dodání ihned! nové
Hledáme programátora do rostoucího týmu ITnetwork.cz, 100% home office, 100% flexibilní pracovní doba. Více informací

Lekce 1 - Proč musíme mít obchodní podmínky?

Spousta podnikatelů obchodní podmínky stále podceňuje. Zákon sice neukládá, že musíte mít obchodní podmínky, ale co zákon ukládá je, že každý obchodník má informační povinnost. To znamená, že každý obchodník (prodávající) musí zákazníkovi (spotřebiteli) sdělit určité informace. To platí, ať už provozuje e-shop či kamennou prodejnu a musí tak učinit v dostatečném časovém předstihu před uzavřením smlouvy nebo než učiní zákazníkovi závaznou nabídku. Obchodník musí sdělit zejména tyto informace:

 1. Identitu prodejce zboží či poskytovatele služeb – kontaktní údaje (jméno, sídlo, IČO, atd.)
 2. O jaké zboží či služby se jedná a co je nabízeno (charakteristika zboží)
 3. Cena zboží nebo služby včetně uvedení měny – jasné určení ceny, případně její výpočet včetně všech daní a poplatků
 4. Způsob platby
 5. Podmínky a způsob dodání včetně nákladů na dodání – pokud tyto náklady nelze stanovit předem, musí existovat údaj, že mohou být dodatečně účtovány
 6. Poučení o právech zákazníka - údaje o právech vznikajících z vadného plnění, údaje o právech ze záruky

Co jsou to obchodní podmínky?

Obecně se dá říct, že obchodní podmínky obsahují ujednání, jež navrhovatel (prodávající) používá pro větší počet uzavíraných smluv určitého druhu. Dochází tedy k jejich opakovanému užívání a nemusí tak prodávající zkoumat každou smlouvu zvlášť. Jejich účelem je tak usnadnění a urychlení procesu uzavírání smluv, protože nastavují obecný rámec pro konkrétní smlouvy.

Jak správně využít obchodní podmínky?

Aby došlo k naplnění účelu obchodních podmínek, a aby vyvolaly účinky, které mají, musí být přiloženy k samotné smlouvě nebo na ně smlouva musí odkazovat. Smlouva je svým charakterem konkrétnější než obecné obchodní podmínky. Účinnými se poté stanou ve chvíli, kdy s tím obě strany projeví souhlas. Před dokončením objednávky tedy nechte zákazníka potvrdit, že se s obchodními podmínkami seznámil.

Na obchodní podmínky stačí poukázat např. checkboxem jako na fotce níže:

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Důležité pro vás je, aby zákazník potvrdil kliknutím, že si obchodní podmínky přečetl a souhlasí s nimi. Takto lze lehce splnit povinnost odkázat na obchodní podmínky.

Poučení o právech zákazníka

Jedná se o údaje o právech vznikajících z vadného plnění. Předpokládá se, že plnění (poskytování služeb či prodej zboží) je vždy řádné, tedy nemá žádné vady. Ale v případě, že plnění nemá náležité vlastnosti, hovoříme o plnění vadném. Aby mohlo dojít ke vzniku nároku z odpovědnosti za vady, je nutná:

 1. existence vadného plnění - existence jakékoli vady zboží nebo služby
 2. vytknutí vady - zákazník na vadu poukáže
 3. uplatnění nároku z odpovědnosti ze záruky - zákazník se domáhá toho, aby došlo k nápravě vady

Odpovědnost ze záruky udává, po jakou záruční dobu si předmět plnění ponechá své vlastnosti, či po jak dlouhou dobu bude způsobilý pro použití k ujednanému účelu. V případě, že v této době dojde k výskytu vady, odpovídá za ni prodávající.

Ve svých obchodních podmínkách uveďte především:

 1. Informace o odstoupení od smlouvy (zákonem stanovená lhůta 14 dní bez udání důvodu - výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny níže) - jakým způsobem může kupující odstoupit od smlouvy, kterou s vámi jakožto prodávajícím uzavřel?
 2. Reklamační řád a informace o záruce - jak může zákazník reklamovat zboží, které má vady? Kde najde informace o záruce za prodávané zboží?
 3. Informace o ochraně osobních údajů
 4. Potvrzení plnoletosti návštěvníka webu – pokud prodáváte zboží určené pro zákazníky 18+ (alkohol, atp.), umístěte na váš web potvrzení plnoletosti, vyhnete se tak případným sankcím

Reklamační řád a informace o záruce

V reklamačním řádu a informacích ohledně záruky je především důležité uvést:

 1. Jak a kde má zákazník ohlásit reklamaci?
 2. Na jakou adresu má reklamované zboží zaslat?
 3. Za jakých podmínek není možné reklamaci uplatnit?
 4. Jakým způsobem bude zákazník ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován?
 5. Kde zákazník najde reklamační formulář?

Informace o ochraně osobních údajů

O GDPR se dočtete postupně v samostatném kurzu GDPR a nyní si o tom povíme jen zjednodušeně, protože se jedná o větší téma. To, co chcete především uvést do svých informací ohledně ochrany osobních údajů, je:

 1. Jakým způsobem nakládáte s osobními údaji zákazníka
 2. Jaké informace sbíráte a za jakým účelem tak činíte

Další náležitosti pro e-shopy

Prodávající (dle zákona podnikatel), který prodává své zboží či služby prostřednictvím e-shopu, má při prodeji na dálku vůči kupujícímu (spotřebiteli) kromě výše uvedené obecné informační povinnosti také povinnost sdělit v dostatečném předstihu tyto skutečnosti:

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku (pokud se odlišují od základní sazby)
 2. Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu (je-li vyžadována)
 3. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat
 4. Pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy - podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy
 5. Údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, také náklady za navrácení zboží pokud jde o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 6. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníků (spotřebitelů) včetně údaje, zda a na jaký orgán se může v případě nutnosti obrátit

Z toho, co jsme si uvedli vyplývá, že pro svůj e-shop teoreticky vzato nepotřebujete obchodní podmínky, nicméně musíte jiným vhodným způsobem zajistit a poskytnout výše uvedené informace, aby jste splnili informační povinnost, kterou vám ukládá zákon. Při porušení této povinnosti se vystavujete nebezpečí pokuty, žaloby a v krajním případě také výmazu z obchodního rejstříku včetně zákazu činnosti. Proto se obchodní podmínky jeví jako nejvýhodnější a nejjistější způsob jak se sankcím vyhnout.

V příští lekci, Jak a kde získat obchodní podmínky pro Váš e-shop?, se zaměříme na to jak a kde získat obchodní podmínky pro náš e-shop, ale také poukážeme na nejběžnější chyby při psaní obchodních podmínek.


 

Všechny články v sekci
Obchodní podmínky nejen pro e-shopy
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Jak a kde získat obchodní podmínky pro Váš e-shop?
Článek pro vás napsala Emma Hartingerová
Avatar
Uživatelské hodnocení:
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Aktivity

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!