Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 17 - Git - GitHub Desktop

V minulé lekci, Git - Grafické uživatelské rozhraní Git GUI - Dokončení, jsme dokončili představení grafického uživatelského rozhraní Git GUI. Ukázali jsme si, jak v něm zobrazit historii repositáře, vytvořit tag a jak nahrát náš repositář na vzdálený repositář uložený na GitHubu.

V dnešním Git tutoriálu si ukážeme novou aplikaci GitHub desktop. Tato aplikace nám umožňuje pracovat s naším kódem pomocí příjemného GUI bez nutnosti pamatování si příkazů a používání příkazového řádku.

Dnešní lekce počítá s předešlou znalostí systému Git z minulých tutoriálů. Základy si velmi stručně popíšeme, hlavní zaměření lekce je ovšem na práci s grafickým rozhraním.

GitHub Desktop

Nejprve si GitHub Desktop nainstalujeme. Pak se vrhneme na jeho používání.

V této lekci budeme pracovat s GitHub Desktop pro operační systém Windows.

Instalace a konfigurace

Z oficiálních stránek GitHub desktop stáhneme verzi pro operační systém Windows kliknutím na Download for Windows (64bit):

Stránka Github Desktop - Git

Instalaci spustíme kliknutím na stažený .exe soubor. Otevře se následující okno instalačního procesu:

Instalační okénko - Git

Počkáme dokud se nezavře a zobrazí se nám okno Welcome to GitHub Desktop. Zde se kliknutím na Sign in to GitHub.com přihlásíme do svého GitHub účtu:

Propojení s GitHub - Git

Pokud ještě nemáme vytvořený GitHub účet, vytvoříme ho kliknutím na Create your free account.

Budeme přesměrování do webového prohlížeče, kde nás GitHub bude žádat o svolení propojit GitHub Dekstop s naším účtem na GitHub:

Povolení pro propojení účtu - Git

GitHub účet jsme si vytvořili v lekci Git - Vzdálený repositář - Vytvoření a nastavení repositáře

Klikneme na Authorize Desktop. Budeme přesměrováni na stránku povolení požadavků. Prohlížeč se nás ptá na povolení otevírat odkazy typu x-github-desktop-auth pomocí GitHub Desktop:

Povolení otevírání odkazů - Git

Klikneme na Otevřít odkaz. Po úspěšném přihlášení se nám zobrazí okno Configure Git, kde vyplníme své jméno a email:

Configurace údajů uživatele - Git

Vše potvrdíme kliknutím na Finish. Zobrazí se nám úvodní stránka GitHub Desktop:

Hlavní menu GitHub Desktop - Git

Otevření repositáře

Budeme pracovat s naším repositářem mujgit, který jsme si vytvořili v lekci Git - Základy.

Pro otevření lokálního repositáře mujgit klikneme na File v horní liště a zvolíme možnost Add local repository:

Otevření repozitáře pomocí možnosti File - Git

Alternativně bychom mohli repositář přidat přetáhnutím jeho umístění do pole pro soubory:

Otevření pomocí přetažení - Git

V zobrazeném dialogovém okně pro vybrání cesty k repositáři. Zadáme požadovanou cestu k repositáři mujgit a potvrdíme Add repository:

Výběr cesty k repozitáři - Git

Po potvrzení se nám otevře okno s repositářem:

Hlavní menu repositáře - Git

V záložce Current repository vidíme název repositáře mujgit, který máme momentálně otevřený. V sekci Current branch vidíme název aktuální větve main, ve které se nacházíme:

Menu - Git

Editace dat a vytvoření commitu

Nejprve provedeme změnu v datech v repositáři, abychom následně si mohli ukázat vytvoření commitu.

Editace dat

Změnu v datech provedeme v souboru soubor.md. Otevřeme si ho v editoru a přepíšeme jeho obsah na Nový text. GitHub Desktop automaticky detekuje provedené změny v repositáři a následně se aktualizuje:

Aktualizovaný soubor.md po úpravě - Git

Alternativně bychom změnu v datech souboru soubor.md mohli provést v terminálu MinTTY příkazem echo "Nový text" > soubor.md.

Vytvoření commitu

Nyní vytvoříme commit. V levém dolním rohu se nachází pole pro vytvoření commitu. Commit pojmenujeme Úprava souboru soubor.md, do zprávy přidáme Úprava souboru, přepis textu a vše potvrdíme tlačítkem Commit to Main:

Vytvoření commitu - Git

Nově vytvořený commit vidíme v levém dolním poli:

Aktualizovaný repositář po commitu - Git

Commit máme vytvořený 😀 Pojďme změny poslat na GitHub.

Odeslání změn na GitHub

Změny odešleme do našeho vzdáleného repositáře na GitHubu kliknutím na tlačítko Publish branch:

Nahrání na vzdálený repositář - Git

Nyní si odeslání do vzdáleného repositáře zkontrolujeme. V horní nabídce vybereme Repository => View on GitHub:

Otevření vzdáleného repositáře - Git

Otevře se náš repositář mujgit:

Aktualizovaný repositář - Git

Vidíme, že náš commit Úprava souboru soubor.md do repositáře dorazil 😀

Správa větví

Nyní se podíváme na postup vytvoření, přejmenování, sloučení a nahrání větve do vzdáleného repositáře.

Vytvoření větve

Kliknutím na Current branch otevřeme seznam všech větví. Novou větev vytvoříme kliknutím na New branch:

Menu pro vytvoření větve - Git

V nově otevřeném okně novou větev pojmenujeme test a klikneme na Create branch:

Vytvoření větve - Git

Po vytvoření větve GitHub Desktop automaticky přepne náš pracovní prostor do nově vytvořené větve:

Repositář po vytvoření větve test - Git

Nahrání větve

Abychom mohli větev test odeslat do vzdáleného repozitáře mujgit, je třeba provést změny dat v souboru. Upravme tedy soubor testovaci_soubor.txt, kterému dopišme následující čísla:

123456789
987654321
000000000

Alternativně bychom to mohli provést následujícími příkazy v terminálu MinTTY:

git checkout feature
echo "123456789" >> testovaci_soubor.txt
echo "987654321" >> testovaci_soubor.txt
echo "000000000" >> testovaci_soubor.txt

Nyní vytvoříme commit s názvem Přidání čísel a zprávou Přidání čísel do testovaci_soubor.txt:

Vytvoření druhého commitu - Git

Teď už jen nahrajeme větev na vzdálený repositář. Klikneme na Publish branch a tím commit odešleme.

Přejmenování větve

Přejmenování větve si ukážeme na větvi test, kterou přejmenujeme na feature. V horní nabídce zvolíme Branch => Rename:

Otevření menu pro přejmenování větve - Git

V nově otevřeném okně Rename branch zadáme nový název feature a klikneme na Rename test:

Okno pro přejmenování větve - Git

Přepínání větví

Pojďme si ukázat přepínání větví. Nejprve klikneme na Current branch, čímž se otevře okno se seznamem všech větví. Přepnutí se realizuje kliknutím na název větve. Klikneme tedy na větev main:

Přepnutí větve - Git

Sloučení větví

Postup sloučení větví si ukážeme na sloučení větve feature do větve main. Klikneme na Current branch a zvolíme možnost Choose a branch to merge into main:

Sloučení větví - Git

Ze zobrazených větví vybereme větev, kterou chceme sloučit s větví main, tedy větev feature. Následně klikneme na šipku vedle tlačítka Create merge commit:

Otevření nabídky sloučení - Git

Otevře se nám nabídka kde máme možnost vybrat mezi třemi způsoby sloučení:

  • Create a merge commit – Sloučí větve a přidá commity z větve feature do větve main.
  • Squash and merge – Sloučí commity na větvi feature do jednoho commitu a sloučí ho s větví main.
  • Rebase – Commity z větve feature přepíše do větve main.

Zvolíme Create a merge commit a sloučení potvrdíme kliknutím na Create a merge commit:

Provedení sloučení - Git

Proběhne vlastní sloučení větví a GitHub Desktop nás vrátí zpět do hlavní nabídky, kde uvidíme informaci o úspěšném sloučení:

Informace a dokončení sloučení - Git

Upravenou větev main nahrajeme na GitHub kliknutím na Publish branch:

Nahrání na vzdálený repositář - Git

Zkoumání historie

Nakonec si ukážeme správu historie. Přejděme tedy do správy historie kliknutím na History:

Zobrazení historie - Git

Zobrazí se historie repositáře, v které jsou zobrazeny jednotlivé commity. Klikněme na commit s názvem Úprava souboru soubor.md, abychom si zobrazili jeho detail:

Detail commitu - Git

V pravém okně je zobrazeno, co bylo přidáno (zeleně) a co bylo ze souboru odebráno (červeně). Zde také vidíme, které soubory jsou ovlivněny daným commitem. Nad výpisem commitu vidíme jeho identifikační údaje, jako hash, název a zprávu:

Tag - Git

U commitu s názvem Přidán nový soubor, soubor.md vidíme tag označený jako Pred_merge.

V následujícím kvízu, Kvíz - Vnitřní struktura, Git GUI a GitHub Desktop v Gitu, si vyzkoušíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Git - Grafické uživatelské rozhraní Git GUI - Dokončení
Všechny články v sekci
Git
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Kvíz - Vnitřní struktura, Git GUI a GitHub Desktop v Gitu
Článek pro vás napsal Filip
Avatar
Uživatelské hodnocení:
230 hlasů
Aktivity