale není tomu tak. Ceny akcií a dalších aktiv určují všechny možné informace. Z toho plyne, že infomační efektivnost a znalost aktuálního dění hraje obrovskou roli při jakémkoliv finančním rozhodování. Jednoduše řečeno, chaos je největší nepřítel trhu, který znemožňuje jakoukoliv přípravu strategie.

Dlouhodobě dobrá pověst

Náš poslední princip na první pohled nesouvisí tak úplně s financemi, jako spíše s etikou. Říká totiž, že by se podniky měly chovat eticky! Proč? Protože neetické chování znehodnocuje pověst jednotlivců, podniků a dokonce i vlád. Takové chování může dokonce všechny 3 zmíněné zničit! Základ úspěšného jednotlivce/pod­niku/vlády je důvěra zákazníků, zaměstnanců a široké veřejnosti, která pramení z dlouhodobé dobré pověsti, která je založená na etickém chování.

Metody financování

Metod financování a variant na ně je hodně. Je ale zbytečné zahlcovat vás jimi už na začátku, proto se podíváme na 3 základní metody financování. Z těchto 3 metod, které zanedlouho zmíním, vychází všechny ostatní.

Mimochodem, jen pro připomenutí - finance jsou vztahy, a proto je každá metoda, kterou budu zmiňovat, založena na rozdělovacím vztahu.

Návratná metoda financování

Netrapme se složitými definicemi, a proto si pod tímto pojmem jednoduše představte přesun peněz od jednoho ekonomického objektu (entity) k druhému. Druhý objekt má povinnost tyto prostředky ve stanovené době za stanovených podmínek vrátit. Typickým příkladem může být například dluhopis nebo úvěr.

Nenávratná metoda financování

Jak už název metody napovídá, zde se nám finance vracet nebudou, nebo spíše vracet nemusí. Záleží, o které nenávratné metodě je zrovna řeč. Existují totiž 2 - explicitní a implicitní. Pojďme se na ně podívat.

Explicitní

Explicitní metoda je daná buď příkazem, a tedy formou zákona, který například přikazuje zdanění ekonomických subjektů (peníze, za které jsme zaplatili daně, už se nám pravděpodobně nevrátí), anebo je založená na základě vlastního rozhodnutí vložit peníze např. do podnikání (nemáme jistotu, že se nám peníze vrátí, a proto jsme se jich z pohledu ekonomického zbavili). Příkladem může být třeba vlastní podnikání nebo daně.

Implicitní

Implicitní forma už je o trošku jednodušší. Implicitní metoda představuje přerozdělování fondů v rámci jiné platbyskrytě! Dobrým příkladem implicitní metody je působení inflace, kdy se zvyšují ceny a snižuje hodnota našich peněz. Vše se děje skrytě, bez našeho vědomí. Kromě inflace si tento pojem v praxi můžeme představit i pod změnami devizového kurzu.

Finance

Podmíněná návratná metoda financování

Podmíněná návratná metoda financování, neboli pojišťovací metoda, představuje přesun peněz od jedné ekonomické entity k druhé, přičemž navrácení peněz závisí na předem nejisté podmínce. Nejběžnějším příkladem takového financování je placení naší pojistky, kdy nám peníze budou vráceny v případě nějaké podmínky. Tzn., že pokud je splněna předem domluvená podmínka, (např. náhlý úraz na kole, způsobený někým jiným), je nám vyplacená částka.

To je pro dnešní, úvodní lekci již vše.

V příštím článku, Měna, vznik peněz a struktura financí, dokončíme téma finance a to konkrétně strukturou financí. Následně se podíváme na měnu, její charakteristiky, její rozdíl oproti penězům a vývoj peněz.


 

Všechny články v sekci
Finance, peníze a měna
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Měna, vznik peněz a struktura financí
Článek pro vás napsal Jan Kaláb
Avatar
Uživatelské hodnocení:
5 hlasů
Jan Kaláb
Aktivity