IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 2 - Testování ve VB.NET - Úvod do unit testů a příprava projektu Nové

V minulé lekci, Testování ve VB.NET - Úvod do testování, jsme si udělali poměrně solidní úvod do problematiky testování ve VB .NET. Také jsme si uvedli v-model, který znázorňuje vztah mezi jednotlivými výstupy fází návrhu a příslušnými testy.

V dnešním tutoriálu Testování ve VB .NET se budeme věnovat jednotkovým testům (unit testy). Unit testy testují detailní specifikaci aplikace, tedy její třídy.

Principy testování

Unit testy píšeme vždy na základě návrhu, nikoli implementace. Jinými slovy, děláme je na základě očekávané funkčnosti. Ta může být buď přímo od zákazníka (v případě akceptačních testů) nebo již od programátora (architekta). Ve funkčnosti je specifikováno, jak se má která metoda chovat.

Nikdy nepíšeme testy podle toho, jak je něco uvnitř naprogramované! Velmi jednoduše by to mohlo naše myšlení svést jen tím daným způsobem. Zapomněli bychom na to, že metodě mohou přijít třeba i jiné vstupy. A na tyto vstupy pak nebude připravená. Testování s implementací ve skutečnosti vůbec nesouvisí. Vždy testujeme, zda je splněno zadání. 

Jaké třídy testujeme

Unit testy testují jednotlivé metody ve třídách. Nemá valný smysl testovat jednoúčelové metody např. v modelech, které např. pouze něco vybírají z databáze. Abychom byli konkrétnější, nemá smysl testovat metodu jako je tato:

Public Sub VlozPolozku(nazev As String, cena As Double)
  Using db As New DatabaseEntities()
    db.polozky.Add(New Polozka(nazev, cena))
    db.SaveChanges()
  End Using
End Sub

Metoda přidává položku do databáze. Typicky je použita jen v nějakém formuláři. Pokud by metoda nefungovala, zjistí to akceptační testy. Nová položka by se neobjevila v seznamu. Podobných metod je v aplikaci hodně. Zbytečně bychom ztráceli čas pokrýváním něčeho, co snadno pokryjeme v jiných testech.

Unit testy nalezneme nejčastěji u knihoven, které programátor používá na více místech, nebo dokonce ve více projektech. Když použijeme nějakou knihovnu (např. staženou z GitHubu), velmi pravděpodobně budou u ní také testy.

Pokud např. píšeme aplikaci, ve které často potřebujeme nějaké matematické výpočty (např. faktoriály a další pravděpodobnostní funkce), je samozřejmostí si vytvořit na tyto výpočty knihovnu. Je velmi dobrý nápad pokrýt takovou knihovnu testy.

Praktický příklad

V praktickém příkladu budeme tvořit třídu s metodami, které necháme otestovat. Abychom se nezdržovali, budeme tvořit pouze jednoduchou kalkulačku. Ta bude umět:

 • sčítat,
 • odčítat,
 • násobit,
 • dělit.

V praxi by ve třídě byly nějaké složitější výpočty, ale tím se zde nebudeme zabývat.

Testovaný projekt

Vytvořme si nový projekt typu konzolová aplikace s názvem KalkulackaApp. Do něj si přidáme veřejnou (Public) třídu Kalkulacka s následující implementací:

''' <summary>
''' Reprezentuje jednoduchou kalkulačku
''' </summary>
Public Class Kalkulacka

  ''' <summary>
  ''' Sečte 2 čísla
  ''' </summary>
  ''' <param name="a">První číslo</param>
  ''' <param name="b">Druhé číslo</param>
  ''' <returns>Součet 2 čísel</returns>
  Public Function Secti(a As Double, b As Double) As Double
    Return a + b
  End Function

  ''' <summary>
  ''' Odečte 2 čísla
  ''' </summary>
  ''' <param name="a">První číslo</param>
  ''' <param name="b">Druhé číslo</param>
  ''' <returns>Rozdíl 2 čísel</returns>
  Public Function Odecti(a As Double, b As Double) As Double
    Return a - b
  End Function

  ''' <summary>
  ''' Vynásobí 2 čísla
  ''' </summary>
  ''' <param name="a">První číslo</param>
  ''' <param name="b">Druhé číslo</param>
  ''' <returns>Součin 2 čísel</returns>
  Public Function Vynasob(a As Double, b As Double) As Double
    Return a * b
  End Function

  ''' <summary>
  ''' Vydělí 2 čísla
  ''' </summary>
  ''' <param name="a">První číslo</param>
  ''' <param name="b">Druhé číslo</param>
  ''' <returns>Podíl 2 čísel</returns>
  Public Function Vydel(a As Double, b As Double) As Double
    If b = 0 Then
      Throw New ArgumentException("Nulou nelze dělit!")
    End If
    Return a / b
  End Function
End Class

Na kódu je zajímavá pouze metoda Vydel() vyvolávající výjimku v případě dělení nulou.

Testovací projekt

Do své aplikace budeme přidávat testy jako další projekt do solution. Testy tedy budou od projektu úplně oddělené, což je návrhově velká výhoda. Pouze nesmíme zapomenout propojit projekty příslušnými referencemi.

V okně Solution Explorer klikneme na Solution KalkulackaApp pravým tlačítkem a zvolíme Add -> New Project...:

V dalším kroku vybereme šablonu MSTest Test Project:

testkalk_vyber_sablona

Posléze zvolíme název projektu s testy, který se zpravidla sestavuje jako název projektu aplikace + slovo Tests. V našem případě tedy KalkulackaAppTests:

A nakonec potvrdíme typ frameworku NET 6.0:

testkalk_potvr_nazev_typ

Do testovacího projektu nyní musíme přidat referenci na projekt s aplikací, abychom mohli přistupovat k příslušným třídám. To provedeme kliknutím pravým tlačítkem na projekt KalkulackaAppTests a volbou Add -> Project Reference...:

testkalk_ref_pridani

V následujícím formuláři vybereme záložku Projects -> Solution a zaškrtneme projekt KalkulackaApp. Dialog potvrdíme, čímž si zpřístupníme třídu Kalkulacka:

testkalk_ref_potvrzeni

V projektu KalkulackaAppTest se nám vygeneroval nový soubor UnitTest1.cs s následujícím kódem:

Imports Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting

Namespace KalkulackaAppTests
  <TestClass>
  Public Class UnitTest1
    <TestMethod>
    Sub TestSub()

    End Sub
  End Class
End Namespace

Ve VB.NET se unit testy píší pomocí nástrojů z jmenného prostoru Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting. Visual Studio poskytuje plnou podporu těchto testů.

V objektovém VB.NET je test třídy (scénář) reprezentovaný také třídou a jednotlivé testy jsou reprezentovány metodami.

Atribut <TestClass> zde označuje testovací scénář. Atributem <TestMethod> vidíme označené metody, které reprezentují jednotlivé testy (budou automaticky spouštěné Visual Studiem). Třídu UnitTest1 (i její soubor) si přejmenujeme na KalkulackaTests, jelikož bude obsahovat testy pro třídu Kalkulacka.

Pokrytí kódu testy

Do třídy KalkulackaTests si nyní nejprve přidejme jmenný prostor Imports KalkulackaApp a pak Private proměnnou kalkulacka. V metodě s anotací <TestInitialize> si do proměnné kalkulacka vytvoříme novou kalkulačku pro každý test. Pokud by ji bylo ještě třeba dále nastavovat (např. vytvořit další závislosti) byly by také v této metodě. Metodu TestMethod1() odstraníme.

Náš kód třídy KalkulackaTests po změnách vypadá následovně:

Imports Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting
Imports KalkulackaApp

Namespace KalkulackaAppTests
  <TestClass>
  Public Class KalkulackaTests
    Private kalkulacka As Kalkulacka

    <TestInitialize>
    Public Sub Initialize()
      kalkulacka = New Kalkulacka()
    End Sub

    <TestCleanup>
    Public Sub Cleanup()

    End Sub
  End Class
End Namespace

V kódu jsme použili atribut <TestInitialize> a pro názornost i atribut <TestCleanup>. Těmito atributy označujeme metody, které se zavolají před (resp. po každém testu) v této třídě. To je pro nás velmi důležité. Chceme, aby testy byly nezávislé. Obvykle tedy před každým testem připravujeme znovu to samé prostředí, aby se testy vzájemně vůbec neovlivňovaly.

Nyní máme vše připraveno k přidání samotných testů.

V příští lekci, Testování ve VB.NET - Dokončení unit testů a best practices, pokryjeme třídu unit testy, vysvětlíme si metody na třídě Assert a naučíme se testovat výjimky. Zmíníme best practices.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Zdrojový kód vzorové aplikace je ke stažení každých pár lekcí. Zatím pokračuj dál, a pak si svou aplikaci porovnej se vzorem a snadno oprav.

Předchozí článek
Testování ve VB.NET - Úvod do testování
Všechny články v sekci
Testování ve VB.NET
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Testování ve VB.NET - Dokončení unit testů a best practices
Článek pro vás napsal Stanislav Zita
Avatar
Uživatelské hodnocení:
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Aktivity