Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Java týden

Okenní aplikace ve VB.NET WPF - Online kurz

Sekce obsahuje tutoriály pro programování okenních (formulářových) aplikací v C# .NET pomocí frameworku WPF (Windows Presentation Foundation).

Tutoriály

Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Lekce 1

Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Tutoriál představí technologii WPF a porovná ji se starší Windows Forms. Naprogramujeme si také svou první jednoduchou formulářovou aplikaci v VB.NET.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Jazyk XAML v VB.NET WPF

Lekce 2

Jazyk XAML v VB.NET WPF

V tutoriálu si popíšeme základy jazyka XAML, který se používá k návrhu formulářů v VB.NET WPF. Zmíníme elementy, jmenné prostory a entity.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Pozicování v VB.NET WPF

Lekce 3

Pozicování v VB.NET WPF

V tutoriálu se naučíme základy pozicování kontrolek v okně v C# .NET WPF aplikacích. Zmíníme absolutní a relativní pozici, DIP, Margin, Padding a velikost.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Návrh formuláře pro kalkulačku v VB.NET WPF

Lekce 4

Návrh formuláře pro kalkulačku v VB.NET WPF

V tutoriálu navrhneme formulář pro kalkulačku v VB.NET WPF. Naučíme se přidávat sloupce a řádky do Gridu a představíme si kontrolky TextBox a ComboBox.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Code Behind v VB.NET WPF a dokončení kalkulačky

Lekce 5

Code Behind v VB.NET WPF a dokončení kalkulačky

V tutoriálu si uvedeme Code Behind a naučíme se zpracovávat události ve WPF aplikacích v VB.NET. Dokončíme kalkulačku a vysvětlíme si jak WPF funguje.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Návrh oken

Lekce 6

Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Návrh oken

V tutoriálu navrhneme okna pro aplikaci k upomínání narozenin v VB.NET WPF. Představíme si kontrolky StackPanel, ListBox, Image, Calendar a Label.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Upomínač narozenin ve VB.NET WPF - Logická vrstva

Lekce 7

Upomínač narozenin ve VB.NET WPF - Logická vrstva

V tutoriálu naprogramujeme ve VB.NET logické třídy pro výpočet věku z data narození, výpočet zbývajících dní do nejbližších narozenin a vyhledání osob.
Napsal Michal Žůrek - misaz
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Propojení vrstev

Lekce 8

Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Propojení vrstev

V tutoriálu se naučíme propojovat logickou a prezentační vrstvu v VB .NET WPF. Naučíme se výjimky, dialogy a bindovat ObservableCollection na ListBox.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Bindingy

Lekce 9

Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Bindingy

V tutoriálu se naučíme základy bindingu v VB .NET, jejich módy, DataContexty, implementujeme rozhraní INotifyPropertyChanged a zmíníme se o ViewModelu.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Zdrojákoviště VB .NET - Okenní aplikace WPF

Zdrojákoviště VB .NET - Okenní aplikace WPF

Zobrazit sekci 1 Položek

Galerie okenních WPF aplikací se zdrojovým kódem ve VB .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Zobrazit popis


 

Aktivity (4)