Psst. EU dotace 85 % pro OSVČ a firmy lze nyní čerpat i na e-learning. Více informací
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij halloweenské akce 80% výuky zdarma!
Halloween BF

Vytváříme textury - plochy

Dalším ToRozhodněMusí­teMít každého 3D programátora jsou textury ploch. Textury ploch potřebujete k pokrývání stěn místností a povrchu terénu. Obvykle se proto jedná o textury opakované, s dlaždicovým uspořádáním. Proto je třeba, aby začátky a konce textur na sebe navazovaly. Popíšeme si vytvoření takové seamless, neboli bezešvé, textury. Opět se zaměřením na Photoshop.

Jako předváděcí příklad jsme záměrně zvolili docela nevhodnou fotografii staré zříceniny. V reálu bychom jistě našli mnoho lepších zdrojů pro textury.

Z fotografie chceme získat stěnu budovy. Označte blok, který bude zahrnovat potřebnou část fotografie. Pomocí Ctrl+C zkopírujte označený úsek do schránky. Otevřete nové okno Ctrl+N s rozměry požadované textury, například 512 x 512 bodů. Do tohoto okna vložte vybraný blok pomocí Ctrl+V. Nyní vyvolejte transformaci bloku. Nejvhodnějším typem transformace je Deformovat. Zřejmě budete muset upravit měřítko zobrazení s Ctrl+[-], pravděpodobně se řídicí body objeví mimo obrázek. V tomto módu volně posouváte čtyři řídicí body bloku a korigujete výjev tak, aby byl rovnoběžný s okraji obrázku a navíc aby proporce odpovídaly možnosti navazování začátku a konce textury. Po ukončení transformace s Enter označte obraz pomocí Ctrl+A a volbou Obraz / Oříznout odstraníte nadbytečné části bloku přečnívající mimo obraz (nejsou vidět, ale jsou tam).

Častým případem je, že jednotlivá místa obrazu nejsou jasově vyvážená. Některá strana je více nasvícená než jiná. Ve fotografii to ani nepoznáme, ale pokud takovou texturu použijeme opakovaně, působí textura dojmem opakujících se fleků.

Ke korekci tohoto jevu slouží funkce Filtr / Jiné / Horní propust... Otevře se dialog s nastavením filtru. Při posouvání ukazatele můžete pozorovat, jak se vyrovnávají jasy částí obrazu. Pro běžné fotografie je optimální poloměr asi 40 až 50. Potvrzením dialogu se provede jasové vyrovnání obrazu. Standardně se operace provádí pro všechny parametry obrazu, proto ihned po provedení operace otevřete volbu Úpravy / Zeslabit horní propust... a změňte Režim na Světlost. Pomocí Ctrl+L upravte kontrast a jas obrazu, případně ještě přes Obraz / Přizpůsobení / Odstín a sytost... zkorigujte barevnou sytost obrazu. Jak vidíte na následujícím snímku, jasové fleky zmizely.

Nyní přistoupíme k navázání začátku a konce textury. Otevřete dialog Filtr / Jiné / Posun... Zapněte přepínač Přetočit dokola a jako úroveň posunu zvolte vertikálně i horizontálně polovinu rozměru textury, např. 256. Tím zajistíte, že okraje textury se objeví uprostřed.

Teď vidíte, jak budou vypadat spojová místa textur. K odstranění spojových zlomů použijte nástroj klonovací razítko. Klonovací razítko je snad jeden z nejpotřebnějších nástrojů při úpravě textur a fotografií. Umožňuje provádět opravy obrazu tím, že kopíruje podobná místa obrazu na jiná místa. Je až překvapivé, jak je lidské oko k tomuto druhu úpravy necitlivé. Nejdříve za současného stisku Alt klikněte na výchozí místo, odkud začne probíhat klonování, a potom (už bez Alt) klikněte na první bod cílového místa. Potom již můžete překreslovat vadná místa v obraze, případně ještě zvolit jinou průhlednost či velikost štětce nebo nové zdrojové místo. Čáru zlomu ovšem nepřekrývejte jen jednoduchým tažením razítka po čáře. Taková úprava by byla viditelná. Je třeba přenášet úseky nerovnoměrně, nejlépe s respektováním výjevových elementů (aby se např. kámen objevil celý a ne jen půlka). Při korekci dbejte na to, ať nezasáhnete až těsně k okraji, tím byste vytvořili nová zlomová místa ve středu textury. Obsahuje-li textura nějaká výrazná místa, například tmavé fleky v trávě, je dobré tato místa překrýt méně výrazným výjevem. Jinak se může taková textura jevit z dálky jako nepřirozeně pravidelně flekatá.

Po úpravě posuňte texturu zpět novou operací Posun... a texturu uložte, například do formátu JPG.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Je dobře texturu ještě zkontrolovat - buď vyzkoušením v programu nebo alespoň posazením více textur vedle sebe.

Je zřejmé, že v uvedeném příkladu nebyla nutnost korekcí tak výrazná, sloužil spíše k vysvětlení postupu. Budeme proto pokračovat jinou texturou, určenou pro zdi.

Máme-li připravenou základní texturu, můžeme její modifikací vytvářet nové varianty, které budou navzájem spojitelné. Nejjednodušší úpravou je změna barevného ladění. Využije se k tomu funkce Obraz / Přizpůsobení / Odstín a sytost / H-odstín. Je-li barevná změna příliš výrazná, lze ji snížit prolnutím s původní texturou a nastavením vhodného stupně průhlednosti.

Další důležitou operací je kombinace více textur. Na obrázku vidíte prolnutí textury zdi s texturou betonu. Textura byla vytvořena položením textury betonu na texturu zdi a odmazáním části textury betonu. Poté byla textura betonu zduplikována a nižší vrstva mírně vysunuta doprava a ztmavena, čímž byl vytvořen dojem okraje betonu. Horní vrstvě betonu byl přidán styl Vržený stín, aby vrstva vytvářela větší dojem prostorovosti. Tato textura je zprava připojitelná k textuře zdi a zleva k textuře betonu.

Následující textura vznikla vytvořením nové vrstvy, nakreslením nápisu červenou barvou a volbou režimu průhlednosti vrstvy Rozpustit s krytím 60%.

Další textura je již trošku složitější, ale jak vidíte, fantazii se meze nekladou. Horní lem zídky je tvořen světle šedým pásem (tvořícím samostatnou vrstvu) s operací průhlednosti Násobit a výplní 75%. Vrstva má zvolený efekt Vržený stín. Šrouby jsou hnědé kružnice s výplní 60% a efekty Vnější záře (pro tmavě hnědé zareznutí kolem hlavičky) a Úkos a reliéf (pro dojem kulatého tvaru hlavičky). Dolní žlábek je tmavě šedý pás s výplní 32% a efektem Úkos a reliéf , který vytváří 3D dojem žlábku. Přes to všechno je vrstva s načmáranou hnědou a zelenou barvou (šmouhy od šroubů a dolní šmouhy) s průhledností Násobit. Šmouhy byly rozmazány Gaussovským rozostřením. Ostatně - na konci lekce je textura ke stažení i ve zdrojovém tvaru PSD.

Otlučenou zeď můžeme vytvořit modulováním povrchu jinou texturou. V následujícím příkladu byla použita textura betonu, po přesvětlení zůstaly jen ojedinělé hrbolky, textura byla zvětšena a bílý podklad vymazaný (nástrojem plechovak barvy), nakonec byl nastaven efekt Vnější úkos, který vytvořil dojem otluků zapuštěných do cihel.

Působivě vypadá, opatříme-li zeď popínavou rostlinou. V následující textuře byl na beton položen výřez rostlin z následující fotografie. Pomocí nástroje kouzelná hůlka byly označeny některé lístky rostlin. Výběr byl změněn na doplněk a vymazáno okolí lístků (klávesou Delete). Vrstvě byl nastaven vržený stín. Pod vrstvu byla doplněna další vrstva, do které byly zelenou tužkou nakresleny šlahouny. Jen jako jednoduché zelené čáry. Nastavením vrženého stínu a vnitřního úkosu byl vytvořen 3D efekt.

Textury přímo svádí k tomu zkusit si je sestavit dohromady, jako skládačku.

Nejen zdi, ale i textury povrchu můžeme vytvářet podobně. Například chceme vytvořit terén složený z dlaždic (tj. stejně velké panely), ve kterém se budou kombinovat textura trávy s texturou písku.

Nejdříve si připravte textury trávy a písku, které mají již zajištěno opakování (bezešvé spojování). Otevřete texturu trávy a vložte do ní jako další vrstvu texturu písku. Vytvořte vodítka, která budou v horizontálním i vertikálním směru přesně uprostřed textury. Poté opakovaně vkládejte texturu písku a odmazávejte nadbytečné části a to tak, aby na okraji textury bylo rozmezí mezi trávou a pískem vždy přesně uprostřed, tak jak vám to ukazuje vodítko. Tak zajistíte plynulé navázání textur navzájem. Doporučuji si uchovat sestavu textur v PSD tvaru. Textury můžete exportovat tak, že postupně zapínáte jednotlivé vrstvy písku. Po exportu do Petra můžete ještě dokorigovat textury tím, že rozkopírujete 2 řady okrajových bodů společně pro obě strany textur a tím zajistíte plynulé navázání i v případě zapnutého adresovacího módu ořezávání textur.

Příklad terénu využívajícího vytvořené textury vidíte zde.


 

Stáhnout

Staženo 272x (13.03 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Petr Lite (jsou obsaženy v EXE souboru, který lze v programu přímo otevřít)

 

Všechny články v sekci
3D grafika
Článek pro vás napsal Panda38
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Programátor C++, WinAPI, ASM.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Avatar
Kuba
Neregistrovaný
Avatar
Kuba:11.11.2011 14:48

Dobrý stručný návod jak si vytvořit texturu v photoshopu chválim :)

 
Odpovědět
11.11.2011 14:48
Avatar
Tomáš Pařízek:28.1.2017 18:18

Můžu použít 2 textury (tráva a písek) na svoji 3D hru zdarma (online) když napíši že jsou od vás?

 
Odpovědět
28.1.2017 18:18
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Panda38
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Tomáš Pařízek
Panda38:28.1.2017 19:22

Naprosto bez problémů cokoliv a není třeba nic psát o původu. Kdyby se hodilo, mám zde volně ke stažení balík svých textur v rozlišení 256x256. Ale nebyl by problém po dohodě ani s větším rozlišením. https://www.turbosquid.com/…fm/ID/883590

 
Odpovědět
28.1.2017 19:22
Avatar
 
Odpovědět
29.1.2017 19:36
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.