Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Python týden

Lekce 7 - Dědičnost a polymorfismus

V minulé lekci, VB.NET - Aréna s bojovníky, jsme dokončili naši arénu, simulující zápas dvou bojovníků.

Dnes si ve VB.NET tutoriálu opět rozšíříme znalosti o objektově orientovaném programování. V úvodní lekci do OOP jsme si říkali, že OOP stojí na třech základních pilířích: zapouzdření, dědičnosti a polymorfismu. Zapouzdření a používání modifikátoru Private nám je již dobře známé. Dnes se podíváme na zbylé dva pilíře.

Dědičnost

Dědičnost je jedna ze základních vlastností OOP a slouží k tvoření nových datových struktur na základě starých. Vysvětleme si to na jednoduchém příkladu:

Budeme programovat informační systém. To je docela reálný příklad, abychom si však učení zpříjemnili, bude to informační systém pro správu zvířat v ZOO :) Náš systém budou používat dva typy uživatelů: uživatel a administrátor. Uživatel je běžný ošetřovatel zvířat, který bude moci upravovat informace o zvířatech, např. jejich váhu nebo rozpětí křídel. Administrátor bude moci také upravovat údaje o zvířatech a navíc zvířata přidávat a mazat z databáze. Z atributů bude mít navíc telefonní číslo, aby ho bylo možné kontaktovat v případě výpadku systému. Bylo by jistě zbytečné a nepřehledné, kdybychom si museli definovat obě třídy úplně celé, protože mnoho vlastností těchto 2 objektů je společných. Uživatel i administrátor budou mít jistě jméno, věk a budou se moci přihlásit a odhlásit. Nadefinujeme si tedy pouze třídu Uzivatel (nepůjde o funkční ukázku, dnes to bude jen teorie, programovat budeme příště):

Class Uzivatel
  Private jmeno As String
  Private heslo As String
  Private vek As Integer

  Public Function Prihlasit(heslo As String) As Boolean
    ' ...
  End Function

  Public Function Odhlasit() As Boolean
    ' ...
  End Function

  Public Sub NastavVahu(zvire As Zvire)
    ' ...
  End Sub

  ' ...

End Class

Třídu jsem jen naznačil, ale jistě si ji dokážeme dobře představit. Bez znalosti dědičnosti bychom třídu Administrator definovali asi takto:

Class Administrator
  Private jmeno As String
  Private heslo As String
  Private vek As Integer
  Private telefonniCislo As String

  Public Function Prihlasit(heslo As String) As Boolean
    ' ...
  End Function

  Public Function Odhlasit() As Boolean
    ' ...
  End Function

  Public Sub NastavVahu(zvire As Zvire)
    ' ...
  End Sub

  Public Sub PridejZvire(zvire As Zvire)

  End Sub

  Public Sub VymazZvire(zvire As Zvire)

  End Sub

  ' ...

End Class

Vidíme, že máme ve třídě spoustu redundantního (duplikovaného) kódu. Jakékoli změny musíme nyní provádět v obou třídách, kód se nám velmi komplikuje. Nyní použijeme dědičnost, definujeme tedy třídu Administrator tak, aby z třídy Uzivatel dědila. Atributy a metody uživatele tedy již nemusíme znovu definovat, VB.NET nám je do třídy sám dodá:

Class Administrator
  Inherits Uzivatel
  Private telefonniCislo As String

  Public Sub PridejZvire(zvire As Zvire)

  End Sub

  Public Sub VymazZvire(zvire As Zvire)

  End Sub

  ' ...

End Class

Vidíme, že ke zdědění jsme použili klíčové slovo Inherits. V anglické literatuře najdete dědičnost pod slovem inheritance.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

V příkladu výše nebudou v potomkovi přístupné privátní atributy, ale pouze atributy a metody s modifikátorem Public. Private atributy a metody jsou chápány jako speciální logika konkrétní třídy, která je potomkovi utajena, i když ji vlastně používá, nemůže ji měnit. Abychom dosáhli požadovaného výsledku, použijeme nový modifikátor přístupu Protected, který funguje stejně, jako Private, ale dovoluje tyto atributy dědit. Začátek třídy Uzivatel by tedy vypadal takto:

Class Uzivatel
  Protected jmeno As String
  Protected heslo As String
  Protected vek As Integer

  ' ...

Když si nyní vytvoříme instance uživatele a administrátora, oba budou mít např. atribut jmeno a metodu Prihlasit(). VB.NET třídu Uzivatel zdědí a doplní nám automaticky všechny její atributy.

Výhody dědění jsou jasné, nemusíme opisovat oběma třídám ty samé atributy, ale stačí dopsat jen to, v čem se liší. Zbytek se podědí. Přínos je obrovský, můžeme rozšiřovat existující komponenty o nové metody a tím je znovu využívat. Nemusíme psát spousty redundantního (duplikovaného) kódu. A hlavně - když změníme jediný atribut v mateřské třídě, automaticky se tato změna všude podědí. Nedojde tedy k tomu, že bychom to museli měnit ručně u 20ti tříd a někde na to zapomněli a způsobili chybu. Jsme lidé a chybovat budeme vždy, musíme tedy používat takové programátorské postupy, abychom měli možností chybovat co nejméně.

O mateřské třídě se někdy hovoří jako o předkovi (zde Uzivatel) a o třídě, která z ní dědí, jako o potomkovi (zde Administrator). Potomek může přidávat nové metody nebo si uzpůsobovat metody z mateřské třídy (viz dále). Můžete se setkat i s pojmy nadtřída a podtřída.

Další možností, jak objektový model navrhnout, by bylo zavést mateřskou třídu Uzivatel, která by sloužila pouze k dědění. Z Uzivatel by potom dědili Osetrovatel a z něj Administrator. To by se však vyplatilo při větším počtu typů uživatelů. V takovém případě hovoříme o hierarchii tříd, budeme se tím zabývat ke konci této sekce. Náš příklad byl jednoduchý a proto nám stačily pouze 2 třídy. Existují tzv. návrhové vzory, které obsahují osvědčená schémata objektových struktur pro známé případy užití. Zájemci je naleznou popsané v sekci Návrhové vzory, je to však již pokročilejší problematika a také velmi zajímavá. V objektovém modelování se dědičnost znázorňuje graficky jako prázdná šipka směřující k předkovi. V našem případě by grafická notace vypadala takto:

Dědičnost objektů – grafická notace

Datový typ při dědičnosti

Obrovskou výhodou dědičnosti je, že když si vytvoříme proměnnou s datovým typem mateřské třídy, můžeme do ni bez problému ukládat i její potomky. Je to dané tím, že potomek obsahuje vše, co obsahuje mateřská třída, splňuje tedy "požadavky" (přesněji obsahuje rozhraní) datového typu. A k tomu má oproti mateřské třídě něco navíc. Můžeme si tedy udělat pole typu Uzivatel a v něm mít jak uživatele, tak administrátory. S proměnnou to tedy funguje takto:

Dim u As New Uzivatel("Jan Novák", 33)
Dim a As New Administrator("Josef Nový", 25)
' Nyní do uživatele uložíme administrátora:
u = a
' Vše je v pořádku, protože uživatel je předek
' Zkusíme to opačně a dostaneme chybu:
a = u

Ve VB.NET je mnoho konstrukcí, jak operovat s typy instancí při dědičnosti. Podrobně se na ně podíváme během seriálu, nyní si ukažme jen to, jak můžeme ověřit typ instance v proměnné:

Dim u As Uzivatel = New Administrator("Josef Nový", 25)
If TypeOf u Is Administrator Then
  Console.WriteLine("Je to administrátor")
Else
  Console.WriteLine("Je to uživatel")
End If

Pomocí operátoru TypeOf a Is se můžeme zeptat, zda je objekt daného typu. Kód výše otestuje, zda je v proměnné u uživatel nebo jeho potomek administrátor.

Jazyky, které dědičnost podporují, buď umí dědičnost jednoduchou, kde třída dědí jen z jedné třídy, nebo vícenásobnou, kde třída dědí hned z několika tříd najednou. Vícenásobná dědičnost se v praxi příliš neosvědčila, časem si řekneme proč a ukážeme si i jak ji obejít. VB.NET podporuje pouze jednoduchou dědičnost, s vícenásobnou dědičností se můžete setkat např. v C++.

Polymorfismus

Nenechte se vystrašit příšerným názvem této techniky, protože je v jádru velmi jednoduchá. Polymorfismus umožňuje používat jednotné rozhraní pro práci s různými typy objektů. Mějme například mnoho objektů, které reprezentují nějaké geometrické útvary (kruh, čtverec, trojúhelník). Bylo by jistě přínosné a přehledné, kdybychom s nimi mohli komunikovat jednotně, ačkoli se liší. Můžeme zavést třídu GeometrickyUtvar, která by obsahovala atribut barva a metodu vykresli. Všechny geometrické tvary by potom dědily z této třídy její interface (rozhraní). Objekty kruh a čtverec se ale jistě vykreslují jinak. Polymorfismus nám umožňuje přepsat si metodu vykresli u každé podtřídy tak, aby dělala, co chceme. Rozhraní tak zůstane zachováno a my nebudeme muset přemýšlet, jak se to u onoho objektu volá.

Polymorfismus bývá často vysvětlován na obrázku se zvířaty, která mají všechna v rozhraní metodu Speak(), ale každé si ji vykonává po svém.

Polymorfismus

Podstatou polymorfismu je tedy metoda nebo metody, které mají všichni potomci definované se stejnou hlavičkou, ale jiným tělem.

Polymorfismus si spolu s dědičností vyzkoušíme v příští lekci, Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus), na bojovnících v naší aréně. Přidáme mága, který si bude metodu Utoc() vykonávat po svém pomocí many, ale jinak zdědí chování a atributy bojovníka. Zvenčí tedy vůbec nepoznáme, že to není bojovník, protože bude mít stejné rozhraní. Bude to zábava :).


 

Předchozí článek
VB.NET - Aréna s bojovníky
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (6)

 

 

Komentáře

Avatar
Jaroslav Trojan
Redaktor
Avatar
Jaroslav Trojan:28.6.2016 9:59

Velice pěkně napsáno, škoda jen, že jsem s tím nezačal dříve. Mohl jsem si ušetřit hodně práce.
Děkuji moc, Michale!

Odpovědět
28.6.2016 9:59
statik
Avatar
Vetva
Člen
Avatar
Vetva:14.12.2016 9:28

Tu je môj problém :

Module Inheritance1

  Sub Main()

    Dim osoba As Užívateľ
    osoba = New Správca

    osoba.Vizitka("Mark", "Vetva"
    ** osoba.ViztkaVek(40)** ]:->

    Console.ReadKey()

  End Sub

  Public Class Užívateľ
    Public Property Meno As String
    Public Property Priezvisko As String

    Public Sub Vizitka(ByVal new_meno As String, ByVal new_priezvisko As String)
      Me.Meno = new_meno
      Me.Priezvisko = new_priezvisko
      Console.WriteLine("Meno a priezvisko užívateľa: {0}, {1}", Meno, Priezvisko)
    End Sub

  End Class

  Public Class Správca
    Inherits Užívateľ
    Public Property Vek As Byte

    Public Sub VizitkaVek(ByVal new_vek As Byte)
      Me.Vek = new_vek
      Console.WriteLine("Meno a priezvisko užívateľa: {0}, {1},{2}", Meno, Priezvisko, Vek)
    End Sub
  End Class


End Module

Potomok nemá prístup k svojej metóde !

Editováno 14.12.2016 9:30
 
Odpovědět
14.12.2016 9:28
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Vetva
Člen
Avatar
Vetva:14.12.2016 10:24

Opravujem :
osoba.Vizitka("Mar­k", "Vetva")

a tu je problém :
** osoba.ViztkaVek(40)** ]:->

 
Odpovědět
14.12.2016 10:24
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 3 zpráv z 3.