Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Discount week - April - 30

Lekce 12 - Vlastnosti v Pythonu

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 10-11. lekci Python, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním Python tutoriálu se podíváme na další prvky tříd, které ještě neznáme. Začněme slíbenými vlastnostmi.

Vlastnosti

Velmi často se nám stává, že chceme mít kontrolu nad změnami nějakého atributu objektu zvenčí. Budeme chtít atribut nastavit jako read-only nebo reagovat na jeho změny. Založme si soubor (název Vlastnosti) a vytvořme následující třídu Student, která bude reprezentovat studenta v nějakém informačním systému.

class Student:
  def __init__(self, jmeno, pohlavi, vek):
    self.jmeno = jmeno
    self.muz = pohlavi
    self.vek = vek
    self.plnolety = (vek >= 18)

  def __str__(self):
    jsem_plnolety = "jsem" if self.plnolety else "nejsem"
    pohlavi = "muž" if self.muz else "žena"
    return "Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.".format(
      self.jmeno, pohlavi, self.vek, jsem_plnolety)

Třída je velmi jednoduchá, student se nějak jmenuje, je nějakého pohlaví a má určitý věk. Podle tohoto věku se nastavuje atribut plnolety pro pohodlnější vyhodnocování plnoletosti na různých místech systému. K uložení pohlaví používáme booleovskou hodnotu, zda je student muž. Konstruktor dle věku určí, zda je student plnoletý. Metoda __str__() je navržena pro potřeby tutoriálu tak, aby nám vypsala všechny informace. V reálu by tam bylo pravděpodobně jen jméno studenta. Pomocí konstruktoru si nějakého studenta vytvořme:

s = Student("Pavel Hora", True, 20)
print(s)
input()

Výstup:

Jsem Pavel Hora, muž. Je mi 20 let a jsem plnoletý.

Vše vypadá hezky, ale atributy jsou přístupné jak ke čtení, tak k zápisu. Objekt tedy můžeme rozbít například takto (hovoříme o nekonzistentním vnitřním stavu):

s = Student("Pavel Hora", True, 20)
s.vek = 15
s.muz = False
print(s)
input()

Výstup:

Vlastnosti – tedy gettery a settery Pythonu

Určitě musíme ošetřit, aby se plnoletost obnovila při změně věku. Když se zamyslíme nad ostatními atributy, není nejmenší důvod, abychom je taktéž umožňovali modifikovat. Student si za normálních okolností asi jen stěží změní pohlaví nebo jméno. Bylo by však zároveň vhodné je vystavit ke čtení, nemůžeme je tedy pouze pouze nastavit jako private. V dřívějších dílech seriálu jsme k tomuto účelu používali metody, které sloužily ke čtení privátních atributů. Jejich název jsme volili jako vrat_vek() a podobně. Ke čtení vybraných atributů vytvoříme také metody a atributy označíme jako privátní. Třída by nově vypadala např. takto:

class Student:

  def __init__(self, jmeno, pohlavi, vek):
    self.__jmeno = jmeno
    self.__muz = pohlavi
    self.__vek = vek
    self.__plnolety = (vek >= 18)

  def __str__(self):
    jsem_plnolety = "jsem" if self.__plnolety else "nejsem"
    pohlavi = "muž" if self.__muz else "žena"
    return "Jsem {0}, {1}. Je mi {2} let a {3} plnoletý.".format(
      self.__jmeno, pohlavi, self.__vek, jsem_plnolety)

  def vrat_jmeno(self):
    return self.__jmeno

  def vrat_plnoletost(self):
    return self.__plnoletost

  def vrat_vek(self):
    return self.__vek

  def muz(self):
    return self.__muz

  def nastav_vek(self, hodnota):
    self.__vek = hodnota
    self.__plnolety = True
    if vek < 18:
      self.__plnolety = False
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Metody, co hodnoty jen vracejí, jsou velmi jednoduché. Nastavení věku má již nějakou vnitřní logiku, při jeho změně musíme totiž přehodnotit atribut plnolety. Zajistili jsme, že se do proměnných nedá zapisovat jinak, než my chceme. Máme tedy pod kontrolou všechny změny atributů a dokážeme na ně reagovat. Nemůže se stát, že by nám někdo vnitřní stav nekontrolovaně měnil a rozbil.

Metodám k navrácení hodnoty se říká gettery a metodám pro zápis settery. Ruční psaní getterů a setterů je jistě velmi zdlouhavé. Nemohl by jsme si ušetřit práci? Ano, v Pythonu lze použít kratší a lepší zápis. Poté již nehovoříme o atributech, ale o vlastnostech.

Syntaxe vlastnosti je velmi podobná metodě:

@property
def jmeno(self):
  return self.__jmeno # atribut svázaný s metodou

Vytvoříme metodu, která má stejný název jako požadovaný název vlastnosti. V těle metody vrátíme atribut spojený s vlastností. Metodu dekorujeme dekorátorem property. Tím se z metody stane vlastnost. Dekorátory mají následující syntaxi:

@jmeno_dekoratoru
def nejaka_metoda(self):
  ...

Ve skutečnosti jsou dekorátory objekty podporující volání (např. funkce, metody nebo objekty s metodou __call__()), které vrací upravenou (dekorovanou) verzi metody nebo funkce. Proto lze použít i následující syntaxi:

puvodni_nazev_metody = jmeno_dekoratoru()

V Pythonu máme privátní atribut a k němu máme dvě metody, které podle kontextu Python volá (pozná dle situace, zda čteme nebo zapisujeme). Když do vlastnosti nepřidáme metodu pro setter, nepůjde měnit ani zevnitř, ani zvenčí. Vlastnost se poté používá podobně jako normální atribut:

print(objekt.nazev_vlastnosti) # čtení
objekt.nazev_vlastnosti = hodnota # zápis

Pokud si přejeme, aby se vlastnost uměla i zapisovat, než jen číst, musíme si dodefinovat i setter. Ukažme si to na našem příkladu s plnoletostí, která se musí po změně věku přehodnotit:

...
@property
def vek(self):
  return self.__vek

@vek.setter
def vek(self, hodnota):
  self.__vek = hodnota
  self.__plnolety = (hodnota > 18)

Zprvu je nutné si vytvořit privátní proměnnou __vek, ve které bude hodnota ve skutečnosti uložena. V setteru použijeme další parametr, do kterého se uloží hodnota pro přiřazení. S vek nyní pracujeme opět stejně, jako s atributem. Nenápadné přiřazení do věku vnitřně spustí další logiku k přehodnocení atributu plnolety:

s.vek = 15 # nyní se změní i plnoletost

Stejně můžeme pochopitelně implementovat i vlastní getter a například něco někam logovat:

@nazev_vlastnosti.getter
def nazev_vlastnosti(self):
  return soukromy_atribut_vlastnosti

Pokud chceme, aby se getter choval jinak, tak si tělo metody upravíme. Ovšem getter musí stále něco vracet, jinak by to nebyl getter. :)

V Pythonu se vlastnosti používají, pouze jen pokud jsou nutné. Celý program si samozřejmě můžete stáhnout pod článkem.

__dict__ a __slots__

Pokud děláme vlastnosti, tak můžeme použít jako "úložistě" atributu buď privátní atribut (viz výše), nebo veřejný atribut. Pokud ale použijeme veřejný atribut, tak se nám překryjí názvy atributu a metody vlastnosti a program upadne do rekurze. Jde to ale obejít. Veškeré atributy objektů se uchovávají ve slovníku spojeném s objektem. Dostaneme se k němu takto:

nazev_objektu.__dict__

Poté můžeme číst/přiřadit hodnotu bez rekurze:

nazev_objektu.__dict__["nazev_promenne"] # čtení
nazev_objektu.__dict__["nazev_promenne"] = hodnota # zápis

Pokud ovšem nemáme pádný důvod, aby byl atribut vlastnosti veřejný, tak je to zbytečné. Navíc je zde jedno úskalí. Takto lze měnit hodnoty i z vnějšku, aniž by nám prošly kontrolou. Ošetřit to můžeme pomocí __slots__, což by se ale nemělo vůbec použít. Podle dokumentace Pythonu bychom měli použít __slots__ maximálně pokud vytváříme velké množství instancí nějaké třídy a chceme za každou cenu ušetřit paměť.

Přesto se dá k soukromým atributům proniknout za pomoci komolení jmen - k atributu se dostaneme za pomoci následující syntaxe:

objekt.__NazevTridy_nazevatributu

Ale tohle už určitě není nevědomé získání/změnění soukromého atributu :)

V příští lekci, Magické metody v Pythonu, se podíváme na magické metody objektů.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 208x (754 B)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce python

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 10-11. lekci Python
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Pythonu
Článek pro vás napsal gcx11
Avatar
Jak se ti líbí článek?
7 hlasů
(^_^)
Aktivity (10)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (5)

Avatar
David.Landa
Člen
Avatar
David.Landa:3.2.2015 14:27

Je jistě lepší používat getter/setter před přímým přístupem k atributům, ale použití properties je ještě lepší! Není to jen kratší zápis get/set, vlastně zde je to dokonce více práce (musím psát @property atd.), ale je to více Pythonic, protože přistupuješ zdánlivě jakoby k atributu + pokud se změní třeba způsob validace, pak klient nic nepozná (ale to platí i pro normální set metodu).

viz "V Pythonu se vlastnosti používají, pouze jen pokud jsou nutné."

Editováno 3.2.2015 14:30
 
Odpovědět
3.2.2015 14:27
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David.Landa
hanpari:3.2.2015 17:20

Ve skutečnosti to není tak "pythonic", jak si myslíš. Ve skutečnosti je to spíš javové :)

Pythonýrské jsou descriptory :)

http://nbviewer.ipython.org/…riteup.ipynb

Múj oblíbený kousek kódu. Všimněte si komentářů nad každou další vlastností :)

class Movie(object):
  def __init__(self, title, rating, runtime, budget, gross):
    self._rating = None
    self._runtime = None
    self._budget = None
    self._gross = None

    self.title = title
    self.rating = rating
    self.runtime = runtime
    self.gross = gross
    self.budget = budget

  #nice
  @property
  def budget(self):
    return self._budget

  @budget.setter
  def budget(self, value):
    if value < 0:
      raise ValueError("Negative value not allowed: %s" % value)
    self._budget = value

  #ok
  @property
  def rating(self):
    return self._rating

  @rating.setter
  def rating(self, value):
    if value < 0:
      raise ValueError("Negative value not allowed: %s" % value)
    self._rating = value

  #uhh...
  @property
  def runtime(self):
    return self._runtime

  @runtime.setter
  def runtime(self, value):
    if value < 0:
      raise ValueError("Negative value not allowed: %s" % value)
    self._runtime = value

  #is this forever?
  @property
  def gross(self):
    return self._gross

  @gross.setter
  def gross(self, value):
    if value < 0:
      raise ValueError("Negative value not allowed: %s" % value)
    self._gross = value

  def profit(self):
    return self.gross - self.budget
 
Odpovědět
3.2.2015 17:20
Avatar
David.Landa
Člen
Avatar
David.Landa:3.2.2015 18:04

Porovnávam get/set vzhledem k properties. Preferuji properties, před get/set, protože v základu dělají to samé, ale vypadají lépe, když je klient třídy používá. Get/Set je možná relikt Javy a properties C#, ale i v pythonu jsou lepší. Deskriptor je možná ještě lepší, nevím -- nepoužívám. Reagoval jsem na to, že properties jsou více Pythonic než get/set. V článku to vyznívá, že se moc nepoužívají.

Editováno 3.2.2015 18:09
 
Odpovědět
3.2.2015 18:04
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David.Landa
hanpari:3.2.2015 18:11

V pohode ten odkaz je tutorial muzes na nej podivat

 
Odpovědět
3.2.2015 18:11
Avatar
David.Landa
Člen
Avatar
David.Landa:3.2.2015 18:21

Properties jsou implementované pomocí desktriptorů. Nic proti nim, já je prostě nepoužívám. Ale @property je standardní a preferované oproti get/set na tom trvám .)

 
Odpovědět
3.2.2015 18:21
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David.Landa
hanpari:3.2.2015 20:31

Ahoj, napřed trochu organizační. Dávej prosím tlačítko odpovědět, ať vím, že mám reagovat.

Jinak se samozřejmě s tebou nepřu. Pokud už musím používat třídy (a ne že bych se tomu nevyhýbal :) ), pak bych použil dekoratér property.

Na druhou stranu je fakt, že když o tom tak přemýšlím, všechny moduly, se kterými jsem naposled dělal, buď vlastnosti neměly vůbec, nebo je mají nějak prapodivně, viz například tkinter nebo turtle.

Takže asi záleží na vkusu. Moje je doporučení ohledně OOP: když to není nutné, tak se mu vyhněte :)

 
Odpovědět
3.2.2015 20:31
Avatar
David.Landa
Člen
Avatar
Odpovídá na hanpari
David.Landa:3.2.2015 21:47

Díky za reakci, doufám, že to takhle je OK.

 
Odpovědět
3.2.2015 21:47
Avatar
Otík Rampouch:20.6.2018 14:29

Pokud byste to někdo zkoušeli jako já ve dvojkovém pythonu, tak třída, která má vevnitř @properties dekorátor, musí dědit z object. Třeba tím někomu ušetřím pár minut času stráveného hledáním.

 
Odpovědět
20.6.2018 14:29
Avatar
SVARCICEK
Člen
Avatar
SVARCICEK:7.1.2020 14:10

Jenom borci, opravte to vek=18 na vek=>18

 
Odpovědět
7.1.2020 14:10
Avatar
Filip Širůček:11.10.2020 19:38

Ahoj pro pochopení logiky určitě super ale mám věcný dotaz nebo poznámku. Co kdybych použil pro ukládání hodnot databázi a pro zachování vnitřního stavu bych použil třeba kalkulované pole nebo trigger na tabulce Studenti. Pak se o to nemusí starat python, databáze má k tomu taky hodně nástrojů (constraints atd). Ale to je obecně otázka o co se stará při ukládání aplikace a o co třeba databáze. Sám nevím kdybych co použil protože nejsem db vývojář. Asi je to teda o tom kde je aplikační logika jestli v aplikaci nebo v databázi nebo částečně tam i tam. Díky za názory.

 
Odpovědět
11.10.2020 19:38
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 15. Zobrazit vše