Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET - Online kurz

Tutoriály online kurzu se věnují objektově orientovanému programování v VB.NET. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám .NETu.

Co se v kurzu naučíš?

Budeš umět skládat své aplikace z komponent a tvořit rozsáhlé informační systémy. Moderní kurz nabitý interaktivními příklady ti dá solidní základy pro práci C# vývojáře s platem až 140.000 Kč.

Ohlasy studentů

E-learning kurz OOP ve VB .NET

Úvod do objektově orientovaného programování ve VB.NET

Lekce 1

Úvod do objektově orientovaného programování ve VB.NET

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
První objektová aplikace ve VB.NET - Hello object world

Lekce 2

První objektová aplikace ve VB.NET - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro VB.NET - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 1.-2. lekci OOP v VB .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 1.-2. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Ondřej Štorc
PRO Zobrazit popis
Hrací kostka ve VB.NET - konstruktory a náhodná čísla

Lekce 3

Hrací kostka ve VB.NET - konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si ve VB.NET objektovou hrací kostku, první část naší arény.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 3. lekci OOP v VB .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 3. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Ondřej Štorc
PRO Zobrazit popis
Referenční a hodnotové datové typy

Lekce 4

Referenční a hodnotové datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak VB pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů hodnotových. Vysvětlíme si garbage collector.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 4. lekci OOP v VB .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 4. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Ondřej Štorc
PRO Zobrazit popis
Bojovník do arény

Lekce 5

Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v Visual Basic .NET napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
VB.NET - Aréna s bojovníky

Lekce 6

VB.NET - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky ve VB.NET. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Dědičnost a polymorfismus

Lekce 7

Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v VB. Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu Protected. Pochopíme polymorfismus.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

Lekce 8

Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí MyBase a přepisovat metody předků pomocí overrides.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Statika ve Visual Basic. NET

Lekce 9

Statika ve Visual Basic. NET

V tutoriálu se v VB.NET naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 9. lekci OOP v VB .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 9. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Ondřej Štorc
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Vlastnosti ve Visual Basic .NET

Lekce 10

Vlastnosti ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme, jak se ve Visual Basic .NET deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Datum a čas ve Visual Basic .NET

Lekce 11

Datum a čas ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme, jak se ve VB.NET pracuje s datem a časem. Představíme si třídy DateTime a TimeSpan. Vytvoříme několik ukázkových programů.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 11. lekci OOP v VB .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 11. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Ondřej Štorc
PRONehodnoceno Zobrazit popis
List ve Visual Basic .NET

Lekce 12

List ve Visual Basic .NET

Tutoriál nám ve VB.NET představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Diář s databází ve VB.NET

Lekce 13

Diář s databází ve VB.NET

V tutoriálu si vytvoříme v VB.NET elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 12.-13. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 12.-13. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na práci s kolekcí List a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Rozhraní (interface) ve Visual Basic .NET

Lekce 14

Rozhraní (interface) ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme jak v VB.NET používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí Visual Studia a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Přetypování a hierarchie objektů

Lekce 15

Přetypování a hierarchie objektů

V tutoriálu si ukážeme jak v VB.NET přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB

Lekce 16

Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v VB.NET. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí IComparable a přetížíme operátor.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 14.-16. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 14.-16. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma rozhraní, MustInherit třída a přetížení operátorů. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Lekce 17

Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Tutoriál pro VB.NET probere přetěžování indexerů, metodu Equals a operátor =, konstanty a výčtové typy (Enum) spolu s flagy.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

Lekce 18

Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

V tutoriálu si v VB.NET uvedeme delegáty, naučíme se definovat anonymní metody a pracovat s lambda výrazy. Seznámíme se s delegáty Predicate a Func.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 17.-18. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 17.-18. lekci OOP ve Visual Basic .NET

Řešené programátorské úlohy ve VB.NET na téma enumy, indexery a delegáti. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Události ve Visual Basic .NET

Lekce 19

Události ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si v VB.NET představíme události (events) a delegát EventHandler. V příkladu si ukážeme reakci listenera (posluchače) na změnu stavu instance.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 19. lekci OOP v VB .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 19. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma události, jejich parametry a dědění událostí. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Ondřej Štorc
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobně

Lekce 20

Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobně

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v VB.NET, probereme struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji a další.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Tuple a ValueTuple ve Visual Basic .NET

Lekce 21

Tuple a ValueTuple ve Visual Basic .NET

Popis struktury ValueTuple a třídy Tuple včetně komplektní syntaxe a příkladů ve Visual Basic .NET.
Napsal Alesh
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor v VB.NET

Lekce 22

Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor v VB.NET

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v VB.NET, probereme nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Regulární výrazy ve VB.NET

Regulární výrazy ve VB.NET

V článku se dozvíte co to jsou regulérní výrazy, jak je psát a jak se s nimi pracuje v jazyce Visual Basic .NET. Představíme si třídu Regex.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Zdrojákoviště VB .NET - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště VB .NET - Objektově orientované programování

Zobrazit sekci 2 Položek

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem ve VB .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Zobrazit popis


 

Aktivity (12)