Geek tričko zdarma Geek tričko zdarma
Tričko zdarma! Stačí před dobitím bodů použít kód TRIKO15. Více informací zde

Lekce 1 - Úvod do SAPu

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

Vítejte u první lekce kurzu SAP. Vysvětlíme si postupně co to vlastně SAP je, kde se tu vzal a jaký je jeho účel. Pod slovem SAP se skrývá velice mnoho, protože existuje mnoho různých "mutací". My začneme se systémem SAP ERP (R3). Řekneme si jaké má moduly, k čemu slouží a poté si vysvětlíme co je SAP BW a jakou má souvislost se SAP R3. V dalších lekcích se již budeme postupně ubírat do problematiky SAP BW a celé logiky. Čekají nás datové modely, PSA vrstva, Infopacket, transformace, DTP, DSO, Infoprovider a Multiprovider.

Úvod

Problematika SAP BW je poměrně komplexní záležitost, proto si v několika prvních lekcích vysvětlíme datový model od elementárních částí, přes jednotlivé úrovně datového skladu až po založení nového reportu, což bude cíl tohoho kurzu. Na konec máme připravený **praktický příklad ** (nahrání txt, csv souboru do infokostky, včetně vytvoření jednotlivých infoobjektů, transformací, jednoduché ABAP rutiny, až po založení reportu). Na tomto jednoduchém příkladu si vysvětlíme probrané věci prakticky (jaké transakce použít, jaké datová typy, atd). Určitě se máte na co těšit :-)

Co to vlastně SAP je?

Zkratka SAP znamená "Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung", což je analogicky anglicky "Systems - Applications - Products in data processing". Jedná se tedy o systém pro řízení firmy, který se spíše hodí pro větší firmy. Systém je postavený buď na ORACLE DB, případně aktuálně jisté firmy migrují na HANA DB, kde jsou data uložena místo v řádcích ve sloupcích (https://db-engines.com/…e%3BSAP+HANA). Důvod, proč SAP používají spíše větší firmy, je velice jednoduchý. Jedná se o komplexní řešení, které potřebuje komplexní podporu a samozřejmě vyžaduje i peníze. Z tohoto důvodu si SAP menší firmy nemohou a nebo i nechtějí dovolit.

SAP ERP (R3)

Již víme co SAP znamená, ale co je SAP ERP? Zkratka ERP znamená Enterprise Resource Planning, česky "Plánování podnikových zdrojů". Zkratka ERP tedy označuje počítačový informační systém pro podniky a organizace a uvádí se spíše kvůli marketingovým účelům.

SAP R3 systém se dále skládá z jednotlivých modulů (závisí na dané firmě, které si nechá implementovat):

 • FI (Financial Accounting) - Finanční účetnictví
 • CO (Controlling) - Kontroling (pokročilé řízení podniku)
 • AM (Asset Management) - Evidence majetku
 • PS (Project system) - Plánování dlouhodobých projektů
 • WF (Workflow) - Řízení oběhu dokumentů
 • IS (Industry Solutions) - Specifická řešení různých odvětví
 • HR (Human Resources) - Řízení lidských zdrojů
 • PM (Plant Maintenance) - Údržba
 • MM (Materials Management) - Skladové hospodářství a logistika
 • QM (Quality Management) - Management kvality
 • PP (Production Planning) - Plánování výroby
 • SD (Sales and Distribution) - Podpora prodeje

Příklad

Firma bude vyrábět přístroje, k tomu potřebuje materiál (buď ho nakupuje, anebo si jisté komponenty částečně vyrábí sama). Po zhotovení výrobku se výrobek zabalí a odesílá k zákazníkovi. Budeme předpokládat, že firma je solidní, takže bude certifikovaná ISO9001.

Prakticky v systému SAP musí existovat materiál management, kde jsou kmenová data ke každému materiálu, buďto vyráběnému, či nakupovanému. Pokud je materiál nakupován, bude nutné někde uložit objednací listy, dodací listy, popř. dokumenty ohledně kvality i reklamace. Dále, pokud je materiál vyráběn, pro každý typ musí existovat výrobní plán. Dále vše zastřeší logistika, tzn. musí být zdefinované sklady a pohyby materiálu. Celým tímto kolosem se řídí výroba, resp. výrobní zakázky, které využívají výrobní plány. Výrobní plány jsou pro výráběný materiál, který musí být založený v master datech. Je to ve finalé celé propletené do sebe a jedno bez druhého nemůže existovat. Tím ovšem nechci říci, že každá firma musí mít všechny SAP moduly, SAP zvádne i spolupráci s NON-SAP systémem, jen napojení a komunikace může mít svá omezení.

SAP – Přehled modulů
Zdroj obrázku: https://www.tutorialspoint.com/sap_ps/sap_ps_integration_with_erp_modules.htm

Data vs. informace

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Hlavním rozdílem mezi daty a informací je, že informace vzniká z dat, jakmile mají nějakou strukturu, smysl, jsou urovnaná a je možné díky tomu udělat rozhodnutí. Data jsou uložena v R3 systému, např. všechny objednací listy jsou uloženy zvlášť, prodané výrobky jsou uloženy také zvlášť v jiném ERP modulu. Ale jaká je korelace mezi prodanými výrobky a četností objednávek? Dala by se predikovat četnost objednávek na závislosti počtu prodaných výrobků? No ano, jen v ERP systému to kolikrát tak jednoduše nejde. Proto SAP vyvinul nadstavbu pro SAP ERP systém, SAP BW (Business Warehouse) - datové skladiště.

SAP BW

BW systém je nadstavbou pro ERP systém, ale není to podmínkou, protože BW systém opět zvladá i NON-SAP systémy.

SAP BI
Zdroj obrázku: https://www.guru99.com/introduction-sap-bi.html

Jak jsme si již vysvětlili, v ERP systému, popř. třeba MS Excelu, nebo v nějaké jiné databázi, vznikají data. Data jsou surová a nemají extra vypovídající hodnotu. Tato surová data jsou nahrána do datového skladu, kde cestou mohou být ještě různě upravena:

 • Odvození pole - Např. dle země nebo typu auta se může odvodit i typ jeho světel
 • Filtrace - Prázdné řádky se smažou, nahradí, doplní
 • Dopočtení dat - Např. získáme rok/měsíc/den z datumu

Dále je možné dopočítávat další ukazatele, které nejsou ve vstupních datech přímo obsaženy.

Základní SAP BW model

Pro představu je na obrázku níže datový model SAP BW:

SAP BW model
Zdroj obrázku: https://www.guru99.com/overview-of-sap-bi-architecture.html

PSA

Data jsou nejprve nahrána do PSA (Persistant Staging Area). V něm data nejsou nijak upravována, jsou surová, přesně tak, jak byla ze zdrojového systému odeslána. Výhodou je možnost podívat se na vstup a analyzovat, kde došlo k případné chybě. Na data se samozřejmě podívá firemní support, ne uživatel, ten se nemá šanci podívat do PSA vrstvy. Nevýhodou této vrstvy je, že zde není žádný vlastní index, práce s daty je tedy pomalá.

ODS

Data z PSA vrstvy budou dále přenesena přes tzn. transformaci do ODS (Operational Data Object). Transformace by se dala představit jako schody v budově. Je to prvek pro přenos z jedné datové vrstvy do další s tou výhodou, že po cestě data mohou být jakkoliv dále upravena (např.: nějaké odvození, konstanta, výpočet s koeficientem, ale i nějaké datové věty zcela vymazány).

ODS je další typ infoobjektu, nad kterým se již dá reportovat a který umožňuje vlastní indexování, takže vyhledávání je zde rychlé. Tento objekt má výhodu oproti PSA, že je pomocí "change logu" možné nahraná data řízeně vymazat (rollback) a dále nahraná data nemusí být hned viditelná ~ aktivní (pokud nebyla aktivována). Taková data pak nebudou vidět uživateli v reportu.

Pro pochopení těchto vlastností, bude třeba napřed pochopit co je to DTP (Data Transfer Processing), což se dozvíme v dalších kapitolách. Můžeme jen lehce nakouknout dopředu a říci, že existují dva typy nahrávání DTP:

 • FULL ~ vše ze zdroje se nahraje do cíle
 • DELTA ~ nahrává se jen rozdíl od posledního nahrání do Infoobjektů

Infoprovider

Data z ODS infoobjektu budou dále přenesena přes transformaci (co je transformace jsme si již vysvětlili výše) do Infoprovidera, což je další BW vrstva. Infoprovider (lajcky infokostka) se rozumí Infoobjekt, nad kterým je možno reportovat. Prakticky je to report nad tímto Inforpoviderem, který již používá uživatel, zde jsou zobrazeny informace, uživatel může data různě vyhodnocovat a analyzovat. Vše je dynamické a dalo by se to přirovnat k práci s pivotní tabulkou, kde je možné používat podmínek, barevné škálování při kladných a nebo záporných číslech apod.

Typy Infoproviderů jsou v SAP následující:

 • Charakteristika - reference na reálný prvek - číslo zakázky, typ vozu, barva, apod.)
 • ODS (infoobjekt s jistými vlastnostmi, v dalších kapitolách si jej vysvětlíme podrobněji
 • Infoprovider neboli Infokostka - obsahuje dimenze, je zcela rozdílný od ODS, má své výhody, bude v dalších kapitolách vysvětleno podrobněji
 • Multiprovider - shlukuje jeden nebo více infoproviderů, neobsahuje fyzicky data, je to databázový UNION, tedy data jsou vlastně pod sebou z jednotlivých Infoproviderů
 • Virtualprovider - podobné Infokostce, neobsahuje data, ale reálně je čte ze zdroje, příkladem jsou kurzy měn, kdyby jeden uživatel v pondělí použil kurzy měn, a druhý v pátek a mezitím došlo k přehrání, nebudou mít stejný výsledek. Tímto se dosáhne, že po aktualizování reportu se vždy načte z jednoho místa aktuální kurzy

Reportování

Reportováním se rozumí podávání přehledových zpráv (informací) o průběhu a stavu daných aktivit či prací. Výstupem může být cokoliv, zisk firmy, počet aktiv, cena aktiv firmy, počet prodaných, vyrobených automobilů dle jednotlivých firem za určitý čas, apod. Reportovat se dá cokoliv, co má pro danou firmu význam. Pomocí reportů (výsledků) se potom firma může rozhodovat.

Výsledný výstup může v SAP světě vypadat takto:

Dashboard

To by bylo k úvodu do základní problematiky a vrstev SAPu vše. V příští lekci, Infoobjects v SAP, se zaměříme na infoobjects.


 

 

Článek pro vás napsal Migi
Avatar
Jak se ti líbí článek?
6 hlasů
Autor se věnuje SAPu (BW), IT má jako koníček od malička a od nedávna ho IT začalo živit a bavit ještě víc :-)
Všechny články v sekci
SAP
Miniatura
Následující článek
Infoobjects v SAP
Aktivity (8)

 

 

Komentáře

Avatar
Miklik
Člen
Avatar
Miklik:30. června 14:44

Řek bych, že je to přesně naopak - "HANA DB, kde jsou data uložena místo ve sloupcích v řádcích. "

 
Odpovědět  -1 30. června 14:44
Avatar
Miklik
Člen
Avatar
Odpovídá na Miklik
Miklik:30. června 20:21

Tak si to opravte na - "HANA DB, kde jsou data uložena místo v řádcích ve sloupcích." I když i HANA má row store.

 
Odpovědět 30. června 20:21
Avatar
Migi
Redaktor
Avatar
Odpovědět 1. července 9:49
I ta nejhorsi hodina v zivote trva jen 60 minut...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Miklik
Člen
Avatar
Odpovídá na Migi
Miklik:1. července 17:29

No, však hned v prvním políčku je napsáno- "In-memory, column based data store." A v článku tvrdíte, že ukládá data do řádků.

 
Odpovědět  +1 1. července 17:29
Avatar
Migi
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Miklik
Migi:2. července 7:57

mas pravdu, čtenářská slepota, opravím děkuji za postřeh

Editováno 2. července 7:57
Odpovědět 2. července 7:57
I ta nejhorsi hodina v zivote trva jen 60 minut...
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 5 zpráv z 5.