Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!

Lekce 3 - Aplikační komponenta a DataSource v SAP

V minulé lekci, InfoObjekty v SAP, jsme si vysvětlili, co je to Infoobjekt a rozdíl mezi charakteristikou a ukazatelem, jaké jsou jeho vlastnosti, datové typy a jak ovlivňují jeho chování. Dnes se podíváme na další dva důležité SAP objekty: Aplikační komponentu a DataSource (datový zdroj).

Aplikační komponenta

Jako jsme InfoObjekty sdružovali do InfoArea, tak sdružujeme i datové zdroje a InfoPackages do aplikačních komponent (ty si vysvětlíme později) pomocí stromového uspořádání. Jmenná konvence je totožná jako u ostatních SAP objektů, počáteční písmeno by mělo být Z, Y či X. Např. můžeme vytvořit aplikační komponentu ZFINANCE a ta by obsahovala rozhraní všech systémů, ze kterých tato data získáváme.

Aplikační komponenta v SAP

InfoSource

Jakmile máme aplikační komponentu, můžeme vytvořit nový InfoSource. InfoSource neboli datovému zdroji se též říká PSA (Persistent Staging Area). Jedná se o první úroveň datového skladu, kterou jsme si již zmiňovali v úvodní lekci. Jsou zde uložena data ze zdrojového systému. Data jsou zde uložena beze změn, jsou surová přesně tak, jak přišla. Toto má obrovskou výhodu v tom, že pokud se v datovém modelu vyskytne chyba, ať už vinou transformací, v datovém typu, apod., je si v PSA možné vstupní data prohlédnout a chybu odhalit.

Ukázka datového zdroje v SAP

Typy datových zdrojů v SAP

Jako datový zdroj můžeme použít:

 • SAP R3 systém
 • SAP BW systém
 • soubor z aplikačního serveru, či lokální soubor (např. CSV)
Typy datový zdrojů v SAP

Vytvoření datového zdroje

Vybereme aplikační komponentu, klikneme pravým tlačítkem myší a zvolíme Create DataSource:

Vytvoření datové zdroje

#1 Infosource z lokálního souboru (CSV)

Prvním typem datového zdroje v SAP, který si představíme, je jednoduše lokální CSV soubor. Jedná se z mého pohledu o nejjednodušší datový zdroj. Jistě znáte CSV soubory z MS Excelu.

Jako první se musí zadefinovat technický název, který musí být jedinečný. Source systém je ten, který jsme vybrali pomocí ikony (viz typy datových zdrojů výše). Poté je na výběr typ dat, která se budou nahrávat.

Na výběr jsou:

 • transakční data (pohybová data)
 • kmenová data (master data)
 • atributy kmenových dat (jak jsme si vysvětlili minule, atributem se rozumí např. barva automobilu, kde ID automobilu je klíč a barva je jeho vlastnost - atribut)
 • hierarchie (jedná se o stromové uspořádání (uzly) určité charakteristiky, kde je pak v reportech možné toto uspořádání zapnout a využít. Výhodou je potom, že pro jednotlivé uzle hierarchie jsou provedeny součty ukazatelů. Například koncern Volkswagen (ABCD) má společnosti PORSCHE, SKODA, TRABANT, kdežto koncern SKODA (XYZ) má společnosti SKODA, PEUGEOT, MERCEDES). Více viz https://erproof.com/…w-hierarchy/
 • data segmentů (vstup může mít různorodou strukturu a dá se definovat)
Založení datového zdroje v SAP

Po založení nového datové zdroje se musí ještě nastavit. A že těch možnosti je hodně :-) Projdeme je opět záložku po záložce.

General Info

Zde nastavujeme:

 • zadefinování názvu - short, medium a long popisek
 • PSA in CHAR format - využijeme, pokud zdrojový systém dodá data v nějakém formátu a není zaručena jistá datová konverze. Tehdy se vše uloží jako datový typ CHAR a konverze se provede až při čtění z PSA.
 • Data Is Language Dependent - využije se, pokud jsou vstupní data jazykově závislá, tzn. mají jeden sloupec pro označení jazyka.
 • Data Is Time Dependent - využije se, pokud jsou vstupní data časové závislá, tzn. mají jeden sloupec pro časovou značku (mohou být i dvě, od-do), od kdy/do kdy jsou data platná.
Infosource v SAP – Záložka General Info
Extraction
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

V této záložce se definuje, jak budou data extrahována do PSA vrstvy. Jelikož my chceme načítat data z lokální stanice, z CVS souboru, vybereme volbu "Load Text-Type File from Local Workstation".

Nastavujeme:

 • File Name - cesta na lokální soubor v PC či na serveru.
 • Header Rows to be Ignored - pokud vstupní data mají hlavičkový řádek, je možné ji touto volbou ignovat, protože by jinak dělala v datech zmatek (např. pokud první řádek je hlavička, v poli musí být 1).
 • kódování - zde je možné nastavit datovou sadu, která se použije pro načítání dat.
 • Data Format - u CSV souboru je tzn. oddělovač, nejčastěji (;), i my použili pro vstupní data (;), ale může to být mezera, vykřičník, záleží na strukruře dat v daném souboru.
Infosource v SAP – Záložka Extraction
Proposal

V této záložce můžeme SAP nechat zadefinovat automaticky všechna pole ze vstupního souboru. Pomocí "Load Example Data" se načte vzorek dat, díky kterému se automaticky zadefinují vstupní pole a datové formáty. Tímto je možné nastavit datový zdroj automaticky. Ne vždy se ale SAP rozhodne dobře při výběru datového formátu či délky pole. Proto je v následující záložce FIELDS možné ještě pole doladit/opravit.

Infosource v SAP – Záložka Proposal
Fields

V datovém zdroji je možné si pole pojmenovat, změnit ještě technické názvy polí tak, aby to odpovídalo vstupním datům a bylo to přehledné, popř. aby to odpovídalo jmenné konvenci dané firmy.

Máme zde na výběr:

 • Detail Description - umožňuje přidat popisek pole
 • Transfer - pokud je "vybrané", tak se toto pole přenáší do dalších datových vrstev, jinak ne
 • Data type - datový typ (číslo, znak, apod)
 • Lenght - délka pole
 • Lowercase sensitive - POZOR: SAP standardně používá jen velká písmena, pokud se tato volba zapne, tak klíč VIM876 a vim876 již není to samé!
Infosource v SAP – Záložka Fields
Preview

V poslední záložce si můžeme načíst a zároveň zkontrolovat, zda náš nový datový zdroj funguje tak, jak očekáváme. Po kliknutí na "Read Preview Data" dojde k načtení vstupních dat, typové konverzi. Pokud vše funguje jak má, zobrazí se výsledek v tabulce:

Infosource v SAP – Záložka Preview

Posledním krokem při vývoji čehokoliv (neplatí ze 100% :-) ) se nový objekt musí aktivovat.

Infosource v SAP – Aktivace

#2 Infosource z SAP BW objektu

Datový zdroj může být založen i například pro načítání dat z nějaké interní tabulky (nejspíše nějaké Z-tkové ~ zákaznická tabulka, kde jsou jednotlivá pole (sloupce) tabulky zcela zadefinované zákazníkem, ne SAPem).

Pro naše účely a pochopení použijeme demo tabulku pro výukové účely SFLIGHT. Řekněme, že bychom chtěli reportovat z dat z této tabulky:

Ukázka dat z tabulky SFLIGHT

Pro založení datového zdroje máme na výběr ještě tři možnosti (datový zdroj bude optimalizován dle typu):

 • Transakční data
 • Atributy kmenových dat
 • Texty
Založení datového zdroje v SAP

Datový zdroj je konfigurovatelný a může data načítat:

My chceme data z interní tabulky, takže vybereme první volbu a uložíme (DataSource -> Save).

Definice datového zdroje v SAP

Ještě je nutné vybrat, která pole budou k dispozici pro výběr dat:

Výběr polí v SAP

Nakonec stačí vygenerovat datový zdroj (DataSource -> Generate) a vyzkoušet.

Test

Řídící obrazovku můžeme nechat tak jak je, pro vyzkoušení, zda funguje, takto stačí.

Test screen

Kliknutím na "Extraction a pak na AVL Grid" vidíme prvních 100 záznamů.

Výsledek

Jak vidíme, náš nový datový zdroj funguje správně.

#3 Infosource jako duplikát z SAP R3 systému

Poslední a nejpoužívanější datový zdroj je pro připojení SAP R3 systému. Principielně se datový zdroj založí na straně R3 systému a v BW systému se provede jen replika.

Vybere se uzel (aplikační komponenta) a pouze se datové zdroje zreplikují do BW systému a je hotovo :-)

Replikace

Vybereme náš datový zdroj.

Replikace

Finálně máme datový zdroj zduplikovaný, ale musí se přes editační mód otevřít a aktivovat, poté je datový zdroj připravený.

Funkční datový zdroj

Tímto jsme si vysvětlili datové zdroje v SAP, jejich typy a konfiguraci. Po dnešní lekci máme tedy založené PSA, první datovou vrstvu, která je zatím prázdná. Jak do ní dostat data si ukážeme příště v lekci InfoPackage, nahrání dat do PSA.


 

Předchozí článek
InfoObjekty v SAP
Všechny články v sekci
SAP
Článek pro vás napsal Migi
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Autor se věnuje SAPu (BW), IT má jako koníček od malička a od nedávna ho IT začalo živit a bavit ještě víc :-)
Aktivity (6)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!