Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
October discounts

Lekce 7 - Dědičnost a polymorfismus v Pythonu

V minulé lekci, Python - Aréna s bojovníky, jsme dokončili naši arénu, simulující zápas dvou bojovníků. Dnes si opět rozšíříme znalosti o objektově orientovaném programování. V úvodní lekci do OOP jsme si říkali, že OOP stojí na třech základních pilířích: zapouzdření, dědičnosti a polymorfismu. Zapouzdření a používání podtržítek je již dobře známé. V dnešním Python tutoriálu se podíváme na zbylé dva pilíře.

Dědičnost

Dědičnost je jedna ze základních vlastností OOP a slouží k tvoření nových datových struktur na základě starých. Vysvětleme si to na jednoduchém příkladu:

Budeme programovat informační systém. To je docela reálný příklad, abychom si však učení zpříjemnili, bude to informační systém pro správu zvířat v ZOO :) Náš systém budou používat dva typy uživatelů: uživatel a administrátor. Uživatel je běžný ošetřovatel zvířat, který bude moci upravovat informace o zvířatech, např. jejich váhu nebo rozpětí křídel. Administrátor bude moci také upravovat údaje o zvířatech a navíc zvířata přidávat a mazat z databáze. Z atributů bude mít navíc telefonní číslo, aby ho bylo možné kontaktovat v případě výpadku systému. Bylo by jistě zbytečné a nepřehledné, kdybychom si museli definovat obě třídy úplně celé, protože mnoho vlastností těchto 2 objektů je společných. Uživatel i administrátor budou mít jistě jméno, věk a budou se moci přihlásit a odhlásit. Nadefinujeme si tedy pouze třídu Uzivatel (nepůjde o funkční ukázku, dnes to bude jen teorie, programovat budeme příště):

class Uzivatel:

  def __init__(self, jmeno, heslo, vek):
    self.__jmeno = jmeno
    self.__heslo = heslo
    self.__vek = vek

  def prihlasit(self, heslo):
  ...

  def odhlasit(self):
  ...

  def nastav_vahu(self, zvire):
  ...

  ...

Třídu jsem jen naznačil, ale jistě si ji dokážeme dobře představit. Bez znalosti dědičnosti bychom třídu Administrator definovali asi takto:

class Administrator:

  def __init__(self, jmeno, heslo, vek, telefonni_cislo):
  self.__jmeno = jmeno
  self.__heslo = heslo
  self.__vek = vek
  self.__telefonni_cislo = telefonni_cislo

  def prihlasit(self, heslo):
  ...

  def odhlasit(self):
  ...

  def nastav_vahu(self, zvire):
  ...

  def pridej_zvire(self, zvire):
  ...

  def vymaz_zvire(self, zvire):
  ...

  ...

Vidíme, že máme ve třídě spoustu redundantního (duplikovaného) kódu. Jakékoli změny musíme nyní provádět v obou třídách, kód se nám velmi komplikuje. Nyní použijeme dědičnost, definujeme tedy třídu Administrator tak, aby z třídy Uzivatel dědila. Atributy a metody uživatele tedy již nemusíme znovu definovat, Python je sám do třídy dodá:

class Administrator(Uzivatel):

  def __init__(self, jmeno, heslo, vek, telefonni_cislo):
  super().__init__(jmeno, heslo, vek)
  self.__telefonni_cislo = telefonni_cislo

  def pridej_zvire(self, zvire):
  ...

  def vymaz_zvire(self, zvire):
  ...

  ...

Vidíme, že ke zdědění používáme závorky. Mezi závorky píšeme třídy, od kterých naše třída dědí. V anglické literatuře najdete dědičnost pod slovem inheritance.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Toho "podivného" super() si zatím nebudeme všímat - bude vysvětleno později (ale je nutné, pokud chceme použít metodu rodiče). Ale zpět k příkladu.

V potomkovi nebudou přístupné privátní atributy, ale pouze veřejné atributy a metody. Soukromé atributy a metody jsou chápány jako speciální logika konkrétní třídy, která je potomkovi utajena, i když ji vlastně používá, nemůže ji měnit. Abychom dosáhli požadovaného výsledku, použijeme nový modifikátor přístupu a to (nečekaně) jedno podtržítko. V Pythonu se atributy a metody s jedním podtržítkem nazývají vnitřní. Pro ostatní programátory, nebo objekty to znamená: "Toto je sice zvenčí viditelné, ale, prosím, nehrabejte mi na to!" Začátek třídy Uzivatel by tedy vypadal takto:

class Uzivatel:

  def __init__(self, jmeno, heslo, vek):
    self._jmeno = jmeno
    self._heslo = heslo
    self._vek = vek

Když si nyní vytvoříme instance uživatele a administrátora, oba budou mít např. atribut jmeno a metodu prihlasit(). Python třídu Uzivatel zdědí a automaticky nám doplní všechny její atributy.

Výhody dědění jsou jasné, nemusíme opisovat oběma třídám ty samé atributy, ale stačí dopsat jen to, v čem se liší. Zbytek se podědí. Přínos je obrovský, můžeme rozšiřovat existující komponenty o nové metody a tím je znovu využívat. Nemusíme psát spousty redundantního (duplikovaného) kódu. A hlavně - když změníme jediný atribut v mateřské třídě, automaticky se tato změna všude podědí. Nedojde tedy k tomu, že bychom to museli měnit ručně u 20ti tříd a někde na to zapomněli a způsobili chybu. Jsme lidé a chybovat budeme vždy, musíme tedy používat takové programátorské postupy, abychom měli možností chybovat co nejméně.

O mateřské třídě se někdy hovoří jako o předkovi (zde Uzivatel) a o třídě, která z ní dědí, jako o potomkovi (zde Administrator). Potomek může přidávat nové metody nebo si uzpůsobovat metody z mateřské třídy (viz dále). Můžete se setkat i s pojmy nadtřída a podtřída.

Další možností, jak objektový model navrhnout, by bylo zavést mateřskou třídu Uzivatel, která by sloužila pouze k dědění. Z Uzivatel by potom dědili Osetrovatel a z něj Administrator. To by se však vyplatilo při větším počtu typů uživatelů. V takovém případě hovoříme o hierarchii tříd, budeme se tím zabývat ke konci této sekce. Náš příklad byl jednoduchý a proto nám stačily pouze 2 třídy. Existují tzv. návrhové vzory, které obsahují osvědčená schémata objektových struktur pro známé případy užití. Zájemci je naleznou popsané v sekci Návrhové vzory, je to však již pokročilejší problematika a také velmi zajímavá. V objektovém modelování se dědičnost znázorňuje graficky jako prázdná šipka směřující k předkovi. V našem případě by grafická notace vypadala takto:

Dědičnost objektů – grafická notace

Testování typu třídy

V Pythonu můžeme testovat zda-li je objekt instancí určité třídy.

 1. Můžeme použít vestavěnou funkci type():
>>> a = 1
>>> type(a) == type(1)
True
>>> type(a) == type("Python!")
False
>>> type(a) == int
True
>>> type(a) == str
False
 1. Ale lepší je použít vestavěnou funkci isinstance():
>>> a = 1
>>> isinstance(a, 1)
True
>>> isinstance(a, "Python")
False
>>> isinstance(a, int)
True
>>> isinstance(a, str)
False

Dále můžeme zjistit nadtřídu/nadtřídy objektu (třídy).

>>> a = 1
>>> a.__class__.__base__
<class 'object'>
>>> a.__class__.__bases__
(<class 'object'>,)

Všechny objekty v Pythonu dědí ze třídy objekt. V Pythonu 2.X bylo nutné uvádět, že námi vytvořená třída dědí ze třídy objekt. Nyní si to Python "doplní" sám.

Jazyky, které dědičnost podporují, buď umí dědičnost jednoduchou, kde třída dědí jen z jedné třídy, nebo vícenásobnou, kde třída dědí hned z několika tříd najednou. Python podporuje vícenásobnou dědičnost jako např. C++.

Polymorfismus

Nenechte se vystrašit příšerným názvem této techniky, protože je v jádru velmi jednoduchá. Polymorfismus umožňuje používat jednotné rozhraní pro práci s různými typy objektů. Mějme například mnoho objektů, které reprezentují nějaké geometrické útvary (kruh, čtverec, trojúhelník). Bylo by jistě přínosné a přehledné, kdybychom s nimi mohli komunikovat jednotně, ačkoli se liší. Můžeme zavést třídu GeometrickyUtvar, která by obsahovala atribut barva a metodu vykresli(). Všechny geometrické tvary by potom dědily z této třídy její interface (rozhraní). Objekty kruh a čtverec se ale jistě vykreslují jinak. Polymorfismus nám umožňuje přepsat si metodu vykresli() u každé podtřídy tak, aby dělala, co chceme. Rozhraní tak zůstane zachováno a my nebudeme muset přemýšlet, jak se to u onoho objektu volá.

Polymorfismus bývá často vysvětlován na obrázku se zvířaty, která mají všechna v rozhraní metodu speak(), ale každé si ji vykonává po svém.

Polymorfismus

Podstatou polymorfismu je tedy metoda nebo metody, které mají všichni potomci definované se stejnou hlavičkou, ale jiným tělem. Polymorfismus si spolu s dědičností vyzkoušíme v příští lekci, Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus), na bojovnících v naší aréně. Přidáme mága, který si bude metodu utoc() vykonávat po svém pomocí many, ale jinak zdědí chování a atributy bojovníka. Zvenčí tedy vůbec nepoznáme, že to není bojovník, protože bude mít stejné rozhraní. Bude to zábava :)


 

Předchozí článek
Python - Aréna s bojovníky
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Pythonu
Článek pro vás napsal gcx11
Avatar
Jak se ti líbí článek?
8 hlasů
(^_^)
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Avatar
Petr Čech
Redaktor
Avatar
Petr Čech:22.3.2017 17:53

Je sice hezké, že Python umí vícenásobnou dědičnost, ale neumí protected atributy :/ . Musím říct, že OOP v Pythonu mi připadá dost nedokonalé

Odpovědět
22.3.2017 17:53
the cake is a lie
Avatar
Vorlagh
Člen
Avatar
Odpovídá na Petr Čech
Vorlagh:23.3.2017 10:57

Tak python spoleha na inteligenci programatoru v tomhle směru a pripadne dodrzovani konvenci.
Jinak tam moc nevidim potrebu protected atributu. (Ale klidne me oprav, stale se ucim a mozna mi neco unika ;) )

"Raymond Hettinger, a Python core developer, famously put it this way: Python has no locked doors; it's a consenting adults language. If you open the door you're responsible for what you see."

 
Odpovědět
23.3.2017 10:57
Avatar
Petr Čech
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Vorlagh
Petr Čech:23.3.2017 14:45

Tady nejde vůbec o inteligenci programátorů jako spíše o to, že ten jazyk nenabízí něco, co je poměrně standardní. Je jednodušší pracovat s tím, co se tvůrce rozhodl odkrýt pro případné potomky a je bezpečné s tím zacházet.
Protected atribut (ideálně s dalšími klíčovými slovy - třeba C# má virtual) ti říká, že to je něco, co je celkem zbytečné pro použití zvenčí a nemá vůbec smysl se tím navenek zabývat, ale může se to hodit v potomkovi. Uvedu C# příklad:
Máš třídu WebClient, která je skvělá na jednorázové stahování dat. Řekněme, že chceš, aby si pamatovala cookies. Zjistíš, že má protected metodu GetHttpRequest. Ta metoda by byla jako veřejná úplně zbytečná a nemá smysl ji uvádět v intellisense. Ale já vám, že v potomkovi je bezpečné ji přepsat tak, aby se do toho HttpRequestu přidaly ti cookies.
IMHO je špatně otevírat dveře tam, kde to není třeba. Jakožto programátor se nechci hrabat v hotových třídách a zjišťovat, co se rozbije, když změním něco, co není veřejně přístupné. Prostě vím, že když to má takovou úroveň přístupu, neměl bych na to zvenčí sahat. Pokud chci, udělám si potomka, co opět zajistí, že vše bude fungovat, ať objekt modifikuji zvenčí jakkoliv. Pokud to objekt neukazuje veřejně, použiju návrhový vzor wrapper.

Odpovědět
23.3.2017 14:45
the cake is a lie
Avatar
coells
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Petr Čech
coells:23.3.2017 18:58
Musím říct, že OOP v Pythonu mi připadá dost nedokonalé

Jestli jsi zvyklý na C# nebo Javu nebo podobný jazyk, je to docela pochopitelné.
Jenže tyhle jazyky nejsou OOP, jsou to jazyky - mají svůj vlastní přístup, expresivitu a formulaci řešení problémů.
Kdykoliv přecházíš mezi jazyky, budeš na tohle narážet, protože výrazové prostředky jazyků se liší.
OOP naproti tomu je myšlenkový koncept.

Pokud se na to podívám takhle, říkáš jenom "třída v Pythonu mi připadá nedokonalá".
A bylo by super, kdyby existoval alespoň jediný jazyk s dokonalým přístupem k OOP.

Python má svůj přístup i vlastní myšlenkové postupy.
Je Pythonský přístup lepší než C#?
Podle mě je daleko lepší, protože je dynamický, jednodušší a mocnější.
Tím ale nehodlám rozporovat tvoje pocity, už proto, že jsem si tímhle sám prošel - je to o zvyku.

Už tě někdy napadlo, v čem se liší potomek třídy od tříd "venkovních"?
V podstatě v ničem, syntakticky říkáš kompilátoru "jsem velký kluk a vím, co dělám, chci vidět i to [protected], co ostatní nevidí."
Sémanticky implicitně říkáš, že tvoje třída je plně polymorfní k předkovi, což se ale dá vyjádřit i jinak.
Prakticky jenom píšeš méně kódu.

Python funguje jinak - je to dynamický jazyk a dá se toho využít.
Dostaneš objekt, od kterého očekáváš, že bude rozumět určitému rozhraní.
Teď nemluvím o klíčovém slovu interface, pouze o tom, že objekt dokáže přijmout danou zprávu (to je neformální definice rozhraní).
Když ji umí, super, když ne, program spadne.
Takže se nemusíš starat, co je objekt zač, stačí, aby ti rozuměl (to je neformální definice polymorfismu).
K mému vlastnímu překvapení jsem v Pythonu skoro přestal používat dědičnost.
Většinou existuje nějaký jednodušší a hezčí způsob.

Je to podobné, jako když v LISPu ze zvyku používáš for-cyklus a říkáš si, že to LISP moc nezvládl.
V pythonu je také potřeba přemýšlet jinak.

 • rozhraní? k čemu, když zacházení s objektem je z principu polymorfní?
 • protected? k čemu, když je objekt dynamický?
 • dědičnost? je to rozumné, když hierarchie tříd obvykle násobně protáhne kód a k řešení problému přispívá jen vzácně?
 • omezení přístupu? kvalitní dokumentace je mnohem lepší

Protected umí být pěkná mrcha, protože tě postrkuje směrem, kdy začneš přemýšlet, jestli má být funkce private nebo protected.
Tím se přestaneš soustředit na to, co právě děláš, a začneš se rozptyloval budoucími problémy, které skoro nikdy nenastanou.
Tam spadá takové to, "co kdyby to někdo potřeboval", "co kdyby tohle někdo chtěl jinak", "co kdyby..."
Pokud zrovna nenavrhuješ veřejné API pro třetí strany, je to past, do které se snadno padá.

Wrapper porušuje principy OOP.
V C# dostaneš objekt, který "umí" to samé co interní instance, ale nemá stejnou sémantiku.
Jestli to není problém, opravdu potřebuješ wrapper?
Jestli je to problém, tak autor původního kódu snad myslel dostatečně dopředu a definoval rozhraní, které můžeš využít, abys ji explicitně dodefinoval.

Co si z toho odnést?
C, Java, C#, ObjC, LISP, Haskell, Prolog, Python, JS - každý z těch jazyků vyžaduje odlišný přístup a jiné myšlení, i když to na první pohled není nutně vidět.
V každém z těch jazyků přemýšlej jinak, nasbírej zkušenost s novým přístupem a pak se rozhodni, kde se určitá situace řeší lépe?

 
Odpovědět
23.3.2017 18:58
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Matěj Štolfa:22.5.2019 18:43
class Administrator(Uzivatel):

  def __init__(self, jmeno, heslo, vek, telefonni_cislo):
  super().__init__(jmeno, heslo, vek)
  self.__telefonni_cislo = telefonni_cislo

  def pridej_zvire(self, zvire):
  ...

  def vymaz_zvire(self, zvire):
  ...

  ...

Nemělo by být

super().__init__(jmeno, heslo, vek)

odsazeno?

 
Odpovědět
22.5.2019 18:43
Avatar
Nona Hansel
Člen
Avatar
Odpovídá na Matěj Štolfa
Nona Hansel:5.6.2019 12:34

Mělo by to být odsazeno. A mě to navíc v té formě nefunguje, používám místo toho jen
super().__init__()

 
Odpovědět
5.6.2019 12:34
Avatar
skamos
Člen
Avatar
skamos:21.10.2019 11:33

Ahoj

>>> a = 1
>>> isinstance(a, 1)
True
>>> isinstance(a, "Python")
False
>>> isinstance(a, int)
True
>>> isinstance(a, str)
False

mi nefunguje. Zjistil jsem, že funkce isinstance() se má používat trochu jinak.

isinstance(object,class) Nebo jsem to špatně pochopil z článku výše?
 
Odpovědět
21.10.2019 11:33
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 7 zpráv z 7.