Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
Discount week - April - 30

Lekce 1 - Úvod do SAPu

Vítejte u první lekce kurzu SAP. Kurz je určený pro budoucí datové analytiky v SAP Business Warehouse (BW). Provede vás datovými vrstvami a datovým modelem systému SAP BW, transformacemi a pochopením možností reportování. Tato problematika se také týká pracovní pozice SAP konzultantů.

SAP

Pod slovem SAP se skrývá velice mnoho, protože zahrnuje celou rodinu systémů. My si dnes představíme nejznámější systém SAP ERP (R3). Řekneme si jaké má moduly a k čemu slouží.

Zkratka SAP znamená "Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung", což je analogicky anglicky "Systems - Applications - Products in data processing". Jedná se tedy o systém pro řízení firmy, který se hodí spíše pro větší firmy. Systém je postavený buď na databázi ORACLE DB, případně aktuálně jisté firmy migrují na HANA DB, kde jsou data uložena místo v řádcích ve sloupcích (https://db-engines.com/…e%3BSAP+HANA). Důvod, proč SAP používají spíše větší firmy, je velice jednoduchý. Jedná se o komplexní řešení, které také potřebuje komplexní podporu a samozřejmě vyžaduje i peníze. Z tohoto důvodu si SAP menší firmy nemohou a nebo i nechtějí dovolit.

V dalších lekcích se budeme postupně ubírat do problematiky systému SAP BW (Business Warehouse = datové skladiště). Vysvětlíme si, jakou má SAP BW spojitost se SAP R3, a celou jeho logiku.

Problematika SAP BW je poměrně komplexní záležitost, proto si v několika prvních lekcích vysvětlíme datový model od elementárních částí, přes jednotlivé úrovně datového skladu až po založení nového reportu, což bude cíl tohoto kurzu. Na konec máme připravený praktický příklad, na kterém si vysvětlíme probrané věci prakticky (jaké transakce použít, jaké datová typy, atd). Určitě se máte na co těšit :-)

Reportování

Reportováním se rozumí podávání přehledových zpráv (informací) o průběhu a stavu daných aktivit či prací. Výstupem může být cokoliv: zisk firmy, počet aktiv, cena aktiv firmy, počet prodaných/ vyrobených automobilů dle jednotlivých firem za určitý čas, apod. Reportovat se dá cokoliv, co má pro danou firmu význam. Pomocí reportů (výsledků) se potom firma může rozhodovat např. v dalších investicích.

Výsledný výstup může v SAP světě vypadat takto:

Dashboard v SAP

SAP ERP (R3)

Již víme, co SAP znamená, ale co je SAP R3, označován také jako SAP ERP? Zkratka ERP znamená Enterprise Resource Planning, česky "Plánování podnikových zdrojů". Zkratka ERP tedy označuje počítačový informační systém pro podniky a organizace a uvádí se spíše kvůli marketingovým účelům. V našem kurzu se nebudeme věnovat přímo práci v tomto systému, ale analýze dat jeho datového skladiště. SAP R3 pro nás tedy bude zdroj dat, se kterými budeme pracovat v SAP BW.

SAP R3 systém se skládá z jednotlivých modulů (závisí na dané firmě, které si nechá implementovat):

 • FI (Financial Accounting) - Finanční účetnictví
 • CO (Controlling) - Kontroling (pokročilé řízení podniku)
 • AM (Asset Management) - Evidence majetku
 • PS (Project System) - Plánování dlouhodobých projektů
 • WF (WorkFlow) - Řízení oběhu dokumentů
 • IS (Industry Solutions) - Specifická řešení různých odvětví
 • HR (Human Resources) - Řízení lidských zdrojů
 • PM (Plant Maintenance) - Údržba
 • MM (Materials Management) - Skladové hospodářství a logistika
 • QM (Quality Management) - Management kvality
 • PP (Production Planning) - Plánování výroby
 • SD (Sales and Distribution) - Podpora prodeje
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vizualizaci SAP modulů vidíme na obrázku níže:

SAP – Přehled modulů
Zdroj obrázku: https://www.tutorialspoint.com/sap_ps/sap_ps_integration_with_erp_modules.htm

Příklad

Firma bude vyrábět přístroje, k tomu potřebuje materiál (buď ho nakupuje, anebo si jisté komponenty částečně vyrábí sama). Po zhotovení výrobku se výrobek zabalí a odesílá k zákazníkovi. Budeme předpokládat, že firma je solidní, takže bude certifikovaná ISO9001.

Prakticky v systému SAP musí existovat materiál management, kde jsou kmenová data ke každému materiálu, buďto vyráběnému, či nakupovanému. Pokud je materiál nakupován, bude nutné někde uložit objednací listy, dodací listy, popř. dokumenty ohledně kvality i reklamace. Dále, pokud je materiál vyráběn, pro každý typ musí existovat výrobní plán. Dále vše zastřeší logistika, tzn. musí být definované sklady a pohyby materiálu. Celým tímto kolosem se řídí výroba, resp. výrobní zakázky, které využívají výrobní plány. Výrobní plány jsou pro vyráběný materiál, který musí být založený v master datech. Je to ve finále celé propletené do sebe a jedno bez druhého nemůže existovat. Tím ovšem nechci říci, že každá firma musí mít všechny SAP moduly, SAP zvládne i spolupráci s NON-SAP systémem, jen napojení a komunikace může mít svá omezení.

Data vs. informace

Hlavním rozdílem mezi daty a informací je, že informace vzniká z dat, jakmile mají nějakou strukturu, smysl, jsou urovnaná a je možné díky tomu udělat rozhodnutí. Data jsou uložena v R3 systému, např. všechny objednací listy jsou uloženy zvlášť, prodané výrobky jsou uloženy také zvlášť v jiném ERP modulu. Ale jaká je korelace mezi prodanými výrobky a četností objednávek? Dala by se predikovat četnost objednávek na závislosti počtu prodaných výrobků? No ano, jen v ERP systému to kolikrát tak jednoduše nejde. Proto SAP vyvinul nadstavbu pro SAP ERP systém, SAP BW (Business Warehouse) - datové skladiště.

SAP BW

SAP BW je systém, ve kterém jsou uložena veškerá data, která můžeme dále analyzovat. Je nadstavbou pro ERP systém, ale není to podmínkou, protože BW systém opět zvladá i NON-SAP systémy.

SAP BI
Zdroj obrázku: https://www.guru99.com/introduction-sap-bi.html

Jak jsme si již vysvětlili, v ERP systému, popř. třeba MS Excelu, nebo v nějaké jiné databázi, vznikají data. Data jsou surová a nemají extra vypovídající hodnotu. Tato surová data jsou nahrána do datového skladu, kde cestou mohou být ještě různě upravena:

 • Odvozením pole - Např. dle země nebo typu automobilu se může odvodit i typ jeho světel
 • Filtrací - Prázdné řádky se smažou, nahradí, doplní
 • Dopočtením dat - Např. získáme rok/měsíc/den z datumu

Dále je možné dopočítávat další ukazatele, které nejsou ve vstupních datech přímo obsaženy.

Základní SAP BW model

Pro představu je na obrázku níže datový model SAP BW:

SAP BW model
Zdroj obrázku: https://www.guru99.com/overview-of-sap-bi-architecture.html

InfoObjekt a InfoProvider

Základním stavebním kamenem SAP BW je InfoObjekt. Ty potom definují typ informace, která nás v business světě zajímá. Může se jednat např. o počet prodaných kusů, barvu automobilu nebo cenu v eurech.

InfoProvider je poté složený z jednotlivých InfoObjektů, které vlastně představují datový typ. Nad InfoProvidery poté můžeme reportovat.

Vrstvy datového modelu

Datový model SAP BW je rozdělený do následujících vrstev, není podmínkou, že jsou implementovány vždy všechny:

PSA (Persistant Staging Area)

Data jsou nejprve nahrána do PSA (Persistant Staging Area). Jedná se o datový zdroj (DataSource). V něm data nejsou nijak upravována, jsou surová, přesně tak, jak byla ze zdrojového systému odeslána. Výhodou je možnost podívat se na vstup a analyzovat, kde došlo k případné chybě. Na data se samozřejmě podívá firemní support, ne uživatel, ten se nemá šanci podívat do PSA vrstvy. Nevýhodou této vrstvy je, že zde není žádný vlastní index, práce s daty je tedy pomalá.

ODS (Operational Data Object)

Data z PSA vrstvy budou dále přenesena přes tzv. transformaci do ODS (Operational Data Object). Transformace by se dala představit jako schody v budově. Je to prvek pro přenos z jedné datové vrstvy do další s tou výhodou, že po cestě data mohou být jakkoliv dále upravena (např.: nějaké odvození, konstanta, výpočet s koeficientem, ale i nějaké datové věty zcela vymazány).

ODS je další typ InfoProvideru, nad kterým se již dá reportovat a který umožňuje vlastní indexování, takže vyhledávání je zde rychlé. Tento objekt má oproti PSA výhodu, že je pomocí "change logu" možné nahraná data řízeně vymazat (rollback) a dále nahraná data nemusí být hned viditelná ~ aktivní (pokud nebyla aktivována). Taková data pak nebudou vidět uživateli v reportu.

Pro pochopení těchto vlastností, bude třeba napřed pochopit co je to DTP (Data Transfer Processing), který definuje jak se data mezi jednotlivými vrstvami přenáší. Více se dozvíme v dalších kapitolách. Můžeme jen lehce nakouknout dopředu a říci, že existují dva typy nahrávání DTP:

 • FULL ~ vše ze zdroje se nahraje do cíle
 • DELTA ~ nahrává se jen rozdíl od posledního nahrání do Infoobjektů

Transformace

Data z ODS InfoObjektu budou dále přenesena přes transformaci (co je transformace jsme si již vysvětlili výše) do InfoCube. Prakticky je to report nad touto InfoCube, který již používá uživatel. Zde jsou zobrazeny informace, uživatel může data různě vyhodnocovat a analyzovat. Vše je dynamické a dalo by se to přirovnat k práci s pivotní tabulkou, kde je možné používat podmínek, barevného škálování při kladných a nebo záporných číslech apod.

InfoCube

Jedná se jednu z posledních datových vrstev a v praxi se nazývá InfoKostka. InfoCube je jeden z InfoProviderů, protože se nad ním dá reportovat. Kostka obsahuje dimenze a všechny charakteristiky jsou klíčem. Fyzicky obsahuje data.

MultiProvider

MultiProvider jen umožňuje spojit více InfoProviderů dohromady a i různých typů, nebo stejných. Neobsahuje fyzicky data, ale jedná se o databázový UNION. Multiprovider je také jeden z InfoProviderů, dá se nad ním reportovat a má své výhody. Blíže bude vysvětleno na konci kurzu.

To by bylo k úvodu do základní problematiky a vrstev SAPu vše. V příští lekci, InfoObjekty v SAP, se zaměříme na InfoObjects.


 

Všechny články v sekci
SAP
Článek pro vás napsal Migi
Avatar
Jak se ti líbí článek?
7 hlasů
Autor se věnuje SAPu (BW), IT má jako koníček od malička a od nedávna ho IT začalo živit a bavit ještě víc :-)
Aktivity (13)

 

 

Komentáře

Avatar
Miklik
Člen
Avatar
Miklik:30.6.2019 14:44

Řek bych, že je to přesně naopak - "HANA DB, kde jsou data uložena místo ve sloupcích v řádcích. "

 
Odpovědět
30.6.2019 14:44
Avatar
Miklik
Člen
Avatar
Odpovídá na Miklik
Miklik:30.6.2019 20:21

Tak si to opravte na - "HANA DB, kde jsou data uložena místo v řádcích ve sloupcích." I když i HANA má row store.

 
Odpovědět
30.6.2019 20:21
Avatar
Migi
Redaktor
Avatar
Odpovědět
1.7.2019 9:49
I ta nejhorsi hodina v zivote trva jen 60 minut...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Miklik
Člen
Avatar
Odpovídá na Migi
Miklik:1.7.2019 17:29

No, však hned v prvním políčku je napsáno- "In-memory, column based data store." A v článku tvrdíte, že ukládá data do řádků.

 
Odpovědět
1.7.2019 17:29
Avatar
Migi
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Miklik
Migi:2.7.2019 7:57

mas pravdu, čtenářská slepota, opravím děkuji za postřeh

Editováno 2.7.2019 7:57
Odpovědět
2.7.2019 7:57
I ta nejhorsi hodina v zivote trva jen 60 minut...
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 5 zpráv z 5.