Kotlin týden Zimní výprodej
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Kotlin
40 % bodů zdarma díky naší Zimní akci!

Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET

Tutoriály online kurzu se věnují objektově orientovanému programování v VB.NET. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám .NETu.

Ohlasy studentů

Lekce

Úvod do objektově orientovaného programování ve VB.NET

Lekce 1 - Úvod do objektově orientovaného programování ve VB.NET

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
První objektová aplikace ve VB.NET - Hello object world

Lekce 2 - První objektová aplikace ve VB.NET - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro VB.NET - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 1.-2. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 1.-2. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Ondřej Štorc
Hrací kostka ve VB.NET - konstruktory a náhodná čísla

Lekce 3 - Hrací kostka ve VB.NET - konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si ve VB.NET objektovou hrací kostku, první část naší arény.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 3. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 3. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Ondřej Štorc
Referenční a hodnotové datové typy

Lekce 4 - Referenční a hodnotové datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak VB pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů hodnotových. Vysvětlíme si garbage collector.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 4. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 4. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Ondřej Štorc
Bojovník do arény

Lekce 5 - Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v Visual Basic .NET napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
VB.NET - Aréna s bojovníky

Lekce 6 - VB.NET - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky ve VB.NET. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Dědičnost a polymorfismus

Lekce 7 - Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v VB. Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu Protected. Pochopíme polymorfismus.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

Lekce 8 - Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí MyBase a přepisovat metody předků pomocí overrides.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 5.-8. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Cvičení k 5.-8. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal David Čápka
Statika ve Visual Basic. NET

Lekce 9 - Statika ve Visual Basic. NET

V tutoriálu se v VB.NET naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 9. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 9. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Ondřej Štorc
Vlastnosti ve Visual Basic .NET

Lekce 10 - Vlastnosti ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme, jak se ve Visual Basic .NET deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Datum a čas ve Visual Basic .NET

Lekce 11 - Datum a čas ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme, jak se ve VB.NET pracuje s datem a časem. Představíme si třídy DateTime a TimeSpan. Vytvoříme několik ukázkových programů.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 11. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 11. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Ondřej Štorc
List ve Visual Basic .NET

Lekce 12 - List ve Visual Basic .NET

Tutoriál nám ve VB.NET představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Diář s databází ve VB.NET

Lekce 13 - Diář s databází ve VB.NET

V tutoriálu si vytvoříme v VB.NET elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 12.-13. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Cvičení k 12.-13. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na práci s kolekcí List a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Rozhraní (interface) ve Visual Basic .NET

Lekce 14 - Rozhraní (interface) ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme jak v VB.NET používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí Visual Studia a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Přetypování a hierarchie objektů

Lekce 15 - Přetypování a hierarchie objektů

V tutoriálu si ukážeme jak v VB.NET přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
PremiumNapsal Michal Žůrek - misaz
Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB

Lekce 16 - Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v VB.NET. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí IComparable a přetížíme operátor.
PremiumNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 14.-16. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Cvičení k 14.-16. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma rozhraní, MustInherit třída a přetížení operátorů. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINapsal David Čápka
Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Lekce 17 - Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Tutoriál pro VB.NET probere přetěžování indexerů, metodu Equals a operátor =, konstanty a výčtové typy (Enum) spolu s flagy.
PremiumNapsal Michal Žůrek - misaz
Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

Lekce 18 - Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

V tutoriálu si v VB.NET uvedeme delegáty, naučíme se definovat anonymní metody a pracovat s lambda výrazy. Seznámíme se s delegáty Predicate a Func.
PremiumNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 17.-18. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Cvičení k 17.-18. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma enumy, indexery a delegáti. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINehodnocenoNapsal David Čápka
Události ve Visual Basic .NET

Lekce 19 - Události ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si v VB.NET představíme události (events) a delegát EventHandler. V příkladu si ukážeme reakci listenera (posluchače) na změnu stavu instance.
PremiumNapsal Michal Žůrek - misaz
Cvičení k 19. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 19. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma události, jejich parametry a dědění událostí. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Ondřej Štorc
Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobně

Lekce 20 - Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobně

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v VB.NET, probereme struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji a další.
PremiumNapsal Michal Žůrek - misaz
Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor v VB.NET

Lekce 21 - Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor v VB.NET

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v VB.NET, probereme nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další.
PremiumNapsal Michal Žůrek - misaz
Zdrojákoviště VB .NET - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště VB .NET - Objektově orientované programování

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem ve VB .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Sekce
2


 

Aktivity (8)