Discount week - September
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swift
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Lekce 14 - Matematické funkce ve VB.NET a knihovna Math

V minulé lekci, Vícerozměrná pole ve VB.NET, jsme si představili metody Split() a Join().

Naše výuka VB.NET teď vlastně teprve začíná, nicméně v tomto kurzu nejzákladnějších konstrukcích jazyka jsme již u konce. Jsem rád, že jsme se úspěšně dostali až sem, další sekce se totiž bude věnovat objektově orientovanému programování. Budeme tam vytvářet opravdu zajímavé aplikace a i jednu hru. Kurz zakončeme odlehčujícím Visual Basic .NET tutoriálem s přehledem matematických funkcí, které se nám v našich programech jistě budou v budoucnu hodit.

Základní matematické funkce jsou v .NET obsaženy v třídě Math. Třída nám poskytuje dvě základní konstanty: PI a E. PI je pochopitělně číslo Pí (3.1415...) a E je Eulerovo číslo, tedy základ přirozeného logaritmu (2.7182...). Asi je jasné, jak se s třídou pracuje, ale pro jistotu si na ukázku konstanty vypišme do konzole:

Console.WriteLine("Pí: {0}", Math.PI)
Console.WriteLine("e: {0}", Math.E)
Console.ReadKey()

Vidíme, že vše voláme na třídě Math. Na kódu není nic moc zajímavého kromě toho, že jsme v textovém řetězci použili speciální konstantu vbCrLf, která způsobí odřádkování.

Konzolová aplikace
Pí: 3.14159265358979
e: 2.71828182845905

Pojďme si nyní popsat metody, které třída poskytuje:

Metody na třídě Math

Min(), Max()

Začněme s tím jednodušším :). Obě funkce berou jako parametr dvě čísla libovolného datového typu. Funkce Min() vrátí to menší, funkce Max() to větší z nich.

Round(), Ceiling(), Floor() a Truncate()

Všechny tři funkce se týkají zaokrouhlování. Round() bere jako parametr desetinné číslo a vrací zaokrouhlené číslo typu Double tak, jak to známe ze školy (od 0.5 nahoru, jinak dolů). Ceiling() zaokrouhlí vždy nahoru a Floor() vždy dolů. Truncate() nezaokrouhluje, pouze odtrhne desetinnou část.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Round() budeme jistě potřebovat často, další funkce jsem prakticky často použil např. při zjišťování počtu stránek při výpisu komentářů v knize návštěv. Když máme 33 příspěvků a na stránce jich je vypsáno 10, budou tedy zabírat 3.3 stránek. Výsledek musíme zaokrouhlit nahoru, protože v reálu stránky budou samozřejmě 4.

Pokud vás napadlo, že Floor() a Truncate() dělají to samé, chovají se jinak u záporných čísel. Tehdy Floor() zaokrouhlí na číslo více do mínusu, Truncate() zaokrouhlí vždy k nule.

Abs() a Sign()

Obě metody berou jako parametr číslo libovolného typu. Abs() vrátí jeho absolutní hodnotu a Sign() vrátí podle znaménka -1, 0 nebo 1 (pro záporné číslo, nulu a kladné číslo).

Sin(), Cos(), Tan()

Klasické goniometrické funkce, jako parametr berou úhel typu Double, který považují v radiánech, nikoli ve stupních. Pro konverzi stupňů na radiány stupně vynásobíme * (Math.PI / 180). Výstupem je opět Double.

Acos(), Asin(), Atan()

Opět klasické cyklometrické funkce (arkus funkce), které podle hodnoty goniometrické funkce vrátí daný úhel. Parametrem je hodnota v Double, výstupem úhel v radiánech (také Double). Pokud si přejeme mít úhel ve stupních, vydělíme radiány / (180 / Math.PI).

Pow() a Sqrt()

Pow() bere dva parametry typu Double, první je základ mocniny a druhý exponent. Pokud bychom tedy chtěli spočíst např. 2^3, kód by byl následující:

Console.WriteLine(Math.Pow(2, 3))

VB.NET má pro mocnění i operátor, to samé můžeme zapsat jako:

Console.WriteLine(2^3)

Sqrt() je zkratka ze square root a vrátí tedy druhou odmocninu z daného čísla typu Double. Obě funkce vrací výsledek jako Double.

Exp(), Log(), Log10()

Exp() vrací Eulerovo číslo, umocněné na daný exponent. Log() vrací přirozený logaritmus daného čísla. Log10() vrací potom dekadický logaritmus daného čísla.

V seznamu metod nápadně chybí libovolná odmocnina. My ji však dokážeme spočítat i na základě funkcí, které Math poskytuje.

Víme, že platí: 3. odm. z 8 = 8^(1/3). Můžeme tedy napsat:

Console.WriteLine(Math.Pow(8, (1.0/3.0)))

Tak to bychom měli. Výuka nyní pokračuje navazujícím kurzem Základy objektově orientovaného programování ve Visual Basic .NET. Příště si tedy představíme objektový svět a pochopíme mnoho věcí, které nám až doteď byly utajovány :)

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 13.-14. lekci VB.NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Vícerozměrná pole ve VB.NET
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Visual Basic (VB .NET)
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (14)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (2)

Avatar
Juraj Mlich
Redaktor
Avatar
Juraj Mlich:3.7.2013 11:37

Nehovorím len o Math :)

 
Odpovědět
3.7.2013 11:37
Avatar
Michal Žůrek - misaz:3.7.2013 11:42

Tu jde o to jaká syntaxe se ti víc líbí.

C# používá syntaxi cLike a Visual Basic používá Basicovou.

 
Odpovědět
3.7.2013 11:42
Avatar
Juraj Mlich
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Juraj Mlich:3.7.2013 11:43

Práveže sa mi moc nepáči {} pri C#(a iných jazykoch) :)

 
Odpovědět
3.7.2013 11:43
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Juraj Mlich
Kit:3.7.2013 11:45

Z LaTeXu by ses asi zbláznil :)

Zkusil jsi už ten Python? Tam se příkazové závorky nepoužívají vůbec.

Odpovědět
3.7.2013 11:45
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Juraj Mlich
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kit
Juraj Mlich:3.7.2013 11:47

Nie :) čo je to vlastne za jazyk?

 
Odpovědět
3.7.2013 11:47
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Juraj Mlich
Kit:3.7.2013 11:51

Který? LaTeX nebo Python? LaTeX je na profesionální sazbu textů. Python je skriptovací jazyk pro Windows i Linux.

Odpovědět
3.7.2013 11:51
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Juraj Mlich
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kit
Juraj Mlich:3.7.2013 11:52

Python...Je OOP? Na čo sa využíva (GUI, výpočty,...)?

 
Odpovědět
3.7.2013 11:52
Avatar
HellCoder
Neregistrovaný
Avatar
HellCoder:3.7.2013 11:54

Ano, Pyhton je Objektove Orientovany Interpretovany Multiplatformni programovaci jazyk.

 
Odpovědět
3.7.2013 11:54
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Juraj Mlich
Kit:3.7.2013 11:57

Python je OOP, ale zvládá víc paradigmat. Umí GUI i výpočty. Pohodlně se v něm pracuje např. s komplexními čísly. Je hodně úsporný na zápis, vyžaduje správné odsazování kódu.

Odpovědět
3.7.2013 11:57
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Juraj Mlich
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kit
Juraj Mlich:3.7.2013 12:01

Vyskúšam ale nie dnes :)

 
Odpovědět
3.7.2013 12:01
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 12. Zobrazit vše