IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 15 - Git - Grafické uživatelské rozhraní Git GUI

V minulé lekci, Git - Vnitřní struktura - Dokončení, jsme zkoumali objekty typu blob, tree, commit a tag. Také jsme si vysvětlili, jak Git uchovává názvy souborů.

V dnešním Git tutoriálu si představíme grafické uživatelské rozhraní Git GUI. Ukážeme si, jak v něm vytvořit commit a spravovat větve.

V této lekci budeme pracovat s naším repositářem mujgit, který jsme si založili v lekci Git - Vzdálený repositář - Vytvoření a nastavení repositáře.

Grafické uživatelské rozhraní Git GUI

Git GUI (Graphical User Interface) je grafické uživatelské rozhraní, které usnadňuje práci s repositářem Git pomocí grafického rozhraní. Toto grafické rozhraní umožňuje uživatelům provádět operace spojené s verzováním v Gitu s použitím grafických prvků a ovládacích prvků místo příkazového řádku.

Následující postup popisuje použití Git GUI, které je součástí instalace Gitu.

Otevření Git GUI

Git GUI lze otevřít kliknutím na ikonu lupy v dolní liště, zadáním příkazu a výběrem možnosti git gui.

Otevření repositáře

Po otevření Git GUI se nám zobrazí okno inicializace:

Inicializační okno Git GUI - Git

Klikneme na Open Existing Repository a vybereme náš repositář mujgit:

Cesta k repositáři mujgit - Git

Po kliknutí na Open se nám otevře repositář mujgit:

Hlavní okénko Git GUI - Git

Alternativně můžeme pravým tlačítkem myši kliknout na složku s repositářem a vybrat možnost Open Git GUI here. Rovněž se nám otevře Git GUI přímo v repositáři.

Commity

Nyní si ukážeme, jak použít Git GUI k přidání souborů do staging oblasti a k vytvoření commitu.

Přidání souboru do staging oblasti

Začneme tím, že si do repositáře mujgit přidáme nový soubor s názvem soubor.md. V terminálu MinTTY spustíme příkaz echo "Text testovacího souboru" > soubor.md:

MINGW64:/c/mujgit
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (main)
$ echo "Text testovacího souboru" > soubor.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (main)
$

Abychom nově vytvořený soubor v Git GUI viděli, stiskneme v Git GUI tlačítko Rescan. Repositář se oskenuje a porovná se s interní historií Gitu. Nový soubor soubor.md se nám načte do okna Unstaged Changes:

Aktualizace repositáře - Git

Nyní klikněme na soubor soubor.md. V okně Untracked, not staged se nám zobrazí jeho obsah. Teď soubor přidejme do staging oblasti kliknutím na tlačítko Stage Changed:

Zobrazení obsahu souboru a vložení souboru do staging oblasti - Git

Zobrazí se tato zpráva oznamující přidání souboru do staging oblasti:

Varování o přídání do staging oblasti - Git

Dialog potvrdíme. Po potvrzení se soubor.md přesune do staging oblasti:

Okénko se soubory ve staging oblasti - Git

Vytvoření commitu

Nyní jsme připraveni vytvořit commit. Do okna Commit Message napíšeme zprávu Přidán nový soubor, soubor.md a vytvoření commitu potvrdíme tlačítkem Commit:

Vytvoření zprávy commitu - Git

Zobrazí se toto varování, které potvrdíme tlačítkem Continue:

Varování o koncích řádků - Git

Toto varování nám říká, že v daném souboru soubor.md byly nalezeny koncové znaky řádků LF – Line Feed běžně používané v systémech UNIX. Tyto řádky budou nahrazeny kombinací CRLF – Carriage Return Line Feed typickou pro systémy Windows.

Potvrzení o vytvoření commitu spolu s jeho hashem nalezneme v dolní liště:

Hash a zpráva commitu - Git

Správa větví

Nyní si ukážeme, jak pracovat v Git GUI s větvemi. Stejně jako v příkazové řádce i zde můžeme větve vytvářet, přejmenovávat, slučovat nebo mazat.

Vytvoření větve

Novou větev vytvoříme kliknutím na možnost Branch v horní nabídce:

Tlačítko Branch - Git

Z nabídky správy větví vybereme Create…:

Nabídka pro správu větví - Git

Otevře se toto okno vytvoření nové větve:

Nabídka vytvoření větve - Git

Větev pojmenujeme feature. Pro volbu Update Existing Branch zaškrtneme No. Nakonec větev vytvoříme kliknutím na Create:

Vytvoření větve - Git

Vytvoří se nová větev s názvem feature a Git GUI nás do ní automaticky přepne. Pod horní nabídkou vidíme, že se opravdu nacházíme ve větvi feature:

Název větve - Git

Přejmenování větve

Přejmenování větví si vyzkoušíme tak, že větev feature přejmenujeme na testing. Z horní nabídky klikneme na Branch a vybereme Rename…:

Nabídka pro přejmenování větve - Git

Otevře se nám toto okno:

Okénko přejmenování větve - Git

V okně zvolíme místo větve man naši větev feature. Do pole New Name napíšeme testing a kliknutím na Rename větev přejmenujeme:

Přejmenování větve - Git

Přepnutí větve

Po přejmenování větve nás Git GUI vrátí do větve main. Ukažme si, jak se přepnout do větve testing. Zase z horní nabídky vybereme Branch a poté Checkout…:

Tlačítko pro přepnutí do větve - Git

V otevřeném okně vidíme nabídku větví. Vybereme větev testing a potvrdíme tlačítkem Checkout:

Přepnutí na větev testing - Git

Pod horní nabídkou vidíme zprávu Current Branch: testing potvrzující, že se nacházíme ve větvi testing:

Stav Git GUI po přepnutí na větev testing - Git

Sloučení větví

Sloučení větví se naučíme na sloučení větve testing do větve main. Než tak učiníme, vytvořme commit podle výše popsaného postupu, tedy takto:

  1. Do souboru soubor.md vložíme následující text: Text přidaný z větve testing.
  2. Vytvoříme commit, kterému dáme zprávu Úprava souboru soubor.md na větvi testing.

Alternativně bychom to mohli provést v terminálu MinTTY touto sadou příkazů:

MINGW64:/c/mujgit
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (main)
$ git checkout testing

ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (testing)
$ echo "Text přidaný z větve testing" >> soubor.md
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (testing)
$ git add .
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (testing)
$ git commit -m "Úprava souboru soubor.md na větvi testing"
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (testing)
$

Nyní se již můžeme věnovat vlastnímu sloučení větve feature do větve main. Nejprve se přepněme zpět do větve main:

Přepnutí do větve main - Git

V horní nabídce vybereme Merge a Local Merge…:

Otevření okna pro sloučení větví - Git

V otevřeném okně vybereme větev testing a klikneme na Merge:

Výběr a provedení sloučení větví - Git

Další, automaticky otevřené okno nás informuje o průběhu sloučení:

Informační okénko o průbehu sloučení - Git

Po úspěšném dokončení sloučení větve feature do větve main okno zavřeme kliknutím na Close.

Smazání větve

A nakonec si předvedeme mazání větví. Budeme mazat naši větev testing. V horní nabídce vybereme Branch a Delete…:

Volba pro smazání větve - Git

Otevře se nám toto okno:

Okénko výberu smazání větve - Git

V okně Local Branches vybereme větev testing a v okně Delete Only If Merged Into větev main. Vše potvrdíme stisknutím tlačítka Delete:

Smazání větve - Git

Tímto jsme úspěšně provedli smazání větve testing.

V příští lekci, Git - Grafické uživatelské rozhraní Git GUI - Dokončení, dokončíme představení grafického uživatelského rozhraní Git GUI. Ukážeme si, jak v něm zobrazit historii repositáře, vytvořit tag a jak nahrát náš repositář na vzdálený repositář uložený na GitHubu.


 

Předchozí článek
Git - Vnitřní struktura - Dokončení
Všechny články v sekci
Git
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Git - Grafické uživatelské rozhraní Git GUI - Dokončení
Článek pro vás napsal Filip Studený
Avatar
Uživatelské hodnocení:
10 hlasů
.
Aktivity