Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Lekce 6 - VB.NET - Aréna s bojovníky

V minulé lekci, Bojovník do arény, jsme si vytvořili třídu bojovníka. Hrací kostku máme hotovou z prvních lekcí objektově orientovaného programování.

Dnes ve VB.NET tutoriálu tedy dáme vše dohromady a vytvoříme funkční arénu. Tutoriál bude spíše oddechový a pomůže nám zopakovat si práci s objekty.

Potřebujeme napsat nějaký kód pro obsluhu bojovníků a výpis zpráv uživateli. Samozřejmě ho nebudeme bušit rovnou do Module1.vb, ale vytvoříme si objekt Arena, kde se bude zápas odehrávat. Module1.vb potom jen založí objekty a o zbytek se bude starat objekt Arena. Přidejme k projektu tedy poslední třídu a to Arena.vb.

Třída bude víceméně jednoduchá, jako atributy bude obsahovat 3 potřebné instance: 2 bojovníky a hrací kostku. V konstruktoru se tyto atributy naplní z parametrů. Kód třídy bude tedy následující (komentáře si dopiště):

Class Arena
  Private bojovnik1 As Bojovnik
  Private bojovnik2 As Bojovnik
  Private kostka As Kostka

  Public Sub New(bojovnik1 As Bojovnik, bojovnik2 As Bojovnik, kostka As Kostka)
    Me.bojovnik1 = bojovnik1
    Me.bojovnik2 = bojovnik2
    Me.kostka = kostka
  End Sub
End Class

Zamysleme se nad metodami. Z veřejných metod bude určitě potřeba jen ta k simulaci zápasu. Výstup programu na konzoli uděláme trochu na úrovni a také umožníme třídě Arena, aby přímo ke konzoli přistupovala. Rozhodli jsme se, že výpis bude v kompetenci třídy, jelikož se nám to zde vyplatí. Naopak kdyby výpis prováděli i bojovníci, bylo by to na škodu (nebyli by univerzální). Potřebujeme tedy metodu, která vykreslí obrazovku s aktuálními údaji o kole a životy bojovníků. Zprávy o útoku a obraně budeme chtít vypisovat s dramatickou pauzou, aby byl výsledný efekt lepší, uděláme si pro takový typ zprávy ještě pomocnou metodu. Začněme s vykreslením informační obrazovky:

Private Sub Vykresli()
  Console.Clear()
  Console.WriteLine("-------------- Aréna -------------- " & vbCrLf)
  Console.WriteLine("Zdraví bojovníků: " & vbCrLf)
  Console.WriteLine("{0} {1}", bojovnik1, bojovnik1.GrafickyZivot())
  Console.WriteLine("{0} {1}", bojovnik2, bojovnik2.GrafickyZivot())
End Sub

Zde asi není co řešit, můžete si ještě obrazovku vyzdobit barevně, když budete chtít. Díky smazání konzole pomocí Clear() docílíme hezké informační obrazovky namísto klasického konzolového textu, kde se plná obrazovka roluje dolů. Metoda je privátní, budeme ji používat jen uvnitř třídy.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Další privátní metodou bude výpis zprávy s dramatickou pauzou:

Private Sub VypisZpravu(zprava As String)
  Console.WriteLine(zprava)
  Thread.Sleep(500)
End Sub

Kód je zřejmý až na třídu Thread, která umožňuje práci s vlákny. My z ní využijeme pouze metodu Sleep(), která uspí vlákno programu na daný počet milisekund. S vlákny budeme pracovat až na konci seriálu. Aby vše fungovalo, musíme přidat Imports System.Threading na začátek souboru Arena.vb.

Obě metody vlastně jen vypisují na konzoli, připadá mi zbytečné je zkoušet, přesuneme se tedy již k samotnému zápasu. Metoda Zapas() nebude mít žádné parametry a nebude ani nic vracet. Uvnitř bude cyklus, který bude na střídačku volat útoky bojovníků navzájem a vypisovat informační obrazovku a zprávy. Metoda by mohla vypadat takto:

Public Sub Zapas()
  Console.WriteLine("Vítejte v aréně!")
  Console.WriteLine("Dnes se utkají {0} s {1}! " & vbCrLf, bojovnik1, bojovnik2)
  Console.WriteLine("Zápas může začít...")
  Console.ReadKey()
  ' cyklus s bojem
  While bojovnik1.Nazivu() And bojovnik2.Nazivu()
    bojovnik1.Utoc(bojovnik2)
    Vykresli()
    VypisZpravu(bojovnik1.VratPosledniZpravu())
    ' zpráva o útoku
    VypisZpravu(bojovnik2.VratPosledniZpravu())
    ' zpráva o obraně
    bojovnik2.Utoc(bojovnik1)
    Vykresli()
    VypisZpravu(bojovnik2.VratPosledniZpravu())
    ' zpráva o útoku
    VypisZpravu(bojovnik1.VratPosledniZpravu())
    ' zpráva o obraně
    Console.WriteLine()
  End While
End Sub

Kód vypíše jednoduché informace a po stisku klávesy přejde do cyklu s bojem. Jedná se o while cyklus, který se opakuje, dokud jsou oba bojovníci naživu. První bojovník zaútočí na druhého, jeho útok vnitřně zavolá na druhém bojovníkovi obranu. Po útoku vykreslíme obrazovku s informacemi a dále zprávy o útoku a obraně pomocí naší metody VypisZpravu(), která po výpisu udělá dramatickou pauzu. To samé provedeme i pro druhého bojovníka.

Přesuňme se do Module1.vb, vytvořme patřičné instance a zavolejme na aréně metodu Zapas():

' vytvoření objektů
Dim kostka As New Kostka(10)
Dim zalgoren As New Bojovnik("Zalgoren", 100, 20, 10, kostka)
Dim shadow As New Bojovnik("Shadow", 60, 18, 15, kostka)
Dim arena As New Arena(zalgoren, shadow, kostka)
' zápas
arena.Zapas()
Console.ReadKey()
Class Bojovnik
    Private jmeno As String
    Private zivot As Integer
    Private maxZivot As Integer
    Private utok As Integer
    Private obrana As Integer
    Private kostka As Kostka
    Private zprava As String

    Public Sub New(jmeno As String, zivot As Integer, utok As Integer, obrana As Integer, kostka As Kostka)
        Me.jmeno = jmeno
        Me.zivot = zivot
        Me.maxZivot = zivot
        Me.utok = utok
        Me.obrana = obrana
        Me.kostka = kostka
    End Sub

    Public Function Nazivu() As Boolean
        Return (zivot > 0)
    End Function

    Public Function GrafickyZivot() As String
        Dim s As String = "["
        Dim celkem As Integer = 20
        Dim pocet As Double = Math.Round((zivot / maxZivot) * celkem)
        If (pocet = 0) AndAlso (Nazivu()) Then
            pocet = 1
        End If
        For i As Integer = 0 To pocet - 1
            s += "#"
        Next
        s = s.PadRight(celkem + 1)
        s += "]"
        Return s
    End Function

    Public Sub Utoc(souper As Bojovnik)
        Dim uder As Integer = utok + kostka.hod()
        NastavZpravu(String.Format("{0} útočí s úderem za {1} hp", jmeno, uder))
        souper.BranSe(uder)
    End Sub

    Public Sub BranSe(uder As Integer)
        Dim zraneni As Integer = uder - (obrana + kostka.hod())
        If zraneni > 0 Then
            zivot -= zraneni
            Dim zprava = String.Format("{0} utrpěl poškození {1} hp", jmeno, zraneni)
            If zivot <= 0 Then
                zivot = 0
                zprava &= " a zemřel"
            Else
                zprava = String.Format("{0} odrazil útok", jmeno)
            End If
            NastavZpravu(zprava)
        End If
    End Sub

    Private Sub NastavZpravu(zprava As String)
        Me.zprava = zprava
    End Sub

    Public Function VratPosledniZpravu() As String
        Return Me.zprava
    End Function

    Public Overrides Function ToString() As String
        Return jmeno
    End Function

End Class
Class Arena
  Private bojovnik1 As Bojovnik
  Private bojovnik2 As Bojovnik
  Private kostka As Kostka

  Public Sub New(bojovnik1 As Bojovnik, bojovnik2 As Bojovnik, kostka As Kostka)
    Me.bojovnik1 = bojovnik1
    Me.bojovnik2 = bojovnik2
    Me.kostka = kostka
  End Sub

  Private Sub Vykresli()
    Console.Clear()
    Console.WriteLine("-------------- Aréna -------------- " & vbCrLf)
    Console.WriteLine("Zdraví bojovníků: " & vbCrLf)
    Console.WriteLine("{0} {1}", bojovnik1, bojovnik1.GrafickyZivot())
    Console.WriteLine("{0} {1}", bojovnik2, bojovnik2.GrafickyZivot())
  End Sub

  Private Sub VypisZpravu(zprava As String)
    Console.WriteLine(zprava)
    Thread.Sleep(500)
  End Sub

  Public Sub Zapas()
    Console.WriteLine("Vítejte v aréně!")
    Console.WriteLine("Dnes se utkají {0} s {1}! " & vbCrLf, bojovnik1, bojovnik2)
    Console.WriteLine("Zápas může začít...")
    Console.ReadKey()
    ' cyklus s bojem
    While bojovnik1.Nazivu() And bojovnik2.Nazivu()
      bojovnik1.Utoc(bojovnik2)
      Vykresli()
      VypisZpravu(bojovnik1.VratPosledniZpravu())
      ' zpráva o útoku
      VypisZpravu(bojovnik2.VratPosledniZpravu())
      ' zpráva o obraně
      bojovnik2.Utoc(bojovnik1)
      Vykresli()
      VypisZpravu(bojovnik2.VratPosledniZpravu())
      ' zpráva o útoku
      VypisZpravu(bojovnik1.VratPosledniZpravu())
      ' zpráva o obraně
      Console.WriteLine()
    End While
  End Sub
End Class

Charakteristiky hrdinů si můžete upravit dle libosti. Program spustíme:

Konzolová aplikace
-------------- Aréna --------------

Zdraví bojovníků:

Zalgoren [######       ]
Shadow [          ]
Shadow útočí úderem za 20 hp
Zalgoren utrpěl poškození 4 hp

Výsledek je docela působivý. Objekty spolu komunikují, grafický život ubývá jak má, zážitek umocňuje dramatická pauza. Aréna má však 2 nedostatky.

 • V cyklu s bojem útočí první bojovník na druhého. Poté však vždy útočí i druhý bojovník, nehledě na to, zda ho první nezabil. Může tedy útočit již jako mrtvý. Podívejte se na screenshot výše, Shadow útočil jako poslední i když byl mrtvý. Až potom se vystoupilo z while cyklu. U prvního bojovníka tento problém není, u druhého musíme před útokem kontrolovat, zda je naživu.
 • Druhým nedostatkem je, že bojovníci vždy bojují ve stejném pořadí, čili zde "Zalgoren" má vždy výhodu. Pojďme vnést další prvek náhody a pomocí kostky rozhodněme, který z bojovníků bude začínat. Jelikož jsou bojovníci vždy dva, stačí hodit kostkou a podívat se, zda padlo číslo menší nebo rovné polovině počtu stěn kostky. Tedy např. pokud padne na desetistěnné kostce číslo do 5ti, začíná 2. bojovník, jinak začíná první. Zbývá zamyslet se nad tím, jak do kódu zanést prohazování bojovníků. Jistě by bylo velmi nepřehledné opodmínkovat příkazy ve while cyklu. Jelikož již víme, že ve VB.NET fungují reference, není pro nás problém udělat si 2 proměnné, ve kterých budou instance bojovníků, nazvěme je jednoduše b1 a b2. Do těchto proměnných si na začátku dosadíme bojovníky bojovnik1 a bojovnik2 tak, jak potřebujeme. Můžeme tedy při pozitivním hodu kostkou dosadit do b1 bojovník2 a naopak, výsledkem bude, že začínat bude ten druhý. Kód cyklu se takto vůbec nezmění a zůstane stále přehledný a jednoduchý, jen místo bojovnik bude b.

Změněná verze včetně podmínky, aby nemohl útočit mrtvý bojovník, by mohla vypadat nějak takto:

Public Sub Zapas()
  Console.WriteLine("Vítejte v aréně!")
  Console.WriteLine("Dnes se utkají {0} s {1}! " & vbCrLf, bojovnik1, bojovnik2)
  Console.WriteLine("Zápas může začít...")
  Console.ReadKey()
  ' cyklus s bojem
  While bojovnik1.Nazivu() And bojovnik2.Nazivu()
    bojovnik1.Utoc(bojovnik2)
    Vykresli()
    VypisZpravu(bojovnik1.VratPosledniZpravu())
    ' zpráva o útoku
    VypisZpravu(bojovnik2.VratPosledniZpravu())
    ' zpráva o obraně
    bojovnik2.Utoc(bojovnik1)
    Vykresli()
    VypisZpravu(bojovnik2.VratPosledniZpravu())
    ' zpráva o útoku
    VypisZpravu(bojovnik1.VratPosledniZpravu())
    ' zpráva o obraně
    Console.WriteLine()
  End While
End Sub
Class Bojovnik
    Private jmeno As String
    Private zivot As Integer
    Private maxZivot As Integer
    Private utok As Integer
    Private obrana As Integer
    Private kostka As Kostka
    Private zprava As String

    Public Sub New(jmeno As String, zivot As Integer, utok As Integer, obrana As Integer, kostka As Kostka)
        Me.jmeno = jmeno
        Me.zivot = zivot
        Me.maxZivot = zivot
        Me.utok = utok
        Me.obrana = obrana
        Me.kostka = kostka
    End Sub

    Public Function Nazivu() As Boolean
        Return (zivot > 0)
    End Function

    Public Function GrafickyZivot() As String
        Dim s As String = "["
        Dim celkem As Integer = 20
        Dim pocet As Double = Math.Round((zivot / maxZivot) * celkem)
        If (pocet = 0) AndAlso (Nazivu()) Then
            pocet = 1
        End If
        For i As Integer = 0 To pocet - 1
            s += "#"
        Next
        s = s.PadRight(celkem + 1)
        s += "]"
        Return s
    End Function

    Public Sub Utoc(souper As Bojovnik)
        Dim uder As Integer = utok + kostka.hod()
        NastavZpravu(String.Format("{0} útočí s úderem za {1} hp", jmeno, uder))
        souper.BranSe(uder)
    End Sub

    Public Sub BranSe(uder As Integer)
        Dim zraneni As Integer = uder - (obrana + kostka.hod())
        If zraneni > 0 Then
            zivot -= zraneni
            Dim zprava = String.Format("{0} utrpěl poškození {1} hp", jmeno, zraneni)
            If zivot <= 0 Then
                zivot = 0
                zprava &= " a zemřel"
            Else
                zprava = String.Format("{0} odrazil útok", jmeno)
            End If
            NastavZpravu(zprava)
        End If
    End Sub

    Private Sub NastavZpravu(zprava As String)
        Me.zprava = zprava
    End Sub

    Public Function VratPosledniZpravu() As String
        Return Me.zprava
    End Function

    Public Overrides Function ToString() As String
        Return jmeno
    End Function

End Class

Program vyzkoušejme.

Konzolová aplikace
-------------- Aréna --------------

Zdraví bojovníků:

Zalgoren [#########      ]
Shadow [          ]
Zalgoren útočí úderem za 27 hp
Shadow utrpěl poškození 11 hp a zemřel

Vidíme, že je vše již v pořádku. Gratuluji vám, pokud jste se dostali až sem a tutoriály opravdu četli a pochopili, máte základy objektového programování a dokážete tvořit rozumné aplikace :)

V příští lekci, Dědičnost a polymorfismus, se podíváme na objektově orientované programování podrobněji. V úvodu jsme si říkali, že OOP stojí na pilířích: zapouzdření, dědičnost a polymorfismus. První umíme již velmi dobře a modifikátor Private je nám známý. Další dva nás čekají příště.


 

Předchozí článek
Bojovník do arény
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (10)

 

 

Komentáře

Avatar
Jaroslav Trojan
Redaktor
Avatar
Jaroslav Trojan:28.6.2016 10:04

Všechno funguje perfektně, jen mi to nepíše ta poškození, nevím kde je ten nedostatek. Zatím jsem nic neobjevil.

Odpovědět
28.6.2016 10:04
statik
Avatar
Bohouš Bílý:31.1.2017 13:33

Díky. Super ukázky.
Konečně mi to někdo dokázal osvětlit zábavnou formou.

 
Odpovědět
31.1.2017 13:33
Avatar
Tomáš Slanina:24.7.2017 12:32

Thread.Sleep mi nefunguje funguje jen Threading.Thre­ad.Sleep
Poprosím o opravení či vysvětlení :)

 
Odpovědět
24.7.2017 12:32
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Tomáš Slanina
David Čápka:24.7.2017 13:27

Protože to nemáš naimportované. Cituji článek:

Aby vše fungovalo, musíme přidat Imports System.Threading na začátek souboru Arena.vb.

Odpovědět
24.7.2017 13:27
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Tomáš Slanina:24.7.2017 15:00

Aha... Tak to se omlouvám čtení = (čtení - 1) :D

 
Odpovědět
24.7.2017 15:00
Avatar
Ivan Hradec
Člen
Avatar
Ivan Hradec:28.3.2019 21:34

myslím, že na konci lekce je omylem zobrazena předchozí verze arena.vb bez úpravy ukončení cyklu je-li 2. útočník mrtvý, a bez náhodného pořadí útočníků. Sice jsem to vyřešil ale velmi pravděpodobně ne optimálně. Je možné si konečnou verzi prohlédnout?

 
Odpovědět
28.3.2019 21:34
Avatar
Odpovídá na Ivan Hradec
František Střelka:4.5.2019 4:49

Také jsem hledal upravený cyklus, ale alespoň nás to donutilo přemýšlet :-)
Nabízím své řešení úpravy cyklu v Arena.vb, ale budu rád za tipy, co vylepšit:

While bojovnik1.Nazivu() And bojovnik2.Nazivu()
  ' Přiřazení instancí bojovníků do proměnných b1 a b2
  Dim b1 As Bojovnik = bojovnik1
  Dim b2 As Bojovnik = bojovnik2
  ' Náhodné prohození instancí
  If (kostka.Hod() > (kostka.VratPocetSten() / 2)) Then
    b1 = bojovnik2
    b2 = bojovnik1
  End If
  b1.Utoc(b2)
  Vykresli()
  ' Zpráva o útoku
  VypisZpravu(b1.VratPosledniZpravu())
  ' Zpráva o obraně
  VypisZpravu(b2.VratPosledniZpravu())
  If b2.Nazivu() Then ' Ověření, jestli bojovníka b2 v předchozím kroku nezabil bojovník b1, aby b2 neútočil již mrtvý
    b2.Utoc(b1)
    Vykresli()
    ' Zpráva o útoku
    VypisZpravu(b2.VratPosledniZpravu())
    ' Zpráva o obraně
    VypisZpravu(b1.VratPosledniZpravu())
  End If
  Console.WriteLine()
End While
 
Odpovědět
4.5.2019 4:49
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 7 zpráv z 7.