80 % bodů zdarma na online výuku díky naší Letní akci!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP

Lekce 15 - Závěrečný rejstřík

Dostali jsme se až na konec návodů pro začátečníky. Podle mne už vám nechybí nic, co byste potřebovali pro pokročilejší tvorbu v Delphi. Tento díl už není rozdělený na body. Zde naleznete obsah předchozích 13ti dílů, podle mne PŘEHLEDNĚ uspořádaný do tabulky včetně dvou doplnění. Začněme

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Pokud chcete najít určitý příkaz, nebo informaci, kde nějaký příkaz naleznete, klikněte na Ctrl+F a zadejte popis, nebo název příkazu. Dva příklady: Chcete vědět, kde naleznete informace o Memo. Zadáte Memo a kliknete na najít. Chcete vědět, který příkaz převádí string na integer. Zadáte string na integer a kliknete na najít. A zde je samotná tabulka:

Číslo návodu Bod č. Příkaz/Objekt Přibližný popis
1. 4 Object Inspector Obecné informace
1. 5 Form Okno
1. 7 Label Nápis
1. 8 Edit Políčko na editaci textu
1. 9 Button Obyčejné tlačítko
       
2. 1 Image Obrázek
2. 2 Panel Panel
2. 3 CheckBox Zaškrtávací políčko (ano/ne)
2. 4 RadioButton Zaškrtávací políčko (výběr možností)
2. 5 Timer Měřič času, odpočítávač
2. 6 Integer celočíselná proměnná (celé číslo)
2. 7 if pokud něco platí, provede něco
2. 8 repeat opakovat dokud něco neplatí
2. 9 for udělá něco tolikrát, kolikrát zadáte
       
3. 1 Boolean Ano/Ne proměnná
3. 2 string řetězec znaků (text)
3. 3 real Proměnná uchovává reálné číslo
3. 4 IntToStr Převede Integer na string
3. 4 StrToInt Převede string na Integer
3. 5 Randomize Spustí generování náhodných čísel
3. 5 Random Vytvoří náhodné číslo
3. 5 else pokud neplatí jedno, jde se na další
3. 6 MaskEdit Políčko na zadávání hesel (viz 10. díl)
3. 7 SpeedButton Tlačítko na obrázková menu
3. 8 BitBtn Tlačítko s obrázkem i textem
3. 9 Shape tvar - kruh, elipsa, čtverec, obdélník
       
4. 1 Events Reakce na manipulaci s oknem
4. 2 procedure Tvorba vlastních procedur
4. 3 popisky Poznámky v programovém kódu
4. 4 set of vlastní proměnná (seznam položek - True/False)
4. 5 char proměnná, ukládající jeden znak
4. 5 chr převod z číselného kódu na znak
4. 5 ord převod ze znaku na číselný kód
4. 5 StrToIntDef Převede string na Integer (s náhradním výsledkem)
4. 5 TryStrToInt Zkusí převést string na Integer (řekne, zda to lze)
4. 6 Round Zaokrouhlením převede real na Integer
4. 6 Trunc Oříznutím převede real na Integer
4. 6 Int Zaokrouhlí real
4. 6 Frac Odřízne část realu před desetinnou čárkou
4. 6 FloatToStr Převede real na Integer
4. 6 StrToFloat Převede Integer na real
4. 7 TrackBar Posuvník na zadávání čísla
4. 8 ProgressBar Graficky zobrazuje stav čísla
4. 9 HotKey Políčko na zadávání klávesových zkratek
       
5. 1-5 MediaPlayer Přehrávač médií (přídavek:díl 11-bod 3)
5. 5 ExtractFileDir(Pa­ramStr(0)) Zjištění adresáře, kde je umístěný program
5. 6 kostra programu Popis částí zdrojového kódu programu
5. 7 MMSystem uses - potřebné pro přehrávání wavu bez MediaPlayeru
5. 7 PlaySound přehraje WAV bez pomoci MediaPlayeru
5. 8 Application.Mes­sageBox informační okénko (např.: Chcete to uložit?)
5. 9 ScrollBar Posuvník, jako napravo na tomto okně
       
6. 1 ImageList Objekt s obrázky v něm
6. 2,3 MainMenu Hlavní menu
6. 4 PopupMenu Menu po kliknutí pravým tlačítkem myši
6. 5 Frames Okno v okně
6. 6 položky menu Delphi Nastavení programu, nová okna
6. 7 Close Zavře okno (pokud poslední, tak i celý program)
6. 7 Show Otevře okno
6. 7 ShowModal Otevře okno (vždy na vrchu)
6. 8 Image editor Jak kreslit v programu u Delphi
6. 9 Memo Plocha na editaci víceřádkových textů
       
7. 1 OpenDialog Okno na otevírání souborů
7. 2 SaveDialog Okno na ukládání souborů
7. 3 file of Určuje, že proměnná je soubor
7. 3 AssignFile Otevře (vytvoří) soubor
7. 3 Reset Připraví soubor na čtení
7. 3 Read Čte ze souboru
7. 3 CloseFile Zavře soubor
7. 4 ReWrite Připraví soubor na ukládání
7. 4 Write Ukládá do souboru
7. 5 file of string[x] Proměnná je soubor string o x znacích
7. 5 TextFile Proměnná je textový soubor (o neomezeně zancích)
7. 5 Eof Určuje, zda program skončil
7. 5 ReadLn Přečte jeden řádek ze souboru
7. 6 array Proměnná je pole proměnných
7. 7 record vlastní proměnná složená ze známých proměnných
7. 8 Gauge Graficky zobrazuje stav čísla (+procenta)
7. 9 Calendar Kalendář
       
8. 1 Canvas plátno - úvod
8. 2 Canvas.Rectangle obdélník/čtverec
8. 2 Canvas.Ellipse elipsa/kruh
8. 2 Canvas.RoundRect obdélník/čtverec se zaoblenými rohy
8. 3 Canvas.Brush nastavení výplně objektů
8. 3 Canvas.Pen nastavení pera
8. 3 RGB skládání barvy ze světelného spektra
8. 4 Canvas.MoveTo posuv pera na určitou pozici
8. 4 Canvas.LineTo čára z aktuální pozice na zadanou
8. 5 Copy kopíruje část stringu
8. 5 Length zjistí délku stringu
8. 6 Pos určí pozici umístění stringu v jiném
8. 7 PaintBox Panel na kreslení
8. 7 ColorDialog Okno na míchání barev
8. 8 ColorGrid Jako v Image editoru paleta s barvami
8. 9 FontDialog Okno na nastavení fontu
8. 9 ColorBox Malé políčko na volbu barvy
       
9. 1 with zjednoduší psaní programu
9. 2 TBitmap proměnná obrázek (bitmapa, soubor BMP)
9. 3 OpenPictureDialog Okno na otevírání obrázků
9. 3 SavePictureDialog Okno na ukládání obrázků
9. 3 ApplicationEvent Reaguje na manipulace s oknem
9. 5 Canvas.Draw vykreslí TBitmap na Canvas
9. 6 TRect proměnná obsahuje souřadnice dvou bodů
9. 6 TPoint proměnná obsahuje souřadnice x a y
9. 6 Canvas.Pixels určí barvu na určitém místě Canvas
9. 7 Canvas.CopyRect kopíruje část Canvas
       
10. 1 SpinEdit políčko na editaci čísla
10. 1 MaskEdit Políčko na zadávání hesel (viz. 3. díl)
       
11. 2 sqr druhá mocnina
11. 2 sqrt druhá odmocnina
11. 2 Power ntá mocnina
11. 2 Infinity nekonečno
11. 2 NegInfinity minus nekonečno
11. 2 RoundTo zaokrouhlení na určitý počet míst
11. 2 tan tangens (s radiány)
11. 2 sin sinus (s radiány)
11. 2 cos cosinus (s radiány)
11. 2 RadToDeg Převede radiány na stupně
11. 2 DegToRad Převede stupně na radiány
11. 3 SpinButton 2 šipečky (nahoru/dolu)
11. 4 procedure rozšířená tvorba procedur
11. 5 function tvorba funkcí
11. 7 ShellTreeWiev Zobrazení položek na vašem PC
11. 8 ShellComboBox Zobrazuje, kterou složku právě prohlížíte
11. 8 ShellListWiev Zobrazení položek v otevřené složce
       
12.   1 RES soubory, jak na ně v Image editoru
12. 2 RES soubory jak na ně potom v Delphi
12. 3 Cursor nastavení kurzoru v Delphi
12. 4 const konstanta
12. 6-8 TIniFile soubor s informacemi o programu
12. 9 case seznam možností a reakcí na ně
       
13. 2 BoolToStr Převede Boolean na string
13. 3-7 StringGrid Tabulka
13. 8 PageControl Záložkové menu
       
D.   While opakovat po dobu, co něco platí
D.   Canvas.TextRect výpis textu na Canvas
D.   Printer tisknutí, tiskárna

A to je, přátelé, z obsahu vše...

....Kukensius


 

Předchozí článek
Doplnění - While cyklus, Canvas a tisk
Všechny články v sekci
Delphi
Článek pro vás napsal Kukensius
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Jméno: Lukáš Kučera alias Kukensius<br/> Narození: říjen 1987 (ve znamení vah)<br/> Bydliště: Jihlava, Česká Republika<br/> Studium: 1. ročník magisterského studia<br/> Škola: Vysoké učení technické v Brně<br/> Fakulta: Fakulta elektrotechniky ...
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!