Slevový týden - Červenec ITnetwork summer 2020
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C#

Lekce 10 - Textové řetězce ve VB.NET do třetice - Split a Join

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 9. lekci VB.NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Dnes si ve Visual Basic .NET tutoriálu vysvětlíme další metody na řetězci, které jsem vám záměrně zatajil, protože jsme nevěděli, že String je vlastně pole :)

Na řetězci můžeme používat mnoho metod, které známe z pole. Jsou to např: First(), Last(), IndexOf() a další.

Když si vytvoříte libovolnou proměnnou a napíšete za ni poté tečku, zobrazí vám Visual Studio nabídku všech metod a vlastností (a také proměnných, ale k tomu se dostaneme až u objektů), které na ni můžete volat. Tomuto nástroji se říká IntelliSense a zpříjemní vám práci s kódem, který za vás doplňuje. Zkusme si to:

Metody na textovém řetězci String ve Visual Studio

Tu samou nabídku lze vyvolat také stiskem Ctrl + Mezerník v případě, že kurzor umístíme na tečku. Samozřejmě to platí pro všechny proměnné i třídy a budeme toho využívat stále častěji. Metody jsou řazené abecedně a můžeme jimi listovat pomocí kurzorových šipek. VS nám zobrazuje popis metod (co dělají) a jaké mají parametry.

Řekněme si o následujících metodách a ukažme si je na jednoduchých příkladech:

Další metody na řetězci

Insert()

Vloží podřetězec do řetězce na určitou pozici. Parametry jsou pozice v řetězci a podřetězec.

Console.WriteLine("Já bych všechny ty internety zakázala.".Insert(29, "ne"))

Výstup:

Konzolová aplikace
Já bych všechny ty internety nezakázala.

Remove()

Vymaže znaky od dané pozice do konce. Parametrem je číselná pozice. Můžeme zadat druhý parametr, kterým je počet znaků, které chceme vymazat.

Console.WriteLine("Kdo se směje naposled, ten je admin.".Remove(12, 9))

Výstup:

Konzolová aplikace
Kdo se směje, ten je admin.

Substring()

Vrátí podřetězec od dané pozice do konce řetězce. Můžeme zadat druhý parametr, kterým je délka podřetězce.

Console.WriteLine("Kdo se směje naposled, ten je admin.".Substring(13, 8))
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Výstup:

Konzolová aplikace
naposled

CompareTo()

Umožňuje porovnat dva řetězce podle abecedy. Vrací -1 pokud je první řetězec před řetězcem v parametru, 0 pokud jsou stejné a 1 pokud je za ním:

Console.WriteLine("akát".CompareTo("blýskavice"))

Výstup:

Konzolová aplikace
-1

Pojďme se nyní podívat na 2 další metody na typu String, které jsou opravdu velmi užitečné.

Split() a Join()

Z předchozího tutoriálu víme, že parsování řetězce po znaku může být někdy docela složité a to jsme dělali poměrně jednoduchý příklad. S řetězci se samozřejmě budeme setkávat stále, a to jak na vstupu od uživatele (např. z konzole nebo z polí v okenních aplikacích), tak v souborech TXT a XML. Velmi často máme zadán jeden delší String (řádek souboru nebo řádek konzole), ve kterém je více hodnot, oddělených tzv. separátory, např. čárkou. V tomto případě hovoříme o formátu CSV (Comma-Separated Values, tedy hodnoty oddělené čárkou). Abychom si byli jisti, že víme, o čem hovoříme, ukažme si nějaké ukázkové řetězce:

Jan,Novák,Dlouhá 10,Praha 3,130 00
.. ... .-.. .- -. -.. ... --- ..-. -
(1,2,3;4,5,6;7,8,9)

První řetězec je očividně nějaký uživatel, takto bychom mohli např. realizovat uložení uživatelů do CSV souboru, každý na jeden řádek.
Druhý řetězec jsou znaky Morseovy abecedy, separátor (oddělovač) je zde mezera.
Třetí řetězec je matice o 3 sloupcích a 3 řádcích. Oddělovač sloupců je čárka, řádek středník

Na proměnných typu String můžeme volat metodu Split(), která bere jako parametr separátor (Char), případně dokonce pole separátorů. Následně původní řetězec rozdělí podle separátorů na pole podřetězců, které vrátí. To nám velmi ulehčí práci při rozdělování hodnot v řetězci.

Metoda Join() se volá přímo na typu String a umožňuje nám naopak pole podřetězců spojit oddělovačem do jediného řetězce, parametry jsou oddělovač a pole. Výstupem metody je výsledný řetězec.

Jelikož neumíme tvořit objekty (uživatele) a ani pracovat s vícerozměrnými poli (matice), zkusíme si naprogramovat dekodér zpráv z Morseovy abecedy.

Dekodér Morseovy abecedy

Pojďme si opět připravit strukturu programu. Budeme potřebovat 2 řetězce se zprávou, jeden se zprávou v Morseově abecedě, druhý zatím prázdný, do kterého budeme ukládat výsledek našeho snažení. Dále budeme jako v případě samohlásek potřebovat nějaký vzor písmen. K písmenům samozřejmě vzor jejich znaku v morzeovce. Písmena můžeme opět uložit jako pouhý String, protože mají jen jeden znak. Znaky Morseovy abecedy mají již znaků více, ty musíme dát do pole. Struktura našeho programu by nyní mohla vypadat následovně:

' řetězec, který chceme dekódovat
Dim s As String = ".. - -. . - .-- --- .-. -.-"
Console.WriteLine("Původní zpráva: {0}", s)
' řetězec s dekódovanou zprávou
Dim zprava As String = ""

' vzorová pole
Dim abecedniZnaky As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
Dim morseovyZnaky() As String = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....",
"..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-",
"...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."}

Můžete si potom přidat další znaky jako čísla a interpunkční znaménka, my je zde vynecháme. Nyní si řetězec s rozbijeme metodou Split() na pole řetězců, obsahujících jednotlivé znaky morzeovky. Splitovat budeme podle znaku mezery. Pole následně proiterujeme cyklem For Each:

' rozbití řetězce na znaky morzeovky
Dim znaky() As String = s.Split(" ")

' iterace znaky morzeovky
For Each morseuvZnak As String In znaky

Next

Ideálně bychom se měli nějak vypořádat s případy, kde uživatel zadá např. více mezer mezi znaky (to uživatelé rádi dělají). Split() poté vytvoří o jeden řetězec v poli více, který bude prázdný. Ten bychom měli poté v cyklu detekovat a ignorovat, my se s tím v tutoriálu nebudeme zabývat.

V cyklu se pokusíme najít aktuálně čtený znak morzeovky v poli morseovyZnaky. Bude nás zajímat jeho index, protože když se podíváme na ten samý index v poli abecedniZnaky, bude tam odpovídající písmeno. To je samozřejmě z toho důvodu, že jak pole tak řetězec obsahují stejné znaky, seřazené dle abecedy. Umístěme do těla cyklu následující kód:

Dim abecedniZnak As Char = "?"
Dim index As Integer = Array.IndexOf(morseovyZnaky, morseuvZnak)
If index >= 0 Then ' znak nalezen
    abecedniZnak = abecedniZnaky(index)
End If
zprava &= abecedniZnak

Kód nejprve do abecedního znaku uloží "?", protože se může stát, že znak v naší sadě nemáme. Následně se pokusíme zjistit jeho index. Pokud se to podaří, dosadíme do abecedniZnak znak z abecedních znaků pod tímto indexem. Nakonec znak připojíme ke zprávě. Operátor &= nahrazuje zprava = zprava & abecedniZnak.

Závěrem samozřejmě zprávu vypíšeme a přidáme ReadKey():

Console.WriteLine("Dekódovaná zpráva: {0}", zprava)
Console.ReadKey()

Konzolová aplikace
Původní zpráva: .. - -. . - .-- --- .-. -.-
Dekódovaná zpráva: itnetwork

Hotovo! Za úkol máte si naprogramovat program opačný, který naopak zakóduje řetězec do morzeovky, kód bude velmi podobný. Se Split() a Join() se potkáme během seriálu ještě několikrát.

Speciální znaky a escapování

Textový řetězec může obsahovat více řádků nebo třeba tabulátory. Speciálních znaků je ještě více, ale nebudeme si je zde všechny zmiňovat. Nový řádek do řetězce vložíme pomocí konstanty vbCrLf a tabulátor pomocí vbTab. Pojďme si to vyzkoušet:

'První možnost
Console.WriteLine("První řádka{0}Druhá řádka", vbCrLf)
'Druhá možnost
Console.WriteLine("První řádka" & vbCrLf & "Druhá řádka")
'Obě fungují a dělají to samé.
Console.ReadKey()

VB.NET do textu vloží 2 znaky a to CR a LF. Pokud jste se zajímali o ASCII tabulku, tak víte, že to jsou právě znaky ASCII, konkrétně CR má číslo 13 a LF 10. Ukončování řádků těmito dvěma znaky má původ ve starých tiskárnách, kde jeden znak označoval návrat tiskové hlavy (Carriage Return) na začátek řádku a druhý posun papíru dolů (Line Feed). Úplně to stejné se stane pokud napíšete:

Console.WriteLine("První řádka{0}Druhá řádka", Chr(13) & Chr(10))
'Druhá možnost
Console.WriteLine("První řádka" & Chr(13) & Chr(10) & "Druhá řádka")
'Obě fungují a dělají to samé.
Console.ReadKey()

Pokud byste někdy potřebovali dvojité uvozovky v řetězci, napíšete je jako dvoje dvojité uvozovky. VB.NET si je tak nesplete s koncem řetězce. Takovéto technice odstranění speciálního významu nějakého znaku se obecně říká escapování.

Console.WriteLine("Toto je uvozovka: """)

Tímto jsme v podstatě zakončili sekci se základní strukturou jazyka VB.NET.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 10. lekci VB.NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 9. lekci VB.NET
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Visual Basic (VB .NET)
Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
6 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (17)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!