Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 11 - Git - Vzdálený repositář - Vytvoření a nastavení repositáře

V minulé lekci, Git - Vzdálený repositář - GitHub a protokoly HTTPS a SSH, jsme si založili profil na GitHubu. Ukázali jsme si, jak nastavit Git pro připojení přes protokoly HTTPS a SSH.

V dnešním Git tutoriálu budeme pokračovat v práci se vzdáleným repositářem. Ten si vytvoříme na platformě GitHub a ukážeme si jeho důležitá nastavení včetně vytvoření issue, odkazu a přístupu pro uživatele.

Vytvoření vzdáleného repositáře na platformě GitHub

Než budeme moci nahrát náš lokální repositář do vzdáleného repositáře na platformě GitHub, musíme si vzdálený repositář nejdříve vytvořit. Nový repositář vytvoříme kliknutím na tlačítko + a výběrem New repository:

Menu pro vytvoření repositáře - Git

Po kliknutí na možnost New repository budeme přesměrováni na tuto stránku vytvoření repositáře:

Stránka pro vytvoření nového repositáře - Git

Název a popis repositáře

Do pole Repository name vložíme název našeho repositáře mujgit. Do pole Description vložíme krátký popis repositáře Testovací repositář.

Viditelnost repositáře

Dále máme k dispozici dvě možnosti pro viditelnost repositáře:

 • Public – repositář je veřejně přístupný pro všechny.
 • Private – repositář je soukromý a přístup mají pouze vybraní uživatelé, kterým je povolen přístup.

My vybereme Public.

README.md, .gitignore soubory a licence

Pokud bychom zvolili možnost Add a README file, vytvořil by se v repositáři soubor README.md. Tuto volbu ponecháme prázdnou.

Soubor README.md je obvykle umístěný v kořenovém adresáři repositáře a slouží k poskytnutí užitečných informací o projektu, aplikaci nebo repositáři.

Podobně možnost Add .gitignore by vytvořila soubor .gitignore z předdefinovaných šablon. Tuto volbu necháme předvyplněnou na None. Nakonec je nám volbou Choose a license poskytnuta možnost vybrat pro repositář licenci. Ponecháme None.

Vyplněný formulář založení repositáře vypadá následovně:

Vyplněná data pro nový repositář - Git

Nyní již jen klikneme na tlačítko Create repository. Na stránce bude zobrazen nově vytvořený repositář se všemi zadanými informacemi:

Nově vytvořený repositář - Git

Na této stránce nám GitHub nabízí možnost propojení GitHub Copilot s naším repositářem, přidat další uživatele k našemu repositáři a poskytuje další informace pro práci s naším repositářem mujgit.

Nastavení vzdáleného repositáře

U našeho repositáře mujgit si ukážeme nastavení:

 • sekce Issues,
 • odkazu,
 • přístupu pro uživatele,
 • další nastavení.

Sekce Issues

V každém repositáři je k dispozici možnost vytvářet tzv. issue. V rámci issue mají vývojáři aktivní prostor pro diskusi a prezentaci různých přístupů a návrhů na řešení daného problému.
My si nyní takové issue vytvoříme. V horním menu našeho repositáře mujgit klikneme na možnost Issues:

Tlačítko pro otevření Issues - Git

Otevře se nám stránka s issues. Nové issue vytvoříme kliknutím na New issue:

Seznam Issues - Git

Po kliknutí na New issue se přesuneme na stránku tvorby nového issue. Zde nové issue pojmenujeme Testovací issue a do pole Add a description vložíme popis problému: Repositář je prázdný:

Vytvoření nového Issue - Git

Pro efektivní pojmenování issue je klíčové využití stručného a specifického popisu, zahrnutí klíčových slov pro jasnější popis obsahu problému nebo úkolu.

Pak klikneme na tlačítko Submit new issue. Budeme přesunuti na detailní stránku issue:

Detail nového Issue - Git

Na stránce vidíme kompletní popis issue včetně jeho vytvoření a možností diskuse. Majitel repositáře má možnost uzavřít či odstranit issue.
Opětovným kliknutím na Issues v horním menu uvidíme všechna issues vytvořená pro náš repositář:

Seznam všech Issue - Git

Odkaz

Další možností v nastavení je vytvoření odkazu z našeho lokálního repositáře na repositář vzdálený. Tento odkaz je nutný pro připojení se z lokálního repositáře na vzdálený repositář, abychom do něj mohli nahrát soubory.

Seznam odkazů na vzdálené repositáře vyvoláme příkazem git remote. Bez parametrů zobrazí seznam všech odkazů. Je-li repositář naklonovaný, bude již obsahovat odkaz na zdroj s názvem origin, ze kterého repositář pochází. Těchto odkazů bychom si mohli vytvořit libovolné množství. Na vzdáleném repositáři může existovat více větví. K větvím na serveru přistupujeme přes odkaz. Seznam větví na serveru získáme příkazem git remote show <název-zdroje>.

Přesuňme se do našeho naklonovaného repositáře laravel. V něm spustíme příkaz git remote, kterým získáme tento výstup, jak jsme popsali výše:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git remote
origin
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$

V repositáři laravel nyní spusťme příkaz git remote show origin, kterým získáme následující výstup:

MINGW64:/c/mujgit/laravel
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$ git remote show origin
* remote origin
 Fetch URL: https://github.com/laravel/laravel.git
 Push URL: https://github.com/laravel/laravel.git
 HEAD branch: 10.x
 Remote branches:
  10.x                  tracked
  3.0                  tracked
  5.0                  tracked
        ...................
  8.x                  tracked
  9.x                  tracked
  master                 tracked
  middleware               tracked
  refs/remotes/origin/slim-skeleton-11.x stale (use 'git remote prune' to remove)
 Local branch configured for 'git pull':
  10.x merges with remote 10.x
 Local ref configured for 'git push':
  10.x pushes to 10.x (local out of date)
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit/laravel (10.x)
$

Pod Remote branches: vidíme seznam vzdálených větví. Tyto větve jsou nezávislé na lokálním repositáři, proto se na ně musíme odkazovat tak, že před název vzdálené větve napíšeme jméno jejího zdroje a lomítko. Chceme-li například přistoupit na větev middleware ze zdroje origin, použijeme příkaz git checkout origin/middleware.

Mohli bychom mít několik zdrojů vycházejících z jednoho repositáře. V tom případě bychom měli větve:

 • master (ve které právě pracujeme),
 • PuvodniRepositar/master,
 • PrvniZdroj/master,
 • TretiZdroj/master.

Tyto větve jsou na sobě nezávislé a můžeme s nimi pracovat odděleně, aniž nastane problém duplicitních názvů.

Vytvoření odkazu na vzdálený repositář

Nyní si vytvoříme odkaz na náš vzdálený repositář. Z naklonovaného repositáře laravel se přesuneme zpět do našeho vzdáleného repositáře mujgit.
Odkaz se tvoří příkazem git remote ve formátu git remote add <název-zdroje> <url repositáře>. Url našeho vzdáleného repositáře mujgit získáme ze sekce Quick setup repositáře mujgit. V této sekci si vybereme protokol HTTPS a z pravého pole si zkopírujeme do schránky odkaz k našemu repositáři:

URL repositáře a výběr protokolu - Git

Nyní se přesuneme do našeho lokálního repositáře laravel, ve kterém si vytvoříme odkaz na vzdálený repositář mujgit následujícím příkazem:

MINGW64:/c/mujgit
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (main)
$ git remote add origin https://github.com/testovaciUser/mujgit.git
ItNetwork@DESKTOP-ADEVTG4 MINGW64 /c/mujgit (main)
$

V případě protokolu SSH by byl příkaz následující: git remote set-url origin [email protected]:testovaciUser/mujgit.git

Pokud bychom chtěli odkaz smazat, použili bychom příkaz git remote remove <název-zdroje>.

Přístup pro uživatele

GitHub umožňuje sdílení přístupu k našemu repositáři s více uživateli. To znamená, že pokud pracujeme na projektu s více vývojáři, můžeme je pozvat a povolit jim přístup k našemu repositáři.

Nastavení přístupu nalezneme v možnosti Collaborators:

Nastavení přístupu pro uživatele - Git

Nového uživatele bychom přidali kliknutím na možnost Add people a vyplněním tohoto formuláře:

Pozvání uživatele - Git

Další nastavení

K dalším nastavením repositáře se dostaneme přes možnost Settings nacházející se v nabídce nad repositářem:

Nabídka repositáře - Git

Zde bychom mohli upravit různá nastavení repositáře, například jeho název, hlavní větev, přístupová práva či oprávnění pro další uživatele. V Settings nalezneme i tuto Danger Zone:

Volby smazání repositáře - Git

Na obrázku vidíme:

 • Change repository visibility – změní viditelnost repositáře.
 • Disable branch protection rules – odstraní ochranu větve.
 • Transfer ownershipzmění vlastníka repositáře.
 • Archive this repository – označí tento repositář jako archivovaný a pouze pro čtení.
 • Delete this repositorysmaže repositář.

My si náš vzdálený repositář mujgit ponecháme pro práci v dalších lekcích.

V příští lekci, Git - Vzdálený repositář - Práce s repositářem, si ukážeme, jak na vzdálený repositář nahrát soubory, jak z něj stáhnout aktualizace a jak uzavřít jeho issue.


 

Předchozí článek
Git - Vzdálený repositář - GitHub a protokoly HTTPS a SSH
Všechny články v sekci
Git
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Git - Vzdálený repositář - Práce s repositářem
Článek pro vás napsal Filip Studený
Avatar
Uživatelské hodnocení:
20 hlasů
.
Aktivity