Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
discount 30 + hiring

Lekce 5 - Podmínky (větvení)

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 4. lekci VB.NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Abychom si něco naprogramovali, potřebujeme nějak reagovat na různé situace. Může to být například hodnota zadaná uživatelem, podle které budeme chtít měnit další běh programu. Říkáme, že se program větví a k větvení používáme podmínky, těm se budeme věnovat celý dnešní Visual Basic .NET tutoriál. Vytvoříme program na výpočet odmocniny a vylepšíme naši kalkulačku.

Podmínky

Podmínky zapisujeme pomocí klíčového slova If, za kterým následuje logický výraz a za ním klíčové slovo Then. Pokud je výraz pravdivý, provede se následující příkaz. Pokud ne, následující příkaz se přeskočí a pokračuje se až pod ním. Podmínku ukončuje End If. Vyzkoušejme si to:

If 15 > 5 Then
  Console.WriteLine("Pravda")
End If
Console.WriteLine("Program zde pokračuje dál")
Console.ReadKey()

Výstup programu:

Konzolová aplikace
Pravda
Program zde pokračuje dál

Pokud podmínka platí (což zde ano), provede se příkaz vypisující do konzole text pravda. V obou případech program pokračuje dál. Součástí výrazu samozřejmě může být i proměnná:

Console.WriteLine("Zadej nějaké číslo")
Dim a As Integer = Console.ReadLine()
If a > 5 Then
  Console.WriteLine("Zadal jsi číslo větší než 5!")
End If
Console.WriteLine("Děkuji za zadání")
Console.ReadKey()

Ukažme si nyní relační operátory, které můžeme ve výrazech používat:

Operátor VB.NET zápis
Rovnost =
Je ostře větší >
Je ostře menší <
Je větší nebo rovno >=
Je menší nebo rovno <=
Nerovnost <>

Rovnost zapisujeme jedním =, stejně jako když chceme přiřadit hodnotu do proměnné. Pokud chceme nějaký výraz znegovat, napíšeme před něj Not.

Console.WriteLine("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:")
Dim a As Integer = Console.ReadLine()
If a > 0 Then
  Console.WriteLine("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!")
  Dim o As Double = Math.Sqrt(a)
    Console.WriteLine("Odmocnina z čísla " & a & " je " & o)
End If
Console.WriteLine("Děkuji za zadání")
Console.ReadKey()

Konzolová aplikace
Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:
144
Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!
Odmocnina z čísla 144 je 12
Děkuji za zadání
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Program načte od uživatele číslo a pokud je větší než 0, vypočítá z něj druhou odmocninu. Mimo jiné jsme použili třídu Math, která na sobě obsahuje řadu užitečných matematických metod, na konci této kapitoly si ji blíže představíme. Sqrt() vrací hodnotu jako Double. Bylo by hezké, kdyby nám program vyhuboval v případě, že zadáme záporné číslo. S dosavadními znalostmi bychom napsali něco jako:

Console.WriteLine("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:")
Dim a As Integer = Console.ReadLine()
If a > 0 Then
  Console.WriteLine("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!")
  Dim o As Double = Math.Sqrt(a)
  Console.WriteLine("Odmocnina z čísla " & a & " je " & o)
End If
If a <= 0 Then
  Console.WriteLine("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!")
End If
Console.WriteLine("Děkuji za zadání")
Console.ReadKey()

Všimněte si, že musíme pokrýt i případ, kdy se a = 0, nejen když je menší. Kód však můžeme výrazně zjednodušit pomocí klíčového slova Else, které vykoná následující příkaz nebo blok příkazů v případě, že se podmínka neprovede:

Console.WriteLine("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:")
Dim a As Integer = Console.ReadLine()
If a > 0 Then
  Console.WriteLine("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!")
  Dim o As Double = Math.Sqrt(a)
  Console.WriteLine("Odmocnina z čísla " & a & " je " & o)
Else
  Console.WriteLine("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!")
End If
Console.WriteLine("Děkuji za zadání")
Console.ReadKey()

Kód je mnohem přehlednější a nemusíme vymýšlet opačnou podmínku, což by v případě složené podmínky mohlo být někdy i velmi obtížné.

Else se také využívá v případě, kdy potřebujeme v příkazu manipulovat s proměnnou z podmínky a nemůžeme se na ni tedy ptát potom znovu. Program si sám pamatuje, že se podmínka nesplnila a přejde do sekce Else. Ukažme si to na příkladu: Mějme číslo a, kde bude hodnota 0 nebo 1 a po nás se bude chtít, abychom hodnotu prohodili (pokud tam je 0, dáme tam 1, pokud 1, dáme tam 0). Naivně bychom mohli kód napsat takto:

Dim a As Integer = 0
If a = 0 Then
  a = 1
End If
If a = 1 Then
  a = 0
End If
Console.WriteLine(a)
Console.ReadKey()

Nefunguje to, že? Pojďme si projet, co bude program dělat. Na začátku máme v a nulu, první podmínka se jistě splní a dosadí do a jedničku. No ale rázem se splní i ta druhá. Co s tím? Když podmínky otočíme, budeme mít ten samý problém s jedničkou. Jak z toho ven? Ano, použijeme Else.

Dim a As Integer = 0
If a = 0 Then
  a = 1
Else
  a = 0
End If
Console.WriteLine(a)
Console.ReadKey()

Podmínky je možné skládat a to pomocí dvou základních operátorů:

Operátor VB.NET zápis
A zároveň And
Nebo Or

Uveďme si příklad:

Console.WriteLine("Zadejte číslo v rozmezí 10-20:")
Dim a As Integer = Console.ReadLine()
If a >= 10 And a <= 20 Then
  Console.WriteLine("Zadal jsi správně")
Else
  Console.WriteLine("Zadal jsi špatně")
End If
Console.ReadKey()

S tím si zatím vystačíme, operátory se pomocí závorek samozřejmě dají kombinovat.

Console.WriteLine("Zadejte číslo v rozmezí 10-20 nebo 30-40:")
Dim a As Integer = Console.ReadLine()
If ((a >= 10) And (a <= 20)) Or ((a >= 30) And (a <= 40)) Then
  Console.WriteLine("Zadal jsi správně")
Else
  Console.WriteLine("Zadal jsi špatně")
End If
Console.ReadKey()

Select Case

Select Case nám umožňuje zjednodušit (relativně) zápis více podmínek pod sebou. Vzpomeňme si na naši kalkulačku v prvních lekcích, která načetla 2 čísla a vypočítala všechny 4 operace. Nyní si ale budeme chtít zvolit, kterou operaci chceme. Bez Select Case bychom napsali kód podobný tomuto:

Console.WriteLine("Vítejte v kalkulačce")
Console.WriteLine("Zadejte první číslo:")
Dim a As Single = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("Zadejte druhé číslo:")
Dim b As Single = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("Zvolte si operaci:")
Console.WriteLine("1 - sčítání")
Console.WriteLine("2 - odčítání")
Console.WriteLine("3 - násobení")
Console.WriteLine("4 - dělení")
Dim volba As Integer = Console.ReadLine()
Dim vysledek As Single = 0
If volba = 1 Then
  vysledek = a + b
Else
  If volba = 2 Then
    vysledek = a - b
  Else
    If volba = 3 Then
      vysledek = a * b
    Else
      If volba = 4 Then
        vysledek = a / b
      End If
    End If
  End If
End If
If volba > 0 And volba < 5 Then
  Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek)
Else
  Console.WriteLine("Neplatná volba")
End If

Console.WriteLine("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.")
Console.ReadKey()

Konzolová aplikace
Vítejte v kalkulačce
Zadejte první číslo:
3,14
Zadejte druhé číslo:
2,72
Zvolte si operaci:
1 - sčítání
2 - odčítání
3 - násobení
4 - dělení
2
Výsledek: 0,42
Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.

Všimněte si, že jsme proměnnou vysledek deklarovali na začátku, jen tak do ni můžeme potom přiřazovat. Kdybychom ji deklarovali u každého přiřazení, Visual Basic by kód nezkompiloval a vyhodil chybu redeklarace proměnné. Proměnná může být deklarována (založena v paměti) vždy jen jednou. Bohužel Visual Basic není schopen poznat, zda je do proměnné vysledek opravdu přiřazena nějaká hodnota. Ozve se při výpisu na konzoli, kde se mu nelíbí, že může vypisovat proměnnou, která nemá přiřazenu hodnotu. Z tohoto důvodu na začátku dosadíme do vysledek nulu. Další vychytávka je kontrola správnosti volby. Program by v tomto případě fungoval stejně i bez těch Else, ale nač se dále ptát, když již máme výsledek.

Nyní si zkusíme napsat ten samý kód pomocí Select Case:

Console.WriteLine("Vítejte v kalkulačce")
Console.WriteLine("Zadejte první číslo:")
Dim a As Single = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("Zadejte druhé číslo:")
Dim b As Single = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("Zvolte si operaci:")
Console.WriteLine("1 - sčítání")
Console.WriteLine("2 - odčítání")
Console.WriteLine("3 - násobení")
Console.WriteLine("4 - dělení")
Dim volba As Integer = Console.ReadLine()
Dim vysledek As Single = 0
Select Case volba
  Case 1
    vysledek = a + b
  Case 2
    vysledek = a - b
  Case 3
    vysledek = a * b
  Case 4
    vysledek = a / b
End Select
If volba > 0 And volba < 5 Then
  Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek)
Else
  Console.WriteLine("Neplatná volba")
End If

Console.WriteLine("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.")
Console.ReadKey()

Select Case může místo Case x: obsahovat ještě možnost Case Else, která se vykoná v případě, že nebude platit žádný Case. Je jen na vás, jestli budete Select Case používat, obecně se vyplatí jen při větším množství příkazů a vždy jde nahradit sekvencí If a Else. Select Case jde samozřejmě udělat i pro hodnoty proměnné typu String.

To bychom měli.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 5. lekci VB.NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 4. lekci VB.NET
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Visual Basic (VB .NET)
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 5. lekci VB.NET
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Uživatelské hodnocení:
17 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (1)

Avatar
Michal Žůrek - misaz:12.2.2016 15:02

iif je v podstatě ternární operátor.

 
Odpovědět
12.2.2016 15:02
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Libor Šimo (libcosenior):12.2.2016 15:05

V cecku je napr.
a = c < d ? c : d;
Ako by to bolo s iif?

Odpovědět
12.2.2016 15:05
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Michal Žůrek - misaz:12.2.2016 15:11

je to funkce s třemi parametry, podmínka co vrátí, když je podmínka pravdivá a co vrátí když podmínka neplatí.

 
Odpovědět
12.2.2016 15:11
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Libor Šimo (libcosenior):12.2.2016 15:15

Uz je mi to jasne.
a = IIf(c < d, c, d)
Je to spravne?
Daju sa aj spajat ako v cecku?
a = IIf(c < d, c, IIf(c = d, d, a))
Sorry, trva mi to dlhsie, pisem na malom tablete.

Editováno 12.2.2016 15:18
Odpovědět
12.2.2016 15:15
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Michal Žůrek - misaz:12.2.2016 16:45

jo jde to, je to obyčejná funkce.

 
Odpovědět
12.2.2016 16:45
Avatar
Jana Morče
Člen
Avatar
Jana Morče:5.6.2017 11:45

Ahoj, dělala jsem tu první kalkulačku bez Select case, ale kalkulačky mi nefungovala bez kontroly správnosti volby (Else). Respektive výsledek skončí vždy (kromě sčítání samozřejmě, to je první If. Což by ale nemělo, neboť aplikace je "vypodmínkovaná" tak, aby reagovala na každou ze 4 možností. Mám to prostě takhle a bez Else funguje jen to sčítání; s Else funguje vše..Děkuji moc za radu..

Module Module1

Sub Main()
Console.Write­Line("Vítejte ve virtuální kalkulačce.")
Console.Write­Line("Zadejte první číslo: ")
Dim a As Single = Console.ReadLine()
Console.Write­Line("Zadejte druhé číslo: ")
Dim b As Single = Console.ReadLine()
Console.Write­Line("Zvolte si operaci:")
Console.Write­Line("1 - sčítání")
Console.Write­Line("2 - odčítání")
Console.Write­Line("3 - násobení")
Console.Write­Line("4 - dělení")
Dim volba As Integer = Console.ReadLine()
Dim vysledek As Single = 0
If volba = 1 Then
vysledek = a + b
If volba = 2 Then
vysledek = a - b
If volba = 3 Then
vysledek = a * b
If volba = 4 Then
vysledek = a / b
End If
End If
End If
End If
If volba > 0 And volba < 5 Then
Console.Write­Line("Výsledek: " & vysledek)
Else
Console.Write­Line("Neplatná volba!")
End If
Console.Write­Line("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou..")
Console.ReadKey()

End Sub

End Module

 
Odpovědět
5.6.2017 11:45
Avatar
Odpovídá na Jana Morče
Michal Žůrek - misaz:5.6.2017 20:41

tvé podmínky, když je správně odsadíš vypadíjí přibližně následovně

If volba = 1 Then
    vysledek = a + b
    If volba = 2 Then
        vysledek = a - b
        If volba = 3 Then
            vysledek = a * b
            If volba = 4 Then
                vysledek = a / b
            End If
        End If
    End If
End If

a jak že to vlastně funguje? Pokud platí první podmínka (volba = 1), tak se jednak provede matematická operace a kontorluje se druhá podmínka, ale ta se má přece kontrolovat pokud první podmínka neplatí.... Po posunutí End If na správne řádky by to mělo vypadat následovně.

If volba = 1 Then
    vysledek = a + b
End If
If volba = 2 Then
    vysledek = a - b
End If
If volba = 3 Then
    vysledek = a * b
End If
If volba = 4 Then
    vysledek = a / b
End If

teď se všechny podmínky zpracují nezávisle na sobě a operace se provede jen pro vybranou volbu (ostatní podmínky, které se kontrolují sekvenčně za sebou nezareagují).

 
Odpovědět
5.6.2017 20:41
Avatar
cinkim
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
cinkim:30.10.2018 16:24

Podmínky jsem pochopil. Ale nechápu proč paní rovnou přiřadila do proměnné výsledek = 0, když se potom v podmínkách provádí výpočty a proměnná se změní. Stačí přeci pouze Dim vysledek As Single.
Nebo se pletu?

 
Odpovědět
30.10.2018 16:24
Avatar
 
Odpovědět
30.10.2018 20:17
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 11. Zobrazit vše