PHP, Praha? Mám pro Tebe tu práci cos chtěl a 15.000,- kč bonus. Napiš mi na [email protected] nebo klikni sem. Lucka

Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET

Visual Basic .NET Objektově orientované programování

Tutoriály online kurzu se věnují objektově orientovanému programování v VB.NET. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám .NETu.

Ohlasy studentů

Lekce

Úvod do objektově orientovaného programování ve VB.NET

1. díl - Úvod do objektově orientovaného programování ve VB.NET

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
První objektová aplikace ve VB.NET - Hello object world

2. díl - První objektová aplikace ve VB.NET - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro VB.NET - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 1.-2. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 1.-2. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Ondřej Štorc
Hrací kostka ve VB.NET - konstruktory a náhodná čísla

3. díl - Hrací kostka ve VB.NET - konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si ve VB.NET objektovou hrací kostku, první část naší arény.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 3. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 3. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Ondřej Štorc
Referenční a hodnotové datové typy

4. díl - Referenční a hodnotové datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak VB pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů hodnotových. Vysvětlíme si garbage collector.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 4. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 4. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Ondřej Štorc
Bojovník do arény

5. díl - Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v Visual Basic .NET napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
VB.NET - Aréna s bojovníky

6. díl - VB.NET - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky ve VB.NET. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Dědičnost a polymorfismus

7. díl - Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v VB. Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu Protected. Pochopíme polymorfismus.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

8. díl - Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí MyBase a přepisovat metody předků pomocí overrides.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 5.-8. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Cvičení k 5.-8. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal David Čápka
Statika ve Visual Basic. NET

9. díl - Statika ve Visual Basic. NET

V tutoriálu se v VB.NET naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 9. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 9. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Ondřej Štorc
Vlastnosti ve Visual Basic .NET

10. díl - Vlastnosti ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme, jak se ve Visual Basic .NET deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Datum a čas ve Visual Basic .NET

11. díl - Datum a čas ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme, jak se ve VB.NET pracuje s datem a časem. Představíme si třídy DateTime a TimeSpan. Vytvoříme několik ukázkových programů.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 11. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 11. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Ondřej Štorc
List ve Visual Basic .NET

12. díl - List ve Visual Basic .NET

Tutoriál nám ve VB.NET představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Diář s databází ve VB.NET

13. díl - Diář s databází ve VB.NET

V tutoriálu si vytvoříme v VB.NET elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 12.-13. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Cvičení k 12.-13. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na práci s kolekcí List a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal David Čápka
Rozhraní (interface) ve Visual Basic .NET

14. díl - Rozhraní (interface) ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme jak v VB.NET používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí Visual Studia a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)
Přetypování a hierarchie objektů

15. díl - Přetypování a hierarchie objektů

V tutoriálu si ukážeme jak v VB.NET přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
PremiumNapsal Michal Žůrek (misaz)
Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB

16. díl - Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v VB.NET. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí IComparable a přetížíme operátor.
PremiumNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 14.-16. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Cvičení k 14.-16. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma rozhraní, MustInherit třída a přetížení operátorů. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINehodnocenoNapsal David Čápka
Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

17. díl - Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Tutoriál pro VB.NET probere přetěžování indexerů, metodu Equals a operátor =, konstanty a výčtové typy (Enum) spolu s flagy.
PremiumNapsal Michal Žůrek (misaz)
Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

18. díl - Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

V tutoriálu si v VB.NET uvedeme delegáty, naučíme se definovat anonymní metody a pracovat s lambda výrazy. Seznámíme se s delegáty Predicate a Func.
PremiumNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 17.-18. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Cvičení k 17.-18. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma enumy, indexery a delegáti. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINehodnocenoNapsal David Čápka
Události ve Visual Basic .NET

19. díl - Události ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si v VB.NET představíme události (events) a delegát EventHandler. V příkladu si ukážeme reakci listenera (posluchače) na změnu stavu instance.
PremiumNapsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 19. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 19. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma události, jejich parametry a dědění událostí. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Ondřej Štorc
Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobně

20. díl - Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobně

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v VB.NET, probereme struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji a další.
PremiumNapsal Michal Žůrek (misaz)
Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor v VB.NET

21. díl - Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor v VB.NET

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v VB.NET, probereme nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další.
PremiumNapsal Michal Žůrek (misaz)

Ukázkové programy se zdrojovým kódem

Převodník jednotek

Převodník jednotek v 1.0

Ukázková aplikace napsaná ve VB.NET. Aplikace převádí jednotky TB, GB, MB, KB a B. Aplikace odolá chybám a rozezná chybu v jednotce a hodnotě.
 251xZdarmaNehodnocenoNapsal Michal Žůrek (misaz)Vydáno: 2013
Karel Robot (Visual Basic)

Karel Robot (Visual Basic) v 1.1

Interpret robota Karla do soutěže Machr na OOP ve Visual Basicu, vítězná aplikace. Návrh nebyl dokonalý, ale mezi zúčastněnými byl nejlepší.
 359xZdarmaNapsal Michal Žůrek (misaz)Vydáno: 2013


 

Aktivity (3)